SZENTEK – NÉVNAPOK

L. még: Liturgikus év Más naptárak Római-Magyar naptár GYORSCÍMEK. FORRÁSMUNKÁK.

Ugrás a századokhoz: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

Itt felsoroljuk az egyes napokon tisztelt néhány szent nevét, és legfőbb adataikat, valamint az irodalomjegyzéket . Minden napnál megadjuk az egyes napokon ünnepelt főbb keresztneveket. Ezek kikeresésére névnap-lexikont is kínálunk

JANUÁR 1.

Szűz Mária,

Isten anyja. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal együtt megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15). [C459; M135]

Szent Fruzsina (Eufrozina)

szűz. Alexandriai keresztény volt, születését szülei imával és a gyermek felajánlásával könyörögték ki. Apja, ígéretét felejtve, erőszakosan akarta kiházasítani, ezért férfiruhában pusztai remeteségbe menekült. 56 évesen vallotta be apjának kilétét. †470. Fruzsina teste Egyiptomból Franciaországba, a Compiégne közelében levő Beauliebe került. [I45]

Szent Fulgenciusz

püspök, hitvalló. Karthágó kormányzója volt fiatalon. Szent Ágoston hatására megtért, szerzetes, majd Ruspe püspöke lett. Kiváló hittudós volt. Az ariánusok számkivetésbe is küldték 60 püspöktársával együtt. Ruspéban halt meg. †532. [I15]

Szent Odiló

apát, hitvalló. A Clugny-kolostor apátja. 998-ban elrendelte szerzete minden templomában a halottakért imádkozzanak november 2-án. Ezzel kezdődött a halottak napja megünneplésének szokása. Küzdött a háborúskodás ellen. Tanított a tisztítóhelyen szenvedők iránti részvétre. Az 1016-os európai éhínség alatt a kolostora mindenét eladta, hogy a szegényeken segíthessen. Halálára egy éves böjttel, imával és virrasztással készült. †1048. [I13]

Névnapok: Aglája, Algernon, Álmos, Eufrozina, Fruzsina, Odiló, Tóbiás, Vazul.

JANUÁR 2.

Szent Ábel

Ősszüleink, Ádám és Éva fia volt, akinek a bemutatott áldozatát Isten tetszéssel fogadta. Káin, a testvére emiatt irigységből megölte Ábelt, ugyanis Káin áldozata nem volt Isten tetszésére (Ter 4, 1-8). Jézus igaz embernek nevezte (Mt 23, 35), és az Egyház a halottak litániájában segítségül hívja Ábelt. [I20]

Alexandriai Ifjabb Szent Makáriusz

hitvalló. Gyümölcsárus volt, majd 350 körül Téba közelében pusztai remete lett. Később a Nitriai hegyekbe, azután a Szketis pusztába ment. Sok kísértés gyötörte, ő azonban keményen vezekelt. †408. [I15]

Szent Marcelin és testvérei,

vértanúk. Még szinte gyermekek voltak, de Pontusban, Tomi városában a hadseregbe akarták kényszeríteni őket. Börtönbe vetették őket. Marcelint agyonkínozták, a többit lefejezték. †~310. [I20]

Névtelen Római vértanúk,

szent könyveiket nem adták ki a kormányhatóságoknak, inkább vállalták a vértanúságot. †303. [I20]

Nagy Szent Vazul (Basiliusz)

püspök és egyházdoktor. Szülei voltak Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Testvérei is szentek voltak: Nisszai Szent Gergely, Szent Makrina, és Szebasztei Szent Péter. Nazianzi Szent Gergely barátja, majd rendtársa volt. A bazilita rend megalapítója volt, később Cezarea püspöke. †379. [C13; II236, 294; F102; M1004; T56]

Nazianzi Szent Gergely

püspök és egyháztanító. Nagy Szent Vazul barátja, rendtársa. Remete, püspök, majd ismét remete lett. †390. [B7; C459; F102; M967; T64]

Névnapok: Ábel, Acsád, Ákos, Bazil, Bertold, Bodó, Ditmár, Makár, Odiló, Odisszeusz, Ulisszesz, Vászoly.

JANUÁR 3.

Szent Dániel

vértanú. Zsidó származású diakonus volt. Padovában szöges deszkán végezték ki. Ereklyéit és kínzóeszközeit a Szent Jusztina templomban, 769-ben egy látomás nyomán megtalálták. †~100. [I24]

Szent Genovéva

szűz. Kislány kora óta, 90 éves koráig szent és példamutató életet élt. Párizs védőszentje. †512. [B8; C17; F103; I20]

Szent Gordiusz

vértanú. Százados volt a kappadóciai Cezareában. Egy népünnepen kereszténynek vallotta magát és még színleg sem volt hajlandó hitét megtagadni. Hivatkozott a kafarnaumi százados (Mt 8, 5), Kornéliusz (ApCsel 10, 1 kk.) és Longinusz (Mt 27, 54) példájára. †~310. [I24]

Névnapok: Benjamin, Genovéva, Gyöngyvér, Kardos.

JANUÁR 4.

Folignói Szent Angéla

özvegy. 1248-ban született Assisi közelében, az Umbriai (Spaletoi hercegség) Folignoban. Nemes és szép lány volt, boldog házasságban élt. Nagyvilágiasan viselkedett. Egyszer aztán megtért és hosszú kemény megtisztulási folyamatban alakult ki életszentsége. Férje, gyermekei elhaltak, ő ferences harmadrendi lett. Adakozott, betegeket ápolt. XII. Ince pápa iktatta a szentek sorába. †1309. [C24; F104; I24]

Szent Dafróza

vértanú. Szent Flavián felesége, és Szent Bibiána, valamint Szent Demetria édesanyja volt. †362. [I27]

Szent Gergely

püspök. Köztiszteletben álló tisztviselő volt. Felesége halála után pap, majd szülővárosa, Langres püspöke lett. †~541. [I28]

Boldog Izabella,

IX. Szent Lajos francia király húga. †1270. [I28]

Szent Rigobert

szerzetes, érsek. Bencés volt, majd rheimsi érsek. Szigorú volt magához de ezt papjaitól is megkövetelte, szerzetesi életmódra kötelezve őket. Védte a szegényeket. †~750. [I28]

Szent Titusz

püspök. Szent Pál apostol kísérője volt. Dalmáciában és Krétán működött. [BL1830; C462; F126; M879]

Névnapok: Amélia, Angéla, Angyalka, Benáta, Benedikta, Izabella, Leóna, Titusz.

JANUÁR 5.

Szent Amáta

Szent Emília (Emiliána]

szűz. Nagy Szent Gergely pápa nagynénje volt. Rómában hunyt el. †~560. [F105; I33]

Oszlopos Szent Simon

hitvalló. A vezeklés különböző formáit használta: kolostort, szűk kőkerítésen belül nyomorgást, majd 20 méter magas oszlop tetején szűkölködést. Ilyen oszlopon élt évekig, böjtölve, imádkozva és prédikálva. Amikor vizsgálóbizottságot küldtek hozzá, kérdéseik nyomán roppant alázatosan és mosolygó arccal szállt volna le az oszlopról, ám azok csodálkozva marasztalták. 30 év ilyen életmód után az oszlopon hunyt el békésen mosolygó arccal. †459. [B82; I28]

Szent Szinklétika

szűz. Tündöklően szép volt, ő azonban Krisztust választotta: vak húgával egy sírbolt üregében élt szigorú remeteéletet. Alexandriában halt meg. †~350. [I33]

Szent Teleszfórusz

pápa, vértanú. Görög származású volt, kb. 125-től volt pápa, de életéről, egyházkormányzati szerepéről nem lehet képet kapni. †140. [I33; PK24]

Névnapok: Amáta, Árpád, Deli, Ede, Ellák, Emília, Emíliána, Gáspár, Simeon, Simon.

JANUÁR 6.

Háromkirályok: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

A napkeleti bölcsek látogatását, más szóval Jézus találkozását a világgal ünnepeljük ezen a napon. [BL1306; C460; F106; I33; L268; M142]

Vízkereszt,

Urunk, Jézus megjelenése a maga fenségében. [BL1306; C460; F106; I33; L268; M142]

Szent Makra

szűz, vértanú. Reimsben szenvedett vértanúságot Dioklecián üldözése idején. †304. [I35]

Szent Melániusz

püspök. A Franciaországi Rennes vértanúja. †~550. [I35]

Szent Nilammon

remete. Egyiptomban volt remete. Ellenkezése dacára püspökké akarták szentelni. Nem érezte magát erre méltónak, ezért kérte Isten segítségét; miközben utaztak, imádság közben elhunyt. †~404. [I35]

Névnapok: Anasztáz, Baltazár, Boldizsár, Gáspár, Menyhért.

JANUÁR 7.

Szent Aelred

hitvalló. A legszigorúbb angol kolostornak, a Rieveauxnak volt az alapítója és apátja. Nagy szigorúsága ellenére a barátai iránt rendkívül gyengéd volt. †1167. [I38]

Boldog Artur

vértanú. Angliában volt ferences szerzetes. †1643. [I37]

Szent Bálint

püspök. Passauban és Tirolban térített. †400. [I37]

A gyermek Jézus visszatérése Egyiptomból

Szent Klérus

vértanú. Diakónus volt Antiochiában. †~310. [I37]

Szent Lúcián

áldozópap, vértanú. Szíriából származó pap volt. Sok tanítványa vette körül, írásaival védte hitünket a tévtanítóktól. 303-ban elfogták. Évekig tartó kínzásokkal, börtönnel sem tudták hittagadásra kényszeríteni, ezért Maximinusz császár parancsára lefejezték. Kivégzése előtti utolsó miséjét a megkötözött vértanú a mellére terített gyolcskendőn elhelyezett bor és kenyér átváltoztatásával mondta el egy diakónus rabtársa segítségével. †312. [I37]

Szent Melánia

özvegy. Férjével két gyermekük elvesztése után testvérházasságban éltek. Hatalmas vagyonukat eladva kolostorokat, zarándokházat és szegényházakat hoztak létre. Férjével és édesanyjával Jeruzsálembe költöztek, imával és önsanyargatással töltötték idejüket. †439. [IV402]

Szent Nikétás

püspök. A mai Magyarország délkeleti részén térített. Szerbiában Remézia püspöke volt. Valószínűleg az ő szerzeménye a Te Deum (Téged Isten dicsérünk). †414. [I37]

Pennaforti Szent Rajmund

hitvalló. Domonkosrendi szerzetes volt. †1275. [B9; C460; F107; I89; M850]

Szent Tivadar

szerzetes. Egyiptomban halt meg Nagy Konstantin korában. †~340. [I37]

Névnapok: Artúr, Atilla, Attila, Bálint, Ellina, Etele, Lucián, Melánia, Niké, Nikétás, Rajmund, Valentin.

JANUÁR 8.

Szent Apollináris

püspök. Markusz Auréliusz császár elé fontos hitvédő iratokat terjesztett. †~180 [I41]

Szent Erhard

püspök. Angol misszionárius volt Bajorországban, majd Regensburg püspöke lett. Megkeresztelte a Rajna mentén a vakon született Ottilia hercegnőt, aki a keresztség után látni kezdett. †~750. [I41]

Ghosibai Szent György

szerpap. Szerzetes, majd remete lett, de hétvégeken mindég visszatért a kolostorba. A chosibai kolostorba szolgált. Szenvedélyesen szerette a kenyérsütést, ezért a pékek védőszentje. Perzsa fogságból a szerény magatartása miatt szabadon engedték, ő visszatért Chosibába. Az 5. század elején hunyt el. [F108]

Szebasztei Szent Péter

vértanú. Szülei is szentek voltak: Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Szent testvéreivel, Nisszai Szent Gergellyel, Vazullal és Makrinával nevelték szentté. Örményországban Szebaszte püspöke volt.[I45; II236]

Szent Szeverin

hitvalló. Köztiszteletben álló vándormissziós volt Noricum tartományban, †482. [B10; I38]

Névnapok: Anasztáz, Apollinár, Apollinária, Erhard, Gyöngyvér, Ince, Jukundusz, Jutas, Szevér, Szeverin, Szörény, Tas, Virág.

JANUÁR 9.

Le Clerc Boldog Alexia

leányok nevelésére 1597-ben a Franciaországi Mattaincourtban, Fourier Szent Péterrel női tanítórendet, az Ágostonos Kanonisszák rendjét hozták létre a 17. században, amikor még csak a fiúkat volt szokás taníttatni. †1622. [F109]

Szent Bazilissza

szűz. Juliánusz felesége, testvérházasságban éltek. Remeteségbe vonultak és körülöttük remetetelep alakult ki. Amikor a keresztények üldözésének híre eljutott hozzájuk, imádkoztak, hogy Isten gondviselése őrizze meg sértetlenül tisztaságukat. Az Úr ez után a szentéletű asszonyokat és leányokat egymás után szólította magához, utoljára Bazilisszát, aki miközben férjével buzgón imádkozott, boldog hittel fogadta a halált. †303. [I41]

Szent Juliánusz (Júlián)

vértanú. Bazilissza férje, testvérházasságban éltek. Remeteségbe vonultak és körülöttük remetetelep alakult ki. A keresztényüldözés során a férfiakra rágyújtották a telepet, Juliánt pedig különböző kegyetlen kínzások után lefejezték. A kegyetlenkedések tanúi sokan megtértek a példájuk nyomán. †303. [I41]

Szent Marcella (Marcellin)

püspök volt Ankonában. Súlyos köszvény gyötörte, emiatt élete vége felé már járni sem tudott. Csodás gondoskodását szeretett városáról még hordszékben is folytatta, egy tűzvészt is megszüntetett. †~550. [I45]

Szent Marciána

szűz, vértanú. Afrikában, Mauritániában áldozta életét. †303. [I45]

Szebasztei Szent Péter

vértanú. Szülei is szentek voltak: Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Szent testvéreivel Nisszai Szent Gergellyel, Vazullal és Makrinával nevelték szentté. Örményországban Szebaszte püspöke volt.[I45]

Névnapok: Hont, Juliánusz, Marcell.

JANUÁR 10.

Szent Agató

pápa, hitvalló. A III. Konstantinápolyi egyetemes zsinathoz írt levelében kifejtette a katolikus tanítást a monotelétákkal szemben: Krisztusban isteni és emberi természet van, igazi isteni és emberi akarat. †681. [P66; I47]

Szent Fruzsina

szűz. Alexandriai keresztény volt, születését szülei imával és a gyermek felajánlásával könyörögték ki. Apja, ígéretét felejtve, erőszakosan akarta kiházasítani, ezért férfiruhában pusztai remeteségbe menekült. 56 évesen vallotta be apjának kilétét. †470. Fruzsina teste Egyiptomból Franciaországba, a Compiégne közelében levő Beauliebe került. [I45]

Szent X. Gergely

pápa, hitvalló. A Szentföld felszabadításán és a keleti egyházszakadás megszüntetésén fáradozott. Visszafogadta az anyaszentegyházba a II. Lyoni zsinaton 1274-ben az elszakadt görögöket. †1276. [P138; I47]

Szent Nikánor

vértanú. Az első hét diakónus egyike volt Ciprus szigetén, mint az az ApCsel 6, 5-ben olvasható. [BL1329/2; I47]

Szent Oringa (Krisztiana)

szűz. Firenze közelében földműveléssel, pásztorkodással, cselédkedéssel foglalkozott, kolostorban halt meg. †1310. [I47]

Urseolus Szent Péter

hitvalló. Velencei dogéból lett bencés szerzetes. †997. [I47]

Szent Vilma

Szent Vilmos

püspök, hitvalló. Franciaországban ciszterci szerzetes volt, majd bourgesi püspök. †1209. [F110; I47]

Névnapok: Agaton, Aldó, Bács, Melánia, Vilma, Vilmos.

JANUÁR 11.

Szent Ágota

Szent Higinusz

vértanú, pápa. Filozófusi képzettségű athéni volt. Ebben az időben már megnyílt Rómában az első keresztény bölcseleti iskola, Szent Jusztinuszé, és kezdték a hitigazságokat filozófiai érvekkel is alátámasztani, harcolni az ekkoriban terjedő gnosztikus eretnekség ellen. †~140. [P24; I50]

Szent Honoráta

szűz. Csak annyit tudunk róla, hogy Páviában élt. †~500. [I51]

Szent Melkiás (Melkiádész, Miltiádész)

pápa, vértanú. Uralkodása alatt szabadult fel az egyház (Milánói rendelet). Küzdenie kellett az érdekből csatlakozók világiassága ellen, a visszaélések kiküszöböléséért. Arlsba zsinatot hívott egybe, de nem érte már meg, előbb meghalt. Sírja a kalixti temetőben van, de nem találták meg. †314. [P33; I50]

Szent Palemon

apát. Tébában volt szerzetes, Szent Pachomiusz mestere volt. †330. [I51]

Szent Szalviusz

vértanú. Afrikában szenvedett vértanúságot. Szent Ágoston emlékbeszédben méltatta működését. †~490. [I50]

Szent Szalviusz

püspök. A franciaországi Amiens városában volt szerzetes. Istenes élet után meghalt, de másnapra feléledt. Szavai szerint Isten visszaküldte további szolgálatra. Ekkor választották püspökké. Szentül élt, az irgalmasság gyakorlásában nagy híre volt. †~620. [I50]

Szent Tasziló

szerzetes, apát. Egy Nápoly környéki kolostorban élt, kemény kézzel kormányozta rendtársait, akik még panaszt is tettek ellene. Szigorúsága mellett meleg szeretettel viselte szívén társai sorsát, életét. [F111]

Szent Teodóziusz

hitvalló. Lektornak (felolvasónak) választották, de ő a remeteség után vágyott. Később szerzetes lett, kolostort, majd a kolostor köré telepet építettek a júdeai pusztában. 493-ban a palesztinai szerzetesek felügyelője lett. Amikor szembefordult a császár eretnek beavatkozásával, rövid időre száműzetésbe is küldték. 105 évesen halt meg hosszú gyengélkedés után. †529. [F111; I47]

Névnapok: Agáta, Ágota, Baltazár, Szalvia, Tasziló, Tézeusz, Vazul.

JANUÁR 12.

Szent Árkádiusz

vértanú. Az afrikai Mauritániában egy barátja érdekében járt el a bírónál. Hittagadásra akarták kényszeríteni. Megtagadta. Miközben fokozatosan csonkították meg, ő végig hálát adott Istennek, hogy a vértanúságra méltónak találta. †~260. [I52]

Szent Benedek

apát, hitvalló. Szent Béda nevelője volt, ő telepítette meg Angliában a bencéseket. †690. [I53]

Efezusi negyvenkét

vértanú. A képrombolás időszakában a képek tisztelete miatt áldozták életüket. †~750. [I53]

Szent Ernő

hitvalló. Dilingen grófja volt, majd tanulmányai befejezése után pap lett és Ewersheim kolostorának apátja. Részt vett az első keresztes hadjáratban, ott vesztette életét. †1096. [F112; I53]

Szent Ernestus

vértanú. Rómában vesztette életét. Ereklyéi ma Salzburgban találhatók. [F112]

Szent Eutrópiusz lektor, és

Szent Tigriusz áldozópap,

vértanúk. Konstantinápolyban hűségesek maradtak Aranyszájú Szent Jánoshoz, amikor azt számkivetésbe küldték. Ezért amikor a főtemplomot és törvényszéket tűz pusztította el, azt rájuk fogták. †~407. [I52]

Boldog Veronika

Névnapok: Arkád, Árkos, Bors, Cézár, Cezarina, Elek, Erneszta, Ernesztina, Erna, Ernő, Gujdó, Kaplony, Karion, Rajnald, Veronika.

JANUÁR 13.

Boldog Gottfrid

hitvalló. Gazdag úr volt, Kappenberg grófja. Szent Norberttel találkozott, és annak premontrei rendjébe lépett öccsével, Ottóval együtt. (Jámbor felesége is ugyanakkor zárdába ment.) Várát kolostorrá alakította, később Premontrebe ment, majd Szent Norbert tanácsadója volt Magdeburgban. †1127. [I53]

Szent Glafira

szűz. Szolgálója volt Liciniusz császár nejének. Amikor a császár ismételten zaklatta, katonaruhába öltözve Amazeába menekült előle. †324. [I54]

Szent Hiláriusz

püspök, egyházdoktor, küzdött az ariánusok ellen, számkivetésbe is küldték. †366. [B10; C461; F114; I55; T45]

Szent Jutta

özvegy. Fiatalon megözvegyült, gazdag és szép volt. Nem házasodott újra, hanem betegeket (bélpoklosokat) ápolt még 11 éven keresztül. Gondozott másokat, azok általában buzgóbb és szentebb életet kezdtek. †1228. [I54]

Szent Veronika

szűz. 1444-ben született, szegény parasztlány volt. Iskolába nem járhatott, de szerzetesnő szeretett volna lenni. Nagy nehézségek árán tanult meg írni-olvasni. A zárdában kitűnt nagy alázatosságával és a szent szegénység szeretetével. Bármi munkát elvégzett, azokat Istennel való benső egyesültségben tette. Isten sok elragadtatással és kinyilatkoztatással jutalmazta. Élete végén türelmesen viselt betegeskedés vette igénybe. †1497. Már 1517-ben szentté avatták. [I51]

Szent Vidor

püspök, egyháztanító

Névnapok: Benignusz, Csongor, Gotfrid, Hiláriusz, Hilmár, Jordán, Judit, Kasztor, Kesző, Veronika, Vidor.

JANUÁR 14.

Szent Félix (Bódog)

áldozópap(, vértanú). Az itáliai Nolában lett pap, rendszeresen üldözést szenvedett, de mindig csodálatosan menekült meg. Az üldözés után püspökké kívánták tenni, de ő mást javasolt, és szent szegénységben hunyt el. †256 (260). [M833; I57]

Szent Hiláriusz

püspök, egyházdoktor, küzdött az ariánusok ellen, számkivetésbe is küldték. †366. [B10; C461; F114; I55; T45]

Idősebb Szent Makrina

özvegy. Kis-Ázsiában, az ottani Cezareában élt. Nagy Szent Vazul nagyanyja volt. Csodatevő Szent Gergelytől tanult hitet és életstílust. Kitartott és másokat is megerősített a keresztényüldözések idején. †~340. [I57]

Szent Malakiás

próféta. Júdeában működött. A zsidó hagyomány szerint ő az utolsó író próféta, "pecsét" a próféciákon. Jahvét a világ urának tekinti, aki el fog jönni és Izraelt belsőleg helyreállítja. †Kr. e. ~400. [BL1149; I57]

Boldog Odorik

hitvalló. Ferences hithirdető volt Tibetben és Indiában. †1331. [I57]

Szent Szabbás

érsek, hitvalló. Rác fejedelemivadék volt, majd szerzetes lett Athosz hegyén, azután érsek Szerbiában. A katolikus hit buzgó védője volt a keleti szakadás ellen. †1250. [I57]

Szent Vidor

püspök, hitvalló és egyháztanító. Poitiers püspöke volt és az ariánusok ellen harcolt, emiatt hosszú száműzetéssel is sújtották, ő azonban győzött. Nagy művét a Szentháromságról írta. †367. [M833]

Névnapok: Ámon, Ámos, Bálint, Bódog, Edömér, Félix, Hiláriusz, Ilárion, Larion, Malakiás, Oresztész, Orion, Uriás, Uriel, Uros, Vidor.

JANUÁR 15.

Szent Habakuk

próféta. Valószinüleg Jeremiás próféta kortársa volt, aki Júdeában működött. Üdvösséget hirdetett népének: nem fenyegetett, a csapások kívülről érik őket. Átkozza népe elnyomóit. [BL521; I61; M521]

Szent Ida

szűz. Ír királyi sarj volt és életét a Szentháromság imádására szentelte. †569. [I61]

Kunyhós Szent János

hitvalló. Fiatalon elhagyta jómódú szüleit és szerzetes lett. 19 évesen ismeretlen koldusként visszatért szülei közelébe, egy kunyhóban élt. Három év múlva, halálát közeledni érezve felfedte kilétét, és szülei karjaiban hunyt el. Szülei kunyhója helyébe kápolnát építettek, vagyonuk egy részét a szegényeknek adták. A szent maradványai 1204-óta Rómában, a Tiberis szigetén nyugszanak. †~450. [I62]

Egyiptomi Szent Makárius

hitvalló. 300 körül született Felső egyiptomban. Tébában lett remete. Remete Szent Antal tanítványa volt. Ártatlanul megrágalmazták, meghurcolták, ő tűrte. Az igaza kiderült, de a kiengesztelés elől Szketis pusztájába menekült. Ott még hatvan esztendeig vezekelt. Az arianisták száműzték, de az ottani sikeres térítései miatt visszaengedték a kevésbbé veszélyes pusztába. †390. [I17]

Szent Mikeás

próféta. Vidéki származású volt, Izajás kortársa. Ostorozta Szamaria és Jeruzsálem bűneit. Jahve szent haragjáról és nagy irgalmáról tanít. Megjósolja a Messiás Betlehemi (=Efrata) születését. [BL1261; I61; M1257]

Szent Mór

hitvalló, Szent Benedek neveltje, később Subiacoi apát, majd Franciaországi hithirdető, †584. [B11; I61; M834]

Remete Szent Pál

hitvalló. Az üldözések elől a pusztába menekült és a pusztai remeték boldog életét élte. †~340. [C23; F115; I58; M834]

Szent Sándor

hitvalló. Megalapította a nem alvó szerzetesek (akoiméták) rendjét. Ezek a keleti szerzetesek csoportokba osztva, szüntelen dicsőítésükkel éjjel-nappal szolgálnak Istennek. †~430. [I61]

Névnapok: Alfréd, Aurél, Gujdó, Imbert, Klarissza, Kolos, Lóránd, Lóránt, Mike, Mikeás, Mór, Móric, Pál, Sándor, Szigfrid, Vitus.

JANUÁR 16.

Szent Adjútusz, Szent Akkarziusz, Szent Berárd, Szent Othó és Szent Péter

vértanúk. Az első ferences vértanúk közt voltak, Marokkóban vesztették életüket öten. †~1220. [F116; I64]

Szent Henrik

remete. Előkelő dán családból származott, egy szigeten volt remete. †1127. [I64]

Szent Honoratusz

püspök, hitvalló. Franciaországban élt. Bátyjával, Venanciusszal versengtek szerénységben, szegényességben, hallgatásban, imában. Rokonuk, Szent Hiláriusz úgy írta, angyali életet éltek. Honoratusz később Nizzával szemben Lerin szigetén kolostort alapított, és Arles püspökeként halt meg. †420. [I64]

Szent Izidor

remete, hitvalló. Remete Szent Antal tanítványa volt. Nitria és Skétisz pusztában a remeték lelkivezetője volt. Szigorúan vigyázott indulataira és kíváncsiságára. †~400. [I64]

Kunyhós Szent János

hitvalló. Fiatalon elhagyta jómódú szüleit és szerzetes lett. 19 évesen ismeretlen koldusként visszatért szülei közelébe, egy kunyhóban élt. Három év múlva, halálát közeledni érezve felfedte kilétét, és szülei karjaiban hunyt el. Szülei kunyhója helyébe kápolnát építettek, vagyonuk egy részét a szegényeknek adták. A szent maradványai 1204-óta Rómában, a Tiberis szigetén nyugszanak. †~450. [I62]

Szent I. Marcell

pápa, vértanú. Engedélyt adott a kalixti temető átalakítására. A kitörő keresztényüldözés leromboltatta a templomokat, elégette a szent könyveket, megvonta a keresztények polgárjogait. Maxenciusz császár hithűségéért a császári istálókban, cselédként dolgoztatta. †309. [F116; I64; M837; P32]

Névnapok: Ahmed, Benkő, Dániel, Godó, Gotfrid, Gusztáv, Henrik, Hiláriusz, Honorátusz, Honóriusz, Illés, Izidor, Priszcilla, Sámuel, Stefánia, Szidor.

JANUÁR 17.

Remete (Nagy) Szent Antal

apát, hitvalló. A remeteséget választotta élethivatásul, körülötte jelentős remete telepek alakultak ki. †356. [B12; C461; F0117; I65 ; M838; T69]

Szent Eleuzippusz, Szent Meleuzippusz, és Szent Szpeuzippusz

vértanúk. Hárman voltak ikertestvérek. Nagyanyjuk, Szent Leonilla nevelte őket keresztényekké, és a vértanúságot vállalókká. †~175. [I69]

Szent Júlián

remete, hitvalló. Antiochia környékén élt. Érdeme, hogy az arianizmusból a katolikus hitet újra talpraállította azon a vidéken. †~370. [I69]

Szent Szulpiciusz

püspök. Katonapapként meggyógyította II. Klotár frank királyt. Bourges püspökeként is apostoli buzgósága volt feltünő. Sok zsidót is megtérített. †644. [I68]

Névnapok: Antal, Antónia, Aszter, Oros.

JANUÁR 18.

Árpád-házi Szent Margit

szűz. Már három évesen dominikánus apácák nevelték. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult. Tíz évesen a Nyulak szigetére került, fogadalmat tett. Kereste a bőjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. Betegeket ápolt, örök fogadalmat tett. A kemény munka és önmegtagadás legyengítették, súlyos beteg lett. †1271-ben. [C28; F0118; T262; I105]

Boldog Özséb

kanonok, hitvalló. Erényei miatt boldogként tiszteljük. Az esztergomi egyházmegye papja, kanonoka lett, kitüntek erényei: tudományszeretete, áhítata és könyörületessége. A tatárvész elmultával engedélyt kapott, hogy remeteségbe vonuljon. A Pilis többi remetéivel aztán létrehozták Pilisszentkereszten templomukat és kolostorukat. Remete Szent Pált tekintették alapítójuknak, ezért rendjük a pálos rend. †1270. [F620; I69; T255]

Szent Péter

székfoglalása Rómában, ~43 táján volt. [BL1478; C466; I198(354); II349; F222; M889, 838; PV7; Z1465]

Szent Piroska

szűz és vértanú, Rómában a házát adta az egyházközség rendelkezésére az Aventin dombon. Ott tartották az istentiszteleteiket. A 4. században már vértanúként tisztelték. A Priscilla-katakombában volt eltemetve. (Más forrás szerint 13 évesen szenvedte el hősiesen megkínzását és vértanúságát.) †~270. [B12; F118; I72; M838]

Névnapok: Beatrix, Özséb, Pál, Piroska.

JANUÁR 19.

Szent Máriusz (apa),

Szent Márta (anya),

Szent Abakum (fiuk), és

Szent Audifax (fiuk)

vértanúk. Gazdag perzsa nagybirtokos család volt, Rómába zarándokoltak az apostolok tiszteletére. Látogatták és gondozták a börtönökben sinylődő hitvallókat. Őket is elfogták. †~270. [F119; I75; M842]

Ribérai Szent János

püspök. Sevillában született 1532 végén. 1557-ben pap, 1562-ben Badajoz püspöke, 1565-től 45 éven át Valencia püspöke. Nagyon tisztelte az Oltáriszentséget, Oltáregyletet alapított, szentségimádást szervezett. 1611. jan. 6-án halt meg.

Szent Kanut

vértanú. Dán királyfi és sikeres hadvezér volt. Mindég becsületes és igaz volt, ezt családjától is megkövetelte. Fia volt Boldog Károly. Király lett. Az előkelőktől is megkövetelte a jog előírásait. Összeesküvő vezére fordult ellene, a sereget Anglia megsegítése helyett visszafordította és mise közben Kanutra rátámadva, orvul ölték meg. †1086. [F710; M842; I73]

Szent Sára

Ábrahám felesége és Izsák anyja volt. A machpelai barlangban temették el. [I75; BL1562; Ter 11, 29-31; 12, 13; 20, 3; 21, 2 kk; 23, 2 kk]

Szent Vulsztán

szerzetes, püspök, hitvalló. Főnemesi származású volt. Mindég megőrizte ártatlanságát. Szülei halála után bencés szerzetes, majd püspök lett. A normann hódítás idején is helyén maradt, gondját viselte híveinek, megbékéltette őket a hódítókkal. Az utolsó angolszász szent. †1095. [I75]

Névnapok: Kanut, Kenéz, Margit, Márió, Máriusz, Márta, Megyer, Sára, Sarolta.

JANUÁR 20.

Szent Fábián

pápa, vértanú. Jelentősen átszervezte a római egyházszervezetet, jegyzői hivatalt (ma kancellária) állított fel. Déciusz alatt a börtönbánásmód kegyetlenségébe halt bele. †250. [C461; I79; M845; P28]

Szent Neofitusz

vértanú. Tzenöt évesen Niceában megostorozták, megkínozták, majd lefejezték. Hősiesen viselte. †~304. [I79]

Boldog Özséb

kanonok, hitvalló. Erényei miatt boldogként tiszteljük. Az esztergomi egyházmegye papja, kanonoka lett, kitüntek erényei: tudományszeretete, áhítata és könyörületessége. A tatárvész elmultával engedélyt kapott, hogy remeteségbe vonuljon. A Pilis többi remetéivel aztán létrehozták Pilisszentkereszten templomukat és kolostorukat. Remete Szent Pált tekintették alapítójuknak, ezért rendjük a pálos rend. †1270. [F620; I69; T255]

Szent Sebestyén

vértanú. A császár testőrtisztje volt. Nyilazás nem ölte meg, hanem botokkal verték agyon. †288. [B14; C33; I76; M845]

Névnapok: Eutim, Fábián, Fabiána, Özséb, Sebestyén, Sebő, Tímea.

JANUÁR 21.

Szent Ágnes

vértanú, szűz. Krisztust választotta jegyesül. Csalódott kérője feljelentette. †304. [B14; C37; F121; I79; M847]

Szent Meinrád

áldozópap, hitvalló. 800-ban született. Reichenauban, bencés kolostorban élt, majd remete lett. Rablók ölték meg 26 éves remeteség után, orvvul, kincs reményében. A gaztettet két hollója árulta el. A remete kápolnája helyén Einsiedeln zarándokhely épült fel, Meinrád Mária-képe hódolatára. Ezt a képet a frauenmünsteri apácafőnöknőtől kapta, és kis káponájában tisztelte. †861. [B15; I83]

Névnapok: Ágnes, Agnéta, Inez, Menyhért.

JANUÁR 22.

Szent Anasztáz

szerzetes, vértanú. Perzsa mágus volt. †628. [M849; I86]

Szent Artúr

Szent Blezilla

özvegy. Szent Paula leánya volt. 7 hónapi házasság után jutott özvegységre, ekkor korábbi felületes életét elhagyta. Egyszerűen öltözött, rendszeresen és sokat imádkozott, olvasta a Szentírást, ápolta a szegényeket. 20 évesen halt meg Isten akaratába tökéletesen megnyugodva. †~383. [I86]

Szent Vince

szerpap, vértanú. Valerius püspök alatt szolgált. †304. [B15, 116; C462; F122; I83; M849]

Palotti Szent Vince

áldozópap. 1795-ben született Rómában. Pap lett, keresett gyóntató, szemináriumi spirituális. A Katolikus Akció (Caritas) és az ökumenikus mozgalom előfutára volt. †1849. [T427]

Névnapok: Anasztáz, Artemisz, Artemízia, Artúr, Cintia, Délia, Domonkos, Dorián, Dormán, Neszta, Surány, Szirén, Szíriusz, Vince.

JANUÁR 23.

Szent Emerencia (Emerenciána)

vértanú. Szent Ágnes tejtestvére. Gyermekként még csak készült a keresztségre. Egyszer rendreutasított egy, a temetőbe igyekvőket dobálással zaklató pogány tömeget. Azok halálra kövezték emiatt a testvére sírjához húzódó kislányt. Így a vágykeresztséget nyerte el. †304. [C39; M850; I82]

Szent Ildefonz

püspök, hitvalló. Szent Izidor tanítványa volt. Spanyolországban, Toledóban volt püspök. Szűz Máriáról teológiai könyveket írt az eretnekek tévedései ellen. †667. [I90]

Alamizsnás Szent János

hitvalló. Ciprusról származott, Alexandria püspöke lett. Sokezer szegényt látott el intézményesen, de nagyon gondosan kezelte a pátriárkai kincstár vagyonát. Hívei nagyon szerették, szívesen hallgatták. A perzsák elől Ciprusra menekült, ott halt meg 616-ban. Később Konstantinápolyba vitték holttestét, de a török Mátyás királyunknak adta. Budán őrizték, majd Pázmány Péter Pozsonyba vitette1632-ben. [C41; I86]

Szent Kelemen

püspök, vértanú. Dioklecián alatt Rómába, majd Nikomediába hurcolták és megkínozták. †304. [I90]

Boldog Margit

szerzetes. Háromévesen megvakult, és Ravennában 63 éves korában hunyt el. Szent életet élt és jámbor nők számára társulatot alapított. †505. [I90]

Ward Mária

1585-ben született Angliában, amikor a katolikusokat ott már üldözték. Flandriában klarissza nővér lett, de rendjét elhagyta és pár év múlva visszatért hazájába. Saint Omerben iskolát alapított. Londonban is alapított iskolát, de az üldözés miatt visszatért a kontinensre. 1645-ben hunyt el, de ekkor az Angolkisasszonyok rendje már kiteljesedve dolgozott. [F123]

Szűz Mária eljegyzésének ünnepe

Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe ( aug.15). [I128]

Pennaforti Szent Rajmund

hitvalló. Domonkosrendi szerzetes volt. †1275. [B9; C460; F107; I89; M850]

Névnapok: Alfonz, Bertram, Emerencia, Emese, Ildefonz, Izaiás, János, Mária, Rajmund, Zelma.

JANUÁR 24.

Szent Babilás

püspök, vértanú. Antiochiában kínozták halálra három tanítványával együtt: Orbánnal, Prilidiánussal és Epolóniussal. Hősiesen kitartottak és egymást bátorították. †251. [I92]

Szent Felícián

püspök, vértanú. Foligno püspöke volt 56 éven keresztül (ide tartozik Umbria és Assisi). Déciusz császár elfogatta és más keresztényekkel együtt Rómába kívánta tereltetni őket. Az idős embert azonban a fáradtság néhány kilométer után az igénybevétel megölte. †~250. [I92]

Szalézi Szent Ferenc

püspök, egyháztanító, †1622

Szent Timóteus (Timót)

püspök, hitvalló. Szent Pál kedvenc tanítványa, majd Efezus püspöke. †~80. [BL1819; C462; F126; I90; M850]

Névnapok: Balár, Bános, Bertram, Erik, Erika, Ferenc, Makár, Taddeus, Tádé, Timót, Vera, Veronika.

JANUÁR 25.

Szent Ananiás

vértanú. Az Úr tanítványa volt, Damaszkuszban ő keresztelte meg Sault szemére téve kezét, egyben megvitte neki a hírt, hogy ki van választva. Szent Pál azután törvény szerint élő, vallásos férfiúnak mondta. (ApCsel 9, 10-19; 22, 12-16). †50 körül. [I95]

Szent Szúzó Henrik

áldozópap. Dominikánus szerzetes volt, kemény tanulással igyekezett a Bölcsességnek szolgálni. Negyvenévesen vándorapostola lett az isteni Bölcsességnek. A Rajna völgyében pasztorált. Ulmban hunyt el 1366-ban. [I117]

Szent Pál fordulása, megtérése

a fanatikus Saul a damaszkuszi úton Krisztus követője lett, és hamarosan mint Szent Pál apostolt látjuk működni. [BL1388; C462; F125; I93; M851]

Szent Paula

özvegy. Előkelő római hölgy volt. Harminckétévesen öt gyermekével megözvegyült. Többi gyermekéről gondoskodott, majd Eusztochium nevű lányával a Szentföldre költözött. Bejárta az Úr Jézus által látogatott helyeket, majd Betlehemben két kolostort alapított. A női kolostornak ő lett a főnöknője. Szigorú rendet, fegyelmet tartott. †404. [I94]

Névnapok: Bottyán, Henrik, Pál, Péter, Pető, Saul.

JANUÁR 26.

Szent Batildisz

özvegy, †680

Szent Paula

özvegy. Előkelő római hölgy volt. Harminckétévesen öt gyermekével megözvegyült. Többi gyermekéről gondoskodott, majd Eusztochium nevű lányával a Szentföldre költözött. Bejárta az Úr Jézus által látogatott helyeket, majd Betlehemben két kolostort alapított. A női kolostornak ő lett a főnöknője. Szigorú rendet, fegyelmet tartott. †404. [I94]

Szent Polikárp

püspök és vértanú. Szmirna püspöke volt több mint 50 évig. Szenvedélyesen küzdött a tévtanok hírdetői ellen. Árulás folytán elfogták, máglyahalálra itélték, de végül karddal végezték ki. †156. [C466; F223; I96; M856; T8; Z1470]

Molesmei Róbert

Előbb szerzetes, majd az apátság priorja, utána apátja lett. Három évvel később lemondott, és hamarosan remete volt. Többen követték és adományozás nyomán Citeauxban kolostort építettek. Sokan vitatják, de végül is ő lett a ciszterci rend alapítója. †1111. [T198]

Szent Timóteusz

püspök

Szent Titusz

püspök. Szent Pál apostol kisérője volt. Dalmáciában és Krétán működött. [BL1830; C462; F126; M879]

Névnapok: Balambér, Bátony, Gobert, Oberon, Paula, Polikárp, Timóteusz, Titusz, Vanda.

JANUÁR 27.

Merici (Bresciai) Szent Angéla

szűz. Már gyermekkorában szent életet élt. Egy látomás hatása alatt 23 évesen elhatározta, hogy életét a leányifjúság nevelésére fordítja. Ő az orsolyiták rendalapítója, a jövőbeni keresztény anyák nevelését tűzték célul maguk elé. †1540. [B17; C44; M982; T293; II237]

Szent Devóta

vértanú. Korzikán ölték meg Dioklecián idejében. Monakóba szállították testét. Monako nemzeti védőszentje.

Aranyszájú Szent János

egyházdoktor. Aszketikus életet élt, remeteségben. Pappá szentelték, nagyhatású szónok lett. A császár konstantinápoly püspökévé tette. Beszédeiben az erkölcs szigorú szabályozására törekedett, kétszer is száműzték. †407. [M857; I99]

Névnapok: Angéla, Angelika, Botár, János, Krizosztom, Lotár, Tivadar, Ulászló, Vincencia.

JANUÁR 28.

Szent Ágnes

vértanú, szűz. Krisztust választotta jegyesül. Csalódott kérője feljelentette. Halála nyolcadán a sírjánál imádkozó szülei előtt megjelent angyalok társaságában, és vígasztalta őket, mert már annak a társaságában van, akit földi életében úgy szeretett. †304. [B14; C37; F121; I79; M847, 858]

Boldog (Nagy) Károly

császár. 742 körül született. 768-ban került hatalomra,, legyőzte a szászokat, longobárdokat és frízeket. 800-ban császár lett. Gyermekeit gondos nevelésben részesítette, fegyelemre szoktatta őket. †814. [B18; I113]

Árpád-házi Szent Margit

szűz. Már három évesen dominikánus apácák nevelték. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult. Tíz évesen a Nyulak szigetére került, fogadalmat tett. Kereste a bőjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. Betegeket ápolt, örök fogadalmat tett. A kemény munka és önmegtagadás legyengítették, súlyos beteg lett. †1271-ben. [C28; F0118; T262; I105]

Aquinói Szent Tamás

egyháztanító. Nápolyban lett bencés, majd Párizsban és Kölnben tanult tovább. Tanár lett a Párizsi egyetemen, majd Rómában és Nápolyban, 32 kötetet írt. Filozófiai tanítása (tomizmus) meghatározó lett a keresztény tanításra. †1274. [B18; C49; F0128; M898; T250; I239]

Szent Valér

püspök, hitvalló. Szaragóza püspöke volt. †315. [F129; I113]

Névnapok: Ágnes, Agnéta, Amadé, Amália, Apollónia, Efraim, Etelka, Gréta, Károly, Karola, Manassé, Manfréd, Manfréda, Margit, Péter, Petra, Tamás.

JANUÁR 29.

Szent Adél

Szalézi Szent Ferenc

püspök, egyháztanító. Pap, majd püspök. A Filotea szerzője, a vizitációs apácák rendjének alapítója. †1622. [B16; F124; I113; M859; T347]

Szent Valér

püspök, hitvalló. Trierben volt püspök, a hagyomány szerint Szent Péter apostol tanítványa volt. †120. [I117]

Névnapok: Adél, Adelaida, Eta, Etelka, Ferenc, Jácinta, Jónás, Juliánusz, Szaléz, Szalók, Valér.

JANUÁR 30.

Szent Barsimacus

vértanú, püspök

Szent Szúzó Henrik

áldozópap. Dominikánus szerzetes volt, kemény tanulással igyekezett a Bölcsességnek szolgálni. Negyvenévesen vándorapostola lett az isteni Bölcsességnek. A Rajna völgyében pasztorált. Ulmban hunyt el 1366-ban. [I117]

Szent Martina

szűz. Rómában Szent Cecilia kortársa volt, lefejezték. †226. [F130; M859]

Névnapok: Adelgunda, Gellért, Gerda, Jácinta, Martina.

JANUÁR 31.

Bosco Szent János

áldozópap. 1815-ben született, 1841-ben lett pap. Tisztelője volt az Oltáriszentségnek. Az ifjúság nevelésével foglalkozott, a Szalézi-rend alapítója. †1888. [B19; C463; F131; II94; T437]

Szent Ludovika

özvegy. Férje halála után három gyermekéről gondoskodott, majd ferences harmadrendi lett. †1530. [I123]

Szent Marcella

özvegy. Fiatalon megözvegyült Rómában. Szépsége és erkölcsössége miatt gazdag kérője támadt, de ő az özvegységet választotta. Szegényeket ápolt és Principiával aszkéta életet élt. Szent Jeromostól sokat tanult. A Rómát feldúló Alarik katonái dúrván bántalmazták kincset követelve tőle, de látva szentségét, ezután védelmükbe vették. †410. [I123]

Nolaszkói Szent Péter

hitvalló, 1182-ben született Dél-Franciaországban. Pennaforti Szent Rajmunddal a keresztény rabszolgák kiváltására a mercedarius-rendet alapította. †1256 Barcelonában. [B20; I121; M860]

Névnapok: Círus, Eudoxia, Geminián, János, Ludovika, Lujza, Marcella, Péter, Virgília

FEBRUÁR 1.

Szent Brigida

szűz. Gyermekkora óta mindég gondoskodott a szegényekről. Az eljegyzése elkerülésére kérte Isten segítségét, és rút sebhelyek lepték el csodálatos arcát. Istennek felajánlva magát, az oltár lépcsőjén eltüntek sebei. Az első ír apácakolostort alapította meg annál az odvas öreg tölgyfánál, ahol remeteéletet élt. †528. [I126]

Antiochiai Szent Ignác

püspök és vértanú. Antiochiában Szent Péter második utóda volt. Rómába vitték, ahol vadállatokkal való küzdelemre itélték. Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az Egyház szervezetéről, a keresztény életről. †107. [I124; M860]

Szent Szevér

püspök. Gyapjúfonó inas, majd mester lett. Megnősült, majd a papságot vállalta (ekkor még nős emberek is papok lehettek). Küzdött az ariánusok ellen, majd Ravenna püspöke lett. †389. Ereklyéi, valamint felesége és lánya ereklyéi ma Erfurtban találhatók. [F201]

Névnapok: Brigitta, Efraim, Gitta, Ignác, Innocencia, Szevér.

FEBRUÁR 2.

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony)

Jézust ezen a napon mutatták be a templomban. [C463; F202; M863; (Z1452); LL257]

Szent Kornél

hitvalló. Palesztinában, Cezarea városában Szent Péter keresztelte meg, háznépével együtt. (ApCsel 10, 1-40) †~60. [I133]

Venard Teofán

1829-ben született Franciaországban (St.-Loup-sur-Thouet), pap, majd misszionárius lett. Kínába, Tonkingba ment csempészek segítségével. A keresztényüldözés dacára évekig sikerült tevékenykednie. Végül mégis elfogták. A börtönét képező kalitkából egy év alatt 14 levelet írt családjának és barátainak (kalitka levelek). 1861-ben lefejezték. A halált bátran vállalta. Fejét Párizsba a missziós szeminárium vértanúkápolnájában tisztelik. [T461)

Névnapok: Aida, Apor, Brúnó, Brútusz, Karolina, Mária, Opika.

FEBRUÁR 3.

Szent Balázs

püspök és vértanú. Örményországban, Szebaste püspöke volt, a torokbetegségekben védőszentünk. Emlékére Balázs-áldást adnak. †316. [B20; C59; F203; I135; LL41; M874, 1429; SB18; Z1459]

Szent Celerina

Szent Anszgár (Oszkár)

püspök, észak apostola. Dániában, Svédországban térített, Hamburgban és Brémában volt püspök. †865. [B20; C464; I133; Z1459]

Névnapok: Arion, Balázs, Celerina, Csinszka, Izrael, Karolina, Oszkár, Oszlár.

FEBRUÁR 4.

Corsini Szent András

püspök és hitvalló. Gazdag család rendes gyermeke volt, ám tizenkétéves korában engedetlenné, durvává vált. Családja bánatára látszólag teljesen elzüllött. Tizenhét évesen anyja egy könnyes kifakadása térítette észre. Megtért, belépett a karmelita rendbe. A legellenszenvesebb megbízatásokat is önként vállalta. Keményen tanulta a teológiai ismereteket is. Pappá szentelése után szent életének és bölcsességének híre gyorsan terjedt. Akarata ellenére Fiesole püspökévé választották. A szentség hírében halt meg. †1373. [I137; M875]

Szent Gilbert

áldozópap és hitvalló. Angol pap volt, rendalapító. Étkezéskor a legjobb falatokat egy odakészített külön tányérra ("Krisztus tányérja") tette a szegények részére. †1189. [I140]

Leonisszai Szent József

hitvalló. Gályarabokat szabadított ki. Sokat szenvedett panasz nélkül. †1612. [I140]

Szent Veronika

özvegy. Jeruzsálemben, Jézus keresztútján kendőt nyújtott a meggyötört Jézusnak - mondja a legenda - és a kendőn megmaradtak Jézus arcvonásai. Egyesek szerint férjével Franciaországba ment, mások szerint Rómában halt meg. A kendőt Aachen mellett, Kornelimünsterben ma is tisztelik. [B21; F204; I140]

Névnapok: Andos, András, Andrea, Csenge, Gilbert, Holló, Janka, Johanna, Ormos, Rabán, Ráhel, Róbert, Veronika.

FEBRUÁR 5.

Szent Adelhaid (Etelka)

szűz és szerzetes. Kölnben született, korán szerzetbe lépett és több Rajna menti kolostornak volt főnőknője. Bölcsessége, szent élete, a szegények ápolása például szolgál mindannyiunknak. †1015. [I143]

Szent Ágota

szűz és vértanú. Krisztusi jegyessége miatt szenvedett vértanúságot 251-ben. [B21; C464; F205; I140; M875; Z1460]

26 japán vértanú

Nagaszakiban keresztre feszítették őket 1597-ben. [B21; C464; F206; I143; T382; Z1461]

Névnapok: Abiáta, Adél, Adelaida, Agáta, Ágota, Alida, Etelka, Ingrid, Kada, Kájusz, Kolos, Léda, Modeszta, Modesztusz, Péter.

FEBRUÁR 6.

Szent Dorottya

szűz és vértanú. Cezareában sem kínzással, sem csábítással nem tudták hittagadásra venni. Kínzás után lefejezték. A legenda szerint egy őt csúfoló fiatal ügyvédnek három szép rózsát és három almát küldött jegyese országából. A kertészek és a virágkertészek védőszentje. †288. Rómában a Trasteverében a S.Dorotea templomban vannak ereklyéi, itt ezen a napon emlékére gyümölcsöt szentelnek. [B22; M879; I145]

Szent Hiacinta (Jácint)

szűz és szerzetes. Bár ferences nővéreknél nelkedett Viterbóban, de lenézte a vallásos életet. Világiasan, fényűzően élt hívságos fecsegések és világias szórakozások közt sok éven át. Egy súlyos betegség után tért meg, mindenét a ferenceseknek adta, szőrcsuhát öltött, szigorú, vezeklő és imádságos életet élt még húsz éven át. †1640. [I146]

Miki Szent Pál és társai

Nagaszakiban keresztre feszítették őket 1597-ben. [B21; C464; F206; I143; T382; Z1461]

Szent Titusz

püspök. Szent Pál apostol kisérője volt. Dalmáciában és Krétán működött. [BL1830; C462; F126; I143; M879]

Szent Tódor

vértanú. Tábornok volt, Licínusz keresztényüldözése idején végezték ki. †318. [I146]

Névnapok: Ajándék, Áldor, Amand, Amanda, Dolli, Dóra, Dorottya, Korvin, Szilvánusz, Tétisz, Ticiána, Titán, Titánia, Titanilla, Titusz, Tódor.

FEBRUÁR 7.

Boldog Sal. Jakab

vértanú. Jezsuita. A kongregáció első vértanúja. †1593

Szent Richárd

király és hitvalló. Angol király volt. Apja volt Szent Vilibaldnak, Szent Vunibaldnak és Szent Valburgának. Római zarándoklaton az itáliai Lucca városában hunyt el szent halállal. †722. [I151]

Szent Romuald (Rumold, Rumbold)

apát. Bencés szerzetes, majd a kamalduliak rendjének, vagyis a remeteéletet élő bencések alapítója lett. 120 évesen halt meg 1027-ben. [B61; F207; I146; M879; Z1558]

Szent Tódor

vértanú. Tábornok volt, Licínusz keresztényüldözése idején végezték ki. †318. [I146]

Névnapok: Richárd, Rómeó, Romuald, Tódor.

FEBRUÁR 8.

Máthai Szent János

áldozópap és hitvalló. 1160-ban született Fauconban. Felszentelése után pár évig remetéskedett, majd megalapították a fogolykiváltók, a trinitáriusok rendjét. Több száz fogoly szabadult ki Rómában bekövetkezett 1213-as haláláig. A rend tagjai körülbelül 900 ezer foglyot szabadítottak ki, közel 5,5 milliárd frank árán. 1622-ig 7115 atya áldozta életét hivatásáért. [I151; M879]

Emiliáni Szent Jeromos

áldozópap. Betegeket és szegényeket ápolt. Árvaházaket alapított. †1537. [C464;F208;Z1461]

Tüzes Boldog Péter

szerzetes, püspök és hitvalló. Vallumbrozában volt szerzetes, és szót emeltek, mivel a firenzei püspök pénzen vásárolta meg hivatalát. A kor szokása szerint pápai követ előtt istenitélettel döntötték el a vád igazát. Péter sértetlenül ment át két hatalmas máglya lángjai közt. A püspököt letették, ő pedig albanói bíboros püspök lett. †1089. [I154]

Névnapok: Aranka, Bagamér, Elfrida, János, Jutas, Salamon, Szelemér.

FEBRUÁR 9.

Szent Apollónia

szűz és vértanú. Utcai csőcselék bántalmazta Alexandriában. Amikor máglyahalállal fenyegették meg, maga ugrott a mágiyára. Fogfájás ellen szokták segítségül hívni, mert kínvallatás közben fogait kiverték. †249. [B23; M880; I157; F209]

Alexandriai Szent Cirill

püspök, hitvalló és egyháztanító. Az egyiptomi puszták remetéi közt volt ifjú. Küzdött Mária istenanyaságának kimondásáért. 431-ben elnöke volt az efezusi zsinatnak. †444. [B23; C478; F726; I155; M880; Z1568]

Szent Erik

Névnapok: Abigél, Alex, Apollónia, Ciceró, Cirill, Erik, Erika, Kirill, Marcián, Marián, Rajnald, Szabin.

FEBRUÁR 10.

Bánffy Buzád, és Magyarországi Boldog Pál

vértanúk és 90 (190) társuk. 1218-ban, mint kitünő bolognai tanár csatlakozott Szent Domonkoshoz. 1221-ben Székesfehérvárott megalapították az első magyarországi domonkos kolostort. A bécsi kolostor 1226-os megalapítása után több alkalommal próbálkoztak a kárpátokon túl élő kunok megtérítésével. Csak 1127-ben sikerült egy kun fejedelem megkeresztelése útján nagyobb eredményt elérniük. 1241-ben a tatárok betörése során Pált és társait a tatárok lemészárolták. †1241. [I160]

Szent Elvira

Szent Gabriella (Ella)

[I299]

Szent Skolasztika

szűz. Szent Benedek ikertestvére. †543. [B23; C64; F210; I157; M881; Z1462]

Névnapok: Ella, Elvira, Harlám, Klára, Pál, Skolasztika, Vilmos.

FEBRUÁR 11.

Szent Adolf

szerzetes, püspök és hitvalló. Kölni kanonok, majd cisztercita, végül osnabrücki püspök volt. †1222. [I166]

Boldog Britto János

szerzetes és vértanú. Már tizenötévesen jezsuita lett. Indiában térített nagy sikerrel. A pogány papok és az elbocsátott mellékfeleségek bosszúja nyomán többször elfogták, megkínozták. Második alkalommal lefejezték. †1693

Szent Dezső

vértanú. Lyoni püspök volt. †~550. [I166]

Szent Elek

szerzetes. A szervita-rend egyik alapítója. †1233. (l. testvére) [I166]

A lourdes-i boldogságos Szűz Mária

1858-ban tizennyolc alkalommal jelent meg a Szűzanya Bernadettnek. [B24; C58, 65; F211; I162; M881; Z1462]

Névnapok: Adolf, Bertold, Dezső, Elek, Mária, Marietta, Teodolinda.

FEBRUÁR 12.

Szent Antal

püspök és hitvalló. Konstantinápolyban VI. Leó uralkodása alatt működött. †985. [I169]

Aniáni Szent Benedek

apát és hitvalló. Udvari szolgálat után tért meg. Bátyját sikertelenül próbálta a kiáradt folyóból kimenteni, ekkor Áchen közelében egy bencés kolostorba vonult. Amikor apátnak akarták társai megtenni, remeteségbe menekült. Híre ide is sok társat és vezeklőt vonzott oda, ezért apátságot emelt. 813-ban nagykáptalanuk határozta el, hogy minden nyugati szerzetesrend Szent Benedek Regulája szerint éljen. †821. [I169; F212]

Barcelonai Szent Eulália

szűz és vértanú. Barcelónában önként a keresztényeket üldöző bírák elé állt, megfedte őket gonosz vérbíráskodásuk miatt. Megostorozták, testét szaggatták és sütögették. Mindezt imádkozva tűrte. Holttestét három nap múlva vehették le az oszlopról, amihez kötözve halálra kínozták. A tenger partján álló templomba temették, ezért a tengerjáró népek, főleg a spanyol tengerészek védőszentje. †303. [I169, 172; F212]

Szent Lídia

Szent Meléciusz

püspök és hitvalló. Aranyszájú Szent János támogatója volt. Példaszerű életet élt. Az ariánusok miatt kétszer is el kellett hagynia antióchiai püspökségét. Megérte az ariánusok megrendszabályozását és Nagy Teodóziusz uralmát. †381. [I169]

A szervita rend hét szent alapítója

Monaldi Bonfilius

Bonagiunta János

Antella Benedek (Manettus)

Amidei Bertalan (Amideus)

Ugoccino Ricovero (Uguccio = Húgó)

Sostenei Gellért (Sosteneus)

Falkonieri Elek

1233-ban megalapították a szervita rendet, Mária szolgáinak rendjét. [C466; F217; I167; M884, 923; Z1464]

Névnapok: Eulália, Lídia, Lilla, Lívia, Reginald.

FEBRUÁR 13.

Barcelonai Szent Eulália

szűz és vértanú. Barcelónában önként a keresztényeket üldöző bírák elé állt, megfedte őket gonosz vérbíráskodásuk miatt. Megostorozták, testét szaggatták és sütögették. Mindezt imádkozva tűrte. Holttestét három nap múlva vehették le az oszlopról, amihez kötözve halálra kínozták. A tenger partján álló templomba temették, ezért a tengerjáró népek, főleg a spanyol tengerészek védőszentje. †303. [I169, 172; F212]

Boldog Jordán

hitvalló. Westfalenben született. Dominikánus szerzetes volt és Szent Domonkos után a rend egyetemes főnöke lett. Beszéde különösen bölcs volt, mindég talált alkalmas gondolatot a problémák meggyőző megvilágítására. †1237. [I172]

Ricci Szent Katalin

szűz. firenzében született. Előkelő és nemes származású volt, kolostorban nevelkedett. A pratói Szent Vince-zárdában szerzetes lett, ennek 25 éves korában főnöknője lett. Misztikus elragadtatásai voltak. Minden imáját és szenvedését a tisztítóhelyen szenvedőkért ajánlotta fel. Sokat levelezett Néri Szent Fülöppel. †1590. [I169]

Névnapok: Benignusz, Ella, Füzike, Gergely, Jordán, Katalin, Levente, Linda, Maura, Relinda.

FEBRUÁR 14.

Szent Ábrahám

hitvalló. Mezopotámiai remete volt. Elhatározta, hogy megtérít egy libanoni falut. Diókereskedőként telepedett oda. Sok üldözésben volt része a vallása miatt, de amikor ennek ellenére segített a szegényeken, és kezességet vállalt értük, gyorsan megszerették. Templomot építtetett velük, és megtérítette apránként őket. Később püspök lett és halálakor már nagyon tisztelték.†422. [I176]

Szent Antonin

szerzetes és hitvalló. Montekasszínói szerzetes vot. Amikor a longobárdok elpusztították a kolostort, a közelében élt remeteségben. †830. [I175]

Szent Bálint

pap és vértanú. Mivel nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni, kivégeztették a via Flaminán. †269. Ereklyéi a Szent Praxédis-templomban tisztelhetők. [B25; M887; C68; I173]

Szent Bálint

püspök és vértanú. Rómában meggyógyított egy súlyosan beteg, évek óta béna gyermeket. A csodás gyógyítás tömeges megtérést eredményezett, még a kormányzó fia is megkeresztelkedett. A megtérések nyomán a kormányzó Bálintot megkínoztatta, majd titokban lefejeztette. Tanítványai Interamnában temették el. †~280. [I174]

Szent Cirill

szerzetes, Metód testvére, a szlávok térítője volt, a ciril-irásrendszer megalkotója. †869. [B24; C465; F214; III26; SB30; T155; Z1463]

Fogantatásról nevezett Szent János

hitvalló. Trinitárius szerzetes lett, a rend reformjában fontos szerepe volt. †1613. [I176]

Szent Metód

püspök , Cirill testvére, a szlávok térítője volt. †885. [B24; C465; F214; III26; S30; T155; Z1463]

Névnapok: Bálint, Brúnó, Konrád, Jozefa, Valentin, Valentina.

FEBRUÁR 15.

Szent Aladár (Eukérius)

Orleansi gazdag édesanyja jámbor, vallásos gyermeknek nevelte. Kiváló képességeivel szerzetes lett Eukérius. Buzgó lelki életet élt, de másokat is nevelt, sokak lelki atyja volt. Az orleansi püspök halálakor őt, az alázatos szerzetest választották püspökké. Püspökként is szerzetes életmódját folytatta: böjtölt, önmegtagadást végzett, adakozott. Nagy gondot fordított a papnevelésre, sokat foglalkozott híveivel. Rágalmazó udvari intrikák következtében a király száműzetésbe küldte, Maastricht közelében, egy kolostorban fejezte be életét. †738. [I178, 189; F220]

Szent Fausztinusz pap, és Szent Jovita diákonus

vértanúk. Testvérek. Buzgóságuk a bresciai kormányzó haragját vonta magukkal. Letartóztatták őket. Mivel nem tudták istentagadásra csábítani, vadállatok elé vetették őket. Az állatok nem bántották a két ifjút, erre máglyára állították, de ők sértetlenek maradtak. Az éheztetés sem ártott nekik, ezért hosszú kínzással Milánóba, majd Rómába, végül Bresciába vitték és ott lefejezték mindkettőjüket. Példájuk a hagyomány szerint háromezer embert térített meg. †120. [M888; I176]

Szent Georgina

Szent Ildefonz

hitvalló. Szevilai Szent Izidor tanítványa. Vagyonáról lemondva bencés szerzetes lett. Később Toledó érsekévé választották. Máriát különösen tisztelte, szüzessége védelmében az eretnekek ellen könyvet írt. Látomás nyomán megtalálta Szent Leokádiának, Toledó védőszentjének ereklyéit. †669. Spanyolország egyik védőszentje. [I179]

Boldog Machadó János

vértanú. Jezsuita. †1617.

Szent Szigfrid

hitvalló. Angol szerzetes. Svédországba ment helyreállítani a megromlott hitéletet. Unokaöccsei gyilkosainak kegyelmet eszközölt ki. †~1050. [I178; F215]

Névnapok: Alfréd, Fausztina, Fausztusz, Georgina, Gina, Jordán, Kolos, Szeveréd, Szigfrid.

FEBRUÁR 16.

Szent Agaton,

Szent Euticha,

Szent Filippa és

Szent Kápia

vértanuk. Dioklecián idejében az üldözések elől egy időre elmenekültek, de visszatérve keresztény könyvek rejtegetése címén jelentették fel őket. Barátnők voltak, és Agaton a barátjuk. A fiatalok Agapéval, meg annak testvéreivel kerültek a bírák elé. †304. [II12]

Szent Dániel és társai

vértanúk. Egyiptomból Cilíciába kisérték bányarabságra itélt keresztény társaikat. Hazatérőben elfogták Cezareában, és vallatóra fogták őket. Egyiptomi nevük helyett ekkor bibliai szent neveket mondtak be: Dániel, Illés, Jeremiás, Izajás, Sámuel. Ma is szentek nevét választva tanúsítjuk, hogy a kegyelemben való, szent életet akarunk élni. †308. [I181]

Szent Juliána

szűz és vértanú. Nikomédiában szülei egy pogány ifjúhoz akarták adni feleségül. Ő ebbe csak úgy egyezett volna bele, ha a vőlegény megkeresztelkedik. A közben kormányzóvá lett ifjú is hiába kérlelte, fenyegette sőt kínoztatta. Ő a vértanúságig kitartott elhatározásában, hogy gyermekeit nem teszi ki a vegyesházasság veszedelmeinek. †304. [I180; F216]

Szent Onézimusz

vértanú. Szökött rabszolga volt. Szent Pálhoz került szökésében, aki megkeresztelte és egy kisérőlevéllel visszaküldte kolosszébe, gazdájához, Filemonhoz. [Filemonhoz írt levél). Gazdája felszabadította, Onézimusz pedig diákonus, majd püspök lett. Rómában megkövezték. †~95. [I180]

Szent Walburga

apátnő. Angol, fejedelmi származású német bencés szerzetesnő. Szent Richárd gyermeke, Szent Vunibaldnak és Szent Vilibaldnak a testvére volt. Lányok számára iskolát nyitott, itt frank nemesek lányait is nevelték. 710-től 779-ig élt. Ereklyéi előbb Heidenheimben pihentek, de 871-ben átszállították Eichst(ttbe a róla elnevezett templomba. [B28; I178]

Névnapok: Dániel, Daniló, Filippa, Fülöp, Illés, Julianna, Lilla, Samu, Sámuel, Zámor.

FEBRUÁR 17.

Szent Agaton, Szent Euticha, Szent Filippa és Szent Kápia

vértanuk. Dioklecián idejében az üldözések elől egy időre elmenekültek, de visszatérve keresztény könyvek rejtegetése címén jelentették fel őket. Barátnők voltak, és Agaton a barátjuk. A fiatalok Agapéval, meg annak testvéreivel kerültek a bírák elé. †304. [II12]

Szent Anasztáz

vértanú. Perzsa katona volt. Jeruzsálem elfoglalásakor 614-ben, jelen volt, a Szent Kereszt hadizsákmányként történt elvitelekor. Tudakozódva a kereszten Függőről, Krisztus szenvedése szívébe nyilalt. Szíriába ment, ahol képen látta egy vértanú tanúságát. Megtért, Jeruzsálem mellett szerzetes lett. Cezareáben perzsa jósókat utasított rendre, ezért börtönbe került, megkínozták. Utolsó kívánsága egy szentmisén való részvétel volt. A Szentkereszt Felmagasztalásának ünnepe volt, amin részt vehetett... †~630. [I183]

Szent Donát

Szent Elek

Szervita rendalapító, l. alább. [I183]

Szent Fintán

hitvalló. Írországban a clonenaghi kolostor apátja volt, rendalapító és regulaszerző. Szigorú aszkézist követelt rendtársaitól, kemény böjtre kötelezte őket. Később enyhített a társai iránti szigoron. Ő magára nézve továbbra is a kemény, szigorú szabályokat alkalmazta. †~548. [I181]

A szervita rend hét szent alapítója

Monaldi Bonfilius, Bonagiunta János, Antella Benedek (Manettus), Amidei Bertalan (Amideus), Ugoccino Ricovero (Uguccio = Húgó), Sostenei Gellért (Sosteneus), Falkonieri Elek

1233-ban megalapították a szervita rendet, Mária szolgáinak rendjét. [C466; F217; I167; M884, 923; Z1464]

Névnapok: Donát, Egyed, Elek, Emőd, Lukács, Szilvánusz.

FEBRUÁR 18.

Szent Bernadett

Szent Flávián

püspök és vértanú. 446-ban lett konstantinápolyi pátriárka. Szembeszállt a császár jogtalanságával, harcolt az eretnekek ellen, 448-ban zsinaton el is itélte őket. Az eretnekek ellenzsinata Efezusban ("rablózsinat") elitélte Fláviánt és durva erőszakkal kényszerítették a lemondató és kiközösítő irat aláírására. A pátriárka a sebekbe már három nap múlva belehalt. †449. A kalcedoni zsinat 451-ben elégtételt szolgáltatott Flávián emlékének, az igaz hit vértanújának jelentette ki őt. [I185]

Szent Simeon (Simon)

püspök és vértanú. Jézus rokona volt, Kleofásnak, József testvérének fia. Jakab apostol halála után ő lett Jeruzsálem püspöke. A zsidók lázadása és a rómaiak nagy zsidóüldözése elől ő is elmenekült híveivel a Szent Városból. Virágzó gyülekezetük a zsidó felekezetek gyülölködését vonta maga után. Feljelentették mint keresztényt és Dávid leszármazottját. A 120 éves aggastyán készségesen állt a bíró elé, szilárd maradt hitében, állta a kínzásokat. Keresztre feszítették. †~107. [I184; F218]

Névnapok: Bernadett, Bolinár, Flavián, Konkordia, Konrád, Konstancia, Leó, Leon, Simeon, Simon, Szilvánusz.

FEBRUÁR 19.

Szent Barbátusz

püspök és hitvalló. Benevent püspöke volt. Hívei közt (a herceggel élükön) elterjedt egy aranykígyónak a bálványként való imádása. Végül a herceg igazhitű felesége segítségével megszerezte a aranykígyót majd kelyhet, meg kehelytányért készíttetett belőle. Így sikerült megszüntetni városában a bálványimádást. †682. [I188]

Boldog Piacenzai Konrád,

nemes ember, szenvedélyes vadász volt. Egy alkalommal a vadat a bozót felgyújtásával próbálta kiriasztani, de felgyújtotta az erdőt. Amikor egy pásztorfiút vádoltak meg a gyújtogatással, a kivégzés előtt ő jelentkezett, és vagyonából megtérítette a kárt. Ezután - felesége beleegyezésével - remeteéletet kezdett. Csodás gyógyításai miatt sérvbajok esetében szokták segítségül hívni. †1351. [I189; F219]

Szent Oszvald

püspök. Gondos nevelés után Winchesteri kanonok, majd a franciaországi Fleury (St. Benoit sur Loire) bencés kolostor szerzetese lett. 958-ban visszahívták Angliába, ahol 960-ban Worchesteri püspökké nevezték ki, és a yorki érsekség ügyeit is intézte. Nagy erőfeszítéseket tett az angolszász egyház megújítására, a papság megrendült fegyelmének helyreállítására. Tizenkét szegény látott el személyesen a házában. A halál is szegényei ellátása közben érte. †992. [I186]

Szent Quodvultdeus

püspök és hitvalló. Karthágó érseke volt. Az országot meghódító Genzerik vandál király papjaival együtt vitorla és kormány nélküli rozzant hajóra rakatta és a nyilt tengerre vitette. A szél és áramlatok Nápolyba sodorták őket. †~470. [I188]

Szent Zsuzsanna

Névnapok: Anna, Borbála, Borbás, Buda, Kabos, Konrád, Kunó, Kürt, Manszvét, Oszvald, Ozsvát, Zsuzsa, Zsuzsanna.

FEBRUÁR 20.

Szent Eukériusz (Aladár)

Orleansi gazdag édesanyja jámbor, vallásos gyermeknek nevelte. Kiváló képességeivel szerzetes lett Eukérius. Buzgó lelki életet élt, de másokat is nevelt, sokak lelki atyja volt. Az orleansi püspök halálakor őt, az alázatos szerzetest választották püspökké. Püspökként is szerzetes életmódját folytatta: böjtölt, önmegtagadást végzett, adakozott. Nagy gondot fordított a papnevelésre, sokat foglalkozott híveivel. Rágalmazó udvari intrikák következtében a király száműzetésbe küldte, Maastricht közelében, St-Trond kolostorban fejezte be életét. †738. Ereklyéit a normann veszedelem elől elrejtették a kolostor kriptájában, és csak 1169-ben kerültek ismét elő. [I178, 189; F220]

Szent Leó

Spanyol Szent Paula

szűz. Szegény földmíves szülők gyermeke volt. Csodálatos szépsége és szemérmessége magára vonta mindenki figyelmét. Egy alkalommal egy módos ifjú szerette volna bűnös szándékkal a mezőn megközelíteni. A lány kétségbeesetten menekült egy közeli Szent Lőrinc-kápolnába. Imában kért a feszület előtt védelmet, és mire az ifjú berontott, a szépséges arcot rút szakál födte. Paulát ezért a legenda "Szakálas Paula" néven említi. A 4. században hunyt el. [I191]

Névnapok: Aladár, Álmos, Elemér, Leó, Leon, Paula, Polett, Szilvánusz.

FEBRUÁR 21.

Szent Eleonóra

özvegy. Mélyen vallásos és sokat adakozó francia hercegnô volt. III. Henrik angol király (1216-1272) felesége lett. Az udvari élet közepette is megtalálta a buzgó ima lehetôségét, és még több alkalmat talált a jócselekedetekre. Amikor férje meghalt 1272-ben, a kolostori életet választotta. †1292. [B64; I194]

Szent György

püspök és hitvalló. Remete, majd szerzetes lett. Szülővárosának, a paflagóniai Amasztrisnak lakói erőszakkal vitték városukba és püspökükké választották. Gondosan ápolta hívei lelkét, de védte a császári tisztviselők túlkapásai, ellernséges támadások és igaztalan vádak ellen is. A császári udvarba is meghívták bölcsessége miatt, de ő visszatért városába. †~800. [I192]

Damiáni Szent Péter

püspök és egyháztanító. Kamalduli szerzetes, lelkes hitszónok volt. †1072. [B27; C466; F221; I198; M889; Z1465]

Maviméni Szent Péter

vértanú. Betegségében, Damaszkuszban meglátogatta néhány arab. Próbálta megtéríteni őket, de amikor Mohamed elkárhozását említette és álprófétának nevezte, látogatói megölték. †743. [I194]

Boldog Pipin

hitvalló. Németalföldön volt kormányzó és három királynak tanácsadója. Ő lelki vezetőivel, Szent Arnulf metzi püspökkel, majd annak halála után Szent Kunibert kölni érsekkel beszélte meg minden jelentős ügyét. Jobb útra térítette a kicsapongó és kapzsi Dagobertet. Két lánya is szent lett: Gertrúd és Beggha. †640. [I194]

Névnapok: Bódog, Eleonóra, Germán, Györe, György, Leona.

FEBRUÁR 22.

Szent Arisztion

hitvalló. A hagyomány szerint Jézus 72 tanítványának egyike. †~100. [I198]

Kortonai Szent Margit

bűnbánó. Csodálatos szép lány volt, aki anyja halála után egy nemes ember szolgálatába állt és bűnös viszonyt kezdett. Kedvesét meggyilkolták. A halállal való szembesülés után megtért. Életgyónást végzett, kemény bűnbánatot és engesztelést tartott. Ferences harmadrendbe lépett, és ott vezekelt tovább. Ötven évesen, boldog mosollyal arcán szenderült el. †1297. A kortónai szent Balázs templomban temették el. Teste ma is ép és sértetlen. [C71; I194; T265]

Szent Papiás

püspök és hitvalló. Szent János evangelista tanítványa és Szent Polikárp társa volt. †~150. [I198]

Szent Péter apostol székfoglalása

Csaknem 10 évig volt Péter Antiochia püspöke. [BL1478; C466; I198(354); II349; F222; M889, 838; PV7; Z1465]

Névnapok: Gerzson, Leander, Margit, Margó, Pál, Péter, Zétény.

FEBRUÁR 23.

Szent Alfréd

Boldog János

hitvalló. A magyarországi ferences rendtartomány első főnöke volt. Életében sok csodás esemény kisérte. A szerémségi Nagyolasziban, az akkori Francavillában temették el. †~1240. A ferences írók a szerzet szentjei közé sorolják, bár az egyház még hivatalosan nem avatta szentté. [I203]

Arató Szent János

hitvalló. Dél-Olaszországi volt, de arab rabságban Szicíliában született. Anyja halála után hazaszökött, megkeresztelkedett, családi vagyonukat szétosztva bazilita szerzetes lett. A legenda említi, hogy egyszer étellel-itallal megrakodva kigúnyolták arató legények. Ő alázatosan a sok finomságot nekik adta, sőt mialatt ettek, az aratnivaló is mind kévébekötve össze lett gyűjtve. Azóta van nevéhez toldva az "Arató" melléknév (Johannes Theristes). †1127. [I203]

Damjáni Szent Péter

püspök és egyháztanító. Kamalduli szerzetes, lelkes hitszónok volt. †1072. [B27; C466; F221; I198; M889; Z1465]

Szent Polikárp

püspök és vértanú. Szmirna püspöke volt több mint 50 évig. Szenvedélyesen küzdött a tévtanok hírdetői ellen. Árulás folytán elfogták, máglyahalálra itélték, de végül karddal végezték ki. †156. [C466; F223; I96; M856; T8; Z1470]

Szent Willigis

püspök. Szegény bognár fia , majd II. Ottó császár udvari papja volt. [B29]

Névnapok: Alfréd, Alfréda, Antigon, Edina, Fáta, Hasszán, Lázár, Ottó, Péter, Szemere, Szirén.

FEBRUÁR 24.

Boldog (Wildhauseni) János

hitvalló. A magyarországi ferences rendtartomány első főnöke volt. Életében sok csodás esemény kisérte. A szerémségi Nagyolasziban, az akkori Francavillában temették el. †~1240. A ferences írók a szerzet szentjei közé sorolják, bár az egyház még hivatalosan nem avatta szentté. [I203]

Szent Mátyás

apostol. Az áruló Júdás helyére választották az apostoli testületbe. †~60 [B28, 101; C75; F224; M889; T204; Z1470]

Szent Etelbert

hitvalló. Kent (Anglia) királya volt. Barátságosan fogadta és segítette a térítő Szent Ágostont és társait. 597 pünkösdjén tízezer alatvalójával ő is megkeresztelkedett. Példás életet élt, és népének törvénykönyvet szerzett. †616. Példája nyomán a többi angolszász királyságban is terjedt a kereszténység és egy emberöltő alatt a szigetország zöme keresztény lett. [I206]

Névnapok: Darinka, Etel, Hedda, Hedvig, János, Jázmin, Mátyás.

(N.B.: Szökőév esetén ezen a napon van a szökőnap!)

FEBRUÁR 25.

Szent Cezáriusz (Cézár)

hitvalló. Szent Gergely és Szent Nonna voltak a szülei, a testvérei pedig Nazianzi Szent Gergely és Szent Gorgónia. Udvari orvos lett a császári palotában, majd Bitínia tartomány kincstárnoka. Tiszta erkölcsét mindég megőrizte. A 369-es földrengést épen úszta meg, ezért elhatározta, hogy remetének megy. Hirtelen megbetegedett, ekkor gyorsan megkeresztelkedett, de hamarosan szent halállal halt meg. †369. [I209]

Szent Taráziusz

püspök és hitvalló. A képrombolás több mint 50 éves tombolása után, mint világi ember nyerte el a konstantinápolyi pátriárkai széket. Összehívta a Niceai zsinatot 787-ben, és tisztázta a szentképek tiszteletének célját és módját. Rendbehozta az egyház felhalmozódott sok problémáját. Élete végén súlyos betegsék tette próbára. †806. [I206]

Szent Viktóriusz

Párizstól keletre volt remete a 7. század derekán. Az ima, a böjt és a jócselekedet töltötte ki életét. Párizs egyik védőszentje. [F225]

Szent Walburga

apátnő. Angol, fejedelmi származású német szerzetesnő. Szent Richárd gyermeke, Szent Vunibaldnak és Szent Vilibaldnak a testvére volt. Lányok számára iskolát nyitott, itt frank nemesek lányait is nevelték. 710-től 779-ig élt. [B28; I178]

Névnapok: Cézár, Félix, Géza, Tacitusz, Taráz, Tarcal.

FEBRUÁR 26.

Szent Edina

szűz. Francia királyi sarj volt. Nem kívánt férjhez menni, ezért Bajorországba menekült és remete lett. Egy hatalmas tölgyfa odvában élt, életét imával, böjttel és szeretet gyakorlással töltötte. †1109. [F226]

Szent Nesztor

vértanú. Kis-Ázsia Magida nevű városának püspöke volt. Szent élete, irgalmassága és szelídsége miatt általános tisztelet övezte. A kitörő keresztényüldözés idején mindenki igyekezett rávenni az agg püspököt a császári parancs teljesítésére, de ő sem csábítás, sem fenyegetés, sem kínzás hatására nem változtatott véleményén. Keresztre feszítették. †251. [I212]

Szent Porfiriusz

püspök és hitvalló. Tesszalonikában született 352-ben. Tanulmányai után Egyiptomban, majd a Jordán mentén lett 10 évre remete. Súlyos beteg lett, de csodálatosan meggyógyult. Vagyonát szétosztotta és kétkezi munkával kereste jámbor életéhez szükséges kenyerét, 392-ben pappá szentelték, majd 395-ben gázai püspökké. Gázában a pogányság akkor tért meg, amikor a szárazság ellen böjtöt és körmenetet tartott, és imájuk esőt eredményezett. Tizenöt éves buzgósága Gázát keresztény várossá tette. †420. [I209]

Szent Sándor

püspök és hitvalló. 311-ben választották Alexandria pátriárkájává. Küzdött az arianizmus ellen. A niceai zsinaton 318 társával elitélte Árius tanítását, de hazatérése után hónapokon belül meghalt. †325. [I213]

Névnapok: Balambér, Dénes, Edina, Edna, Géza, Győző, Izabella, Nesztor, Ottokár, Porfir, Rodelinda, Sándor, Viktor.

FEBRUÁR 27.

Szent Baldomér

hitvalló. Lyon környékén lakatosinasként kezdte pályáját. Napi munkáját imával kezdte és végezte. Szokását mesterként is megtartotta. Mindenkihez nyájas és szeretetreméltó volt. Különösen segítette a szegényeket.Szeretett templomba járni. Egyszer a lyoni Szent Justus kolostor apátja meghívta a jámbor fiatalembert, és az szerzetes lett. Mielőtt pappá szentelték volna, a boldogok halálával elhunyt. †660. A lakatosok védőszentje. [I215]

Boldog Báthory László

hitvalló. Világfi volt, de megtért, pálos szerzetes lett a Buda melletti Szent Lőrinc-kolostorban, majd remete lett a budai Hárshegyen. Nagyon értékes volt Szentírás fordítása, melyet Mátyás király Korvina rangra érdemesített. Sajnos ez a fordítása sok más Korvinával együtt elveszett. A Szentek életét is lefordította, de ez sem maradt ránk. Váratlanul érte a halál, még reggel misézett. Emlékét a nagyhárshegyi Báthory-barlang örzi. †1484. [I216]

Chapdelaine Ágoston

áldozópap. 1814-ben született La Rochelle közelében. Mezei munkát kellett végeznie, és csak 29 évesen szentelhették pappá. 1851-ben misszionárius lett, de 1856-ban üldözés tört ki ellenük. Kemény botozással büntették, amibe belehalt. Halála után fejét vették, holttestét állatok elé vetették. †1856. [T458]

Possenti Szent Gábor

hitvalló. Aniziben született, a családban a 11. gyermek volt. Nagyon víg természet jellemezte. Mária kongreganista volt. Betegségének hatására belépett a passzionisták (a megváltó szenvedést tudatosan vállaló szerzetesek) közé. 24 éves korában, szentség hírében halt meg. Neve pontosan: "a fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló". †1862. [M892; I216; F227]

Szent Julián

vértanú. Gazdag alexandriai polgár volt, betegsége miatt gyaloghintóval vitték a keresztényüldözés bírája elé. Hitét nem tagadta meg, ezért teve hátára kötözve végigkorbácsolták a városon, majd máglyahalálra itélték. †251. [I216]

Szent Leander

püspök és hitvalló. Carthagénában született 549-ben. Testvére volt Szent Florentinának és Szent Izidornak. Szerzetes lett, és iskolát nyitott. 579-ben szevillai érsek lett. Kemény küzdelmeket kellett vívnia az ariánusokkal. A III. Toledói zsinaton meggyőző beszédeket tartott, megtérítette Rekared nyugat-gót királyt, és eredményesen rekatolizálta az országot. †600. [B33; I213]

Névnapok: Akács, Ákos, Balambér, Balda, Baldó, Bátor, Gábor, Gábriel, Lantos, László, Leander, Orfeusz, Valdemár, Veronika.

FEBRUÁR 28.

Alexandriai névtelen betegápoló szentek,

Rémes pestis járvány pusztította akkoriban a római birodalom lakoságát. A pogányok félelmükben csupán kitették betegeiket az utcára, a keresztényeket papjaik, diakonusaik és hívő társaik ápolták, temették. Természetesen sorra fertőződtek és szinte a felebaráti szeretet vértanúiként adták életüket. †~260. [I220]

Boldog Hedvig

Nagy Lajos királyunk kisebbik lánya volt. Megkérte Jagelló litván fejedelem. Hosszú és kínos belső tusa után végül igent mondott a fejedelmi kérő követeinek. Jagelló 1386-ban bevonult Krakkóba, megkeresztelkedett, majd ugyanaznap megtartották az esküvőt is. Hedvig ettől kezdve a litvánok megtérítésén fáradozott, és a lengyel szegények gondozásán. Nagyon sokat imádkozott, kemény önsanyargatást is vállalt. A nép már életében rajongva szerette, és amikor 1399-ban elhunyt, azonnal boldogként kezdték tisztelni. [I220; Z1605; F0718; C481]

Leoniszai Szent József

hitvalló. Kapucinus szerzetes volt Asszisziben. Gályarabokat szabadított ki. Sokat szenvedett rákos sebeitől, fájdalmas műtéteitől, panasz nélkül. Sokat vezekelt, szerette a keresztet. Halála után sebei eltüntek testéről. †1612. [I221]

Szent Oszvald

Tanulmányai után a Winchesteri egyház kanonokja, majd a franciaországi Fleur bencés szerzetese lett. Hazájába visszatérve Worchesteri püspök, majd Yorki érsek lett. Papjai fegyelmén munkálkodott, szegényeket gondozott. †992[F228]

Szent Román

apát és hitvalló. Jómódú keresztény családban született, Galliában. Szerzetes, majd a Júra-hegységben remete lett. Testvére Szent Lupicínus csatlakozott remeteségéhez, majd egyre többen követték őket. Kolostort kellett építeniük a Bienne és Alliére összefolyásánál, majd egy másodikat is. †463. [I217]

Névnapok: Antónia, Antonietta, Elemér, Ilmár, Neszta, Osszián, Oszvald, Román.

MÁRCIUS 1.

Szent Albin(a)

hitvalló. 480 körül született a franciaországi Bretagne Vannes városkában. fiatalon bencés szerzetes lett, 35 évesen apát, 60 évesen pedig Angers város püspöke. Tevékenyen részt vett Klodvig és Klotild 3000 nemes megtérését eredményező nagy térítési tevékenységében. Az elnyomottak szószólója volt, a szegények és elhagyatottak támogatója. †560. [I223; F301]

Szent Dávid (Dewi)

érsek és hitvalló. Hosszú ideig volt remete Wight szigetén. Caerleoni érsek lett és 97 éves koráig fáradhatatlanul küzdött a pelagiánus eretnekség ellen, és az egyházi élet elmélyítésén. †544. [I223]

Szent Eudócia

vértanú. Rendkívül szép, szellemes és gazdag szamáriai nő volt. Egy szerzetes éjszakai imája és a kárhozatról végzett hangos elmélkedése megtérítette. Szakított bűnös életmódjával, vezeklő ruhát öltött, megkeresztelkedett. Trajánusz császár idejében, Heliopoliszban a Libanon mellett szenvedett vértanúságot. †114. [I224]

Szent Kunikunda

özvegy és szerzetesnő. II. Henrik császár özvegye. Férje halála után szerzetesi egyszerűségben, kolostorban élt.. 1039-ben hunyt el a Kaufungeni kolostorban. [B29]

Szent Lea

Szent Leontina

Boldog Carvalho Mihály

vértanú. Jezsuita. †1624.

Szent Szuitbert

püspök és hitvalló. Ír bencés volt. A frizek térítésének apostola volt a mai Németország területén. Egy időre visszatért hazájába és York érseke volt, de azután ismét a Rajna mentén tevékenykedett. A kaiserwerti kolostorban hunyt el. †713. [I223]

Névnapok: Albin, Albina, Cseperke, Dávid, Szecső, Tóbia, Veszta, Zotmund, Zulejka.

MÁRCIUS 2.

Szent Ágnes

szűz. 1204-ben született. Királylány volt majd szerzetes lett. Gondozta a szegényeket. †1282. [B28; C477; F8; I239; T234; Z1547]

Boldog Bonavita

hitvalló. Az olaszországi Lugánóban volt kovácsmester. Jövedelmét megosztotta a szegényekkel, látogatta és segítette a bebörtönzötteket. †1375. [I227]

Szent Ceadda (Chad)

hitvalló. Bencés szerzetes Írországban, majd püspök volt Lichfieldben. Szegénységben és egyszerűségben élt, végül visszatért szerzetesi cellájába. †673. [I228]

Szent Henrik

császár és hitvalló. 973-ban született, bajor herceg és burgundi hercegnő voltak a szülei. Szent Wolfgang püspöknél nevelkedett. 1002-ben a német koronát elnyerte, 1014-ben pedig császárrá koronázták. Püspökségeket alapított, a világi főurak helyett az Egyház támogatását használta fel. Hivatásuk magaslatán áll álló papokat nevezett ki a megüresedett püspöki és apáti székekre. Kolostorba szeretett volna vonulni. A kolostor apátja azonban a szent engedelmesség nevében visszaküldte a trónra, Henrik engedelmeskedett, tovább hordozta keresztjét. 1024-ben hunyt el. [F; Z1600; F0713; C231; III54; III61]

Boldog Jó Károly

hitvalló. Apja volt Szent Kanut. Korán árvaságra jutott. Belgiumban volt gróf, megjárta a keresztes háborúkat is, majd keménykezű uralkodó lett. Jótékonykodott, nagyon sok adományt osztott. Alattvalói "jóságos"-nak nevezték el. Adakozás közben, orvul, a templomban ölték meg egy erőszakos és harácsoló gróf felbérelt emberei. †1127. [I224]

Névnapok: Ágnes, Harri, Henrik, Károly, Lél, Lujza.

MÁRCIUS 3.

Szent Baziliszkusz

vértanú. Kappadóciában volt katona, Szent Tivadar rokona, Eutrópiusz és Kleonikusz társa. Elfogták, megkínozták, majd börtönbe zárták, végül lefejezték. Holttestét egy szántóföldön rejtették el a keresztények. †308. [I229]

Szent Eutrópiusz

vértanú. Kappadóciában volt katona, Szent Tivadar rokona, Baziliszkusz és Kleonikusz társa. Elfogták, megkínozták, majd lefejezték. †308. [I229]

Szent Frigyes

hitvalló. Premontrei apát volt, abban a kolostorban, amit Utrech mellett alapított. †1175. [I230]

Szent Gilbert

apát és hitvalló. Az egyetlen angol alapítású rendnek, a gilbertinusoknak alapítója. Elmélkedéssel és kézimunkával foglalkoztak. Többször megrágalmazták, inkább még a büntetést is elvállalta, de nem védekezett. †1189. [I230]

Szent Kamilla

szűz. Ravennai. †437. [I230]

Szent Kleonikusz

vértanú. Kappadóciában volt katona, Szent Tivadar rokona, Eutrópiusz és Baziliszkusz társa. Elfogták, megkínozták, majd lefejezték. †308. [I229]

Szent Kornélia

Szent Kunigunda (Kinga, Gunda)

szűz és özvegy, szerzetes. Gizella sógornője, bajor Henrik felesége volt. Szent József-házasságban éltek. Kolostorokat és templomokat építtetett, férje halála után bencés apáca lett. †1039. [I227; T167]

Névnapok: Alexandra, Apolka, Frigyes, Gunda, Irma, Kamilla, Kornél, Kornélia, Kunigunda, Mária, Múzsa, Oszkár.

MÁRCIUS 4.

Szent Adorján

püspök és vértanú. Pannóniában született, Skóciában a piktek apostola, majd Saint Andrew érseke lett. A szigetre betörő pogány dánok áldozata lett. †875. [F305; I233]

Szent Kázmér

hitvalló. Lengyel királyfi volt, kemény önfegyelemmel győzte le magát. †1483. [B30; C79; I230; M896; F304; Z1473]

Szent Luciusz

pápa és vértanú. Rövid időre száműzték, mert megtagadta az áldozatot az isteneknek. †254. [B30; I233; M896]

Névnapok: Adorján, Adrián, Arián, Bajnok, Kazimir, Kázmér, Lúciusz, Zorán.

MÁRCIUS 5.

Szent Adorján

püspök és vértanú. Pannóniában született, Skóciában a piktek apostola, majd Saint Andrew érseke lett. A szigetre betörő pogány dánok áldozata lett. †875. [F305; I233]

Szent Gerázimusz

hitvalló. 451-ben a Jordán partján remete lett. Sok tanítvány csatlakozott hozzá, remetetelepet hoztak létre. †475. [I233]

Szent Kolett

szűz. Harmadrendi ferences volt. megreformálta a női ágat. Sokat tett a konstanci zsinaton törvényes választására. Sok hasznos tanácsot adott a bázeli zsinat atyáinak is. Sok és súlyos kisértés gyötörte. †1447. [I239; F306]

Szent Konon

vértanú. A Kármel hegyén kertészkedett (Palesztinában), és hősiesen megvallotta hitét a Déciusz üldözés idején. †251. [I235]

Kremonai Szent Özséb

hitvalló. Szent Jeromos barátja és társa volt. A betlehemi kolostoruk alapításában is segített és Jeromos halála után a telep feje volt. Szigorú életű szerzetes volt. †420. [I235]

Névnapok: Adorján, Adrián, Adriána, Frigyes, Geraszim, Olivér, Olívia, Özséb, Virgil, Virgília.

MÁRCIUS 6.

Szent Ágnes

szűz. 1204-ben született. Királylány volt majd szerzetes lett. Gondozta a szegényeket. †1282. [B28; C477; F8; I239; T234; Z1547]

Szent Felicitász

vértanú. Rabszolgaasszony volt, úrnőjével együtt lefejezték. †203. [C82; F307; I236; M897; T16; Z1473]

Sackingeni Szent Fridolin

hitvalló. Ír hittérítő volt a Rajna mentén. Svájcban zárdákat épített, ezek apátja volt. Glarus kanton védőszentje, címerükben is szerepel. Kezében csontvázzal ábrázolják. †~540. [B30; I238]

Szent Koletta (Colette, Kolet)

szűz. Harmadrendi ferences volt. megreformálta a női ágat. Sokat tett a konstanci zsinaton törvényes választására. Sok hasznos tanácsot adott a bázeli zsinat atyáinak is. Sok és súlyos kisértés gyötörte. †1447. [I239; F306]

Szent Perpétua

vértanú. Fiatal özvegy volt, rabszolganőjével szenvedtek vértanúságot. †203. [C82; F307; I236; M897; T16; Z1473]

Névnapok: Ágnes, Agnéta, Elvira, Felícia, Fridolin, Gotlíb, Ilona, Inez, Koletta, Koriolán, Leonóra, Perpétua.

MÁRCIUS 7.

Szent Felicitász

vértanú. Rabszolgaasszony volt, úrnőjével együtt lefejezték. †203. [C82; F307; I236; M897; T16; Z1473]

Szent Pál

püspök és hitvalló, Egyiptomban élt. †~840. [I244]

Együgyü Szent Pál

hitvalló. Thebaiszi (Egyiptom) remete volt. †340. [I244]

Szent Perpétua

vértanú. Fiatal özvegy volt, rabszolganőjével szenvedtek vértanúságot. †203. [C82; F307; I236; M897; T16; Z1473]

Aquinói Szent Tamás

egyháztanító. Nápolyban lett bencés, majd Párizsban és Kölnben tanult tovább. Tanár lett a Párizsi egyetemen, majd Rómában és Nápolyban, 32 kötetet írt. Filozófiai tanítása (tomizmus) meghatározó lett a keresztény tanításra. †1274. [B18; C49; F0128; M898; T250; I239]

Névnapok: Pál, Tamás, Ubul.

MÁRCIUS 8.

Szent Apollóniusz

vértanú. Diakonus volt az egyiptomi Antinouszban. Dioklecián üldözése idején fogságba került. A tömeg és Filemon (l. alább) gúnyolására és bántalmazására csak szelíden válaszolt. Meghurcoltatásának lefejezése vetett véget. †303. [I247]

Szent Filemon

vértanú. Népszerű színész voltaz egyiptomi Antinousz városában. Apollóniuszt (l. fenn) ő is kigúnyolta, a tömeggel együtt. A vértanú szelíd viselkedése hatására ő is megtért, megkeresztelkedett, és minden csábítás ellenére vállalta a lefejezést is. †303. [I247]

Istenes Szent János

szerzetes. Betegek áplásával foglalkozott, az Irgalmas Testvérek rendjének alapítója. †1550. [B31; C468; F0308; I244; M899; T297; Z1474]

Szent Poncius

hitvalló. Szent Ciprián diakonusa volt Követte a számkivetésbe is, majd megírta dicsőséges vértanúságát. †~260. [I248]

Viterbói Szent Róza

szűz. Ferences harmadrendi volt. Kitűnt irgalmasságával és megrögzött bűnösök megtérítésével. †1261. [I248]

Névnapok: Apollónia, Beáta, Filemon, János, Juliánusz, Szilvánusz, Zoltán

MÁRCIUS 9.

Savio Szent Domonkos

hitvalló. Szokatlan erős Üdvözítő-szeretete már kicsiny gyermek korában megmutatkozott. 7 évesen elsőáldozó lett, Szent Don Bosco neveltje, kedvence volt. Sokat imádkozott, szeretett volna vezekelni. Gyenge egészsége csak 15 éves kort engedett neki. †1857. [B31]

Római Szent Franciska

özvegy és szerzetesnő. Nagy családja volt. A megpróbáltatások elviselésében hősiesen állta a próbákat. Megalapította a bencés obláták rendjét. †1440. [C84; F309; I248; M900; Z1474]

Nisszai Szent Gergely

egyházdoktor. Szülei voltak Szent Baziliusz és Szent Emmelia.Testvére volt Vazulnak, Szent Makrinának. és Szebasztei Szent Péternek. Vazul 371-ben Nisszába püspökké nevezte ki. Házas ember volt, de felesége szentéletű és igazi papfeleség volt 385-ös haláláig. Küzdött az aránusok ellen, résztvett 379-ben az antiochiai és 381-ben a konstantinápolyi zsinatokon.394-ben még egy zsinaton szerepelt, de 395-ben már meghalt.. [I251; T60]

Bolognai Szent Katalin

szűz. Udvarhölgy, majd klarissza apáca. Sok misztikus látomása volt. Teste ma is épségben látható. †1463. [I251; II129; ]

Szent Paciánusz

püspök és hitvalló. Hispániában élt, tekintélyes egyházi író volt. Mondása volt: "Keresztény a családnevem, katolikus a keresztnevem". †~390. [I251]

Szent Rebeka

Betuel leánya, Lábán testvére, Izsák felesége valamint Ézsau és Jákob anyja. Segítségével szerezte meg Jákob az elsőszülöttség jogát, ezért menekülnie kellett. A machpelai telken temették el a barlangban. [BL1527; I251; Ter 22-28 ]

Névnapok: Ajád, Domán, Domonkos, Fanni, Franciska, Gergely, György, Katalin, Metód, Rebeka.

MÁRCIUS 10.

Szent Anasztázia

szűz. Jusztinián császár feleségének, Teodórának az udvarhölgye volt. Az udvari élet veszedelmei közt is imádságos, fegyelmezett és irgalmas, evangéliumi életet élt. Teodóra féltékenysége elől egy egyiptomi kolostorba menekült, majd Teodóra halála után, a császár házassági szándéka elől pusztai remeteségbe. †576. [I576]

Szent Attala

hitvalló. Szülei burgundi nemesek voltak, Szent Kolumbán nevelte. Bobbinói apátként sokat tett a szerzetesi fegyelem megszilárdítása érdekében. †626. [I576]

Szent Emil

Negyven szebasztei

vértanú. Ruhátlanul kergették őket télidőben a jégre. Reggelre megfagytak, és ekkor testüket máglyán elégették. Egyikük még élt, de édesanyja buzdította és segítette a vértanúságra. †320. [B32; I251; M900; F0310]

Névnapok: Anasztáz, Anasztázia, Atalanta, Atos, Ede, Édua, Emánuel, Emil, Emilián, Etele, Gusztáv, Ildikó, Ipoly, Itala, Kájusz, Kamilla, Kán, Kandid, Kandida, Kolos, Melitta, Priscilla, Teofil, Valér, Volfram.

MÁRCIUS 11.

Szent Eulógius

vértanú. Cordovai pap, majd érsek volt. A mórok üldözése ellen felemelte szavát, a vértanúság vállalását tanította, nem tudta elfogadni a cordovai zsinat határozatát, hogy sem megtagadni nem szabad a hitet, de a megóvása sem lehet támadás a mohamedánok ellen. Leokricia bújtatása miatt ő is bíróság elé került, és a törvényszék fővesztésre ítélte. †859. [I254]

Szent Eutimiusz

püspök és vértanú. A kisázsiai Szardesban volt püspök. A szentképek helyes tiszteletének tanítása és állhatatos megvallása miatt szenvedett vértanúságot a képromboló Mihály császár alatt. †820. [I256]

Szent Konstantin (Szilárd)

vértanú. Angol király volt. Amikor felesége meghalt, bencés szerzetesnek ment. Kilétét sokáig titkolta, de amikor kitudódott, pappá szentelték. A skótokhoz küldték hittérítőnek, ott szenvedett vértanúságot. †~576. [I257; F311]

Szent Szofróniusz

püspök. Damaszkuszban született, éleselméjű hittudós lett. Alexandriai és Római utazás után 634-ben Jeruzsálemi pátriárka lett. Küzdött a monofizitizmus eretnek tanítói ellen. Jeruzsálem mohamedán megszállása után halt meg. †639. [I256]

Névnapok: Aladár, Bors, Borsika, Kadosa, Konstantin, Konstantina, Riza, Rozina, Szilárd, Szofron, Szofrónia, Teréz, Terézia, Timea, Ulrik.

MÁRCIUS 12.

Nagy I. Szent Gergely

pápa és egyházdoktor.540 körül született Rómában. Róma prefektusa, 578-ban pedig szerpap lett, majd Konstantinápolyban pápai követ. 590-ben pápává választották. Sokat írt erkölcsi és hittudományi kérdésekről. †604. [I257; M902; F312]

Szent I. Ince

pápa és hitvalló. Albanóban született. Valószínűleg ő volt “Innocentius” remete. 401-ben lett pápa. Sok levélben szervezte és irányította az Egyházat. Kormányzása alatt a gótok elfoglalták és feldúlták Rómát. Ő azonban a romok dacára is az Egyház fejeként kormányzott tovább: Küzdött az eretnekek ellen. Péter tekintélyével fogta egybe a széteső világot. Minden fontos ügynél ragaszkodott, hogy a római püspök elé kerüljön. †417. [C248; I262; III117; M1086; P42]

Szent Maximilian

Vértanú. Apja római veterán volt. Amikor őt behívták katonának, megtagadta a bevonulást a pogány seregbe. Nem lehetett más belátásra bírni, ám ő örömmel vállalta 21 évesen a vértanúságot. [F312]

Szent Teofanész

Hitvalló. Családi vagyonát hátrahagyva Konstantinápolyban szegény szerzetes lett. A képrombolók miatt sokat szenvedett. †817. [I262]

Névnapok: Engelhard, Gergely, György, Maximilián, Miksa, Szibilla, Teofánia.

MÁRCIUS 13.

Szent Eufrázia

szűz, †410.

Szevillai Szent Izidor

püspök és egyháztanító. Igen sok könyvet írt, hittudós és nyelvész volt. Példamutató volt halálában is. †636. [B32; II15; Z1495; C470; F0404; M929]

Szent Leander

püspök és hitvalló. Carthagénában született 549-ben. A III. toledói zsinaton meggyőző beszédeket tartott, megtérítette Rekared nyugat-gót királyt. †600. (l.: febr.27.) [B33; I213]

Szent Leokrícia

szűz. Gazdag szülők leánya volt. Egyik rokonuk buzgóságából megkeresztelkedett. Szülei emiatt sokat zaklatták, és hittagadásra igyekeztek kényszeríteni. A leány végül kénytelen volt elhagyni a szülői házat, és Szent Eulógius segítségével különböző helyen bujkált. Végül lelkiatyjánál, Eulógiusnál találták meg. Mindkettő hitének határozott megvallásával vértanúságot szerzett, lefejezték őket. †859. [I256]

Szent Nikoforusz (Nikéforus)

Hitvalló. Apja császári titkár volt, azonban a képrombolók mesterkedései miatt számkivetésbe kellett menniük. Visszatérve sikerült a vitát kissé elcsitítani, és rangja is elérte már apjáét. A II. niceai zsinaton is eredményesen tevékenykedett, ezért a remetei magányából konstantinápolyi pátriárkává választották. A képrombolók előretörése ismét számkivetéssel sújtotta. 14 éves számkivetés után hunyt el, 70 éves korában. †828. [I262]

Szent Patricia

Vértanú. [F313]

Névnapok: Ajtony, Egyed, Humbert, Ida, Krisztián, Leander, Lizander, Lizandra, Rodrigó, Rozina, Solt, Szabin, Zina, Zoltán.

MÁRCIUS 14.

Szent Matild

Özvegy. I. Henrik felesége, Ottó császár, Henrik bajor herceg és Brúnó kölni érsek anyja. Sokat imádkozott, és özvegységében keményen tanult írni olvasni, hogy a szent könyveket nehézség nélkül tudja használni. †968. [I265; F314]

Két névtelen szerzetes

Vértanúk. A longobárdok ölték meg őket, azonban a zsolozsmát még haláluk után is sokáig hallották. [I268]

Szent Paulina

Boldog trejai Péter

Hitvalló. Ferencrendi szerzetes volt Ankonában. †~1300. [I268]

Boldog Kadlubek Vince

Hitvalló. Lengyel püspök volt †1223. [I268]

Névnapok: Jarmila, Matild, Metta, Paulina, Pólika, Tilla, Trilla.

MÁRCIUS 15.

Hofbauer Szent Kelemen Mária

áldozópap és hitvalló. Vallásos ifjúsága volt, gyakori ministrálással. Redemptorista szerzetes és pap lett. A szentmisét magyarázta és a gyakori szentáldozást szorgalmazta, őszinte gyónással. Nagyerejű szentbeszédei voltak. Varsóban és Bécsben működött. †1820. [B33; C87; T412]

Szent Longinusz

Hitvalló. A Kappadóciai Cezareában élt, ő volt a hagyomány szerint az a katona, aki lándzsával átdöfte Jézus oldalát.[I272]

Marillac Szent Lujza

özvegy. Korán megözvegyülve megalapította az Irgalmas Nővérek Kongregációját. Leánykáknak tartottak hitoktatást, majd árvák, foglyok, betegek és szegények gondozásával foglalkoztak. Kórházat is alapítottak. †1660. [F315]

Szent Matróna

Vértanú. Szalonikiben élt. Zsidó úrnője rajtakapta, amikor titokban áhítatgyakorlatát végezte. Gyűlöletében feljelentette. †304. [I272]

Szent Zakariás

pápa és hitvalló. Görög származású volt. Különleges tehetsége volta vad hódítók megbékítésének képessége. A longobárd királyokra hatott így egyéniségével és szavaival. Nagy segítője volt Szent Bonifácnak. †752. [I272]

Névnapok: Keled, Kelemen, Kristóf, Ludovika, Lujza, Lukrécia, Sudárka, Zakária, Zakariás.

MÁRCIUS 16.

Szent Ábrám

hitvalló. Szíriában, Edessza közelében volt remete. Szigorú remete életét püspöke kérésére egy pogány város megtérítésére cserélte, azonban durván megverték a városka lakói. Három éven keresztül próbálkozott, míg végül sikert ért el. Visszatért a remeteségbe. Ekkor elhunyt öccse kislányát, Máriát (l. lenn) vette magához. Szentté nevelte, bár sok nehézség árán. †350.[I275, 90]

Örményországi Szent Gergely

Hitvalló. Szerzetes, majd püspök volt, azonban püspökségét másra hagyva Orleans mellett kezdett remete életet. †~1010. [I276]

Szent Herbert (Geréb, Heribert)

Hitvalló. Ragyogó papi pályafutással érte el az olasz kancellári méltóságot. Tanácsadója volt a német császároknak, és elérte, hogy a pápai székbe rátermett és szentéletű egyháziak kerültek. Zűr-zavaros időben igyekezett az Egyház tisztaságát biztosítani a világias érdekek ellen. †1021. [I272; F316]

Boldog Sarkander János

a gyónás titkának vértanúja. †1620.

Szent Mária

Bűnbánó. Szent Ábrám (l. fenn) öccsének kislánya volt. Amikor a gyermek árvaságra jutott, Ábrám nevelte fel. Sajnos a lány 27 évesen elhagyta az erényes életet, és csak nehezen tudta Ábrám a helyes útra visszatéríteni. Ezután még 15 évig élt ott a pusztában vezekelve. Lelki békéjét teljesen visszanyerte. †355. [I275]

Névnapok: Ábrahám, Bálint, Euzébia, Geréb, Henriett, Henrietta, Henrik, Herbert, Jetta, Marina, Nóna, Nónusz, Radomér

MÁRCIUS 17.

Szent Gertrúd

szűz. Boldog Pipin frank király udvarnagyának lánya és Szent Beggha testvére volt. Már 12 évesen eljegyezte magát Krisztusnak. Kolostort alapított, mellé kórházat és szállóhelyet. †664. [I279]

Arimateai Szent József

hitvalló. Titkos tanítvány, előkelő zsidó volt, a főtanács tagja. Elkérte Jézus holttestét Pilátustól, és saját sírját adta Krisztusnak. Nevében temetkező egyesületek alakultak elhagyatottak temetésére és lelki üdvösségükért engesztelni. [BL889; I279]

Szent Patrik

püspök. Irországban volt fiatalkorában rabszolga. Megszökött, majd pap lett. Irországba visszatérve hittérítő és Irország püspöke volt. †461. [B34; C468; I276; M903; T128; F; Z1475, 476!]

Névnapok: Ármin, Gertrúd, Jozefina, József, Párizs, Patrícius, Petrik, Petúr.

MÁRCIUS 18.

Boldog fr. Angelico

olasz festő, a vatikáni Szent Lőrinc kápolna freskóinak alkotója. 1387-1455. [B35]

Jeruzsálemi Szent Cirill (Kürillosz)

püspök és egyháztanító. Jeruzsálemi püspök volt, kiváló szónok. Küzdött az arianusok ellen, többször száműzték. †386. [C468; F318; I280; M904; T50; Z1476]

Szent Ede (Eduárd)

hitvalló. Edgár angol király fia, Szent Dunsztán tanítványa. 13 éves korában király lett, népe rajongásig szerette. Mostohája a saját fia érdekében orvul megölette. †~980. [I283]

Szent Sándor

püspök és vértanú. Alexandriában Origenésznél tanult. Kappadóciában lett püspök, egy kis városkában. Üldözték és tizenegy évig ült börtönben. Szabadulása után Jeruzsálemben segédpüspök volt és könyvtárat alapított. Déciusz alatt kínpadon hunyt el. †252. [I282]

Boldog Szibilla

szerzetes. Páduában született és 12 éves korában megvakult. A domonkosok harmadrendjének tagja volt. †1367. [F318]

Névnapok: Alexa, Alexandra, Cirill, Ede, Edvárd, Kirill, Nárcisz, Narcisszusz, Sándor, Szalvátor, Szibilla.

MÁRCIUS 19.

Szent József,

a munkás. A Boldogságos Szűz Mária jegyese. Szent József Dávid király családjából származó názáreti ács volt. Eljegyzett vőlegénye volt Máriának. József álmában az angyaltól megtudta a nagy titkot és feleségül vette Máriát. El kellett mennie Betlehembe. Ott lehetett kezdettől fogva az Üdvözítő mellett. Egyiptomba kellett menekülniük. Visszatérve Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, majd visszatértek Názáretbe. József életéről nem tudunk többet. [B35; C90, 69, 73, 4; I283; M905; F0319; F0501]

Szent Pankáriusz

vértanú. Római keresztény szülőktől származott, Dioklecián kincstárnoka volt. A császár kedvéért megtagadta ugyan hitét, de anyja és huga könyörgésére nyiltan visszatért hitéhez. Nikomédiában szenvedett vértanúságot. †302. [I287]

Névnapok: Bánk, Józsa, József.

MÁRCIUS 20.

Szent Ábrahám

Isten meghívta Kánaánba. Nagyon gazdag pásztor volt, de gyermeke csak öregségére született: Izsák. Nagyon igaz ember volt, Isten szövetséget kötött vele, megígérve, hogy nagy néppé teszi, és nagyon sok utóda lesz. Életében nagyon sok tanújelét adta gondoskodásának, igazságszeretetének, a gyengék oltalmazásának. A Teremtés könyve leírja mély hitét is, és nagy engedelmességét is (Ter 11, 27- 25, 11). Ősatyánknak tekintjük. (l. még okt. 9.) [IV.41]

Szent Alexandra

szűz és vértanú. Dioklecián és Maximián császárok alatt a mai Ankara akkori helytartójának, Theoteknusnak a parancsára rendíthetetlen hitűk miatt Alexandrát hat társával egy tóba fojtották. A vértanúk maradványait Theodotus, egy szentéletű ember halászta ki a vízből és temette el illően. †304. [II.188]

Csáky Domonkos

magyar szent.

Szent Joakim

hitvalló. Szűz Mária édesapja. Kemény bőjttel és sok imával könyörögte ki a kegyelmet, hogy végül is megszülessen gyermekük Mária. [B82; C482; F726; I290; III210; Z1614]

Szent Kutbert (Cuthbert)

püspök és hitvalló. Gyermekkorában juhpásztor volt Angliában, Northumberlandban. Aztán bencés szerzetes lett Lindisfarn-ban, majd a szemközti Farn szigetecskén remete. Királyi parancsra vállalta el a lindisfarni püspökséget, ám itt is megtartotta szerzetesi szigorát és igénytelenségét. Halálát közeledni érezve lemondott és kis szigetén hunyt el.†687. [I290]

Brágai Szent Márton

püspök és hitvalló. Pannóniában született, sokat zarándokolt, térített, majd érsek lett Brágában. †580. [I580]

Csáki Boldog

hitvalló. A Dunántúlon született, vallásos nevelésben részesült, domonkos szerzetes lett. Igen alázatos, csendes, szent, önmegtartóztató életet élt. Győrben halt meg 1336-ban. [I287]

Szent Volfram (Wolfram)

püspök és hitvalló. Sens város püspöke volt, a frízek megtérítésén eredményesen fáradozott. Idős korában bencés szerzetes lett a fontenellei monostorban. †720. [I290; F320]

Névnapok: Áhim, Azár, Csák, Gujdó, Hubert, Huberta, Ipoly, Joakim, Klaudia, Mór, Móric, Volfram.

MÁRCIUS 21.

Szent Benedek

hitvalló. apát, Európa fő-védőszentje. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, remete lett. Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben a kolostorokban igazi szerzetes családi élet folyt. A Montekasszino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Meghalt 543. március 21-én. [Z1598; T117; F0711; C219; I290; M909]

Flüei Szent Miklós (Nikolaus von der Flüe)

hitvalló. Egyszerű svájci földmíves, bányász volt, rendezett családi életet élt, 10 gyermekük volt. Idős korában remete lett, szigorúan vezekelt és böjtölt.. †1487. [B103; F321; I293; T285]

Szent Szerápion

püspök és hitvalló. Szent Atanáznak volt Egyiptomban, Tuniszban segítője és hű társa az ariánusok elleni küzdelemben. †~360. [I294]

Névnapok: Bánk, Bekény, Bekő, Bence, Benedek, Gergely, Hóvirág, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikola, Szerafina, Tavaszka.

MÁRCIUS 22.

Szent Beáta

Genovai Szent Katalin

özvegy és szerzetes. Durva férje mellett nagyon sokat szenvedett, de sikerült megtérítenie. Özvegyen betegápoló lett. †1510. [F; III344]

Svéd(országi) Szent Katalin

szűz. Előkelő származású, sokat tett az egyház tekintélyének és rendjének helyreállításáért. Szent Birgitta leánya. †1381. [C96; I294]

Szent Kázmér

hitvalló. Lengyel királyfi volt, kemény önfegyelemmel győzte le magát. †1483. [B30; C79; I230; M896; F304; Z1473]

Szent Lea

özvegy. Szent Jeromos írja róla, hogy több lánya apáca lett, és dícséretes életet élt. †348. [I297]

Ankirai Szent Vazul

vértanú. Az ariánusok elleni küzdelem során került börtönbe, majd Julián császárral is ellentétbe került, Kegyetlenül kínozták (szíjat hasítottak bőréből), majd lándzsával ledöfték. Kínjait hősiesen viselte és folyton imádkozott és Krisztust hirdette. †362. [I297]

Névnapok: Beáta, Csilla, Csillag, Izolda, Katalin, Lea, Lia, Lídia, Oktávián, Relinda, Vazul.

MÁRCIUS 23.

Oriol Szent József

hitvalló. Kemény aszkéta volt. Szerette a szegényeket, és nagyon irgalmasszívű volt. †1702. [I298]

Szent Liberátusz és hitvese

vértanúk. Orvos és felesége, hitük miatt börtönbe kerültek. Gyermekeiktől elszakítva számkivetésbe küldték őket, ahol egy Kreszcencius nevű áldozópappal együtt vértanúságot szenvedtek. †484. [I297]

Szent Ottó

hitvalló. Arianóban, a nápolyi királyságban volt remete. †1120. [I298]

Mongrovejói Szent Turibiusz

püspök. Limában volt püspök, sokat tett az indiánok helyzetének javításáért. †1606. [C469; I298; F323; Z1485]

Névnapok: Appia, Arvid, Balabán, Emese, Emőke, Kartal, Ottó.

MÁRCIUS 24.

Szent Aldemár

hitvalló. Bencés szerzetes volt Montekasszínóban. Nagyon szerette az állatokat, kölcsönösen ragaszkodtak egymáshoz. †~1050. [I300]

Szent Gábor

főangyal. Az Úr előtt álló hét főangyal egyike. Gábor megbízatása elsősorban az volt, hogy a hívatottaknak Isten terveit hírül vigye. Dánielnek a zsidók fogsága idején, Zakariásnak is megjelent. Legnagyobb küldetése Máriához szólt, akinek hírül adta a Megtestesülést. [B36; BL470; BL447; C348; I299; F324; M909; Z1711]

Szent Bourla Gabriella

szerzetes. Orsolyita nővér volt Valenciennes-ban. A francia forradalom idején 1794. október 17-én és 23-án végezték ki tizenegyőjüket vallási gyűlöletből. †1794. [F325]

Szent Karina

Rimini Szent Klára

özvegy. Jómódú életet élt, de egy látomás nyomán vezekelni kezdett, szegényeket ápolt. †1316. [I300]

Svéd Szent Katalin

szűz. Előkelő származású, sokat tett az egyház tekintélyének és rendjének helyreállításáért. Szent Birgitta leánya. †1381. [C96; I294; I300]

Névnapok: Adelmár, Alpár, Ella, Gábor, Gábriel, Gabriella, Jella, Kapolcs, Katalin, Kolumbán, Olivér, Simeon.

MÁRCIUS 25.

Szent Dúla

szűz. Egy katonatisztnek volt Nikomédiában a szolgálója. Ártatlansága védelmében szenvedett halált. †~300. [I303]

Szent Irén (Ernye)

vértanú. Szirmiumban (ma Szerémségben Mitrovica) volt püspök. Hitéért az utolsó, Diokleciánusz-féle keresztényüldözésben fogták el. Nem volt hajlandó áldozni a pogány isteneknek, még családja sem tudta megingatni. A Száva folyó hídján ezért lefejezték és a folyóba vetették. †304. április 6-án. [I301]

A jobb lator

Szent Lúcia

szűz és vértanú. Édesanyja gyógyulása érdekében elzarándokoltak Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához.Sértődött, és a nagyon remélt vagyonból kimaradó vőlegényjelöltje csalódottságában feljelentette Lucát kereszténysége miatt. Az áldozatot az istenek oltárán megtagadta. Többféle kínzással próbálták "jobb belátásra bírni", halálra itélték, de minden hatástalan volt, nem tudták kivégezni. Végül karddal szúrták át a nyakát. †303. [C445; IV333]

Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Ezen a napon ünnepeljük az Istengyermek embermivoltát, az Urat, a Szűzanyát, de az egyetemes teremtést is. [C98, 69; I303; M912]

Névnapok: Annunciáta, Cézár, Ders, Ernák, Ernye, Humbert, Irén, Írisz, Izméne, Jernő, Klára, Kristóf, Lúcia, Mária, Marinella.

MÁRCIUS 26.

Szent Árpikás

vértanú. Gót származású vértanú, az Árpádok védőszentje. †370. [F326]

Szent Emánuel

vértanú. Valószínűleg Kis- Ázsiában szenvedett vértanúságot. †~300. [I307]

Szent Irma [I307]

Szent Ludger

hitvalló. Szent Gergely és a Yorki Alkuin tanította. A frízeket és szászokat térítette. Münster városának első püspöke lett. Bencés kolostorokat építtetett a térítés érdekében. A westfáliai Billerbeckben hunyt el, a werdeni bencéseknél temették el. Erekjéi és ezüst szobra Münsterben vannak. †809. [I303]

Szent Maxima

vértanú. Férjes nő volt. A Szerémségben szenvedett vértanúságot Szent Montánusszal. †304. [I306]

Szent Montanusz

pap és vértanú. A Szerémségben szenvedett vértanúságot Szent Maximával. †304. [I306]

(Ifjabb] Szent Vazul

hitvalló. Konstantinápolyi remete volt. Különös érzéke volt a lelkek felismerésére, biztonsággal különböztette meg a jókat a rosszaktól. †952. [I306]

Névnapok: Árpád, Dénes, Emánuel, Emánuéla, Immánuel, Lehel, Manó, Mánuel, Mendel.

MÁRCIUS 27.

Damaszkuszi Szent János

áldozópap és egyháztanító. Filozófusnak tanult, valószínüleg apja hivatalát foglalta el. 726-ban képrombolási harc kezdődött. János vitairatokat szerkesztett a képek tiszteletének védelmében. A jeruzsálem melletti Szent Szábbász kolostorban szerzetes, majd pap lett. Sok könyve elsősörban a képrombolók elleni vitairat volt. Írásaiban magáról, dicsőségéről semmit sem írt, haláláról sem tudunk semmit, valószínüleg Jeruzsálemben halt meg. †749. [I307; M916; C497; T151]

Remete Szent János

remete. Egyiptomban ácslegény volt, de 25 évesen pusztai remetének ment. Ellentmondás nélküli engedelmessége példamutató volt. Később egy meredek hegyfülkéjébe falaztatta magát, és ötven évig élt ott, imával és lelki tanácsadással töltve idejét. Nagy tisztelet övezte már életében is. †394. [I309]

Szent Lídia

vértanú. Illyriában (Balkán-félsziget), férjével és gyermekeivel együtt vállalta a vértanúságot. †~121. [F327]

Szent Rupert

püspök és hitvalló. Wormsi püspök volt. Felső-Ausztria lelki életét szerette volna felélénkíteni, ezért Salzburgban megalapította a Szent Péter bencés kolostort, Nonnbergen pedig női kolostort hozott létre. 20 éves munkával és imával sikert értek el. †718. [B103; I309]

Szent Sándor

vértanú. Pannóniában, Driziparában szenvedett vértanúságot. †~310. [I309]

Névnapok: Ágosta, Alpár, Archibald, Auguszta, Hajnalka, János, Marót, Nikodémia, Nikodémusz, Rupert, Ruperta.

MÁRCIUS 28.

Szent Guntrám

hitvalló. Klodvig és Klotild fia volt. Burgundia. majd Franciaország királya lett, és még igazságtalanságokat is elfogadott testvéreitől, a háború elkerülése érdekében. Élete imádsággal és irgalommal telt. †593. [I314]

Kapisztrán Szent János

áldozópap. Jogot tanult, és egy ideig bíróként dolgozott. Később Peruggia és környéke kormányzójává nevezték ki. 1415-ben ferences szerzetes lett.1420-ban pappá szentelték, és Európát bejárva óriási feladatokat látott elA törökök ellen harcolt Nándorfehérvárnál a keresztesek élén Hunyadi Jánossal. Közreműködése nagyban hozzájárult a győzelemhez. (Déli harangszó) †1456. [I310; M920; C385; T282]

Szent Johanna

özvegy. Özvegységében tudott mások öröme lenni, mindezt Jézus önfeléldozó szerelméért. †1414. [F328]

Mallyai Szent Mária

szűz. Jómódú Tours-i család gyermeke volt. Gyermekkorától szokása volt szegényeket ebédre hívni, betegeket ápolni. A szegényekért még kéregetni is járt. Szülei halála után teljes szegénységben élt. Sokat imádkozott, hosszan imádta az Oltáriszentséget. A nagy nyugati egyházszakadás idején messze vidéken beszélte rá az embereket a törvényes pápa követésére. †1414. [I314]

Szent III. Szixtusz

pápa és hitvalló. Alexandriai Szent Cirillt segítette a nesztoriánusok elleni küzdelemben. Sokat tett Róma templomai és szegényei támogatásáért. †440. [I314]

Névnapok: Gedeon, Gida, Ixion, Janina, János, Johanna, Kapisztrán, Szixtusz.

MÁRCIUS 29.

Szent Auguszta

szűz és vértanú. Hite miatt gyilkolta meg istentelen apja. Trevizo védőszentje. †~300. [I317]

Szent Bertold

remete. Keresztes vitézből lett remete a Kármel hegyén. Kemény remete élete volt, tápláléka az volt, amit a vadonban talált, vagy amit a hívek hoztak nekik. Követőit szervezte meg a karmelita-rendbe. †1142. [F329]

Szent Guntlausz

hitvalló. Wallisi herceg volt, Szent Kadok atyja. Bölcs király volt, majd amikor fia nagykorúvá vált, átadta neki hatalmát és remeteségbe vonult. Sokat böjtölt, imádkozott és elmélkedett, istenes halált halt, és még halála után is sok csoda történt közbenjárására. †~500. [I316]

Szent Jónás és Szent Barakiz

vértanúk. Testvérek voltak Perzsiában. Az üldözés kitörésekor még kitartásra biztatták az elfogott keresztényeket, de hamarosan őrájuk is sor került. Bíróság elé állították őket, majd a legbarbárabb kínzásokkal és hazzzugságokkal igyekeztek hittagadásra kényszeríteni őket. Semmi sem ingatta meg hitüket, rettenetes halállal haltak meg, de hősiesen. †~340. [I314]

Névnapok: Ágosta, Auguszta, Augusztina, Baracs, Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dioméd, Gerle, Jónás, Leopold.

MÁRCIUS 30.

Boldog Amadé

hitvalló. Szavoja hercege volt. Igazságos uralkodó volt, nem költekezett. Sok szegényt gyámolított. Naponta vett részt szentmisén, fondos döntései előtt hosszan imádkozott. Gyakran gyónt. †1472. [I319; F330]

Szent Guidó

hitvalló. Ravenna környékén volt remete, majd a pompozai bencés kolostor tagja, később 50 évre apátja lett. †1046. [I319]

Lajtorjás Szent János

hitvalló. Tizenhat éves korában a Sinai hegyre ment remetének. Kemény remete élete dacára megmaradt melegszívű lelki embernek, sokan fordultak hozzá tanácsért. Hatvanéves korában a szomszédos kolostor lakói elöljárójukká választották, ő azonban hamarosan visszatért remetei magányába. Nagyjelentőségű lelki könyve “Az égbe vezető lajtorja”, amiben Jézus harminc éve nyomán harminc fokon mutatja meg követőjének a lélek megtisztulásának útját. Hetvenévesen hunyt el. †649. [I317]

Szent Quirinus

vértanú. Római ezredes volt. Mikor leánya, Balbina nyakán hatalmas és gyógyíthatatlan daganat nőtt, a gyermeket bevitte a börtönbe Szent Sándor pápához, aki meggyógyította a beteget. A csoda hatására az egész család megkeresztelkedett, az ezredes pedig vállalta a vértanúságot. †130. [I322]

Névnapok: Amadé, Gujdó, Izidor, Kerény, Zalán.

MÁRCIUS 31.

Szent Ákos (Akáciusz)

püspök és vértanú. Antiochiai püspök volt a Déciusz féle keresztényüldözés idején. Őt is bíróság elé idézték, és a császár tiszteletére áldozat bemutatásra akarták kényszeríteni. Ő ezt határozottan megtagadta, sőt védekezésével még a császárt is kegyelemre sarkalta. Megmenekült a vértanúságtól és békés öregkor után hunyt el, mégis szándéka és hősies kitartása miatt a vértanúk közt tiszteljük. †250. [C102; I319; F401]

Szent Ámosz

próféta. Jómódú pásztor volt. Tekoából, Betlehem közeléből származott. Krisztus előtt 760-750 között kezdhette működését, amikor az izraeliták győzelmeket arattak az arámokon. Fenyegető jövendöléseket írt, az Úr szavát keményen és könyörtelenül írta le. Művelt lehetett, mestere volt az irodalmi formának. A hagyománnyal ellentétben nem atyja Izajás prófétának. [BL59; I322]

Szent Balbina

szűz és vértanú. Apja, Qirinus, római ezredes volt. Amikor Balbina nyakán éktelen és gyógyíthatatlan daganat nőtt, azt a börtönben sinylődő Szent Sándor pápa gyógyította meg. Ekkor mindannyian megkeresztelkedtek, és a leány minden kérőjét elutasítva, még a vértanúságot is vállalta Krisztus jegyességéért. †130. [I322]

Szent Benjámin (Benő)

vértanú. Perzsiában diakonus volt, határozott királyi tilalom ellenére sem hagyott fel az igehirdetéssel. Ezért a legkegyetlenebb kínzásokkal ölték meg. †424. [I322]

Szent Kornélia

szűz és vértanú. Afrikában szenvedett vértanúságot. †~300. [I322]

Névnapok: Akács, Ákos, Árpád, Balbina, Béni, Benjámin, Benjamina, Benő, Gujdó, Johanna, Kornélia.

ÁPRILIS 1.

Szent Húgó

püspök és hitvalló. A francia Chateau-Neuf városkában született katonacsaládból, és pap lett. VII. Gergely pápa grenoble-i püspökké szentelte. Feladatait kiválóan látta el, bár szinte állandóan úgy érezte, ennyi ember gondját nem bírja ellátni. Segédkezett a karthauzi rend megalapításában. Nyolcvanéves korában súlyos betegsége miatt felmentette II. Ince pápa, kemény szenvedések után nyolcvan éves korában, ötvenkétéves püspökség után hunyt el. †1132. [II3; F101]

Együgyű Szent Pál

remete és hitvalló. Öreg parasztember volt. Mindenét hitetlen feleségére hagyta, és pusztai remetének állt be Remete Szent Antalhoz. A legkiválóbb tanítvány lett, legyőzte a gonosz szellemeket, hatalmas volt istenszeretetében. Engedelmességben, önmegtagadásban, türelemben csodálatos volt. †~350. [II7]

Szent Valerik

hitvalló. Amiensben született, szegény pásztorfiú volt. Érdekelték a világ dolgai, de iskolában tanulnia nem lehetett. Nagy nehezen vették fel szerzetesnek. Szent és tudós szerzetes lett belőle. Sírja fölött templom, majd kolostor és Valéry városka épült fel. †622. [II6]

Névnapok: Agád, Agapion, Hugó, Ida, Pál, Teodóra, Urbán.

ÁPRILIS 2.

Szent Áron

Paolai Szent Ferenc

remete és hitvalló. Fiatalon remete, társaival templomot, majd rendházat épített. †1507. [B37; C107; F0402; II7; M928; Z1495]

Szent Múza

szűz. Víg, sőt csintalan kislány volt. Egyszer csak egyik napról a másikra megkomolyodott, mert megálmodta halálát, sőt üdvözülését. Ő a mennyei seregbe kívánt állni. Álma beteljesült: pontosan 30 nap múlva súlyos lázban elhunyt. †~560. [II12]

Szent Teodózia

szűz és vértanú. A palesztínai Cezareában 18 éves korában találkozott keresztényekkel, akiket éppen vallattak. Ő üdvözölte őket és kérte támogatásukat, ha az örök üdvösségbe jutnak. A vallatást vezető parancsnok őt is elfogatta, és kegyetlen kínzások közt kivégeztette, mert állhatatosan kitartott hite mellett. †308. [II12]

Névnapok: Áron, Ferenc, Lipót, Mária, Orbán.

ÁPRILIS 3.

Szent Agapé, Szent Iréné és Szent Kiónia

vértanúk. Pogány szülők megtért gyermekei voltak, nővérek. A Dioklecián üldözés idején egy időre elmenekültek szülővárosukból, Tesszalonikából, de amikor visszatértek, egy besúgó bíró elé juttatta őket és barátaikat, Agatont, Eutichát, Filippát, valamint Kápiát. Agapét és Kioniát elevenen elégették. Irénét még tovább vallatták, de állhatatos maradt. Nem sikerült meggyalázni őt egy rosszhírű házban, ezért április 5-én őt is megégették. †304. [II12]

Szent Nikitás

hitvalló. Konstantinápoly mellett szigorú szerzetesi életet élt. A képromboló Örmény Leó császár idejében megkínozták, börtönbe vetették, maj számkivetésre itélték. Ott szigorú remeteként halt meg. †824. [II15]

Szent Richárd

püspök és hitvalló. Angol fiatal volt. Csak azután lehetett pap, hogy bátyja gazdaságát segített rendbehozni. Szent Edmund titkára, a számkivetésben kisérője, majd Chichester püspöke lett. †1253. [II15; F403]

Névnapok: Buda, Emilián, Indira, Irén, Keresztély, Múzsa, Richárd, Ulpián.

ÁPRILIS 4.

Fekete Szent Benedek

hitvalló. Ferenc-rendi szerzetes volt Palermóban. †1589. [II18]

Szevillai Szent Izidor

püspök és egyháztanító. Igen sok könyvet írt, hittudós és nyelvész volt. Példamutató volt halálában is. †636. [B32; II15; Z1495; C470; F0404; M929]

Szent Plátó

hitvalló. Udvari előkelőség volt Konstantin császár udvarában, Konstantinápolyban. Tökéletes szerzetes lett. Egyedül ő merte megmondani a császárnak, hogy nem hagyhatja el feleségét egy másikért. †813. [II17]

Szent Zozimusz

hitvalló. Palesztinában élt, szerzetes volt a Jordán partján egy kolostorban. Csaknem száz esztendős volt, amikor a nagybőjti pusztai remetéskedésekor talált rá Bűnbánó Egyiptomi Máriára. Egy év múlva megáldoztatta, majd újabb egy év elteltével holtan találta és eltemette. †~450. [II18]

Névnapok: Izidor, Kerény.

ÁPRILIS 5.

Afrikai vértanúk.

Genzerik, az ariánus vandál király megtiltotta a katolikusoknak a húsvéti szentmisét. Nem engedelmeskedtek. A szentmise csak az allelujáig jutott el, amikor a vandál katonák rájuk rontottak, és minden katolikust lemészároltak. †459. [II21]

Szent Irén

vértanú. Pogány szülők megtért gyermekei voltak, hárman voltak nővérek Agapéval és Kióniával. A Dioklecián üldözés idején egy időre elmenekültek szülővárosukból, Tesszalonikából, de amikor visszatértek, egy besúgó bíró elé juttatta őket és barátaikat, Agatont, Eutichát, Filippát, valamint Kápiát. Agapét és Kioniát elevenen elégették. Irénét még tovább vallatták, de állhatatos maradt. Nem sikerült meggyalázni őt egy rosszhírű házban, ezért április 5-én őt is megégették. †304. [II12]

Boldog Juliána

szűz. Szigorú, szentéletű apáca volt, Lüttichben élt. Különösen tisztelte a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Gyermekkora óta küzdött egy látomásban kapott feladattal: az Úrnap bevezetésével. Imáiban húsz évig kérte az Urat, mentse fel őt alkalmatlansága miatt ez alól a feladat alól. Végül mégis engedelmeskedett. A papság részéről támogatást kapott, és 1252-ben megtartották az első Úrnapot, körmenettel. Sok üldöztetésben és szenvedésben volt része, száműzték, félreismerték – de az Úrnap ma is az ő imádságos lelkületét idézi. †1258. [II21]

Szent Teodóra

Ferrer Szent Vince

áldozópap. Spanyol származású, domonkosrendi vezeklő-hitszónok volt. †1419. [B37; C109; F0405; II18; M929; Z1496]

Névnapok: Honoráta, Honóriusz, Irén, Julianna, Kreszcencia, Vince.

ÁPRILIS 6.

Szent Celesztin

pápa. Sokat tett a brit szigetlakók és az afrikai eretnekek megtérítéséért. 431-ben összehívta az efezusi, harmadik egyetemes zsinatot. †432. [F406]

Szent Dénes

püspök és hitvalló. Korintusban élt, de életszentsége és tudása messze terjedt egyházmegyéjén túlra is. †~170. [II30]

Szent Márk

hitvalló. Negyvenévesen vált remetévé, szigorú böjtje, elmélkedése, virrasztása kiemelkedô volt. †400. [II24]

Szent Notker

hitvalló. A szentgalleni kolostorban nevelkedett, annak lett szerzetese is. Nagy tudású, de szerény ember volt. Gyűjtötte és írta is az egyházi zenedarabokat. †912. [II21]

Szent Vilmos

hitvalló. Kanonok volt Párizsban, majd Dániában. Szigorú önmegtagadásban élt. Apáttá kinevezve a kanonokjait is buzgó és fegyelmezett életvitelre bírta. †1203. [II24]

Névnapok: Atlasz, Bíborka, Celesztin, Celesztina, Csát, Dénes, Ruben, Szellőke, Szixtusz, Taksony, Vilmos.

ÁPRILIS 7.

Szent Afrátés

hitvalló. Perzsiában született, Edesszában keresztelkedett meg és szigorú remete életet élt Antiochia közelében. Segítette az ottani keresztényeket az ariánusok ellen. Írásai szír nyelven fennmaradtak. †367. [II27]

Szent Aibert

hitvalló. Franciaországban volt remete és szerzetes. Sokaknak volt lelki vezetője és tanácsadója. †1140. [II27]

Szent Hegezippusz

hitvalló. Palesztinában élt, és az akkor givatos gnoszticizmus ellen harcolt. Írt egy könyvet, amiben Rómát, mint a folyamatos apostoli utódlás szinhelyét, az igaz hit lelőhelyét tünteti fel. †180. [II26]

Boldog Herman József

hitvalló. Köln közelében született. Nélkülözéssel teli gyermekkor után áldozatos pap lett. Nagyon tisztelte a Szűz Anyát. †1241. [II24]

De la Salle Szent János

áldozópap. A Keresztény Iskolatestvérek Társaságának alapítója. †1719. [B37; C470; F407; T401; Z1497]

Boldog Urzulina

szűz. Kisgyermekkorától imádságban és áhitatgyakorlatban élt. Meglepő természetfeletti ismeretekre és itélőképességre tett szert, emiatt sokat kellett szenvednie. Halála igen épületes volt. †1400. [II27]

Névnapok: Armand, Armandina, Ármin, Árpád, Herman, József, Kreszcencia, Lotár, Manna, Mária, Orsolya, Urzulina.

ÁPRILIS 8.

Szent Dénes

püspök és hitvalló. Korintusban élt, de életszentsége és tudása messze terjedt egyházmegyéjén túlra is. †~170. [II30]

Boldog Júlia

szűz. Rendalapító volt, megbénult és húsz évig feküdt. Ekkor a Szent Szív tiszteletére imádkozott és meggyógyult. †1816. [II30; F408]

Egyiptomi Szent Mária

bűnbánó. Tizenkétéves korában a szabad(os) élet érdekében Alexandriába ment és botrányos életet élt 17 éven keresztül. Ekkor merő kíváncsiságból Jeruzsálembe ment, folytatva bűnös életét. Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén ő is bement volna a Szent Sír-templomba, de a küszöböt nem tudta átlépni. Felnézve a Mária-mozaikot vette észre. Megfogadta hogy megjavul és ekkor már be tudott lépni. Sokáig imádkozott benn, majd a Jordánnál életgyónást végzett, megáldozott és a pusztába vonult. Negyvenhét évet vezekelt a vadonban. Eleinte kisértések gyötörték, majd nagy lelki béke töltötte el. Zozimusz apáttal találkozott, aki a következő évben megáldoztatta. A rákövetkező évben már csak a holttestét lelte fel Zozimusz. †431. II27]

Szent Perpetuusz

püspök és hitvalló. Tours püspöke volt. Nagy elődjének, Szent Mártonnak nagy tisztelője volt. Vagyonából szegényeket támogatott, templomokat és kolostorokat épített. Kemény vezető volt. †491. [II30]

Szent Valér

Szent Valter

Névnapok: Dénes, Júlia, Lídia, Valter.

ÁPRILIS 9.

Szent Dömötör

vértanú. Rómában szenvedett vértanúságot. †~300. [II34]

Szent Kazilda

a keresztényüldöző toledói Aldemon király leánya. Igyekezett segíteni a keresztények sorsán. Megbetegedve Burgosban, a Szent Vince tó partján egy imaházban élt. †1007. (B38]

Boldog Krescencia (Crescencia)

szűz. Szegény takács lánya volt, Kaufsbauernban. Szegénysége kitaszítottá tette, de ő apáca szeretett volna lenni. Nagyon nehezen 21 éves korában végre sikerült ez neki, ám az apácák nem akarták társnak elismerni. Sok mellőzés, megalázás, csipkelődés után kapusnővér, majd konyhás lett. Alázata és türelme lassan megkedveltette őt társaival, sokan keresték fel tanácsaiért, sokakkal levelezett, de alázatosságát mindvégig megőrizte. †1744. [II31; F409]

Szent Mária

Kleofás felesége volt, Szűz Mária unokatestvére. Ő is ott állt a kereszt alatt. Személyéről vita van a bibliakutatók között, túl keveset tudunk róla. [Jn 19, 25; BL1162; BL1024; II34]

Szent Prochor

püspök és hitvalló. A hét első diakónus egyike. Jó híre, Lélekkel teltsége és bölcsessége miatt választották ki a Jeruzsálemben élő szegények gondozására. [ApCsel 6, 3-6; BL1505; II34]

Szent Valdetrud (Waltraud, Waudru)

özvegy. Hennegauban (Belgium) fejedelmi udvarban éltek, de a gazdag emberek közömbösségétől megundorodva férje is, majd gyermekei felnevelése után ő is zárdába vonultak. Később remeteségbe menekült, de követői miatt ott is zárdát kellett építeniük. Ma már Mons városa települt a zárda köré. †686. [B38; II34]

Névnapok: Csombor, Dömötör, Erhard, Hugó, Kreszcencia, Vince.

ÁPRILIS 10.

Szent Ezekiel

próféta. Jeruzsálemi papi családból származott, valószínüleg maga is pap volt. 599-ben Bábelbe került, fogságba. Öt évvel később hívta meg az Úr prófétájának. Jeruzsálem pusztulását és az új , mennyei Jeruzsálem eljöttét jövendölte. Valószinüleg Bábelben halt meg. †Kr. e. 572. [BL415; II37; F410]

Szent Makáriusz

püspök és hitvalló. Antiochiai pap, majd püspök volt. A gyógyítás karizmáját kapta. Elzarándokolt a Szentföldre, ahol a mohamedánok fogságába esett, de a kínzásokból is csodálatosan kimenekült. Ezután nyugatra ment, Németországon keresztül Belgiumba. Gentben Szent Bakónius klastromában hunyt el. †1012. [II37]

Szent Mechtildisz

szűz. Grófi családból született Szászországban. Már hét évesen szerzetes lett. Előénekes volt, de a tudományban is példás volt, a nővéreket tanította a hit titkaira. Élete utolsó kilenc évét bénán kellett ágyban töltenie. Kedves tanítványa volt Szent Gertrud, akinek látomásai és misztikus élményeit is elmondta. Gertrud írta le ezeket egy könyvbe. †1299. [II34]

Névtelen Római

vértanúk. Sándor pápa keresztelte meg őket a börtönben. A városparancsnok egy rozoga hajóra téve, a nyilt tengeren hagyta őket. †116. [II38]

Névnapok: Ezékiel, Fulvia, Marianna, Polidor, Radamesz, Zsolt.

ÁPRILIS 11.

Szent Domniusz

püspök és vértanú. Szent Péter tanítványa, tőle kapta a küldetést, hogy Dalmáciában Salona (Spalató) püspöke legyen. A keresztényüldözés során lefejezték. †~100. [II42]

Nagy Szent I. Leó

pápa és egyháztanító. 440-ben lett pápa. Erősítette a hit épségét, védelmezte az Egyház egységét. Igyekezett visszaszorítani, vagy mérsékelni a barbárok (Attila, Geizerik) támadásait. †461. [II38; M929; P45; C401; T111; Z1773]

Szent Szaniszló

püspök és vértanú. Buzgó pap, lengyelország védőszentje.1030-1079. [B39; C471; F0411; Z1498]

Névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Godiva, Laura, Leó, Leon, Leona.

ÁPRILIS 12.

Szent I. Gyula

pápa és hitvalló. Az arianizmus kezdeti terjedése, és az ezzel kapcsolatos katolikus-üldözés ellen energikusan lépett föl. Megvédte a megvádolt Szent Atanázt egy Rómába összehívott zsinaton . Megkövetelte az eljárásokban Szent Péter szellemének és Róma főségének betartását. †352. [II45; P39]

Gót Szent Szabbás

vértanú. A nyugati gótok vértanúja, a mai Erdély és Dél-Románia vidékén tevékenykedett. A gót királyok több keresztényüldözésének volt tanúja. Mindég buzdította és kitartásra serkentette testvéreit. Ezért sokan elüldözték őt maguk közül, mert veszedelmet hozott rájuk. Végül őt is elfogták, hosszú kínzás után a Musava folyóba folytották. †372. [II42; F412]

Névnapok: Baldvin, Csaba, Csanád, Gyula, Konstantin, Oxána, Sába, Sebő, Szilárd, Zenina, Zénó.

ÁPRILIS 13.

Szent Hermine (Hermenegild)

vértanú. Nyugati gót királyfi volt, ariánus környezetben nevelkedett, immár új hazájukban Hispániában. A katolikus tanítást felesége által ismerte meg. Szent Leander püspök titokban elfogadta áttérését, és megbérmálta. A mostohaanyja üldözést kezdett a katolikusok ellen, hamarosan Hermine is fogságba került, de minden kínzás és csábítás ellenére kitartott hitében. Karddal végezték ki. Spanyolország védőszentje. †586. [II45; M931]

Szent Ida

özvegy. Édesanyja volt Bouillon Gotfridnak. Három fiából király, lányából császárné lett. Gondja volt a szegényekre és betegekre. †1113. [II48; Cs112]

Szent Karpusz (püspök), Szent Papilusz (diakónus) és Szent Agatoniké (Papilusz felesége)

vértanúk. Együtt szenvedtek máglyahalált, mert megtagadták az isteneknek való áldozást. Hősiesen, mosolyogva vállalták a kínszenvedést. †~161. [II48]

Szent I. Márton

pápaI és vértanú. Hitvédő volt, emiatt száműzték, sokat szenvedett. †655. [IV191; M1236; P64]

Névnapok: Hermina, Ida, Mína, Minna, Norma.

ÁPRILIS 14.

Szent Ardálion

vértanú. Római szinész volt. Szerepeiben gúnyolta a kereszténységet, míg egyszercsak egy megvilágosodás hatására megtért. Ettől kezdve szavaival és vérével tett tanúságot keresztény voltáról. †~300. [II52]

Hídverő Szent Benedek

hitvalló. Árva juhpásztor volt, amikor 12 évesen látomásban küldetést kapott, hogy építsen hidat a Rhône folyón. Hiába szabadkozott, végül el kellett indulnia. Avignonba ment, de nem akartak hinni neki, eszelősnek tartották. Ám amikor egy tízmázsás követ csodálatos módon elvitt a folyóhoz, ezrek kezdtek segíteni a fiúnak. A híres 18 ívű, 1348 lépés hosszúságú hidat sikeresen megépítették. A harmadik pillérbe kápolnát építettek, ide temették el Benedeket. A juhászok és a középkori hídverő szerzetesek védőszentje. †1184. [II52]

Szent Jusztin (Jusztinusz)

vértanú. Palesztínában született, Szichem városában, pogány szülőktől. Jó fejű, tanulni vágyó gyermek volt, kereste az igazságot, de egyik görög filozófus iskolájában sem találta meg. Egy tiszteletreméltó aggastyán buzdította a próféták olvasására. A vértanúk hősiessége csodálattal töltötte el. Megkeresztelkedett és vádiratban, meg szóban védelmébe vette a keresztényeket . A vérpadot nem kerülhette el, de bátran vállalta. †165. [II48; M932; T12]

Szent Lidvina

Kilencgyermekes családban született egyetlen lány volt. Hollandiában a Rotterdam melletti Schiedamban élt. Szép és vídám gyermek volt. 16 évesen elesett, bordáját törte. Sebe nem gyógyult, sőt egy daganat keletkezett mellette, melyet az orvosok nem tudtak eltávolítani, sőt egyre jobban terjedt a testén, fél szemére megvakult, sebei bűzössé és utálatossá váltak. Kínjait felajánlotta Krisztusnak, vezekelt. 38 évig feküdt ágyban, tanácsokat adott, mindenki megváltozva távozott tőle. †1433 T273]

Szent Maximusz, Szent Tíbor (Tiburciusz) és Szent Valerián

vértanúk. Szent Cecília hatására lettek keresztényekké, és vállalták a vértanúságot. †229. [II52]

Névnapok: Bene, Benedek, Euszták, Gusztáv, Jusztin, Lavínia, Lídia, Maxim, Radó, Tibor, Tiborc.

ÁPRILIS 15.

Szent Anasztázia

remete. Egyiptomban remetéskedett a 4. században. A görög egyház ezen a napon üli meg emlékezetét. [F315]

Szent Anasztázia

vértanú. A pannóniai Sirmiumban lett vértanú a Dioklecián keresztényüldözés idején. †304. [F315]

Szent Anasztázia, és Szent Bazilissza,

mindkettő szűz volt és vértanú lett Néró idejében Rómában. †68. [II55; F315]

Boldog Bus Cézár

hitvalló, †1607. [Cavaillonban született, jámbor fiatal volt. Ifjúsága után katona lett és párizsban szerencsejátékokkal töltötte idejét. Kanonok nagybátyja javadalmát elfogadta, de nem kívánt pap lenni. Teljesen világi életet élt. Egy szegény özvegy és egy jámbor sekrestyés hatására megtért, betegápolással, imádsággal és tanítással töltötte további életét. †1607. [II55]

Deveuster Damján

áldozópap és hitvalló. Szegény parasztgyermekként született a belgiumi Tremeligoban, csak 19 évesen léphetett szerzetbe. lepratelep gondozására jelentkezett, Molokai szigetén leprában hunyt el 1889-ben. [B39]

Szent Oktávia

Gonzálesz Szent Péter

hitvalló. Hispániában élt. Kiváló tanulmányi eredmények és fényesen induló egyházi karrier után dominikánus szerzetes lett. Szent III. Ferdinánd király seregében támogatója lett a mórok elleni háborúban. A kordovai győzelem után hajósok térítésével foglalkozott. †1246. [II52]

Névnapok: Aldó, Anasztázia, Atala, Cézár, Tas.

ÁPRILIS 16.

(Labre) Szent Benedek József

hitvalló. Nem tudott szerzetes lenni, ezért mindenét hátrahagyva koldusként járta be Olasz- és Spanyolország kegyhelyeit. Semmije sem volt, ritkán szólt, élelmét is másnak adta. Órákat töltött az Oltáriszentség előtt. A jövendölés és csodatevés karizméjéval rendelkezett. †1783. [II58; T417]

Soubirous Szent Mária Bernadett

szűz. Szegény 14 éves kislány volt, amikor megjelent neki Lourdes-ban a Szűzanya. Szerzetes nővér lett. †1879. [B39; C114; F0416; I162; Z1500]

Szent Kázmér

hitvalló. Lengyel királyfi volt, kemény önfegyelemmel győzte le magát. †1483. [B30; C79; I230; M896; F304; Z1473]

Szent Lambert

vértanú. Szaragossa környékén volt földmives. Pogány földesurával került nézeteltérésbe hite miatt, ezért ura munkaközben ölte meg hitéért. †~303. [II58]

Névnapok: Bánk, Bende, Benedek, Cecilián, Csongor, József, Lambert, Lamberta.

ÁPRILIS 17.

Szent Anicét

pápa. A húsvét megünneplésével kapcsolatban döntött, jóváhagyva a keleti szokást. Uralkodásának korszaka alatt nagy egyházüldözések zajlottak, sorra vesztette el segítőtársait (pl. Szent Jusztint, az első keresztény bölcselőt). Bátorította híveit, példamutató életet élt. Élete, halála hívei épülésére szolgált. †165. [F417; M937; P25]

Szent Dezső

Szent István

apát és hitvalló. A cisztercita rend egyik alapítója, szentéletű, szigorú ciszter szellemű vezető volt, húsz rendházat alapított. †1134. [II58]

Szent Izidóra

Szent Péter

vértanú. Antiochiában diakonus volt. Ismeretlen időpontban, szolgájával szenvedett vértanúságot. [II61]

Szent Rudolf

Névnapok: Anasztázia, Anicét, Csongor, Ince, Klára, Megyer, Neszta, Nyeste, Radiszló, Radó, Raul, Rázsony, Rezső, Rudolf, Rudolfina, Zia.

ÁPRILIS 18.

Szent Apolló (Apollóniusz)

vértanú. Előkelő római szenátor volt. Kíváncsiságból ismerkedett meg a Szentírással és a keresztények életével, de teljesen magával ragadta az új hit ereje. Keresztény lett, és szolgája jelentette fel. Remek védekező iratot írt a szenátusnak, ám az itélet lefejezés lett. Méltósággal viselte el. †~185. [II63; F418]

Szent Herluka

szűz. A Bódeni tó környékén született, gondos keresztény nevelésben részesült, de világias életet élt. Két alkalommal is súlyos beteg lett, és könnyelmű fogadalmat tett. Csak amikor teljesen megvakult, változott meg az életmódja. Szent Ciriakusz közbenjárására az egyik szeme meggyógyult és ettől kezdve mindenki segítője lett. Később Szent Wikterp jelent meg neki és remeteségre szólította fel. Harminchat évi Epfachban töltött remeteség után a bernriedi kolostorba kellett menekülnie V. Henrik császár emberei elől, pápahűsége miatt. †1127. [II61]

Megtestesülésről nevezett Boldog Mária

özvegy. Franciaországban élt. Születése előtt Szűz Máriának lett ajánlva, de engedelmességből férjhez ment. Férjét VII. Henrik száműzte, vagyonukat elkobozták. Ő zokszó nélkül viseklte a teljes összeomlást. Három lányát sarutlan karmelita apácává nevelte, férje halála után 1613-ban maga is követte őket. A rendben is példamutatóan türte a megpróbáltatásokat, súlyos balesetét, a vele járó fájdalmakat. Szolgálatkész és okos volt. †1618. [II63; T31]

Névnapok: Aladár, Andrea, Apolló, Benedek, Hermina, Ilma, József, Lambert, Uzor, Verner.

ÁPRILIS 19.

Szent Antónia

szűz és vértanú. Szolgáló lány volt. Konstantinápolyban szenvedett vértanúságot. †312. [II70]

Szent Elfeg

püspök és vértanú. Bencés apát, majd püspök és canterbury-i érsek volt. Pogány dánok Greenwichbe hurcolták és váltságdíjat követeltek érte. Ő nem engedte, hogy kifosztott népét még újabb teherrel sulytsák, ezért a feldühödött dánok Greenwich piacán agyonverték. †1012. [II69]

Szent Emma

özvegy. Luidgar gróf özvegye volt, Megiswerk páderborni püspök huga. Terjedelmes birtokait szegényházak és templomok építésére fordította. †~1040. [II69; F419]

Szent IX. Leó

pápa. Toul város püspöke volt, amikor pápává nevezte ki III. (Fekete) Henrik császár. Szentéletű pap volt, az Egyház reformjának híve. Róma népe is lelkesen elfogadta személyét. Zsinatok sorát szervezte meg, megújította a bíborosi testületet, sokat utazott, békített, szervezett. Talán még Pozsony alatt is járt 1052 őszén, a magyar ügyet támogatva. A délitáliai normannok fogságába került kilenc hónapra, és csak halálos betegen szabadult ki. Pápasága alatt minden egyházias tevékenység megújult, általa a világ számára új világosság támadt. †1054. [II64; P105; PV47]

Szent Urzmár

püspök és hitvalló. Apát volt Belgiumban. Ereklyéit Lobles apátsága közelében egy kis dombon álló templomban őrzik. †713. (A kalandozó magyarok 912-ben ezt a templomot meg akarták ostromolni, de az odamenekült szerzetesek imájára, Szent Urzmár közbenjárására, hirtelen akkora zápor keletkezett, hogy a magyarok kénytelenek voltak elvonulni.) [II69]

Névnapok: Emma, Ezékiel, Gerold, Gilda, Kocsárd, Kunó, Leó, Leon, Malvin, Timon, Zseraldina.

ÁPRILIS 20.

Montepulciánói Szent Ágnes

szűz. Kora gyermekkorától sokat imádkozott, nagyon fiatalon egy dominikánus kolostor főnöknője lett. Életéről sok csodát és nagyon sok imameghallgatást jegyeztek fel. Sok bűnöst térített meg, kolostort alapított. †1317. L. II74

Szent Hildegund

szűz. Apjával kisgyermekként a Szentföldre utazott, fiú ruhában, hogy biztonságban legyen. Apja a tengeren meghalt, és a leánynak egy életreszóló fiúruhás kalandja kezdődött. Egy rokona megtalálta Jeruzsálemben, haza akarta vinni, útközben azonban ő is meghalt. A fiú ruhába öltözött leány ezután megjárta Rómát, Nürnberget, Veronát. Csaknem felakasztották egy félreértés következtében. Speyerben hittudományt tanult, majd Schönauban cisztercita novicius lett (még mindég fiú képében!), noviciusmesterének minden tanítását és intelmét a leghűségesebben teljesítette. Nemsokára tüdővérzésben meghalt. Életét novíciusmestere írta meg. †1188. [II74]

Szent Teotimusz

püspök és hitvalló. Az Alduna és a Fekete tenger közti vidék püspöke volt , a szittyáknál. Sokat járt hazánk területén is a húnoknál, hirdette az evangéliumot. Életszentsége, szelídsége és vendégszeretete miatt mindenki szerette. Görög műveltségű volt, Aranyszájú Szent János követője volt. †~410. [II74; F420]

Szent Tivadar

hitvalló. Konstantinápoly közelében élt. Durva vezeklőruhája miatt a “Szőrös” melléknevet kapta. Csodák vették körül életében és halála után is. †~380. [II74]

Szent Zita

szűz. Tizenkétéves kora óta szolgálólány volt. Jósága miatt sok visszaélés sulytotta. Ő türelemmel viselt minden bántást. Egyre fontosabb megbízatásokat hagytak rá. Öregségére szinte már a családhoz tartozónak érezték. Ő ekkor is megmaradt jóságosnak, dolgosnak. Hatvanévesen, csendben hunyt el. †1278. Egy hónappal halála után már egyházi tiszteletben részesítették. [C126; II70]

Névnapok: Aladár, Aladin, Dejte, Konrád, Marián, Odett, Tivadar, Töhötöm.

ÁPRILIS 21.

Szent Anzelm

püspök és egyháztanító. Bencés szerzetes, majd apát volt. Rendtársait tanította, majd Angliában Canterbury érseke lett. Sokat írt. †1109. [C471; II75; M938; Z1500]

Parzhami Szent Konrád

Az Alsó-Bajorországi Parzhamban született. Jómódú parasztlegény volt. Hétéves korában volt elsőáldozó. Minden vasárnap misére ment, pedig ez négy-öt órás gyalogutat jelentett. Csak lelkivezetője külön támogatására vették fel sok próbálkozás után az altöttingi Szent Anna kapucinus kolostorba. Negyvenegy évig volt kapus testvér. Igen buzgó volt az Oltáriszentség imádásában. 76 éves korában hunyt el, 1894-ben. [T443]

Szent Simon

püspök és vértanú. Perzsiában volt püspök. Láncraveretve vitték a király elé. Simon nem adta meg a királynak a térdhajtásos tiszteletet, hanem méltósággal és jellemesen viselkedett. Példája másokat is magával ragadt. Több mint százan vonultak a vérpadra hitük megvallásával. †341. [II78]

Névnapok: Abelárd, Adolár, Anasztáz, Anzelm, Anzelma, Konrád, Simeon, Simon, Zelma, Zelmira, Zsombor.

ÁPRILIS 22.

Szent Epipódiusz, és

Szent Sándor

vértanúk. Lyonban éltek, testi-lelki jóbarátok, tisztaságban és fegyelemben élő fiatalok voltak. Egy városkörnyéki tanyára menekültek az üldözés elől, de elfogták és bíró elé állították őket. A fiatalabb Epipódiusz a kegyetlen kínzásokat is csodálatos bátorsággal fogadta, hitét nem tagadta meg, ezért lefejezték. Sándor sem tört meg, ezért keresztre szegezték. †178. [II81]

Szent Kájusz (Caius v. Gájusz)

pápa és vértanú. Dalmáciából származott. Ő szabályozta, hogy a négy kisebb rend (az ajtónállók, a felolvasók, az ördögűzők és gyertyavívők rendje) vezessen el a papszenteléshez. Egyesek szerint Diokletianusz rokona volt, de ez nem hiteles. Vértanúsága sem bizonyítható. A Callixtus katakombában találták meg a sírját a 19. században. Ezen a neve “G” betüvel van írva. †296. [F422; P31; M938]

Szent Leonidász

vértanú. Origenes atyja. Fiát nagy gonddal nevelte. Bár pogány iskolába kellett járatnia, de a Szentírásból is köteles volt minden nap egy szakaszt megtanulni. Fia az első három század legnagyobb tudósa lett. †203. [II146]

Szent Szótér

pápa és vértanú. Itáliai volt, Campaniából, Nápoly környékéről származott. Az üldözött korinthosziaknak segélyt és vígasztaló levelet küldött †174. [M938; P26]

Szent Tarbula

szűz és vértanú. Szent Simon püspök huga volt. II. Sápur perzsa király keresztényüldözése idején őt, szolgálóját és nővérét megvádolták, hogy a királynét megmérgezték. Mivel sem a vádat nem tudták rájuk bizonyítani, sem a bátyja elvesztése miatti bosszú nem igazolódott, elcsábítani sem hagyták magukat és hittagadásra sem lehetett rábírni őket, kettéfürészelték mindhármójukat. †345. [II79]

Szent Noémi

Névnapok: Atilla, Attila, Csilla, Kájusz, Kál, Kelemen, Kelen, Leonidász, Noé, Noémi, Sándor, Tácia, Tatjána.

ÁPRILIS 23.

Szent Adalbert (Béla)

püspök és vértanú. Pap lett, majd Prága püspöke, de a babonás nép elüldözte, mert keményen harcolt bűnös szokásaik ellen. Magyarországon Vajk (a későbbi István király) nevelője lett. Lengyelországban, majd Poroszországban térített. Itt szenvedett vértanúhalált. Lengyelország, Magyarország és az Esztergomi egyházmegye védőszentje. †997 [B40; II81; Z1501; C119; F0423; T163]

Asszisszi Boldog Egidiusz (Egyed)

hitvalló. Szent Ferenc első társai közül való. Rómában tevékenykedett, kenyerét mindég kétkezi munkájával kereste meg. †1272. [II85]

Szent György

vértanú. Római katonatiszt volt, a mai Jaffában szenvedett vértanúságot. †303. [B41; C472; F0424; II85; M939; Z1508]

Névnapok: Adalbert, Adalberta, Albert, Béla, Egon, Egyed, Fortuna, Fortunát, Gellért, György, Héla, Ilka, Ilma, Ilona, Sándor.

ÁPRILIS 24.

Sigmaringeni Szent Fidél

áldozópap és vértanú. Mária kongreganista, majd kapucínus hitszónok volt, Kálvinisták áldozata lett. †1622. [B41; C472; II85; M940; Z1509]

Szent György

vértanú. Római katonatiszt volt, a mai Jaffában szenvedett vértanúságot. †303. [B41; C472; F0424; II85; M939; Z1508]

Névnapok: Baján, Becse, Bojána, Bonifác, Bónis, Debóra, Egbert, Egberta, Egmont, Egon, Fidél, Fidélia, Gaszton, Gyöngyvirág, György, Györgyi, Kászon, Melióra, Melitta, Nedda, Sebő, Simon.

ÁPRILIS 25.

Szent Aniániusz

püspök és hitvalló. Szent Márk apostol közvetlen utóda volt Alexandriában. †77. [II94]

Szent Márk

evangélista. Jómódú jeruzsálemi családból származott, a hagyomány szerint levita (pap) volt. Valószínüleg az ô házukban tartotta meg az Úr az utolsó vacsorát. Péterrel Rómába utazott, titkára és görög tolmácsa volt. 44 körül leírta Péter evangéliumhirdetését. Alexandriában, szentmiséjén támadták meg, elhurcolták, vértanú halált szenvedett. [B42; BL1163; C122; F0425; II89; M941; Z1509]

Névnapok: Ajnácska, Ányos, Ervin, Ivó, Izmael, Márk, Márkus.

ÁPRILIS 26.

Szent Ervin

Bosco Szent János

áldozópap. 1815-ben született, 1841-ben lett pap. Tisztelője volt az Oltáriszentségnek. Az ifjúság nevelésével foglalkozott, a Szalézi-rend alapítója. †1888. [B19; C463; F131; II94; T437]

Szent Klétusz (Kilit, Anaklétusz v. Anaklét)

pápa és vértanú. Péter apostol második utóda volt, és Domitianusz keresztényüldözése alatt szenvedett vértanúságot. †90. [II97; III54; M1062; F426; P23; M944]

Szent Marcellinusz

pápa és vértanú. Békés, majd ismét üldözéses időben kormányzott. †304. [B42; M944; P32; Z1544]

Chanel Szent Péter

áldozópap és vértanú. Jámbor ifjúkor után pap, plébános, majd misszionárius lett. †1841. [B43; C472; T456; Z1515]

Szent Paszkáziusz Radbert

hitvalló. Szegény szülők tehetséges gyermeke volt, apácák nevelték. Sokat tanult, de később nagyon is világias életet kezdett élni. Aztán a corveyi bencés apátságba vetődött. Itt nagyon szent és bűnbánó életet élt, még apáttá is megválasztották. Hivatalát nagy odaadással teljesítette, de hét év után (sok könyörgés és utánjárás eredményeként) sikerült lemondania, és ezentúl az imádságnak, vezeklésnek és önmegtagadásnak élt. Kora legtudósabb embere volt. †865. [II98]

Névnapok: Ervin, Ervina, Klétus, Marcell, Mária, Peregrina, Tihamér.

ÁPRILIS 27.

Szent I. Anasztáz

pápa. Egy római presbiter fia volt. Ebben az időben heves viták voltak Origenész tanításairól (a világ örök, a Szentháromságban alá-fölé rendeltség van, az emberi lélek nem külön lesz teremtve), amiben Szent Jeromos és Aranyszájú Szent János is állást foglaltak. Anasztáz döntött és felsorolta a téves tételeket, de olvasását engedélyezte. Az afrikai donatisták esetében nem tudta sikeresen megbékíteni az abban a vitában szembenállókat. Ő rendelte el, hogy a hívek állva hallgassák a szentmisén az evangéliumot. †401. [P42]

Szent II. Anasztáz

pápa. Római presbiter fia volt, békeszerető pap hírében állott. Megpróbálta a keleti egyházszakadást megszüntetni, de egy diakonus kétszínűsége és tapintatlansága nyugtalanságot okozott a római papság közt, és Anasztáz is az eretnekség gyanujába keveredett. Ebben a bizonytalan helyzetben a pápa hirtelen halt meg. †498. [P48]

Kaniziusz Szent Péter

áldozópap és egyháztanító. Teológiát tanult, majd a jezsuita rendbe lépett. Küzdött a katolikus hit megerősítéséért és megörzéséért. A tridenti zsinaton az augsburgi püspök teológusa volt. Sok könyve közül leghíresebbek a Katekizmusai. Misztikus élményei voltak. †1597. [B42; C499; II98; T355]

Szent Marianna

szűz. Quito Lilioma, Dél-Amerika második szentje. Mindenben teljesítette azokat a parancsokat, amiket az imádság, vezeklés, jótékonykodás és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek végrehajtására az evangéliumok kiszabnak.. †1645. [F427]

Szent Zita

szűz. Tizenkétéves kora óta szolgálólány volt. Jósága miatt sok visszaélés sújtotta. Ő türelemmel viselt minden bántást. Egyre fontosabb megbízatásokat hagytak rá. Öregségére szinte már a családhoz tartozónak érezték. Ő ekkor is megmaradt jóságosnak, dolgosnak. Hatvanévesen, csendben hunyt el. †1278. Egy hónappal halála után már egyházi tiszteletben részesítették. [C126; II70]

Névnapok: Anasztáz, Arisztid, Mariann, Péter, Petúnia, Pintyőke, Poppea, Tas, Tullia, Zita, Zoárd.

ÁPRILIS 28.

Boldog Grignon Monfort Lajos

Mária kongreganista. †1716.

Keresztes Szent Pál

áldozópap, hitvalló. Ifjú korában kereskedő volt, de tökéletesebb élet után vágyódott.Mindenről lemondott, szegényeknek és betegeknek szolgált. Társakat gyűjtött maga köré, és megalapították a passzionisták rendjét. †1775. [II103; M945; C492]

Chanel Szent Péter

áldozópap és vértanú. Jámbor, kongreganista ifjúkor után pap, plébános, majd misszionárius lett. †1841. [B43; C472; T456; Z1515]

Szent Valéria és Szent Vitálisz

vértanúk. Szent Gerváziusz és Protáziusz vértanúk szülei voltak. Ravennába utaztak, amikor egy Urziciusz nevű keresztényt itéltek éppen el. Vitáliusz segített a vértanúságában, és holttestét tiszteséggel eltemette. Ez a helytállás a maguk vértanúságát is előkészítette. †62. [II106; M945]

Szent Teodóra szűz, és Szent Didimusz

vértanúk. A Dioklecián üldözés idején Teodórát, a szép fiatal római lányt rosszhírű házba zárták. Elsőnek egy katona lépett be a kétségbeesve menekülő lányhoz. Didimusz volt, aki keresztény volt és ruhacserével megmenteni szándékozott Teodórát. Ezért őt elitélték, de Teodóra is feladta magát, mert a szüzessége mellett a vértanúságát is meg akarta őrizni. †304. [II106]

Névnapok: Aszter, Bulcsú, Demény, Dorisz, Fedóra, Pál, Patony, Patrícia, Patrícius, Patrik, Tárkány, Teodóra, Valéria, Vitália, Vitális, Vitéz, Vitold, Vitolda.

ÁPRILIS 29.

Szent Húgó

apát és hitvalló. Burgundi fejedelmi családból származott. Clunyban lett szerzetes, majd 25 évesen annak apátja, ennek az időszaknak legbefolyásosabb embere. Korának nagy tudósai és püspökei mind tanítványai voltak. Pápákkal és politikusokkal állt kapcsolatban. †1109. [II110]

Cottolengo Szent József Benedek

Torinóban volt kanonok, és felismerte, hogy az elhagyatottakon és nincsteleneken kell segítenie. Megalapította az “isteni Gondviselés kis házát”, itt gondozta védenceit. Nagyon bízott az isteni Gondviselésben. Nem fogadott el birtokokat, vagyont, tőkét. Ma egész városrésszé nőtt alapítása. 56 évesen, betegen, legyengülve hunyt el. †1842. [T425]

Sienai Szent Katalin

szűz és egyháztanító. Kereste a magányt. Volt egy kedvenc barlang-rejteke, ott különösen szeretett imádkozni. Tizenötévesen Szent Domonkos harmadrendjébe léphetett. Sok szegényt gondozott, emberszerető türelme mérhetetlen volt. Sokak kérték tanácsát, segítségét. Sokakkal levelezett. †1380. [B44; II111; Z1515; C130; F0429; M949; T268]

Veronai Szent Péter

vértanú. Katar (patarénus) szülők gyermeke volt, de katolikus iskolába járt, később a domonkosok nevelték. Sikeres prédikátor lett, de irigység és rágalmazás egy időre büntetést vont rá. Ő igyekezett tűrni az igazságtalanságokat. Küzdött az eretnekségek ellen, összeköttetésben állt a szervitarend alapítóival is. Inkvizítorrá nevezték ki. Egy gyilkos hátulról fejszével fejbe csapta, majd tőrrel oltotta ki az életét †1252. [II106; M949]

Szent Róbert

apát és hitvalló. Bencés szerzetes, majd apát volt Troyes és Tonnerre kolostorában. Szigorú életét nem tudták rendtársai követni, ezért Dijon mellett Citeaux-ban kolostort épített néhány társsal. 86 évesen Molesme-ben halt meg. †1110. [II111]

Szent Tichikusz

hitvalló. Szent Pál tanítványa volt. †~70. [II110]

Névnapok: Antónia, Hugó, Kata, Katalin, Péter, Róbert, Robin, Szibilla, Tihamér.

ÁPRILIS 30.

Sienai Szent Katalin

szűz és egyháztanító. Kereste a magányt. Volt egy kedvenc barlang-rejteke, ott különösen szeretett imádkozni. Tizenötévesen Szent Domonkos harmadrendjébe léphetett. Sok szegényt gondozott, emberszerető türelme mérhetetlen volt. Sokak kérték tanácsát, segítségét. Sokakkal levelezett. †1380. [B44; II111; Z1515; C130; F0429; M949; T268]

Szent V. Piusz

pápa. Fáradozott a hitélet felújításán, a reformáció és török veszély legyőzésén. †1572. [B44; C472; F0430; P183; Z1517]

Szent Zsófia

szűz és vértanú. Fermóban †251. [II116; F515]

Névnapok: Ajtony, Buzád, Hilda, Ildikó, Izor, Karina, Katalin, Kitti, Mariann, Rozamunda, Rozmarin, Tercia, Tertullia, Tivadar, Zsófia.

MÁJUS 1.

Szent Benedek

vértanú. Szent András remetetársa volt a szkalkai barlangban. Egész napját imádságban és önsanyargatásban töltötte. Rablók ölték meg kincs reményében. †1012. [II121]

Szent Jeremiás

próféta. Papi családból származott. Hirdette a zsidóknak Isten közeli itéletét, Jeruzsálem pusztulását. Babilonnak való behódolást javasolt. Hazafiatlanság vádjával egy ciszternába akarták őlni. Jeruzsálem eleste után kiszabadult, de a Babilonba vitel elől Egyiptomba menekült honfitársaival. Megkövezték, sírja Tafnisban volt. †Kr.e. 570. [B810; II121]

Szent József

a munkás. a Boldogságos Szűz Mária jegyese. Szent József Dávid király családjából származó názáreti ács volt. Eljegyzett vőlegénye volt Máriának. József álmában az angyaltól megtudta a nagy titkot és feleségül vette Máriát. El kellett mennie Betlehembe. Ott lehetett kezdettől fogva az Üdvözítő mellett. Egyiptomba kellett menekülniük. Visszatérve Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, majd visszatértek Názáretbe. József életéről nem tudunk többet. [C90, 69, 73, 4; I283; M905; F501; BL888/2]

Szent Zsigmond

hitvalló. Burgundiai király volt, ariánus családból származott, de ő keresztény lett, népét is megtérítette. Fia meggyilkolása után a Szent Mór bencés kolostorban vezekelt. A frank király fogságába esett, aki meggyilkoltatta családjával együtt. †524. A Szent Mór klastromba temették, koponyáját IV. Károly Prágába vitette. [II121]

Névnapok: Amarilla, Amarillisz, Bánk, Benedek, Benignusz, Berta, Dávid, Florina, Fülöp, Jakab, Jákob, Jakus, Jeremiás, József, Maja, Tétény, Zsaklin, Zsigmond.

MÁJUS 2.

Szent Perozzi Antonius

püspök. 1389-ben született Firenzében.Dominikánus lett 1405-ben, majd 1446-tól Firenze érseke volt, tudós ember. †1459. [B45]

Alexandriai Szent Atanáz

püspök és egyháztanító. Alexandriában diákonus, püspöki titkár, majd püspök volt. 17 évig volt számkivetésben. †373. [B45; C473; F502; II122; M957; T41; Z1522]

Szent Guibonáta

szűz és vértanú. Svájcban, Sankt Gallen közelében volt remete. A magyar portyázók kincset követelve, cellájában három buzogányütéssel ölték meg. †925. [II126]

Szent Szádok

vértanú. Dominikánus szerzetes volt. Boldog Magyar Pállal Magyarországon sikeresen térített, majd Szent Jácinttal Lengyelországba mentek, és ott a szandomiri kolostor perjele lett. A tatárok betörésének 49-en lettek áldozatai. †1260. [II126]

Szent Zsigmond

hitvalló. Burgundiai király volt, ariánus családból származott, de ő keresztény lett, népét is megtérítette. Fia meggyilkolása után a Szent Mór bencés kolostorban vezekelt. A frank király fogságába esett, aki meggyilkoltatta családjával együtt. †524. A Szent Mór klastromba temették, koponyáját IV. Károly Prágába vitette. [II121]

Névnapok: Atanáz, Aténé, Minerva, Nétus, Pellegrin, Zsigmond.

MÁJUS 3.

Szent Eventius

vértanú, †116. [M960]

Szent Fülöp

apostol. Nathanaelt Krisztushoz vezette, Kisázsiában missziós tevékenységéért keresztre feszítették 87 éves korában. [BL466; II117; C473; F503; M953; Z1522]

Szent Jakab

apostol. Jézus rokona, Jeruzsálem püspöke volt. [B45; C473; F502; II122; M957; T41; Z1522]

Szent Juvenálisz

püspök, †376. [M960]

Bolognai Szent Katalin

szűz. Udvarhölgy, majd 14 évesen már klarissza apáca. Sok misztikus látomása volt. Teste ma is épségben látható. †1463. [I251; II129; ]

Szentkereszt föltalálásának ünnepe

Nagy Konstantin a vetélytársa, Maxencius felett győzelmet aratott, és ezután a szenthelyeken templomokat kezdett építeni. Édesanyja, Ilona és Szent Makárius jeruzsálemi püspök 320 táján egy látomás nyomán a Golgotán megtalálták a három keresztet, a feliratot és a szegeket. Jézus keresztjét egy súlyos beteg hirtelen gyógyulása segítségével azonosították. A Kereszt maradványának nagyobb darabját egy erre a célra épített templomban helyezték el, a kissebbik darabját pedig Konstantinápolyba vitték. Az ereklyék egy része Rómába, a Santa Croce templomba került. Ma már lehetetlen a biztos történeti valóságok megállapítása. [II128; M960. L. még: C489;(Z1684);III340]

Szent I. Sándor

pápa és vértanú. Egy szintén Sándor nevű előkelő római fia volt. Börtönbe vetették és nyársakkal halálra szúrkálták. †116. [II129; M960; P24]

Szent Theodosius (Theodulus)

vértanú. †116. [M960]

Szent Timót és Szent Maura

vértanúk. Egyiptomi fiatalok voltak, házaspár. Timótot idézték először a bíró elé, de sem szép szavakkal, sem kínzással nem lehetett hitében megingatni. Ekkor Maurát, fiatal feleségét küldték be hozzá, hogy vegye rá férjét az Isten megtagadására. A férj azonban meggyőzte Maurát a vértanúság szépségéről, és a gyenge, fiatal nő vállalta a kegyetlen kínzásokat. Most már együtt mentek a keresztre. †~303. [II127]

Névnapok: Antonella, Antónia, Horác, Irma, Juvenál, Katalin, Maura, Sándor, Ténia, Timea, Timon, Timót.

MÁJUS 4.

Szent Cyriacus

vértanú. Diokletian idejében esett áldozatul a keresztényüldözésnek. [B46]

Szent Flórián

vértanú. Az Enns környékén volt a római seregek egyik parancsnoka. A keresztényeken szeretett volna segíteni, azonban elfogták és az Enns vizébe folytották. †304. [B46; C135; F504; II133; Z1525]

Hildesheimi Szent Gotthárd (Godehard)

hitvalló. 960-ban született. Szerzetesi iskola elvégzése után pap lett, majd bencés szerzetes. Érdemei alapján hamarosan a Niederaltaichi kolostor priorja , és az iskola igazgatója volt. Szent Henrik császártól megkapta Hersfeld, Tagensee és Kremsmünster apátságát is. Hildesheimben Szent Bernward püspök utódává választották. †1038. [B46; II133]

Szent Larcus

vértanú. Diokletian idejében esett áldozatul a keresztényüldözésnek. [B46]

Szent Mónika

özvegy. Az afrikai Tagastében élt, egy pogány felesége lett. Jósága, türelme, szelídsége a kereszténységhez vezette anyósát és férjét is. Fia, Szent Ágoston csak nagy kerülővel tért meg Szent Ambrus püspök segítségével. Ostiában halt meg. †386. [C299; F827; II129; M964; T96; Z1665]

Szent Smaragdus

vértanú. Diokletian idejében esett áldozatul a keresztényüldözésnek. [B46]

Szent Pelágia

szűz és vértanú. Tarzuszi özvegy gyönyörű leánya volt. Dajkája térítette meg, de tulajdon anyja jelentette fel Dioklecián császár üldözése idején. †304. [II133]

Névnapok: Amália, Bulcsú, Brúnó, Elma, Flórián, Florina, Fóris, Gothárd, Kocsárd, László, Mónika, Pelágia, Pelágiusz, Szilvánusz.

MÁJUS 5.

Hildesheimi Szent Gotthárd (Godehard)

hitvalló. 960-ban született. Szerzetesi iskola elvégzése után pap lett, majd bencés szerzetes. Érdemei alapján hamarosan a Niederaltaichi kolostor priorja , és az iskola igazgatója volt. Szent Henrik császártól megkapta Hersfeld, Tagensee és Kremsmünster apátságát is. Hildesheimben Szent Bernward püspök utódává választották. †1038. [B46; II133]

Szent Irén

Szent V. Piusz

pápa. A tridenti zsinat szellemében áldásosan tevékenykedett. †1572. [B44; C472; F430; II134; M965; P183; Z1517]

Névnapok: Angelusz, Árvácska, Erna, Ernella, Erzsébet, Gothárd, Györgyi, Irén, Irina, Judit, Kocsárd, Nyék, Özséb, Piusz, Teofil, Viola.

MÁJUS 6.

Magyarországi Boldog Erzsébet

szűz. III. Endre király árva leánya. Domonkosrendi apáca lett, és minden rábeszélés dacára kolostorban maradt. †1337. [II138]

Szent Evódiusz

püspök és hitvalló. Szent Péter tette meg maga után az antióchiai egyház püspökévé. †~60. [II142]

Szent Jacobus diakonus és Szent Marianus lektor

Szent Ciprián karthágói püspök mellett dolgoztak, küldetésük volt a numidiai keresztények gondozása. Valerianus császár üldözési rendeletei nyomán őket is elfogták. Sok kínzás után végül Lambaesisben lefejezéssel kivégezték őket , testüket pedig egy folyóba taszították. †259. [T30]

Szent Janka (Johanna)

szűz. Portugál királylány volt ugyan, de ő domonkos apácának ment. A bensőség, igénytelenség, magafeledő szeretet és önmegszentelés mintaképe. †1490. [II165]

Olajbafőtt Szent János

apostol és evangélista. Ő volt a "szeretett tanítvány", a negyedik evangélium és a Jelenések könyvének szerzője. Jeruzsálemben tartózkodott a kb. 50-ben megtartott apostoli zsinatig. Ezután Efezusban élt. Patmoszba száműzték. †~100. [B137; BL783; C500; IV387; M965)

Szent Judit

Betúlia városát megmentette az ostromlóktól. A városból kiment az ellenség táborába, menekültnek adta ki magát. Szépségével megbabonázta a vezéreket és egy lakoma után a részegen alvó vezér fejét levágta. Vezérük elvesztése megzavarta az ellenséget, menekültek és így a város felszabadult. [BL904; F506; Judit könyve]

Szent Frida

Névnapok: Detre, Ditta, Elíz, Evetke, Frida, Friderika, Ida, Iduna, Ivett, János, Judit, Koletta, Ovídiusz, Szavéta, Tamara, Tankréd.

MÁJUS 7.

Szent Albert

hitvalló. Földmíves ember volt, nagyon jó gazdahírében állott, kiváló férjnek ismerte mindenki. Javaiból sokat adakozott a nélkülözőknek. Felesége halála után remete lett és mint napszámos dolgozott időnként. Szent életéért, példás viselkedéséért és tudásáért mindenki tisztelte és szerette. †1190. [II147]

Szent Domitilla (Domicilla)

vértanú. Császári házból származott, Achilleusz és Néreusz szolgáival számkivetésbe kerültek. Sorsáról csak annyit tudunk, hogy lakása tűz martaléka lett. †~98 [B48; II146; M968]

Boldog Gizella

özvegy. István király felesége. Megözvegyülve Passauban bencés szerzetes, majd apátnő lett. †1095. [B47; C138; F507; II143; T174; Z1526]

Szent Leonidász

vértanú. Origenes atyja. Fiát nagy gonddal nevelte. Bár pogány iskolába kellett járatnia, de a Szentírásból is köteles volt minden nap egy szakaszt megtanulni. Fia az első három század legnagyobb tudósa lett. †203. [II146]

Szent Szaniszló

püspök és vértanú. Krakkóban pap, majd püspök volt. Segítette vagyonából a szegényeket, de kíméletlenül ostorozta II. Boleszláv lengyel királyt is kicsapongásai és botrányai miatt. A királyt végül kiközösítette. A király megpróbálta bérgyilkosokkal megöletni a püspököt, de azok sikertelenségén felbőszülve maga ölte meg a püspököt. †1079. [II146; M966]

Névnapok: Dalma, Domicián, Domitilla, Germán, Gizella, Gusztáv, Napóleon, Pál, Szaniszló, Viktor.

MÁJUS 8.

Szent Bernát

hitvalló. A portugáliai Szantaremben volt dominikánus szerzetes. Áldozócsütörtökön mise után két ministránsával az oltár lépcsőjén imádkozva elszenderültek, mint ezt egy magánkinyilatkoztatás már előbb tudomásukra hozta. †1265. [II150]

Szent Mihály

arkangyal megjelenése. A szenthagyomány Mihályt teszi meg annak a nagy harcnak vezérévé, amelyben a bukott angyalok le lettek taszítva a mennybôl. Mihály fôangyal volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve Mózes testét.Ô az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról. [M967]

Tarantáziai Szent Péter

hitvalló. Tehetséges, de szegény gyermekből lett cisztercita szerzetes, majd a tamiesi kolostor apátja. Jámborsága és tehetsége miatt Tarantaise érsekévé választották.Kiválóan látta el munkáját, de tizennégy év után titokban elvonult egy távoli kolostorba, ahol ismeretlenül élt mint egyszerű szerzetes egy ideig, de felismerték és vissza kellett térnie az érseki szélébe. Békéket közvetített sikerrel, híre és tekintélye messze eljutott. †1174. [II147]

Szent Győző

Névnapok: Acsád, Akács, Dezideráta, Gejza, Géza, Győző, Mihály, Ottokár, Péter.

MÁJUS 9.

Thar-Ispán Szent Albert

szerzetes. Budai várkapitány volt, a kúnok grófja, majd pálos szerzetes. †1500 körül. [F509; T484]

Nazianzi Szent Gergely

püspök és egyháztanító. Nagy Szent Vazul barátja, rendtársa. Remete, püspök, majd ismét remete lett. †390. [B7; C459; F102; M967; T64]

Névnapok: Alberta, Benigna, Édua, Fehérke, Gergely, György, Hófehérke, Katalin, Katinka, Kristóf.

MÁJUS 10.

Szent Antonin (Antoninus)

hitvalló. Dominikánus szerzetes volt ragyogó szellemi és erkölcsi képességekkel. Több kolostor vezetőjévé is kinevezték, majt a firenzei érseki széket kellett elfoglalnia. Mindég megőrizte a szerény és szegény életvitelt. Kiváló lelkipásztor volt és nagy figyelemmel foglalkozott a szegényekkel. Jelentős tudományos munkákat írt. †1459. [II153; M967]

Szent Ármin.

Szent Epimachus és Szent Gordiánus

vértanúk. A hitehagyott Juliánusz alatt szenvedtek vértanúságot. †~362. [M967]

Szent Izidor

hitvalló. Madridban született, szegény béres volt. Munkáját mindég pontosan elvégezte, de a napi imát és misét sem hagyta el soha. Mindég segített másokon. Sírjánál csodás gyógyulások történtek. Jámbor feleségét is szentként tisztelik hazájában. †1170. [II157]

Avilai Szent János

áldozópap. 1499-ben született. Andalúzia apostola volt, az Oltáriszentségről igen sokat beszélt. Montillában halt meg 1569. május 10-én. [B47; F510; I246]

Szent Jób

A nevét viselő könyv írja le példamutató türelmét és Isten akaratában való megnyugvását. Nem tartozott a zsidók közé. [BL869; II157]

Szent Szolongia

szűz és vértanú. Egyszerű pásztorleány volt a Rajna menti Villemonte faluban. Szépsége és szelíd természete megtetszett a szomszédos város fiatal kormányzójának. Feleségül kérte, de a leány nem kívánt házasságot kötni. Ekkor a férfi megpróbálta lován elragadni, de ő leugrott a nyeregből és menekülni igyekezett. a férfi ekkor kardjával leszúrta. †880. [II157]

Névnapok: Ajna, Alda, Alexia, Antónia, Armand, Armanda, Ármin, Blandina, Cserne, Csörsz, Elek, Gardénia, Gordon, Jób, Koridon, Pálma, Teofil.

MÁJUS 11.

Szent Fábiusz

Láconi Ignác

Szardínia szigetén volt a hazája. Szegénységük miatt nem tanulhatott. Csodás gyógyulása és egy balesettől való megmenekülés hatására kapucinus szerzetes lett, bár nem akarták felvenni. Türelemmel viselte a mellőzéseket, nehéz feladatokat. Alamizsnát gyűjtött és az emberek közt misszionáriusként terjesztette a hitet.[T410]

Szent Izidor

hitvalló. Madridban született, szegény béres volt. Munkáját mindég pontosan elvégezte, de a napi imát és misét sem hagyta el soha. Mindég segített másokon. Sírjánál csodás gyógyulások történtek. Jámbor feleségét is szentként tisztelik hazájában. †1170. [II157]

Jeromosi (Di Girolamo) Szent Ferenc

hitvalló. Kongreganista, majd jezsuita pap volt, Nápolyban foglyokat, katonákat, gályarabokat és elzüllött nőket gondozott, térített. †1716. [II160; F511]

Szent Majolusz

apát és hitvalló. Szent Odiló elődje volt a cluny-i apáti méltóságban. Nagyon alázatos volt. Nem fogadott el érsekséget, sőt pápai méltóságot sem. †994. [II160]

Szent Mamertusz

püspök és hitvalló. Vienne városának püspöke volt. Egy húsvéti tűzvész imádságára megszünt, ennek emlékére ezentúl minden nagycsütörtök előtt háromnapon keresztjáró körmenetet tartottak. Ez a gyakorlat néhány évtized alatt egész Franciaországban, majd 800 után az egész Egyházban elterjedt. †477. [II160]

Névnapok: Ferenc, Fülöp, Gujdó, Izidor, Izidóra, Jakab, Jákob, Jakus, Kalliszta, Majlát, Mályva. Mirandella, Mirandola, Mirandolina.

MÁJUS 12.

Szent Achilleusz

vértanú. Domitilla szolgái voltak Néreusszal, száműzetésben lefejezték őket. †~98. [B48; C474; F512; M968; Z1528]

Flávia Szent Domitilla

vértanú. Császári házból származott, Achilleusz és Néreusz szolgáival számkivetésbe kerültek. Sorsáról csak annyit tudunk, hogy lakása tűz martaléka lett. †~98 [B48; M968]

Szent Epifániusz

püspök és hitvalló. Palesztinában született. Lelkesedett a tudományért és a hitéért. Öt nyelven tudott, könyveket írt az eretnekek ellen. Ciprus metropolitája lett, de mindég egyszerű szerzetesi életet élt. †403. [II164]

Szent Germán

püspök és hitvalló. Konstantinápoly tudós papja, majd idősen metropolitája volt. Gondozta és védte a szegényeket, küzdött az eretnekségek (monothelétizmus, képrombolás) ellen. Erőszakkal elűzték, idősen hunyt el a szülői házában. †733. [II164]

Szent Ilona

császárnő és özvegy. Csodaszép szolgálólány volt, de férje Konstantius, amikor császár lett, eltaszította magától a szegény származása miatt. Fia, Konstantin, amikor uralkodó lett, anyját minden tiszteletbe visszahelyezte. Ilona mindenfelé segítette a szenvedőket, ápolta a szent helyeket. 80 évesen elzarándokolt a Szentföldre. †~326. (l. még: szept. 8.)[B91; C280; F818; III216]

Boldog Janka (Johanna)

szűz. Portugál királylány volt ugyan, de ő domonkos apácának ment. A bensőség, igénytelenség, magafeledő szeretet és önmegszentelés mintaképe. †1490. [II165]

Szent Néreusz

vértanú. Domitilla szolgái voltak Achilleusszal, száműzetésben lefejezték őket. †~98. [B48; C474; F512; M968; Z1528]

Szent Pongrác

vértanú. Róma közelében volt terjedelmes birtokuk, ezen bújkált Marcellin pápa, akinek a hatására megkeresztelkedett. Dioklecián császár megtudta róla, hogy keresztény lett, de mivel nem fordult el hitétől, lefejeztette. †304. [C141; F512; II161; M968]

Szent Richtrúdisz

özvegy. A frankok megtérésének időszakában élt. Férje volt Szent Adalbald, fiuk Szent Maurontus apát, leányaik Szent Klotszendisz, Euzébia és Adelszentisz. Férje rablógyilkosok áldozata lett, ekkor a még fiatal és szép asszony kolostorba vonult. Több mint negyven évig élt ott mint apáca. †688. [II164]

Névnapok: Achilles, Böngér, Celesztin, Domitilla, Gemma, Germán, Ince, Ivána, Johanna, Násfa, Nerina, Pongor, Pongrác, Viktor, Zsanett.

MÁJUS 13.

Folignói Boldog Antal

hitvalló. Magyar földön született, magyar volt. Rómába zarándokolt az 1350-es jubileumi évben, és ott is maradt ferences harmadrendiként. Később az umbriai Folignóba telepedett át, itt volt betegápoló egy betegségből való felgyógyulása után. Tizenhét esztendőn át végezte az irgalmas felebaráti szeretet műveit. †1398. [II171]

Szent Imelda

Hallgató Szent János

hitvalló. Gazdag örmény szülők gyermeke volt, de ő egyszerű szerzetesnek állt be. Püspökké szentelték, de ő a szerzetesi élet egyszerűségét megtartotta. Sógora egyházellenes tevékenysége elől a császárnak tett jelentés után Palesztinába ment, ahol ismeretlenül, remeteként élt. †558. [III361; T80]

Bellarmin Szent Róbert

püspök és egyháztanító. Belépett a Jézus Társaságba. A Római Kollégiumban teológiát tanított, és kiváló hitvitákat tartott hitünk védelme érdekében. †1621. [II165; M970]

Szent Szervác

püspök és hitvalló. Az Észak-Franciaországi Tongern püspöke voltAttilla hódításai idején Rómába zarándokolt imával segíteni a veszedelem elkerülését. A gallok bűnei miatt a város elpusztult, ezt látomásban tudta meg, de szülővárosa megmenekült, ezért székhelyét oda, Masztrichba tette át. †~360. [II171; F513]

Névnapok: Bartos, Belián, Gellért, Gerda, Glória, Gyöngyi, Imelda, Imola, Ofélia, Róbert, Roberta, Solt, Szervác.

MÁJUS 14.

Szent Aglája

Gazdag római hölgy volt, aki bűnös életet élt sáfárával, a gyenge jellemű Bonifáccal (l. lenn). Megtérésük után Bonifácot keletre küldte vértanú ereklyéért. Bonifác vértanúságot szenvedett, de kisérői holttestét Rómába szállították. Aglája még 13 évig élt nagy vezeklésben és szentül halt meg. †~373. [II174]

Szent Ampelles

hitvalló. Egyiptomi földmívesek gyermeke volt, kovácsmester lett. Egyesek szerint Genua közelében halt meg. A kovácsok védőszentje. †~300. [II175]

Szent Bonifác

vértanú. Egy gazdag római hölgy, Aglája (l. fenn) sáfára volt. Aglája megtérése után Bonifácot Tarzuszba küldte, hogy vértanú ereklyét szerezzen neki. Bonifác is megtért, és Tarzuszban vértanúságot szenvedett, így vitték vissza Rómába. †360. [II174; F514; M971]

Norwichi Boldog Juliána

szűz. Egyszerű tanulatlan lány volt. Harminc évesen kérésének megfelelően beteg lett, sokat szenvedett †1342. [II175]

Szent Pachómiusz

hitvalló. Húsz éves korában találkozott a keresztényekkel, mint erőszakkal besorozott ujonc. Ellátták őt minden jóval. Ez az önzetlen szeretetszolgálat annyira meghatotta, hogy leszerelése után megkeresztelkedett, és szigorú aszkéta életbe kezdett. Mintegy tíz évre a hegyek közé húzódott, majd a tabennai pusztában épített kolostorokat. A szerzetesség atyja volt. †348. [II171; T73]

Névnapok: Aglája, Bonifác, Bónis, Gyöngyi, Julianna, Ompoly.

MÁJUS 15.

Szent András

vértanú. A Décius keresztényüldözéskor Lampszakuszban szenvedett vértanúságot. †251. [II178]

Szent Izidor

vértanú. Tengerészkatona volt. A Déciusz-féle üldözés során Chiosz szigetén fejezték le, testét pedig egy kútba dobták. A kútnál sok gyógyulás történt. †251. [II178; C143; T196]

Szent Izidor

hitvalló. 1070 táján született Madrid környékén. Egyszerűségben, de segítőkészen élt, szentség hírében. 1622-ben avatta szentté XV. Gergely pápa. [B49]

Szent Izsák

vértanú. Perzsiában II. Sápur király idejében lett vértanú. †346. [II178]

De la Salle Szent János

áldozópap. Ifjúkorában kongreganista volt. A Keresztény Iskolatestvérek Társaságának alapítója. †1719. [B37; C470; F0407; T401; Z1497]

Szent Zsófia

szűz és vértanú. Fermóban †251. [II116; F515]

Névnapok: Cézár, Dionízia, Döníz, Fürtike, Izidor, Izóra, Izsák, János, Jolán, Konstancia, Rupert, Szonja, Upor, Zsófia.

MÁJUS 16.

Nepomuki Szent János

áldozópap és vértanú. Mivel nem volt hajlandó Vencel királynak a királynő gyónását elárulni, a Moldva folyóba folytották. †1383. [B50; II178; C146; F516; T80; Z1528]

Szent Mózes

Stock Szent Simon

hitvalló.kármelita, a hagyomány szerint a Szent Szűztől kapta a skapulárét (kármelita vállruhát). †1265. [II182]

Szent Ubaldusz

püspök és hitvalló. Jámbor és jól tanuló fiatal volt. Pap, majd Gubbió püspöke lett. Határtalanul igénytelen és szelíd volt. Polgárháborúkat szüntetett meg, városát megmentette Rőtszakállú Frigyes császár pusztításától. †1160. [II182; M973]

Névnapok: Botond, Hannibál, János, Margit, Mózes, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Szimonetta, Ubul, Ugod.

MÁJUS 17.

Baylon Szent Paszkál

hitvalló. 1540-ben született. 1558-tól ferences laikus testvér volt. Sokat vezekelt, nagyon tisztelte az Oltáriszentséget, és gyakran ministrált. Az Oltáregyesületek védőszentje. †1592. [B51; II182; F517; M973]

Névnapok: Andor, Brúnó, Ditmár, Fábiusz, Fabó, Paszkál, Pasztorella, Rezeda, Szalók.

MÁJUS 18.

Szent Alexandra

szűz és vértanú. Dioklecián és Maximián császárok alatt a mai Ankara akkori helytartójának, Theoteknusnak a parancsára rendíthetetlen hitűk miatt Alexandrát hat társával egy tóba fojtották. A vértanúk maradványait Theodotus, egy szentéletű ember halászta ki a vízből és temette el illően. †304. [II.188]

Szent Erik

vértanú. Svéd király volt, sokat harcolt a pogány finnek betörései ellen, és igyekezett megtéríteni a finneket. Egy ellenfele ölte meg az oltár előtt, ima közben. †1151. [B51; II189]

Kantalicei Szent Félix

hitvalló. Egyszerű parasztgyerek volt, kapucinus szerzetes lett. Rómában alamizsna gyűjtő volt. 72 éves korában halt meg. Teste ma is épségben van Rómában a kapucínusok templomában. †1587. [II189]

Szent I. János

pápa és vértanú. [C474; F518; Z1532]

Szent Theodotusz

vértanú. Ankirában, Galácia fővárosában kocsmáros volt. Segítette a keresztényeket, egyik szobája kápolnává lett átalakítva. A vértanúk maradványait összegyűjtötte és eltemette. Egyik ilyen akciója után elfogták és kínzás után lefejezték. Testét el akarták égetni, de a láng nem fogta, hanem ügyes keresztények megszerezték. †304. [II186]

Szent Venanciusz

vértanú. 15 éves fiatal volt. Olaszországban, Déciusz üldözése idején kegyetlen kínzások után áldozta életét csodálatos bátorsággal. †251. [II189; M974]

Névnapok: Alexa, Alexandra, Alica, Bódog, Erik, Erika, Félix, Julitta, Klaudia, Szandra, Toszka.

MÁJUS 19.

Szent V. Celesztin

pápa. Morónei Szent Péter a civil neve, bencés szerzetes-remete volt. Idős korában választották meg pápává, de őt csak saját szerzetes közössége érdekelte igazán. Fél évig volt pápa, majd lemondott. †1296. [M974]

Szent Dunsztán

hitvalló. Jó hangú, kiváló hárfajátékos volt, de műveltsége is sokoldalú volt. A királyi udvarban szolgált, majd bencés lett, és ott folytatta erényes és művész-életét. Tehetségesen vezette a gondjaira bízott kolostort, majd mint püspök azokat az egyházmegyéket, melyeket rábíztak. Állami ügyekben is sikeres volt, segítségével az angolszász királyság anyagilag, szellemileg és erkölcsi téren is virágzásnak indult. †988. [II190]

Boldog Emilián

özvegy. Firenzei polgárlány volt, 16 évesen férjhez adták. Asszonyként is jámbor életet élt, támogatta a szegényeket. Előszeretettel gyakorolta a hallgatás erényét. 22 évesen megözvegyült, 27 évesen hunyt el. †1246. [II194]

Szent Ivó

áldozópap. Anyja az életszentséget, apja a felebaráti szeretetet véste emlékezetébe. Párizsban tanult, Tredrezben volt plébános. †1303. [B52; II194]

Morónei Szent Péter

hitvalló. A Moróne hegység remetéje volt. pápává választották, de ő megpróbált megszökni. Utolérték és V. Celesztin néven pápa lett, de ott is szigorú remete- ill. szerzetes életet élt. Sok ellenkezéssel találkozott, ezért ünnepélyesen letette pápai jelvényeit és visszatért szerzetesi magányába. Megalapította a szigorított bencés szerzetet, a celesztinusokat. A lemondás után másfél évvel vérmérgezésben hunyt el. †1296. II193]

Szent Púdens

hitvalló. Római szenátor volt, Szent Pál említi: Titusznak tolmácsolja Púdensz üdvözletét. [II194; 2Tim 4, 21]

Szent Pudenciána

szűz. Szent Pudens (l. fenn) leánya volt, Szent Praxédisz nővére.[II194; M975]

Névnapok: Alvián, Bernát, Buda, Celeszta, Celesztin, Dukász, Emiliána, Iván, Ivó, Ivonn, Milán, Tuzson, Vulkán.

MÁJUS 20.

Sienai Szent Bernardin

áldozópap. 1380-ban született Toszkánában, 1404-ben ferences népszónok, meghalt 1444-ben, és szentté avatták 1450-ben. Jézus Szent Nevének tiszteletét terjesztette. [B53; C474; II194; F520; M975; T279; Z532]

Szent Bernát

Chartres-i Szent Ivó

püspök és hitvalló. A normandiai Bec kolostorában tanult. 14 évig volt prépost Saint-Quentin-ben. Hosszas unszolásra Chartres püspöke lett. A király törvénytelen házassága ellen felszólalt, még a börtönt is vállalta. Végül a király megtért, ő pedig tudása, fegyelme és életmódja miatt nagy tisztességben, híres tudósként halt meg székvárosában. †1115. [II198]

Névnapok: Bernarda, Bernát, Felícia, Félix, Ferdinánd, Galamb, Hanna, Johanna, Kolumbina, Kolumbán, Zsanna.

MÁJUS 21.

Bobola Szent András

jezsuita vértanú. †1657.

Szent Godrik

hitvalló. Szegény házalóként kezdte életét, de ügyesen sikerült komoly kereskedővé válnia. Lindisfarne szigetén Szent Cuthbert életéről hallva megtért, vagyonát szétosztotta. Remete lett egy közeli erdőben, majd zarándokútra indult: Szentföld, Compostella, Róma, volt az útja, majd Carlisle környékén lett remete. Még egy szentföldi zarándoklat után harminchároméves kemény remeteség következett a finkley-i erdő vadonában. 90 évesen hunyt el. †1170. [II199]

Szent Hospiciusz

hitvalló. Egyiptomban volt szigorú remete, innen Provance-ba, Willafranca félszigetére ment. Itt egy toronyhoz láncolva élt, a nép lelki nevelője és tanácsadója volt. Alig evett, sokat imádkozott és elmélkedett. †581. [II203]

Szent Konstantin

áldozópap, vértanú. A Cornwall-félsziget uralkodója volt. Felesége halála után fia javára lemondott, szerzetes lett, majd Skóciában hittérítő. Egyik missziós útja során súlyosan bántalmazták, sebeibe belehalt. †576. [F521]

Boldog Rica

özvegy. Őrgróf és császárlány gyermeke volt. Lengyel királyné lett, I Kázmér király anyja. Kicsapongó férje, Micizláv elűzte. Ekkor a Kölnm melletti braunveileri zárdában nagy visszavonultságban élt †1063. [II203]

Névnapok: Adolár, András, Dévald, Konstantin, Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofil, Teofila, Tibád, Tibold, Timót.

MÁJUS 22.

Szent Emil

Szent Humilitás

özvegy. Jómódú, szép leány volt, eredeti nevén Rozina. Szeretett volna szerzetbe lépni, mégis hajlott szülei unszolására és férjhez ment. Két csecsemő gyermekük elvesztésének hatása alatt, közös megállapodásra, férjével zárdába vonultak. Ekkor vette fel a rendi nevét Humilitast (alázatosság). Tizenkét évig cellába falaztatva élt, ekkor tanítványai, vezetettjei kérésére egy női zárdát alapítottak faenza határában Malta nevű helyen. Itt az egyszerűség, szegénység éslemondés gyakorlásával éltek.16 évvel később firenzébe került. Nagyon szoros közelségben élt Krisztussal, Máriával és János evangelistával. †1310. [II203]

Boldog János

vértanú. Greenwichi ferences szerzetes volt, Aragóniai Katalin gyóntatója. VIII. Henrik börtönbe vetette.Hosszú fogság után kegyetlen kínzásokba halt bele. †1538. [II205]

Joachima de Vedruna

Már gyermekként karmelita szeretett volna lenni, de apja házasságba parancsolta. Kilenc fia született, a négy életben maradt szerzetes lett. Férje halála után végigharcolta az örökösödési torturákat, majd végre ő is szerzetbe léphetett. Lányainak valóságos anyja volt, kiváló eredménnyel vezette őket. 70 évesen, bénán hunyt el. †1853. [T419]

Szent Júlia

szűz és vértanú. Rabszolgalány volt. Korzikába vetődve nem vett részt egy pogány ünnepségben. Hitét nem tagadta meg kínvallatásra sem. †~450. [II205]

Szent Rita

özvegy. Szentéletű gyermekkor után türelmesen élt haragos és erőszakos férjével, teljesen megszelídítette azt. Megözvegyülve Cassiában ágostonos szerzetes lett. Szerzetesként is a szegénység, fegyelem, szeretet és hősies tűrés mintaképe volt. Szenvedéseit ragyogó arccal viselte, így hunyt el. †1457. [B53; II205; C150; F522; Z1533]

Névnapok: Boáz, Bogárka, Emánuel, Emil, Fiametta, Júlia, Julianna, Juliánusz, Renáta, Rita, Román, Romána, Ugron, Uljána.

MÁJUS 23.

Boldog Bobola András

jezsuita vértanú. †1657.

Szent Dezső

püspök és vértanú. Angliában térített, száműzték, majd orgyilkosokkal megköveztették. †607. [II205; C154; F]

Rossi Szent János

Mária kongreganista. †1767.

Boldog Viterbói Krispin

hitvalló. Iskolázott fiú volt, de nem pap, hanem laikus kapucinus fráter lett. A vézna, beteges fiatalember vídáman és bizakodóan élte szegény és kemény életét. Egyesek “Mária apostolának”, mások “Isten fecskéjének” nevezték. Ferences igénytelenségben halt meg. †1750. [II208]

Szent Renáta

Boldog Apor Vilmos

püspök és vértanú. Győri megyéspüspök volt a második világháború végén. Győrt is elfoglalták a szovjet csapatok. A rendezettlen közviszonyok közt fosztogatás és erőszak tombolt. Ő gondosan védte a püspökséget és az odamenekülteket. Halálos lövéseket kapott egy szovjet katonától az óvóhelyen tartózkodó nők védelme közben. †1945.

Szent Vilmos

hitvalló. Egyszerű péklegény volt Skóciában. Könnyelmű fiatalság után megtért, támogatta a szegéányeket, példásan nevelte és gondozta családját. Anyagi helyzetét rendezve szentföldi zarándokútra szeretett volna menni, de már Rocheser mellett az erdőben kisérője orvul megölte a pénzéért. †1201. [II207]

Névnapok: Dézi, Dezső, Emil, Vilma, Vilmos, Viola.

MÁJUS 24.

Csepellényi György

magyar szent.

Szent Eszter

Perzsa királyné. Népét élete kockáztatásával megmentette, emlékét a zsidók a purim ünnepével őrzik meg. A mi számunkra a közbenjáró és őrző Szűz Mária előképe. [BL391; II212]

Barat Szent Magdolna Zsófia

szűz. Élete végéig testi gyengeség sújtotta, lelki ereje azonban annál nagyobb volt. Még nem volt tíz éves, amikor elsőáldozó lett, szigorú lelki vezetője papnak készülő bátyja volt. Jézus Szent Szívének nagy tisztelője volt. Megalapította a "Szent Szív apácái" rendet. †1865. [II208; CS156]

Szűz Mária, a keresztények segítsége

VII. Piusz pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy Mária segítségével megszabadult Napoleon fogságából 1812-ben [F524; Z1533]

Lerini Szent Vince

hitvalló. Galliában élt. Tanult ember volt, katonának állt. A katonaság leselkedő lelki veszélyek elől leszerelt és Marseille közelében a Lerin sziget kolostorába lépett be. Itt “Zarándok” állnéven írta meg “Figyelmeztető” (Commonitorium) című könyvét, amiben kifejti, hogy a hit alapja a Szentírás és a Szenthagyomány.. †~450. [II212]

Névnapok: Eliza, Erzsébet, Eszter, Godvin, Johanna, Mária, Marióra, Miléna, Simeon, Simon, Szimóna, Vanessza, Véta, Vince, Zsófia..

MÁJUS 25.

Tiszteletreméltó Szent Béda (Venerabilis)

áldozópap és egyháztanító. Szerzetes, majd pap lett. A középkor leghatásosabb teológusa. †735. [C475; II223; T142; M979; Z1536]

Szent VII. Gergely

pápa. Az egyház szabadságáért igen sokat tett. Küzdött VII. Henrik kilengései ellen. †1085. [II213; C475; T192; F525; M975; Z1537; P115; PV67]

Barat Szent Magdolna Zsófia

szűz. Élete végéig testi gyengeség sújtotta, lelki ereje azonban annál nagyobb volt. Még nem volt tíz éves, amikor elsőáldozó lett, szigorú lelki vezetője papnak készülő bátyja volt. Jézus Szent Szívének nagy tisztelője volt. Megalapította a "Szent Szív apácái" rendet. †1865. [II208; CS156]

Pazzi Szent Mária Magdolna

szűz. Tízévesen szüzességet fogadott, majd karmelita lett, jelszava volt: "szenvedni, vagy meghalni". †1607. [C475; Z1537; II230; M981]

Szent I. Orbán

pápa és vértanú. Római főnemesi család ivadéka volt. Szeverusz császár üldözése elől a katakombákban rejtőzött, de felfedezték. Hősiesen vallotta meg hitét a kínzások ellenére, sok embert térített meg a börtönben. Lefejezték. †223. [II216; M976]

Névnapok: Egon, Ervin, Gergely, György, Madléna, Magda, Magdolna, Márk, Márkus, Orbán, Urbán, Urbána, Zsófia.

MÁJUS 26.

Szent Aladár (Eleutherius)

pápa és vértanú. Epiroszból származott. Ireneuszt, aki hírét hozta a lyoni vérengzésnek, ő szentelte püspökké. Küzdött a montanista eretnekség ellen. †189. [M977]

Néri Szent Fülöp

áldozópap. Firenzében született 1515-ben. Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a tisztasága volt feltünő. Hátat fordított gazdag örökségnek, keményen tanult, közben böjtölt és tanított. 1551-ben pappá szentelték. Lelki gyermekeit a templom melletti papi házba gyüjtötte össze imára, lelki olvasásra, énekre, zenére. Vídám ember volt, ifjaival rendszeresen játszott. †1595. [II216; C159; T313; M977; Z1538]

Szent Quadratusz

hitvalló. Kis-Ázsiában volt apostoltanítvány. 124-ben egy vitairatot szerkesztett a császár számára, kimutatva a kerestények igazát. Ebben hivatkozik arra, hogy Jézus csodáinak sok tanúja még él. †~140. [II223]

Névnapok: Aladár, Berengár, Elektra, Evelin, Evelina, Ervin, Fülöp, Godó, Gyöngyvér, Marianna, Szemere, Tihamér..

MÁJUS 27.

Canterburyi Szent Ágoston

püspök. Az angolok térítője volt, Canterbury érseke. †~604. [C163; F527; Z1538; II226; M979]

Tiszteletreméltó Szent Béda (Venerabilis)

áldozópap és egyháztanító. Szerzetes, majd pap lett. A középkor leghatásosabb teológusa. †735. [C475; II223; T142; M979; Z1536]

Szent Ede (Eduárd)

hitvalló. Edgár angol király fia, Szent Dunsztán tanítványa. 13 éves korában király lett, népe rajongásig szerette. Mostohája a saját fia érdekében orvul megölette. †~980. [I283]

Szent Gyula

vértanú. Méziában volt keresztény katona. Felettese feljelentette, ő hitét bátran vallotta. Lefejezték. †303. [II226]

Szent I. János

pápa és vértanú. Teodorik ariánus gót király és Jusztinián keleti császár közt igyekezett közvetíteni. Teodorik önkénye és gyanakvása börtönbe juttatta. ott halt vértelen vértanúságot. †526. [II226; M979; P49]

Szent Pelbárt

magyar szent, Temesvári Pelbárt, † 1504

Névnapok: Gyula, Hella, János, Paszkál, Pelbárt, Szeverin, Szörénke.

MÁJUS 28.

Canterburyi Szent Ágoston

püspök. Az angolok térítője volt, Canterbury érseke. †~604. [C163; F527; Z1538; II226; M979]

Szent Emil és két társa,

vértanúk. Szardínia szigetén szenvedtek vértanúságot, de sem a korról, sem a vértanúság körülményeiről nincs ismeretünk. [II230]

Szent Vilma

Aquitániai Szent Vilmos

hitvalló. Fejedelem volt, harcolt az előretörő arabok ellen, védte a szegényeket, mindenütt érvényt szerzett az igazságnak. Gondoskodott a kolostorokról és maga is alapított kolostort. Régi vágyát teljesítve ügyeit lerendezve maga is egyszerű szerzetes lett, kereste a legalacsonyabb foglalkozásokat, hosszú ideig szakács volt. †812. [II229; F528]

Névnapok: Agmánd, Ágost, Ágoston, Csanád, Elmira, Emánuel, Emil, Germán, Irén, Lucián, Vilhelmina, Vilma, Vilmos.

MÁJUS 29.

Boldog András

vértanú. Konstantinápolyban megvádolták, hogy hitehagyó mohamedán, ezért hosszú kegyetlen kínzásokkal igyekeztek hitehagyásra kényszeríteni, végül lefejezték. Szenvedéseit jajszó nélkül tűrte. †1465. [II233]

Pisai Szent Bonus

sokszor volt zarándokúton a Szentföldön, meglátogatta Szent Jakab apostol sírját. A név jelentése: “jó”. Védőszentje a Melioráknak. [F525]

Szent Ervin

Szent Konon és fia,

vértanúk. Ikóniumban élt. Az apa alázatosságból nem engedte magát pappá szentelni, de nagyobbik fiát már 12 évesen az egyház szolgálatába adta. Auréliánusz üldözésekor állhatatosan megvallották hitüket , és kegyetlen kínzások során nyerték el a vértanúság pálmáját. †275. [II232; F529]

Pazzi Szent Magdolna

szűz. Tízévesen szüzességet fogadott, majd karmelita lett, jelszava volt: "szenvedni, vagy meghalni". †1607. [C475; Z1537; II230; M981]

Szent Meliora

A név jelentése “jobbat, derekabbat”. A név az angoloknál divatos, Pisai Szent Bonusra (l.fenn) vezethető vissza.[F525]

Névnapok: Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundusz, Kund, Kunó, Magdaléna, Magdolna, Mária, Marita, Maxim, Teodózia.

MÁJUS 30.

Szent Baziliusz és

Szent Emmelia

hitvallók. A kappadóciai Cezareában éltek. Szülei voltak Nagy Szent Vazulnak, Nisszai Szent Gergelynek, Szent Makrinának és Szebasztei Szent Péternek.†~360.

Szent I. Félix (Bódog)

pápa és vértanú. Rettenthetetlenül apostolkodott, küzdött a tévtanítások ellen. Jóváhagyta egy tévtanító püspök elmozdításáról, az antiochiai zsinat által hozott határozatot. Életében sokat szenvedett, és bár nem halt vértanú halált, mégis vértanúként tiszteljük. †274. [II236; M982]

Szent Ferdinánd

király és hitvalló. 1192-ben született. Spanyolországot felszabadította a mórok terjeszkedése alól, és Spanyolországot kereszténnyé tette. A Sevillai székesegyházban nyugszik. †1252. [B54; II233]

Szent István

király ereklyéinek átvitele. Szent Istvánt Szent Adalbert keresztelte meg, hosszabb ideig nevelkedett keze alatt, majd Ottó német császár udvarában. Gizella bajor hercegkisasszonyt kérte feleségül. II.Szilveszter pápától országépítő érdemeire való tekintettel apostoli királyi címet kapott, koronát, és Magyarország teljes függetlenségének elismerését. Fiai halála után Máriának ajánlotta az országot, egészsége gyorsan romlott. 1038-ban halt meg. [II237; F; Z1539]

Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc)

szűz. Francia parasztlány volt. Isteni sugallatra országa felszabadításáért indult harcba. Sok siker után fogságba esett és máglyahalálra itélték. †1431. [B54; C166; II305; T275)

Névnapok: Dezső, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Janka, Johanna, Nanda, Nándor, Vazul, Vázsony, Zsanett.

MÁJUS 31.

Merici (Bresciai) Szent Angéla

szűz. Már gyermekkorában szent életet élt. Egy látomás hatása alatt 23 évesen elhatározta, hogy életét a leányifjúság nevelésére fordítja. Ő az orsolyiták rendalapítója, a jövőbeni keresztény anyák nevelését tűzték célul maguk elé. †1540. [B17; C44; M982; T293; II237]

Szent Petronella

szűz. Péter lánya. Egy Flakkus nevű előkelő ifjú volt a kérője, de ő már Krisztusnak jegyezte el magát. A leány három nap haladékot kért, ez alatt nagyon imádkozott segítségért. A harmadik napon áldozás után elhunyt. †~80. [II241; F531]

Szent Petronella

szűz. A Fláviuszok császári családjából származott, valószínüleg Szent Péter keresztelte meg. Az első században, Rómában hunyt el. [M982]

Névnapok: Aldó, Angéla, Angyalka, Mária, Marietta, Matild, Matella, Nilla, Petronella, Petrónia, Petróniusz, Roland, Tilda, Vaszília.

JÚNIUS 1.

Szent Jusztinusz (Jusztin)

vértanú - Emléknap

Szent Pamfilus

vértanú. Nagy tudású paptanár volt, Origenes tanítványa. A Maximián keresztényüldözéskor börtönbe vetették. Itt a börtönben írt egy védő iratot a hitét illetően megtámadott Origenes védelmében. †309. [II241]

Szent Paulina

Boldog Pizai Péter

hitvalló. A pizai köztársaság elnökének fia volt. 15 évesen elhagyta otthonát és Umbriában 12 társával megalapította a Jeromos-remeték testületét. Később egyesültek a Jeromos szerzetesekkel. Szent Jeromos szabályai és példája szerint igen szigorúan éltek. †1435. [II246]

Névnapok: Angéla, Fortunát, Gracián, Hortenzia, Júnó, Jusztin, Kadosa, Konrád, Kund, Kunó, Paméla, Pamfil, Simeon, Szemirámisz, Tibold, Tünde.

JÚNIUS 2.

Szent Erazmus püspök, Szent Marcellinusz (Marcellin) áldozópap és Szent Péter ördögűző

vértanúk. Borzasztó kínzások után Rómában lefejezték őket. †~303. Szent Erazmus püspököt már korán a segítő szentek közt tisztelték, Szent Benedek is nagy tisztelője volt. [M989; Z1544]

Szent Nikéfor

főpap

Lyoni Szent vértanúk.

Az Aurélius üldözés során a keresztények ellen ingerelték Lyonban és Vieenében a tömegeket. A keresztényeket mindenünnen kizárták, majd a csőcselék kővel dobálta, utcai zavargásokban bántalmazta őket. Végül összefogdosták a keresztényeket, börtönbe vetették és kínzásnak vetették alá. Végül negyvennyolcukat kivégezték. †177. [II246]

Névnapok: Ábel, Anita, Anna, Annamária, Arisztid, Ármin, Blandina, Csilla, Erazmus, Etele, Eugén, Gemella, Geminián, Irma, Kármen, Kornél, Péter, Razmus, Rézmán.

JÚNIUS 3.

Szent Cecil

hitvalló. Karthágói pap volt, az ő hatása alatt lett keresztény Szent Ciprián. †~250. [II256]

Szent Coemgen

apát és hitvalló. Az angliai Glendalough kolostor alapítója és apátja volt. Idős korában szeretett volna a Szentföldre zarándokolni, de Garban és a vak Szent Berkán remetékkel való találkozás hatása alatt visszatért kolostorába. †618. [II256]

Lwanga Szent Károly és társai:

Kagwa Szent András, Subuggwao Szent Dénes, Jamari Szent János Mária, Mkara Szent József, Morumba Szent Mátyás és Tuzinde Szent Mbaga

vértanúk. Ugandai vértanúk voltak, személyes bosszú következtében szenvedtek hitükért vértanú halált. †1885/87. [T464; F603; Z1544]

Szent Klotild

özvegy. Burgundi király katolikus árvája volt, és a pogány Klodvig frank király felesége lett. Férje hallani sem akart a megkeresztelkedésről, csak az alemannok elleni zülpichi győzelem törte meg. Ez előtt ugyanis Klodvig felesége, Klotild Istenétől kért segítséget a veszélyes küzdelemhez. A király megtérését 3000 frank nemes megkeresztelése követte. Sokat szenvedett gyermekei halála és viszálykodása miatt. Sokat imádkozott és virrasztott. †545. A párizsi Panteonban van eltemetve [II252]

Szent Lukillián

vértanú

Szent Laurentinusz és

Szent Pergentinusz

vértanúk. Gyermekként kerültek Toszkánában a Déciusz féle bírák elé. Karddal nyerték el vértanúságukat. †250. [II256]

Névnapok: Cecília, Célia, Cicelle, Klotild, Sejla, Zília.

JÚNIUS 4.

Caracciolo Szent Ferenc

hitvalló. Rendalapító, az örökimádás meghonosítója. Szigorú szegénységben élt. †1608. [II256; M991]

Szent Kvírinusz (Quirinusz, Kerény, Kvirin)

püspök és vértanú. Sziszek püspöke volt. A Galériusz-féle üldözés elől menekülve fogták el. Szombathelyen a Gyöngyös patakba vetették. †309. [II259; F604; Z1545]

Milévei Szent Optátusz

püspök és hitvalló. Küzdött a donatista eretnekek ellen. Ezek a komolyan megtérő bűnösöket sem akarták visszafogadni az Egyházba, “tisztáknak” mondták magukat. †370. [II259]

Szent Mitrofán

atya

Névnapok: Bulcsú, Fatima, Fatime, Felícián, Ferenc, Flórián, Kerény, Kerubin, Kerubina.

JÚNIUS 5.

Szent Bonifác

püspök és vértanú. Bencés szerzetes volt és a mai Hollandia és Németország területén térített. †755. [B55; C171; F605; II260; M993; T135; Z1546)

Debrecen-Nyiregyháza: A Székesegyház felszentelése

Szent Dorotheusz

vértanú. A feniciai Tirusban szenvedett kínzásokat hitéért. Túlélte, 107 évesen halt meg szentség hírében. Szenvedéséért vértanúként tisztelik. †362. A Dorottyáknak is védőszentje. [II263]

Szent Reginald

Szent Szanciusz

vértanú. Dél-Franciaországban, Albiban született. Gyermekként fogságba került, Spanyolországban a kordovai király udvarában nevelkedett. Az arabok keresztényüldözése során megvallotta hitét, ezért életét vették. †851. [II263]

Névnapok: Bán, Béke, Bonifác, Bónis, Fatime, Ferdinánd, Reginald, Regő, Valéria.

JÚNIUS 6.

Szent Fülöp

hitvalló. Az első hét diákonus egyike. Szamariában térített szép eredménnyel, majd Cezareában élt és halt meg. †~70. [BL467/7; II268]

Szent Norbert

püspök és hitvalló. Remetéskedett, majd vándorszónok lett. Megalapította a premontrei rendet. Magdeburg érsekévé választották. †1134. [B56; C174; F506; II264; M996; Z1546]

Névnapok: Cintia, Felicia, Fülöp, Ifigénia, Klaudetta, Klaudia, Kolos, Norbert, Norberta, Norman, Taksony.

JÚNIUS 7.

Szent Bertalanról nevezett Garcias Szent Anna

szűz. ’Szent Bertalanról nevezett Anna’ nevet használta, mint sarutlan laikus karmelita. Életét szolgálatra áldozta. Megteremtette a franciaországi rendtartományt. †1625. [II268)

Szent Fülöp

diakonus és hitvalló. Az első hét diákonus egyike. Szamariában térített szép eredménnyel, majd Cezareában élt és halt meg. †~70. [II268)

Szent Kiriaka

és a vértanú szűzek

Szent Lukrécia

szűz és vértanú. A spanyolországi Meridában szenvedett vértanúságot a Dioklecián üldözés idején. †306. [IV249]

Szent Róbert

hitvalló. Az angliai Witley bencés kolostor apátja volt. Amikor egy másik kolostorból 13 szerzetest elűztek, mert azok az eredeti, szigorúbb Szent Benedek féle szabályzatot akarták visszaállítani, beállt azokhoz, majd a Szent Bernát féle ciszterci reformhoz csatlakoztak. Kétévi kemény nélkülözés után Newminsterben kolostort alapíthattak, ahol Róbert élete volt a szabály és a vonzóerő. †1159. [II271]

Névnapok: Ariadné, Arianna, Berengár, Énok, Grácia, Kocsárd, Oriána, Róbert, Robertina, Sebes, Seherezádé

JÚNIUS 8.

Prágai (Csehországi) Szent Ágnes

szűz. 1204-ben született. Királylány volt majd szerzetes lett. Gondozta a szegényeket. †1282. [B28; C477; F808; I239; T234; Z1547)

Szent Szívről nevezett Boldog Mária

szűz. Beteges gyermek volt, grófi családból származott. 22 éves korában Norderneybe ment üdülni. Itt szorgalmazta, hogy a kápolnában legyen állandóan Oltáriszentség. Az örökmécses gondozását maga vállalta. 25 évesen a Jópásztor apácákhoz lépett be. Sok szenvedést türt megadással, kolostorát szépen felvirágoztatta. halála évében kérte XIII. Leó pápát, hogy az egész világot ajánlja fel Jézus szentséges Szívének. Ezt és a Szentszív-litánia előírását már nem élte meg. †1899. [II275]

Szent Medárd

püspök és hitvalló. Atyja valószinüleg a Klodvg és Klotild hatása alatt megkeresztelkedett 3000 nemes közé tartozott. Medárd pap, majd a vermandi Pikardia püspöke lett. Barátja volt a királyi családnak, ő adta fel Szent Radegundára a diakonissza fátylat †~560. [II272; F608]

Szent Tivadar

nagyvértanú ereklyéi

Szent Vilmos

püspök és hitvalló. Az angol király unokaöccse volt. York püspöke lett, de kinevezését nem az egyházi törvények szerint végezték. Mikor ezt III. Jenő pápa, Szent Bernát és a yorkiak is helytelenítették, Vilmos visszavonult Winchesterbe, ott a visszavonultság és vezeklés életét élte, bár nem volt hibás. Amikor törvényesen visszakerülhetett püspöki székébe, megviselt szervezete nem bírta tovább. †1154. Sírjánál sok csoda történt. [II274]

Névnapok: Ellák, Helga, Kalliopé, Medárd, Tas, Vilmos, Zaránd.

JÚNIUS 9.

Boldog Taigi Anna-Mária

özvegy. Hétgyermekes anya volt. Misztikus látomásai voltak. Alázatos türelmes életet élt. †1837. [III3)

Alexandriai Cirill

főpap

Szír Szent Efrém (Ephrém)

diakónus és egyháztanító Mezopotámiában volt tanító, hitszónok és költő. †373. [B56; C477; II311; T35; Z1547)

Szent Felicián és

Szent Primusz

vértanúk. A Dioklecián üldözések idején szenvedtek vértanúságot. †~303. [II996]

Szent Kolumba

hitvalló. A skótok apostola volt. Angliában született. A mennyország szeretetéért szigorú vezeklő életet élt. Bencés szerzetes, maj apát lett. 44 évesen a piktekhez ment hithirdetőnek. Csaknem száz kolostort alapított, a híres ionaiban érte a halál 77 éves korában. †595. Dogonban közös ereklyetartóban nyogszik Szent Patrik és Szent Brigida testével. [II276]

Szent Lujza

Szent Pelágia

szűz és vértanú. Előkelő szülők gyermeke volt, 15 éves. A Dioklecián üldözéskor feljelentették. Egyedül volt otthon, amikor érte jöttek. A poroszlók elől házuk tetejéről levetette magát. Hite megvallását, a kínzást, és a halált vállalta volna, de ártatlansága elvesztését nem. †~305. [II275]

Névnapok: Annamária, Bódog, Előd, Enciána, Farkas, Felicián, Feliciána, Félix, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágiusz, Perjámos, Piramusz, Prímusz.

JÚNIUS 10.

(Bolognai) Szent Diana

szűz. Szülei ellenállása dacára ő a szerzetesi életet választotta: Bolognában Boldog Jordán segítségével domonkos szabályzat szerinti kolostort alapított. †1236. A vadászok védőszentje. [F10]

Szent Getúliusz és társai

vértanúk. Jeles katona és előkelő római volt. Szent Szimforóza férje és Szent Amanciusz bátyja. Hadrián császár parancsára indult eljárás ellene, de hite még Cereális helytartót is megtérítette. Tűzhalálra itélték őket. †120. [II281]

Trevizói Boldog Henrik

hitvalló. Egyszerű szegény napszámos volt. Írni-olvasni nem tudott, de gyakran járt szenbeszédekre, hitoktatásra és szentségekhez. Soha békétlen szó nem hagyta el ajkát. A trevizói dómba, márványkoporsóba lett temetve. †1315. [II281]

Skóciai Szent Margit

Szent István király unokája. III. Malcolm skót király felesége lett, nyolc gyermekük született. Jósága közismert volt, szorgalmazta a húsvéti szentáldozást, megszüntette Skócia pogány hagyományait, férjének hirtelen fellobbanó haragját is megszelídítette. †1093. [II277; C414; M998; Z1780]

Szent Sándor és társai

vértanúk

Névnapok: Bács, Bardó, Diána, Gréta, Gyöngyi, János, Margit.

JÚNIUS 11.

Szent Barnabás

apostol. Ciprusról származott, Antiochiában térített, és a ciprusi Szalamiszben halt meg. †~63. [B57; BL132; C177; F611; II281; M998; Z1548]

Szent Bertalan

apostol. Egyiptomban, Örményországban térített. Ott szenvedett vértanúságot. †~60. [B93; BL144; C486; F824; III244; M1124; Z1662)

Névnapok: Amábel, Balló, Barabás, Barna, Barnabás, Félix, Mabella.

JÚNIUS 12.

Szent Bazilides, Szent Cirinusz, Szent Nábor és Szent Nazárusz

vértanúk. Római katonák voltak, és Diokleciánusz alatt szenvedtek vértanúságot. †~305. [M1002]

Szent Eszkil

püspök és vértanú. A svédeknél volt hithirdető Szent Szigfrid yorki püspök kisérőjeként. A szépen fellendülő hitéletre a pogány hagyományokat visszakívánó svédek fegyverrel törtek, ő is vérével fizetett. †1069. [II287]

Szahaguni (Facundoi) Szent János

szerzetes és hitvalló. Az észak-spanyolországi Sahagun (Sanctus Facundus, Sant-Fagund) városkában született, pap lett, alapos hittudományi képzésben vett részt a szalamankai egyetemen. Papként és kanonokként is a legszerényebb körülmények közt élt. Kiváló szónok volt, gyakran volt béketeremtő párbajozó és vérbosszútól lihegő családok közt. Egy súlyos kő-műtétje után ágostonos remetének állt be. Újoncmester, majd perjel volt. A szalamankai kolostort világhírűvé tette. Hatvanévesen sorvasztó láz kínozta, melyet vídáman viselt. †1479. [II284; M998; F612]

Szent III. Leó

pápa. Bencés szerzetesből lett pápa. Ellenségei egy körmeneten megtámadták, bántalmazták, súlyosan veszélyeztették, sőt kolostorba zárták. Kötélen leereszkedve sikarült megszöknie rabságából. Nagy Károlytól kért ekkor segítséget, akit érdemeiért 800 karácsonyán császárrá koronázott Rómában. †816. [II287]

(Egyiptomi) Szent Onufrusz (Onufrén)

remete és hitvalló. Téba mellett szerzetes, majd sivatagi remete lett.Kemény vezeklése és sok imája segítségével sikerültlegyőznie kisértéseit és nehézségeit. †~400. [II287]

Névnapok: Adelaida, Antónia, Cinnia, Gujdó, János, Leó, Leon, Lionel, Orfeusz, Sebő, Villő.

JÚNIUS 13.

Páduai Szent Antal

áldozópap, szerzetes és egyháztanító. Ferences prédikátor volt, alázatos, de nagytudású éstömegekre óriási hatást gyakorló szónok. †1231 [B57; C180; F613; II288; T240; Z1551)

Szent Antónia

Szent Aquilina

szűz és vértanú. Tizenhét éves volt, amikor Fenicia Biblon nevű városában példájával és szavaival sok nőt megnyert az Evangéliumnak. Ezért megkínozták, és bátor hitvallása miatt kivégezték. †293. [II294]

Szent Klotild

özvegy. Burgundi király katolikus árvája volt, és a pogány Klodvig frank király felesége lett. Férje hallani sem akart a megkeresztelkedésről, csak az alemannok elleni zülpichi győzelem törte meg. Ez előtt ugyanis Klodvig feleségének, Klotildnak az Istenétől kért segítséget a veszélyes küzdelemhez. A király megkeresztelését 3000 frank nemes megkeresztelése követte. Sokat szenvedett gyermekei halála és viszálykodása miatt. Sokat imádkozott és virrasztott. †545. A párizsi Panteonban van eltemetve. (l.még: jún. 3.) [II252]

Névnapok: Anett, Anetta, Anna, Antal, Antigoné, Antos, Antónia, Grácia, Klétus, Netta, Tóbiás.

JÚNIUS 14.

Szent Elizeus (Éliás)

próféta. Illés próféta tanítványa és utóda volt. Illés elragadtatása után ő örökölte Illés palástját, és ezzel próféta szellemét és csodatevő erejét. †Kr.e. ~740. [1Kir 19, 19-21; 2Kir 2, 13- 8, 15; stb.; II297; F14; BL327]

Nagy Szent Vazul (Basiliusz)

püspök és egyházdoktor. Szülei voltak Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Testvérei is szentek voltak: Nisszai Szent Gergely, Szent Makrina, és Szebasztei Szent Péter. Nazianzi Szent Gergely barátja, majd rendtársa volt. A bazilita rend megalapítója volt, később Cezarea püspöke. †379. [C13; II236, 294; F102; M1004; T56]

Szombathely: A székesegyház felszentelése [Z1552]

Névnapok: Elizeus, Hedvig, Herta, Töhötöm, Valér, Vazul.

JÚNIUS 15.

Szent Ábrahám

hitvalló. Az Eufrátesz mellett született. Szeretett volna Egyiptomban remete lenni, de fogságba esett. Öt évig raboskodott, majd Európába ment, és Spanyolországba, az akkori Galliába jutott. Itt Clermont közelében lett remete, később apát lett. Halála után sok csodát tulajdonítottak neki.†476. [II301)

Szent Ámosz

próféta. Jómódú pásztor volt. Tekoából, Betlehem közeléből származott. Krisztus előtt 760-750 között kezdhette működését, amikor az izraeliták győzelmeket arattak az arámokon. Fenyegető jövendöléseket írt, az Úr szavát keményen és könyörtelenül írta le. Művelt lehetett, mestere volt az irodalmi formának. A hagyománnyal ellentétben nem atyja Izajás prófétának. [I.322; BL59)

Szent Aurél

püspök és hitvalló. Karthágó főesperese volt, majd érsek. Szent Ágoston barátja volt, segített őt a donatisták és pelagiánusok ellen. †423. [II301]

Menthon Aostai Szent Bernát

hitvalló. Mentenei nemes család gyermeke, Aostai püspöki helynök volt. A püspöki kinevezés elől a Nagy Szent Bernát hágóra menekült, itt hegyi lelkipásztorkodásnak élt, segítette a zarándokokat. Novarába menet a szélviharban megbetegedett és 1008. (1081.) június 15-én hunyt el. [B58; II305)

Szent Germána

szűz. Toulouse mellett élt árván, igen szegényen. Mostohájától igen sok bántást, kínzást kellett elszenvednie. Ő a mindennapos éhséget, ütleget, hideget, bántást békén tűrte. Fő öröme és ereje a szentáldozás volt. Gyerekeket gyűjtött maga köré, krisztusi szeretetre, Mária-tiszteletre tanította őket. 22 évet élt. †1601. [II301]

Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta)

özvegy és szerzetesnő. Lengyel királynő, majd klarissza apáca volt. †1298. [II298; C184; F615; Z1553]

Szent Kreszcencia

vértanú. Szent Vitus (l.lenn) dajkája volt. Férjével, Modesztusszal Vitust titokban megkeresztelték és kereszténynek nevelték. Rómában lettek vértanúk mindhárman. †305. [M1006]

Szent Modesztusz

vértanú. Szent Vitus dajkájának, Szent Kreszcenciának a férje. Rómában végezték ki őket. †305. [M1006]

Szent Vitus

vértanú. Hazája Szicília volt. Gyermekkorától keresztény volt, bújdosni kényszerült Szent Kreszcenciával (l.fenn) és Szent Modesztusszal együtt. Rómában forró olajba vetették Dioklecián idejében. †305. Ereklyéi 836-ban a Weser melletti Korvey kolostorba kerültek. Vitustáncban szenvedők segítségére hívják. [B58; II301; M1006]

Szent Viola

Névnapok: Ábrahám, Bernát, Bod, Gibárt, Izolda, Jolán, Kreszcencia, Lotár, Modesztusz, Szerénusz, Vid, Vida, Vidos, Viola, Violetta, Vita, Zoé, Zója.

JÚNIUS 16.

Szent Aureusz (Auréliusz)

püspök és vértanú. Mainzi püspök volt. Attila húnjai misézés közben ölték meg. Sokuk közt húga, Szent Jusztina (l.lenn) is ekkor nyrte el a vértanúságot. †451. [II304]

Szent Bennó

püspök és hitvalló. Szülővárosában, Hildesheimben bencés szerzetes, majd meisseni püspök volt. eredményesen fáradozott az elbamelléki szlávok megtérítésén, sátortáborukban sokat időzött. Börtönt is szenvedett. 96 évesen hunyt el. Münchenben, a Frauenkirchében nyugszik. Bajorország egyik védőszentje. †1106. [II305]

Menthon Aostai Szent Bernát

hitvalló. Mentenei nemes család gyermeke, Aostai püspöki helynök volt. A püspöki kinevezés elől a Nagy Szent Bernát hágóra menekült, itt hegyi lelkipásztorkodásnak élt, segítette a zarándokokat. Novarába menet a szélviharban megbetegedett és 1008. (1081.) június 15-én hunyt el. [B58; II305)

Régis Szent Ferenc

hitvalló. Jezsuita szerzetes volt. Fáradhatatlanul dolgozott a missziókért. †1640. [II305; F16)

Szent Jusztina

vértanú. Szent Aureusz (l.fenn) püspök húga. Pogány húnok ölték meg. †451. [II304]

Szent Julitta özvegy és hároméves fia:

Szent Quirikusz

vértanúk. Ikóniumból menekültek Dioklecián üldözése elől, Tarzuszban azonban elfogták őket. Ostorozás sem tudta megtőrni az anya hitét. Fia haláláért hálát adott, sok kínzás után követte. †304. [II304]

Szent Ludgárd

szűz. Tongern városkában született, 12 esztendősen bencés apáca lett a Sankt Trond melletti Katalin-zárdában. Naív, de bensőséges misztikus élmények töltötték ki életét. Társai becsülték, perjellé is választották. 24 évesen Brüsszel közelébe, az Aywiéresi cisztercita kolostorba ment át, hogy (a nyelvi nehézségek segítségével is) zavartalanabbul az imádságnak élhessen. Sok kegyelemben volt része: bűnösöket térített meg, engesztelt. Tizenegy évig vakonimádta Mennyei Jegyesét. Hatvannégy évesen távozott boldog színelátására. †1246. [II302]

Szombathely: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitelének emléknapja. [T108; F16; ZS1554]

(Csodatevő) Szent Tihon

főpap

Névnapok: Ábrahám, Ajtony, Arany, Bennó, Benő, Círus, Ferenc, Hajna, Julitta, Jusztin, Jusztina, Péter, Tina.

JÚNIUS 17.

Szent Adolf

püspök és hitvalló. Angolszász főnemes volt. A kontinensen tanult, itt bencés szerzetes, majd utrechti püspök lett. Idős korában lemondott, és visszatérve hazájába, kolostorban élt. †~810. [II310]

Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc)

szűz. Francia parasztlány volt. Isteni sugallatra országa felszabadításáért indult harcba. Sok siker után fogságba esett és máglyahalálra itélték. †1431. [B54; C166; II305; T275)

Szent Laura

Szent Mánuel és társai

vértanúk

Szent Marcelin és Szent Márk

vértanúk. Ikertestvérek voltak. Rómában Dioklecián első üldözésének lettek áldozatai. Kard ölte meg őket. †286. [II310]

Szent Marcián és Szent Nikander

vértanúk. Dioklecián császár katonái voltak. Férfiasan, csöndes elszántsággal viselkedtek a bíró előtt és a börtönben. Húsz nap fogság után lefejezésre itélték őket. Örömmel mentek a vesztőhelyre, a közeli győzelem és jutalom tudatával. Marciánt felesége könyörgése sem ingatta meg, megölelte őt, kisfiát megcsókolta, és Istennek ajánlotta őket. †303. [II310; F617]

Szent Rajner

hitvalló. Pizában született. Szépen énekelt, jól játszott lantján, de könnyelmű életet élt. Aztán megtért és vezekelt, majd a Szentföldre ment. †1161. [II311]

Névnapok: Adolf, Alida, Bató, Folkus, Gergely, Janka, Laura, Marcián, Nikander, Szabolcs, Teofil, Teofila, Teréz, Terézia, Zoárd.

JÚNIUS 18.

Szent Arnold

(Szíriai) Szent Efrém

diakónus és egyházdoktor. Diakonus volt, tanított, remete életet élt.. A szír ifjúságot tanította. †373. [B56; C477; II311; T35; Z1547; M1009; F618]

Schönaui Szent Erzsébet

szűz. Bencés apáca, betegség és lelki szárazság kínozta éveken keresztül. Isten később sok kegyelemmel halmozta el. †1165. [II314)

Szent Leontinusz (Leontin, Levente)

vértanú

Szent Marcelin és Szent Márk

vértanúk. Ikertestvérek voltak. Rómában Dioklecián első üldözésének lettek áldozatai. Kard ölte meg őket. †286. [II310; M1009]

Szent Marcelliánusz

pápa vértanú, †~300

Etiopiai Szent Mózes

vértanú. Rabszolga volt, bűnös életet élt, egyre nagyobb bűnök terhelték lelkét, végül már gyilkosság.Menekült és rablóvezér lett. 40 évesen azonban megtért. Jelentkezett egy kolostorban, nyilvános vallomást tett bűneiről, penitenciát vállalt, vezekelt. Éveken keresztül állva imádkozott, lefekvés nélkül. †400. [II314]

Névnapok: Arnó, Arnold, Arnót, Doloróza, Efraim, Levendula, Levente, Márk, Markó, Márkus.

JÚNIUS 19.

Szent Bonifác

vértanú. III. Ottó udvari papja volt, majd kamalduli szerzetes lett. Poroszország határába ment az ott éló szlávokat téríteni, köztük szenvedett vértanúságot. †1008. [II316]

Szent Gerváziusz (Gyárfás) és Szent Protáz

vértanúk. Milánó első vértanúi voltak, de sírjukat csak Szent Ambrus idején fedezték fel. Ereklyéiket Milánó új fényes templomába vitték. Ekkor egy régebben megvakult mészáros a szemfedő érintésére visszanyerte látását, erről Szent Ambrus és Szent Ágoston is tanúskodik, mint szentanú. †~200. [B59; II316; M1010; F619)

Szent Júdás Tádé

apostol. Jakab testvére, édesapja Alfeus volt, édesanyja pedig Mária, a Szűzanya nővére. Családos ember volt. Két jómódú unokájáról van hiteles adatunk. Meghívása előtt földműves lehetett. Az utolsó vacsorán ő kérdezte Jézust: "hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?". Jakabbal, Jeruzsálem első püspökével a zsidók közt terjesztette Krisztus evangéliumát. Arábiában, Szíriában, Mezopotámiában és Perzsiában is hirdette az evangéliumot. †~70. [IV.121; C493; M1208)

Falkonieri Szent Juliánna

szűz és szerzetes. A szervita-rend egyik alapítójának, Boldog Falconieri Eleknek volt az unokahuga. Már gyermekkorában ártatlanságban élt, 14 évesen tagja lett a szerviták harmadrendjének.Szülei halála után klauzúrába vonult más florenzi lányokkal együtt. Élete végén már nem tudott táplálékot lenyelni, fájdalmára az Oltáriszentséget sem. Halálakor a mellére terített korporáléra helyezték az Eucharisztiát és az eltünt a halál pillanatában. †1341. [II314; M1010]

vértanú. Sírját Szent Ambrus idején fedezték fel Milánóban. †~200. [B59; II316; M1010; F619)

Szent Romuald (Rumold, Rumbold)

apát. Bencés szerzetes, majd a kamalduliak rendjének, vagyis a remeteéletet élő bencések alapítója lett. 120 évesen halt meg 1027-ben. [B61; F207; I146; M879; Z1558)

Névnapok: Gyárfás, Hajnalka, Imogén, Ince, Julianna, Liána, Mihaéla, Mihály, Mikó, Szorina, Zóra.

JÚNIUS 20.

Pacheco Boldog Ferenc

jezsuita. †1626

Szent Florentina (Florencia, Flóra)

szűz és szerzetes. Húga volt Szent Leander és Szent Izidor püspököknek. Az ő irányításuk alatt ment kolostorba. †610. [II321]

Szent József

hitvalló. Szent Antal tanítványa lett, remete. †400 táján. [II321)

Kölni Boldog Krisztina

szűz. 11 éves volt, amikor elhatározta, hogy szerzetes lesz. 13 évesen be is állt, majd 17 éves korában hazatért szüleihez. Megkapta Krisztus szent sebeit is, és boldog órákat töltött teljes révületben (főleg szentáldozás után), amikből nagy boldogsággal ébredt. Élete példa az erős hitre, a kegyelem erejére. †1312. [II316)

Szent Metód

patari főpap

Boldog Özséb

kanonok, hitvalló. Erényei miatt boldogként tiszteljük. Az esztergomi egyházmegye papja, kanonoka lett, kitüntek erényei: tudományszeretete, áhítata és könyörületessége. A tatárvész elmultával engedélyt kapott, hogy remeteségbe vonuljon. A Pilis többi remetéivel aztán létrehozták Pilisszentkereszten templomukat és kolostorukat. Remete Szent Pált tekintették alapítójuknak, ezért rendjük a pálos rend. †1270. [F620; I69; T255]

Szent Rafael

főangyal. A hét főangyal egyike, Tóbiás könyvének fontos szereplője. Segít nehéz helyzetekben. A keresztények az úton levők oltalmazójának tekintik. [BL64; BL1524; BL447; IV106; M1198]

Szent Szilvér

pápa és vértanú. Szent Hormizdasz pápa fia, bencés szerzetes volt. Archidiakonusból lett pápa. Róma gót ostroma alkalmával csellel, egy hamisított levél alapján árulással vádolták, és amikor nem engedett a zsaroló követeléseknek, egy szigetre deportálták, ahol halálra kínozták. †537. [M1010; P51]

Névnapok: Dea, Deodát, Dina, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Lujza, Margit, Özséb, Rafael, Rafaella.

JÚNIUS 21.

Gonzága Szent Alajos

szerzetes és hitvalló. Hosszú apród szolgálat után jezsuita novíciusnak jelentkezett. Fiatalon, tanulmányai közepén a római pestisjárványban segédkezett, és fertőzést kapott. Alig élt 24 évet, de szent életével kiérdemelte a szentté avatást. †1591. [B59; C187; F21; II321; M1011; Z1558; T365)

Szent Demetria

szűz és vértanú. Szent Flavián és Szent Dafróza gyermeke, Szent Bibiána testvére. †362?

Szent Julián

tarzusi vértanú

Szent Olga

özvegy, †969. II325]

Tiszteletreméltó Rigby János

vértanú. Angliában, Erzsébet katolikus egyház elleni tevékenysége nyomán került bíróság elé. Nem volt hajlandó az anglikán templomba menni. Harmincévesen “Deo gratias”-al fogadta a halálos ítéletet. Bilincseit, mint ékszereket megcsókolta. Kivégzése előtt keresztet vetett, és “Procedamus in nomine Domini” (Induljunk Isten nevében) szavakkal búcsúzott. †1600. [II325]

Szent Lujza

Névnapok: Alajos, Alojzia, Alóma, Artúr, Demetria, Dömötör, Lejla, Lujza, Olga, Radomér.

JÚNIUS 22.

Szent Ákos

vértanú. A hagyomány szerint katona, kapitány volt. Örményországban, az Ararát hegyén keresztre feszítették tízezer katonatársával együtt, mert megtagadták az Alexandriai pogány áldozatokon a részvételt.[I319; II328)

Szent Albán

vértanú. Az első angol vértanú. Rómába ment tanulni. Ott a Dioklecián-féle üldözés idején elbújtatott egy üldözött papot, aki annyira megérintette, hogy a pap ruhájában ő jelent meg a bíró előtt. Állhatatosan vallotta meg hitét. †303. [II328]

Fisher Szent János

püspök és vértanú. Rochester püspöke, a király édesanyjának gyóntatója, a reformáció elleni harc jeles írója volt. VIII. Henrik lefejeztette 1535-ben. [B60; T288; C191,478; Z1559)

Szent Özséb

vértanú főpap

Nolai Szent Paulinusz (Paulin)

püspök. Állami hivatalnok, majd pap és püspök volt. Minden rangjáról, vagyonáról lemondva gondozta a szegényeket és bajbajutottakat. †431. [T104; C478; II325; M1014; F622; Z1559]

Morus Szent Tamás

vértanú. VIII. Henrik lordkancellárja volt. Nem értett egyet a házasság felbonthatatlansága körüli királyi véleménnyel. Letartóztatták és 1535-ben lefejezték. [B60; C191,478; F623; III25; T290; Z1559)

Pécs: A Bazilika-Székesegyház felszentelése. [ZS1560]

Névnapok: Akács, Ákos, Albin, Albina, Alvina, Flávia, Horácia, Józsiás, Józsua, Kriszta, Krisztina, Lambert, Paulina, Rozvita.

JÚNIUS 23.

Szent Ágripina

vértanú

Szent Ediltrúd (Aetheldritha, Audry)

szűz. Keletangliai királyi vér csörgedezett ereiben, fejedelmi házasságokat is kellett kötnie. Első férjével megállapodott, hogy jámbor, szűzi életét folytathassa, és nem éltek házas életet. Férje halála után a rokonság belekényszerítette egy másik királyi házasságba. Új férje kevésbé volt megértő és a házasság felbontását javasolta. Szabadságát kihasználva előbb a coldinghami kolostorba, majd Ely-szigetére ment. Itt két kolostort hozott létre, ahol példamutató szent életet élt. †679. [II328]

Cafasso József

hitvalló, áldozópap. Földmívesek gyermeke volt, pap és szemináriumi tanár lett. Huszonöt évig volt Don Bosco lelki vezetője. Együttérzést tanúsított a rabok iránt, sok halálraitéltet kisért utolsó útjára (“akasztófapap”-nak is nevezték). Büszke volt halálraitéltjeire, mert azoknak nincs szüksége a tisztítóhelyre. Tüdőgyulladásban hunyt el. †1860. [T441]

Boldog Mária

özvegy. Földmíves feleség volt. Következetes hitéletet élt, rendszeres templomlátogató, szegénysegítő, szolgálatkész, szelíd és méltóságteljes volt. Egyszerű asszonyként példaszerű, mintaháziasszony volt. †1213. [II331]

Névnapok: Arszlán, Etel, Szidónia, Szultána, Zolna, Zoltán, Zoltána.

JÚNIUS 24.

Boldog János

hitvalló. Artois grófságban juhász volt. Jámbor, tiszta, emberséges egyénisége híressé tette. Halála után csodák történtek sírjánál. Zarándokok keresik fel manapság is sírját. †~1460. [II335]

Keresztelő Szent János

születése. Gábor angyal jelentette be születését. Apja, Zakariás nem hitte, ezért megnémult és csak a gyermek megszületésekor tudott ismét megszólalni. [B62; C194; F624; II331; M1020; Z1562]

Szent Romuald (Rumold, Rumbold)

apát. Bencés szerzetes, majd a kamalduliak rendjének, vagyis a remeteéletet élő bencések alapítója lett. 120 évesen halt meg 1027-ben. [B61; F207; I146; M879; Z1558]

Névnapok: Héra, Iván, János, Levente, Perenna.

JÚNIUS 25.

Tesszalonikai Dávid

atya

Szent Febrónia

szűz és vértanú. Asszíriában, Nizibisben nagynénje nevelte, aki egy nőkolostor vezetője volt. A Dioklecián üldözés alkalmával a nővéreket menekülésre kényszerítve csak a főnőknő és Febrónia maradtak. A poroszlók kapitánya házasságot ajánlott a gyönyörű leánynak, de az a kínzások alatt sem tántorodott meg. †304. [II337]

Spanyolországi Boldog János

remete. Almancepsben született. 13 évesen a francia Arles-ba vitte tudásszomja. Hozzátartozói sürgették hazatérését, Arles-ban egy gazdag házaspár szerette volna örökbefogadni, de ő egy gyónás hatása alatt megtalálta hivatását, majd háromévi remetéskedés után a genfi tó közelébe ment és a Reposoir-kolostort alapította. Fegyelme, imádságos élete, tudása és lelki kisugárzása híressé tette. 37 évesen hunyt el. †1160. [II337]

Szent Proszper

hitvalló. A délfranciaországi Aqutániában született. Művelt ember volt világi és vallási téren egyaránt. Szent Ágoston tanítását terjesztette a szemipelagiánus eretnekség ellen. †~463. [II335]

Szent Vilmos

apát és hitvalló. Piemonti születésű. 15 évesen Spanyolországba zarándokolt, San Jago di Compostellába, Szent Jakab sírjához. Ezután Délolaszországban, Nóla környékén, az u.n. Szűzhegyen remetéskedett, és szerzetes kongregációt létesített. †1142. [II337; M1024; F625]

Szent Viola

Névnapok: Adalbert, Bocsárd, Maxim, Maximilla, Vilma, Vilmos, Viola.

JÚNIUS 26.

Alexandriai Szent Cirill

püspök és egyháztanító. Alexandria püspökeként küzdött a nesztorianizmus ellen, tevékenyen közreműködött az efezusi zsinat munkájában. †444. [F626; Z1568]

Szent János

vértanú. Pál (l.alább) testvére volt, Konstancia hercegnő és Konstantin császár lányainak udvarnagya. Mivel nem voltak hajlandók az isteneknek áldozni, lefejeztették őket 362-ben. [B63; II340]

Szent Pál

vértanú. János (l.fenn) testvére volt, Konstancia hercegnő és Konstantin császár lányainak legfőbb számvevője. Mivel nem voltak hajlandók az isteneknek áldozni, lefejeztették őket 362-ben. [B63; II340]

Szent Pelágiusz

vértanú. Tíz évesen túszként került mór fogságba. Két év múltán a szultán szemet vetett a szép fiúra és paráznaságra akarta csábítani. A fiú állhatatosan ellenállt, még hat órás kegyetlen kínzás sem törte meg, tisztán halt meg. †825. [II341]

Szent Szalviusz

püspök és vértanú. Apostoli úton Belgiumban, Valenciennes vidékén gondozták a híveket. A környék ura szívesen fogadta a püspököt és diakonus tanítványát, fia azonban szemet vetett a velük levő egyházi értékekre (kehely, gyűrű, kereszt, miseruha, stb.). A tovább utazó püspököt és kisérőjét orvul elfogták, kirabolták, majd titokban lefejezték. A tett kitudódott, Nagy Károly első intézkedései közt igazságot szolgáltatott. A szent Valenciennesben van eltemetve. †~760. [II338]

Szent Vigilius (Örs)

püspök és vértanú

Névnapok: Adeodát, Adony, János, Mara, Marcell, Pál, Pelágiusz, Tádé.

JÚNIUS 27.

Szent Eleonóra

özvegy. Mélyen vallásos és sokat adakozó francia hercegnô volt. III. Henrik angol király (1216-1272) felesége lett. Az udvari élet közepette is megtalálta a buzgó ima lehetôségét, és még több alkalmat talált a jócselekedetekre. Amikor férje meghalt, a kolostori életet választotta. †1292. [B64; I194]

Szent Emma

Widukin herceg utóda és Ludger gróf felesége volt. segítette a szegényeket és betegeket, templomokat épített. 1050 táján halt meg. Jobbját a Werden melletti Szent Ludger kolostorában örzik. [B64]

Szent László

király és hitvalló. Nagyon vallásos anyjától kapta mély hitét, és alázatát. Apjától kiváló lovagi képzést kapott. A pogány besenyők ellen sikeresen harcolt, katonái csodákat beszéltek hősiességéről. Ünnepelt hősként fogadta el 1077-ben a királyi trónt, folytatta Szent István útját. Legyőzte a pogány kunokat, megkeresztelte és letelepítette őket. Az országban is rendet teremtett, szigorú törvényeket hozott, püspökségeket alapított. Szentül élt, nagylelkű volt. †1095. [B64; T182; C196; II341; F627; Z1569]

Szent Sámson

atya

Névnapok: Bársonyka, Eufémia, Ladiszla, László, Olga, Sámson, Ulászló.

JÚNIUS 28.

Szent Cirosz

orvos és vértanú

Szent Iréneusz (Irén)

püspök és vértanú. A lyoni vértanúk ügyében a pápánál járt, majd püspök lett Lyonban. Megtérítette a város pogányságát, küzdött a gnosztikusok ellen, a keletiek felé közvetített a húsvét számításánál keletkezett vitában. †~200 [T19; C479; II346; F628; Z1577]

Szent János

orvos és vértanú

Szent Laura

vértanú. Cordovában hatévi boldog házasság után megözvegyült. Ekkor kolostorba vonult, főnőkasszony lett. A mórok üldözésének lett az áldozata. †864. [II348]

Szent II. Leó

pápa és hitvalló. Szicíliában volt előzőleg bencés szerzetes, de a pápai híres kórusiskolában nevelkedett. Kiválóan beszélt görögül. Elitélte a monotheletizmust, sokat tett a liturgia érdekében: foglalkoztatta a liturgikus ének, Róma egyházainak restaurálása. Gondoskodott a szegényekről, nagyon jámbor ember volt. †683. [II348; P66]

Szent Potamiéna szűz, Szent Szerénusz és társaik,

vértanúk. Alexandriában Severusz császár rendeletére mintegy 30 keresztényt vittek vérpadra. Legtöbbjük Origenész tanítványa volt. Potamiéna rabnő volt. †~230. [II348]

Névnapok: Cirus, Erina, Gyula, Hektor, Irén, Iréneusz, Iringó, Jerne, Laura, Laurencia, Leó, Leon, Leonidász, Levente, Loretta, Szeréna, Szerénusz, Szironka, Tivadar.

JÚNIUS 29.

Szent Aladár (Eleuthériusz)

hitvalló. Keveset tudunk róla: valószínűleg angol volt, egy római zarándokúton érte a halál. Nápoly közelében van temploma. †XII. század. L. (II355)

Szent Emma (Hemma)

özvegy. Widukin herceg utóda és Ludger gróf felesége, majd özvegye volt. Segítette a szegényeket és betegeket, templomokat épített. 1050 táján halt meg. Jobbját a Werden melletti Szent Ludger kolostorában örzik. [B64; II355)

Szent Judit

Szent Mária

özvegy. Szent Márk édesanyja volt. †~50. [II355]

Szent Pál

apostol. Gamaliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Szenvedélyes, tüzes lélek volt, majd elkeseredett üldözôjévé vált a keresztényeknek. Megtérése után egy ideig Arábiában tartózkodott. Nem ismert fáradságot, szenvedést, ha dolgoznia kellett. Több apostoli útja volt, melyeken sok levelet írt a különbözô egyházközségeknek. Többször letartóztatták, Rómába került, végül 67 táján lefejezték az osztiai úton. [B65; BL1388; C206,479; F629; II355; M1034; Z1578)

Szent Péter

apostol és vértanú. Halász családból származott, maga is halász volt. Megházasodott és Kafarnaumban telepedett le. Az elsők közt csatlakozott Jézus tanítványai közé. Jézus bizalmasa volt, heves természetű, de Jézus szavára azonnal javított hibáin. Megbízást kapott az egyházfôségre, gyakorolta is ezt kezdettôl fogva. Krisztus mennybemenetele után Antiochiába ment, annak 7 évig püspöke volt. Rómában megalapította a püspökséget 42-ben. 67-ben keresztre feszítették a Vatikáni dombon. [B65; BL1478; C201; F629; II349,479; M1034; PV7; Z1578)

Névnapok: Aladár, Emma, Ivetta, Judit, Keve, Orbán, Orbó, Pál, Péter, Petra, Szalóme, Szulamit, Urbán.

JÚNIUS 30.

A római egyház első szent vértanúi

.Saul és a zsidóság üldözte őket. A római hatalom üldözte őket. Nem lehet megszámolni őket. Ma mindegyikre emlékezünk, akik sokszor nem is vízkeresztséggel, hanem vágy- vagy vérkeresztséggel tettek tanúságot. [F630; Z1585]

Szent Lucína

özvegy. Apostolok tanítványa volt. Vagyonából támogatta az Egyház szükségleteit, meglátogatta a bebörtönzötteket, eltemette a vértanúkat. †~90. [II361]

Bambergi Szent Ottó

püspök és hitvalló. Udvari káplán, majd Bambergi püspök volt, jelentősen közreműködött a Wormsi konkordátum létrejöttében. Pomerániában térített. †1139. [B66; III6]

Szent Pál

apostol. Gamaliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Szenvedélyes, tüzes lélek volt, majd elkeseredett üldözôjévé vált a keresztényeknek. Megtérése után egy ideig Arábiában tartózkodott. Nem ismert fáradságot, szenvedést, ha dolgoznia kellett. Több apostoli útja volt, melyeken sok levelet írt a különbözô egyházközségeknek. Többször letartóztatták, Rómába került, végül 67 táján lefejezték az osztiai úton. [B65; BL1388; C206,479; F629; II355; M1034; Z1578)

Tizenkét apostol emlékezete

Névnapok: Apostol, Bese, Emília, Március, Pál.

JÚLIUS 1.

Taigi Boldog Anna-Mária

özvegy. Hétgyermekes anya volt. Misztikus látomásai voltak. Alázatos türelmes életet élt. †1837. [III3]

Szent Áron

Mózes bátyja volt. Ő beszélt a fáraó előtt Mózes nevében, segített Mózesnek a pusztában a lázadozó nép ellen. Kivirágzott vesszeje mutatta meg Isten akaratát: Lévi törzsének mindenkori legidősebb férfitagja legyen a főpap. 123 évesen halt meg Hór hegyén, Mózes karjaiban. [F701; III6]

Szent Damján

vértanú

Jézus Krisztus legdrágább vérének ünnepe

Krisztus valóságos vérének nyomai maradtak fenn: Rómában a szent lépcsőn, a turini leplen, az ácheni Veronika-kendőn, Rómában az ostorozás oszlopán, továbbá Weingartenben, Reichenauban és még néhány helyen. Ezt az ünnepet IX. Piusz pápa rendelte el agaetai fogságából való szabadulás emlékére, 1849-ben. [M1041; III6]

Szent Kozma

vértanú. Arab orvos volt, Diokletiánusz alatt szenvedett vértanúságot. †303.

Szent Olivér

Szent Pambó

hitvalló. Egyiptom pusztáiban Nitria hegyén volt remete. Megélhetéséért kosarakat font, azt adta el a városban. Kevés beszédű, komoly önmegtartóztatásokat vállaló ember volt. Csendesen aludt el az Úrban, mintegy hetvenéves korában. †~385.[III387]

Szent Teobald

remete és hitvalló. Grófi gyermek volt Délfranciaországból. Egy Valler nevű társával azonban Német-, majd Olaszországban (Vicenza mellett) szigorú és szent remeteéletet élt. Később szülei is követték. †1066. [III6]

Névnapok: Anilla, Anna, Annabella, Annamária, Áron, Dévald, Detre, Előd, Gál, Gyula, Ninetta, Tábita, Tibold, Tihamér.

JÚLIUS 2.

Konon

vértanú. Názáreti származású kertész volt, Jézus rokonának vallotta magát. Egy keresztényüldözés raziája során egyedül őt fogták el, ő nem menekült a császári biztos érkezése hírére. A pogány isteneknek a kegyetlín kínzás hatására sem volt hajlandó áldozatot bemutatni. A pamfiliai Magüdoszban a kínzásokban halt vértanúhalált. iája során egyedül őt fogták el, ő nem menekült a császári biztos érkezése hírére. A pogány isteneknek a kegyetlín kínzás hatására sem volt hajlandó áldozatot bemutatni. A pamfiliai Magüdoszban a kínzásokban halt vértanúhalált. †251. [T23]

Szűz Mária (Sarlós Boldogasszony)

látogatása Erzsébetnél. Máriával Gábriel angyal közölte a nagy hírt (márc.25), a Gyermek fogantatását és Erzsébet örömét. Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). Megérkezve boldog öröméneket énekeltek. [B67; C479; F702; I128; M1044; Z1587]

Szent Martianus

vértanú. Néró alatt szenvedett vértanúságot Rómában. [M1045]

Szent Monegund

özvegy. Chartres-ban született, fiatalon férjhez ment. Két leányát elvesztve mérhetetlen bánatba zuhant, majd megnyugodva remete életet kezdett. A Toursi Szent Márton templom mellett szegény remete-cellája volt, ez hasonló törekvésű nők központjává vált. †570. [II11]

Bambergi Szent Ottó

püspök és hitvalló. 1062-ben született. Udvari káplán, majd Bambergi püspök volt, jelentősen közreműködött a Wormsi konkordátum létrejöttében. Pomerániában térített. †1139. [B66; III6]

Szent Processus

vértanú. Néró alatt szenvedett vértanúságot Rómában. [M1045]

Névnapok: Jenő, Marcián, Mária, Mietta, Ottó, Ottokár, Várkony.

JÚLIUS 3.

Boldog Realino Bernardin

jezsuita.

Szent Heliodór

hitvalló és püspök. Dalmáciában, Sztridonban született. Szent Jeromos tanítványa lett, vele a Szentföldön pusztai remete volt egy ideig. Felnevelve ára unokaöccsét pappá szenteltette magát, majd Velence közelében, Altinóban püspök lett. †~400. [III14]

Szent Jácint

vértanú

Szent Kornél

pápa vértanú. Az eretnekek ellen küzdött, Gallusz császár száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. †253.

Tiszteletreméltó Lanfrank

hitvalló. Tudós, elismert tanár volt Francia földön. Egyszer rablók támadták meg egy sűrű erdőben, ezután a bec-i bencés koléostorban egyszerű szerzetes lett. Idővel ismét híres tanár lett, Szent Anzelm is nála tanult. Anglia elfoglalásakor pápai és apáti parancsra Canterbury érsek, Anglia prímása lett. †1089. [III14]

Szent II. Leó

pápa. Szicíliában volt előzőleg bencés szerzetes, de a pápai híres kórusiskolában nevelkedett. Kiválóan beszélt görögül. Elitélte a monotheletizmust, sokat tett a liturgia érdekében: foglalkoztatta a liturgikus ének, Róma egyházainak restaurálása. Gondoskodott a szegényekről, nagyon jámbor ember volt. †683. (még jún. 28.) M1048]

Szent Márk és Szent Mucián

vértanúk. Kínzásuk és vértanúságuk közben egy gyermek biztatta őket kitartásra. Utánuk a gyermek következett, aki hasonló módon hősiesen viselte a kínzásokat. †~300. [III13]

Lullus Szent Rajmund

hitvalló. 1232-ben született a malorcai Palmaban. 1255-ben megnősült. 1263-tól missziós tevékenységeket folytatott az arabok és szaracénok közt. Sok könyvet írt, többször volt fogságban, félholtra kövezték. 1316. március 25-én halt meg. [B67]

Szent Vilibald

püspök és hitvalló. Eichst(tti püspök volt. Szent Richárd gyermeke, Szent Vunibaldnak és Szent Valburgának a testvére volt. †781. [III11]

Szent Tamás

apostol. Kételkedéséről ismert. Perzsiában és Indiában térített Krisztus halála és feltámadása után. †~67. [B68; BL1768; C213; F703; VI365; Z1592]

Névnapok: Anatol, Bernát, Heliodor, Héliosz, Hiador, Jácinta, Kornél, Leó, Leon, Soma.

JÚLIUS 4.

Szent Aggeus

próféta. A babiloni fogság után visszatért zsidók lelkesítését szolgálta. A templom újjáépítése igen sok akadályba ütközött, de Aggeus lelkes beszédekben írta le a felépítendő templom szépségét, hiszen abban fog megjelenni a Megváltó. A hagyomány szerint a Kidron patak völgyében temették el. †kb. Kr. e. 520. [BL22; III16]

Krétai Szent András

főpap. Damaszkuszban született, Jeruzsálemben lett szerzetes. Jámbor élete, nagy tudása híressé tette. Szép költeményeket írt a Szűzanyáról. Hosszú ideig Kréta püspöke volt. †740. [IV.92]

Szent Berta

özvegy. Igen előkelő nő volt, öt leányából kettő korán elhunyt, kettő szent lett (Gertrúd és Deotila). Szegényen, egyszerűen élt, különösen özvegységre jutva. Vagyonából a szegényeket támogatta és kolostorokat, templomokat épített. A Thena folyó partján Blangy-ban harmadik próbálkozásukra sikerült felépíteni (az elsők ugyanis a gondos építés ellenére mindég összedőltek) azt a templomot, amely melletti kolostorban töltötte utolsó éveit. Cellája ablaka a templom főoltára felé nézett. Hatvankilenc évesen hunyt el. †725. [III14]

Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella)

Portugál királyné volt, sok békét eszközölt ki, sokat jótékonykodott. †1336. [B69; C216; F704; III31; Z1595]

Szent Ózeás

próféta. Kr. e. 750 és 735 között élhetett. A próféta jelképes házasságával írja le Izrael hűtlenségét Istenéhez, a hűtlenség várható büntetését(a jólét és politikai hatalom elvétele, rabság), de a bűnbánat visszavezet a pusztai szövetséghez, az igaz szerelemhez. [BL1360; III16]

Augsburgi Szent Ulrik

püspök és hitvalló. 890-ben született, Szent Gallenben nevelkedett, 923-ban lett püspök: imádság, jócselekedet jellemezte, iskolákat alapított, a népet és papságot művelte. †973. [B68; III16]

Névnapok: Babett, Berta, Betta, Kerény, Odó, Rajmund, Ramón, Ulla, Ulrik, Ulrika.

JÚLIUS 5.

Zaccaria Szent Antal Mária

áldozópap. Orvos, laikus apostol, majd felszentelése után nagyhatású szónok volt. †1539. [B70; C480; F705; III17; M1050; Z1596]

Athoszi Atanáz

szerzetes

Szent Domiciusz

vértanú. Szíriában, a Marsziás folyó partján, egy barlangban remetéskedett. Sokak lelki vezetője volt és gyógyítója. Júlián császár betömetve barlangjába, megfolytatta. †363. Az issiászból (farzsábából) kigyógyult, emiatt ebben a bajban segítő szent. [III20]

Luxemburgi Szent Péter

püspök és hitvalló. Lotharingiában előkelő családból született. Már 15 évesen Metz püspöke lett. Mezitláb, szamárháton vonult be székvárosába. Mindenét a szegényeknek adta, keményen vezekelt. 18 évesen halt meg. †1387. Avignon védőszentje. [III20]

Szent Zoé

vértanú. Szent Nikosztrátusz vértanú felesége volt. Szent Sebestyén meggyógyította némaságát, és kereszténnyé tette. †309. [III20]

Névnapok: Antal, Donát, Emese, Félix, Kasztor, Kilián, Lőrinc, Metód, Sarolt, Sarolta, Viátor, Vilibald, Vilmos.

JÚLIUS 6.

Szent Elek

hitvalló. A római császári udvarban nevelkedett. A házasság elől Edesszába ment koldusként, és ott 17 évig élt. egyre nagyobb tisztelet övezte. Ez elől a tisztelet elől hajóra szállt, a hajót pedig a vihar Rómába hajtotta. Atyja házába fogadták a szegény koldust, ahol egy ócska zúgban ismét 17 évig élt. Senki sem ismerte fel. Halálakor fedte fel kilétét egy levél segítségével. †417. [III21; M1066]

Szent Goár

hitvalló. Trier vidékén remetéskedett, a nép igen tisztelte. Kápolnájában temették el. †575. A kápolna körül alakult ki Sankt Goar városa. A fazekasok védőszentje. [III25]

Szent Godoléva

vértanú. Atyja egy flamand nemeshez adta feleségül, aki kegyetlenül bánt vele, sőt orgyilkosokkal megölette. Az asszony minden kínt zokszó nélkül tűrt. †1070. (Férje végül megtért és keményen vezekelt egy kolostorban.) [III25]

Szent Izajás

próféta. Uzijás király idejében élt. Házas ember volt, gyermekei szimbólikus neveket viseltek (’egy maradék visszatér’, és ’rabolj hamar, prédálj gyórsan’). 60 éven keresztül hirdette az Úr akaratát, és csodálatosan jövendölt. Kettéfűrészeltették. †Kr.e. 759. [BL756; III25]

Goretti Szent Mária

szűz és vértanú. Szegény árvalány volt. Mélyen vallásos életet élt. Gazdájuk fia rendszeresen zaklatta. A kislány keményen ellenállt, kiabált, védekezett. A felbôszült fiú ekkor 18 szúrással sebesítette meg, másnapra meghalt. Előtte megbocsátott gyilkosának. †1902. [B71; C219; F706; T475; Z1596)

Szent Palládiusz

hitvalló, a skótok apostola. †~450. [III25]

Nagy Szizóész

atya

Morus Szent Tamás

vértanú. VIII. Henrik lordkancellárja volt. Nem értett egyet a házasság felbonthatatlansága körüli királyi véleménnyel. Letartóztatták és 1535-ben lefejezték. [B60; C191,478; F623; III25; T290; Z1559)

Névnapok: Csaba, Dominika, Ézsaiás, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Mária, Marina, Miletta, Romola, Romulusz, Tamás.

JÚLIUS 7.

Szent Apollónia

Boldog XI. Benedek

pápa és hitvalló. Dominikánus szerzetes volt, majd 9 hónapig volt pápa. Szelídsége és nagy szentsége sok jót eredményezett ebben a nehéz időben. †1304. [III31]

Szent Cirill

szerzetes, Metód testvére, a szlávok térítője volt, a ciril-irásrendszer megalkotója. †869. [B24; C465; F214; III26; M1056; SB30; T155; Z1463]

Szent Edilburga

szűz. Angol királyi ivadék. Egy franciaországi erdőben lévő zárda főnöknője volt. †645. [III31]

Szent Klaudiusz és

Szent Nikosztratusz valamint társaik

vértanúk. Szent Sebestyén térítette meg őket. Nikosztratusz Szent Zoé férje volt. †309. [III31]

vértanú, †309

Szent Metód

püspök , Cirill testvére, a szlávok térítője volt. †885. [B24; C465; F214; III26; M1056; S30; T155; Z1463]

Szent Panténusz

hitvalló. Szicíliában született, Alexandriában tanított. Kiváló tudós volt, tanítványa volt Alexandriai Kelemen is. Indiában is hirdette az evangéliumot. †~200. [III31]

Fourier Szent Péter

hitvalló. A burgundi Grayban volt pap. Megalapította a Miasszonyunk Nővérei társaságot. Kongreganista. †1640. [B133; IV318)

Kis Szent Tamás

remete

Szent Vilibald

püspök és hitvalló. Eichst(tti püspök volt. Szent Richárd gyermeke, Szent Vunibaldnak (l. lenn is) és Szent Valburgának a testvére volt. †781. [B28; F707; III11]

Szent Wunibald

apát. Heidenheimben volt apát. Szent Richárd gyermeke, Szent Vilibaldnak (l.fenn) és Szent Valburgának a testvére volt. [B28; F707; III11]

Névnapok: Apollónia, Bandó, Bene, Bódog, Cirill, Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Évald, Félix, Kasztor, Kíra, Luca, Mária, Metód, Odó, Olinda, Sára, Vilibald.

JÚLIUS 8.

Szent Aquila és Szent Priszcilla

hitvallók. Házaspár. Aquila sátorponyva készítő, mint Szent Pál. Szent Pált házukba fogadták, az apostol térítette meg őket, és hűséges tanítványai, barátai maradtak. †~70. [III34]

Szent Edgár

Szent Hadrián (Adorján)

pápa. Zürzavaros időben rövid ideig uralkodott, Modena közelében hunyut el, a császárhoz utaztában. †885. [III34]

Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella)

Portugál királyné volt, sok békét eszközölt ki, sokat jótékonykodott. †1336. [B69; C216; F704; III31; M1057; Z1595]

Boldog III. Jenő

pápa. Ciszterci szerzetes volt, Szent Bernát tanítványa. Ő indította meg a II. keresztes hadjáratot. Megválasztása után sokat kellett bújdosnia Francia- és Németországban, de állhatatossága és jámborsága átsegítette ezen a zavaros időszakon. †1153 . [III34]

Szent István, Szent Kálmán, és Szent Kilián

vértanúk. Ír hittérítők voltak a frankok földjén, Würzburgban. Bérgyilkosok mészárolták le az imádkozó három szerzetest. Sírjuk fölé emelték a Neumünsteri templomot, amely a frankok számára még most is zarándokhely. †689. [B72; F708; III34)

Cezáreai Szent Prokop

vértanú

Névnapok: Aladár, Arnold, Arnolda, Csatád, Csatár, Csató, Edgár, Ellák, Eperke, Erzsébet, Estilla, Eszter, Eugén, Gellén, Iza, Izabella, Jenő, Karsa, Kartal, Kiliána, Liza, Periklész, Priszcilla, Szabella, Teréz, Terézia, Tessza, Zsóka.

JÚLIUS 9.

Szent Gorkumi vértanúk.

A németalföldi háborúban Gorkum megadta magát a fölkelőknek, akik igéretüket megszegve 11 ferencest, 4 világi papot, 2 premontreit, 1 ágostonrendit és 1 dominikánust gyötörtek meg, majd felakasztották őket, végül holttestüket is megcsonkították. †1572. [III38]

Escobar Boldog Marina

szűz. Egy spanyol jogtudós lánya volt. Kisgyermek korától Isten szeretetében élt, bár néhány évig cicomázta magát, de megtért. Évekig szenvedett aggályosságban (nem hitte, hogy Isten vele van a gyötrődéseiben), de látomása megnyugtatta. Tudatosan a szenvedést, a hit világosságát és az Isten akaratával való azonosulást választotta. A környezete embereit megszólította és buzgóbb életre hívta. Mintegy nyolcvanévesen hunyt el. †1633. [III34]

Szent Pongrác

pap és vértanú

Giuliáni Szent Veronika

szűz. Hét leány közül a legfiatalabb volt Anyja halálos ágyán Jézus oldalsebének ajánlotta Veronikát. Anyja halála után Piacenza közelében kapucinus apáca lett. Mint nővér, és mint főnöknő buzgó, szelíd, önmegtagadó és jámbor volt. 67 évesen hunyt el. †1727. [F709; III38]

Névnapok: Bereniké, Detre, Előd, Félix, Gotfrid, Hajnalka, Janka, Lukrécia, Margit, Marina, Prímusz, Réta, Vera, Verbéna, Veron, Veronika.

JÚLIUS 10.

Szent Amalberga (Amália)

szűz. Főnemesi gyermek volt, zárdában nevelkedett. Kis Pipin a fiának, Martell Károlynak szemelte ki, de Amalberga sikeresen kitért a házasság elől, és Tempse falu közelében, Belgiumban a Schelde folyó partján élhetett az imádságnak és az irgalmasság testi-lelki jócselekedeteinek. †772. Segítségét jégeső ellen kéri a környék népe. [III40]

Szent Amalberga (Amália)

özvegy. Pipin rokona, Vitkár lotharingiai herceg felesége. Három gyermekük: Szent Adalbert, Szent Renildis és Szent Gudúla. Harmadik gyermekük születése után férjével közös elhatározás alapján Maubeuge-be, kolostorba vonultak. †690. [III40]

(Pecséri) Kievi Antal

remete. Az Athos-hegyen tanult, de a közösség elől a magány felé vonzódott. Kiev közelében egy barlangban élt, nagy tiszteletnek örvendett. Sok követője akadt a szigorú remeteéletben, Theodosius és Nikon a leghíresebbek. †1073. [T188]

Szent Felicitasz özvegy és hét fia,

vértanúk. Anyjuk szemeláttára szenvedtek a fiúk borzalmas kínhalált. †~150 v. 162. [III40; M1058; IV249; T16; M1243]

Szent Kanut

vértanú. Dán királyfi és sikeres hadvezér volt. Mindég becsületes és igaz volt, ezt családjától is megkövetelte. Fia volt Boldog Károly. Király lett. Az előkelőktől is megkövetelte a jog előírásait. Összeesküvő vezére fordult ellene, a sereget Anglia megsegítése helyett visszafordította és mise közben Kanutra rátámadva, orvul ölték meg. †1086. [F710; M842; I73]

Szent Rufina és Szent Szekunda

szűzek és vértanúk. Nővérek voltak. Hitehagyott vőlegényeik elől elmenekültek Rómából. Visszahozták őket és lefejezték mindkettőt. †257. [M1058]

Szent Szimforoza és fiai:

Szent Engelbert, Szent Eugéniusz, Szent Juliánusz, Szent Jusztin, Szent Kreszcenciusz, Szent Nemezisz, Szent Primitív és Szent Sztakteusz

vértanúk. Szimforóza Szent Getuliusz özvegye volt. Hadrián császár kívánságára a pogány isteneknek kellett volna áldozniuk, de erre sem szép szóval, sem kínzással nem voltak rávehetők. †~135. [II281; III38; M1067]

Szent Ulrik

apát és hitvalló. III. Henrik udvarában nevelkedett, majd nagybátyja segítségével felvette az egyházi rendet. A Szentföldre zarándokolt, majd Clugnyben bencés szerzetes lett. Apátja, Szent Hugó kolostorok Rajna-menti alapításával bízta meg. Bölcsen és alázatosan élt. Szeme világát is derüs lélekkel veszítette el, és a Fekete-erdő egy völgyében kis kolostorban élte életét, sok fiatalt vonzva magához. †1093. [III40]

Névnapok: Alma, Amália, Bekény, Emánuel, Engelbert, Január, Kanut, Kenese, Melina, Rufina, Szilvána, Szilvánusz, Ulrik, Ulrika.

JÚLIUS 11.

Szent Aldhelm

hitvalló. Angolszász királyi család sarja volt. Fiatalon remete lett, megalapította a malmesbury-i bencés apátságot. Eleinte hegedűsnek öltözött és az erkölcstelen mulatozásokra vonuló nép útja mentén énekelve elvonta őket a vétkes szórakozásoktól. †709. [III45]

Nursiai Szent Benedek

apát, Európa fő-védőszentje. Már 14 évesen remete lett. Egyre többen vették körül, egymásután épített kolostorokat. A Montekasszino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Meghalt 543. március 21-én. [B73; C219; F0711; I290; M909; T117; Z1598)

Szent Makrina

szűz. Szülei voltak Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Testvérei is szentek voltak: Nisszai Szent Gergely, Nagy Szent Vazul, és Szebasztei Szent Péter. Amikor fiútestvérei felnőttek, anyjával az Irisz partján lévő kolostorba vonultak. †379. [III41. Lásd még: C13; II236, 294; F102; M1004; T56]

Kijevi Szent Olga

hercegnő

Szent Olivér

1170-ben született. Padernbornban volt pap, de tovább tanult Kölnben és Párizsban. Keresztes sereget szervezett. Jeruzsálem felszabadítása után Padernborn püspöke, majd bíboros lett. Élményeit könyvben írta meg. †1227. [B72]

Szent I. Piusz

pápa és vértanú. Erős kézzel kormányzott, elitélte kora eretnekeit, köztük Marciont. †157. [B73; III45]

Névnapok: Csendike, Eleonóra, Félix, Helga, Kelka, Holda, Ilma, Lili, Lilla, Nelli, Nóra, Olga, Piusz, Placid, Placida, Szendike, Ulrik.

JÚLIUS 12.

Szent Eleonóra

Szent Hermagorás

püspök és vértanú. Szent Márk evangélista tanítványa, Aquileia első püspöke volt. †66. [III50]

Szent Hilár

vértanú

Gualbert Szent János

hitvalló. Vérbosszút kellett volna teljesítenie, de megbocsátott, és a San Miniatóban szerzetesnek, majd a Prato-Magnó völgyében remetének állt. Egyre több társa lett, megalapították a szürke barátok (vallombrózaiak, vagy camalduliak) rendjét. A Siena melletti Passignano-kolostorban halt meg. †1073. [F712; C227; III45]

Szent Mihály

vértanú

Szent Proklosz

vértanú

Szent Uguzó (Lúciusz)

vértanú. Szegény, de kiváló pásztor volt a Como-tó partján, de segítette a szegényeket. Gazdája emiatt elűzte, és amikor látta, hogy új gazdájánál is szépen gyarapítja a nyájat, orvul megölte a köztiszteletben álló pásztort. †~1000. A pásztorok és sajtkészítők védőszentje. [III50]

Névnapok: Abony, Dalma, Ernő, Félix, Fortunát, Izabella, János, Klarissza, Paulina.

JÚLIUS 13.

Szent Klétusz (Kilit, Anaklétusz v. Anaklét)

pápa és vértanú. Péter apostol második utóda volt, és Domitianusz keresztényüldözése alatt szenvedett vértanúságot. †90. [II97; III54; M1062; F426; P23; M944]

Szent Ezdrás

pap a babikoni számkivetésben. Egy ószövetségi könyv is fűződik a nevéhez. [BL413; III54]

Gábor főangyal emlékezete

Az Úr előtt álló hét főangyal egyike. Gábor megbízatása elsősorban az volt, hogy a hívatottaknak Isten terveit hírül vigye. Dánielnek a zsidók fogsága idején, Zakariásnak is megjelent. Legnagyobb küldetése Máriához szólt, akinek hírül adta a Megtestesülést. [B36; BL470; BL447; C348; I299; F324; M909; Z1711]

Szent I. Henrik

császár és hitvalló. 973-ban született. Szent Wolfgang püspöknél nevelkedett. Elnyerte a német koronát és császárrá koronázták. Püspökségeket alapított, az Egyház támogatását használta fel. Hivatásuk magaslatán áll álló papokat nevezett ki. Kolostorba szeretett volna vonulni. 1024-ben hunyt el. [B73; C231; F713; III61; M1063; Z1600]

Szent Jenő (Eugéniusz)

püspök és vértanú. A karthágói érseki széket 24 év szünet után foglalhatta el, de az ariánus püspökök többször is súlyosan megkínozták, majd számkivetésbe küldték. †505. [III54]

Szent Joél

próféta. Petuel fia. Prófétai könyvet írt, de nem volt papi személy. [BL873; III54]

Szent Petronella

Scili vértanúk:

Szent Donata, Szent Generosa, Szent Januaria, Szent Secunda és Szent Vestia (öt nő, valamint)

Szent Aquilinusz, Szent Citinusz, Szent Félix, Szent Laktanciusz, Szent Nartzalus, Szent Speratus és Szent Veturiusz (hét férfi)

vértanúk. Karthágóban kerültek bíróság elé. Nem inogtak meg, ezért kivégezték őket. †180. [III51]

Szent Szilás

hitvalló. Szent Pál apostol társa volt második apostoli útján. Korintus első püspöke lett. †~90. [BL1719; III54]

Névnapok: Herkules, Jenő, Kaplony, Milda, Sára, Sarolta, Szilas, Szilvánusz, Szólát, Szórád, Szovát, Üdvöske.

JÚLIUS 14.

Aquila,

Szent Pál apostol tanítványa volt. [ApCsel 18, 2kk; ApCsel 18, 18-26; 1Kor16, 19; Róm 16, 3-5; BL83]

Szent Bonaventúra

püspök és egyháztanító. Ferences szerzetes, tanító és Szentírás magyarázó. A II. Lyoni zsinat előkészítője. †1274. [B74; C480; F715; III55; M1062; T243; Z1601]

Szent Heraklás

püspök és hitvalló. Alexandriában Origenésznél tanult, később alexandriai pátriárka lett. †246. [III60]

Lellisi Szent Kamill

hitvalló. Az Abruzzókban levő Chieti közelében, Bucchianico faluban született, apja katonatiszt volt, de korán meghalt. Kamill zsoldos lett, de mindenét eljátszotta szerencsejátékon. Ekkor megért, szeretett volna szerzetesként vezekelni, betegápolással foglalkozni. Néri Szent Fülöp lett a lelki vezetője. Pap lett, megalapította a kamiliánusok betegápoló rendjét. Mária kongreganista volt. †1614. [III74; Z1600; T301; C233]

Szent Kunigunda (Kinga)

özvegy, †1292

Szolánói Szent Ferenc

hitvalló. Ferences szerzetes, Amerikába küldték misszionáriusnak. Nagy eredményeket ért el az indiánok térítésében. †1613.[III61; III102]

Névnapok: Emánuel, Esztella, Ferenc, Henrik, Herkules, Jusztusz, Ladomér, Örs, Örsi, Stella, Vladimír, Zalán.

JÚLIUS 15.

Apostolok oszlása.

A hagyomány szerint 45-ben az apostolok már nem csak a palesztinai zsidóknak hirdették az evangéliumot, hanem minden népnek. Ezt az eseményt a 11. század óta ünneplik meg egyes országokban. [III66]

Boldog Bernát

hitvalló. Bádeni őrgróf volt. A császári udvarban is jámborul, imádságos, önmegtagadó életet élt. Később ferences kolostorba vonult, mint harmadrendi. Konstantinápoly elestekor (1453-ban) török ellenes szövetség megszervezésével akarták megbízni, ő azonban meghalt harmincévesen. †1458. [III65]

Szent Bonaventura

püspök és egyháztanító. Ferences szerzetes, tanító és Szentírás magyarázó. A II. Lyoni zsinat előkészítője. †1274. [B74; C480; F715; III55; M1062; T243; Z1601]

Szent I. Henrik

császár és hitvalló. 973-ban született. Szent Wolfgang püspöknél nevelkedett. Elnyerte a német koronát és császárrá koronázták. Püspökségeket alapított, az Egyház támogatását használta fel. Hivatásuk magaslatán áll álló papokat nevezett ki. Kolostorba szeretett volna vonulni. 1024-ben hunyt el. [B73; C231; F713; III61; M1063; Z1600]

Szent Jakab

püspök és hitvalló. Szigorú remeteélet után Nizibis püspöke volt. Templomot építtetett, az alexandriaihoz hasonló iskolát alapított és ott tanított. Szent Efrém tanára volt. A niceai zsinaton cáfolta az ariánusok tanítását. Maximianusz császár idejében kínzást is ki kellett állnia. A szír egyház egyik legnagyobb szentje. †338. [III65]

Pirotti Boldog Mária Pompiliusz

hitvalló. Tizenkétéves korától piarista volt az olasz Beneventóban. †1756. [III66]

Szent Swithin

püspök és hitvalló. Ethelvolf angol király nevelője és tanácsadója volt. A szegényeket támogatta, elérte, hogy tíz községenként egy szegényt eltartottak. †862. [III65]

Nagy Szent Volodomir

fejedelem

Névnapok: Antónia, Aurél, Baldvin, Csegő, Egon, Ferenc, Henrik, Jenő, Ladomér, Leonóra, Manuéla, Örkény, Pompília, Roland, Sára, Talamér, Vitus.

JÚLIUS 16.

Szent Atenogenész

vértanú és társai

Kármel-hegyi Boldogasszony

Az ősidők óta szentnek tekintett Kármel hegyen a 12. századtól karmelita remeték ápolják és terjesztik a Szűzanya tiszteletét. 1251-ben Stock Szent Simon a skapulárét kapta meg. [B74; BL931; C480; F716; III70; M1063; Z1601)

Boldog Csezló (Cseszlauz)

hitvalló. Lengyel grófi család gyermeke volt. Öccse volt Szent Jácint, mindketten Rómában dominikánusok lettek. Hazájukba visszatérve segítették a hit terjesztését. Boroszlót felszabadította a tatárok ostromától. Lelki vezetője volt Szent Hedvignek is. †1242. [III71]

Szent Eusztáchiusz

püspök és hitvalló. Antiochia érseke volt, az ariánusok elleni küzdelemben száműzték, Tráciában halt meg. †338. [III70]

Szent Jácint

vértanú. Paflagóniában, Amastrisban született. Mélységes hitét zavarta, hogy polgártársai bálványimádók, ezért titokban kivágta a város melletti szent szilfát. Bíró elé hurcolták a tette miatt, és súlyosan megkínozták. Esteledve buzgón kérte a végig kitartás kegyelmét. Megkapta, a börtönben hunyt el szép csendesen. †~310. [III71; III73]

Postel Szent Mária Magdolna

szűz. Halász gyermeke volt. Kisgyermekkora óta mély vallásos életet élt. Bencés apácáknál tanult, de szülei kérésére a fogadalom előtt hazament és a leánygyermekek tanításával foglalatoskodott. A francia forradalom alatt papokat rejtegetett, házukban volt titkos mise. 50 évesen házat vásároltak szegény lányok nevelésére, szerzetes rendet is alapítottak. 90 évesen hunyt el. †1846. [III66]

Névnapok: Barót, Euszták, Fausztusz, Irma, Karméla, Karmelina, Kármen, Kont, Mária, Marléne, Rajnald, Ria, Valter.

JÚLIUS 17.

Szent Benedek

remete. Bencés remete volt, rablók ölték meg, kincs reményében. †~1013. [C480; F717; II121; III71; Z1602]

Szent Elek

hitvalló. A római császári udvarban nevelkedett. A házasság elől Edesszába ment koldusként, és ott 17 évig élt. egyre nagyobb tisztelet övezte. Ez elől a tisztelet elől hajóra szállt, a hajót pedig a vihar Rómába hajtotta. Atyja házába fogadták a szegény koldust, ahol egy ócska zugban ismét 17 évig élt. Senki sem ismerte fel. Halálakor fedte fel kilétét egy levél segítségével. †417. [III21; M1066]

Boldog Hedvig (Jadwiga)

királyné. Nagy Lajos királyunk kisebbik lánya volt. Megkérte Jagelló litván fejedelem 1386-ban megtartották az esküvőt. Hedvig a litvánok megtérítésén és a lengyel szegények gondozásán fáradozott. Nagyon sokat imádkozott, kemény önsanyargatást is vállalt. †1399. [B76; C481; F718; I220; Z1605]

Szent Jácint

vértanú. Paflagóniában, Amastrisban született. Mélységes hitét zavarta, hogy polgártársai bálványimádók, ezért titokban kivágta a város melletti szent szilfát. Bíró elé hurcolták a tette miatt, és súlyosan megkínozták. Esteledve buzgón kérte a végig kitartás kegyelmét. Megkapta, a börtönben hunyt el szép csendesen. †~310. [III71; III73]

Szent IV. Leó

pápa és hitvalló. A szaracénok ellen megerősítette a Vatikán-halmot, kijavította Róma városfalát. Erős kézzel szilárdította meg az egyházfegyelmet. †855. [III73]

Szent Marcellina

szűz. Szent Ambrus nénje. Apjuk halála után öccsei nevelője volt, majd 352-ben kolostorba vonult. Keményen böjtölt, szigorú életmódján csak az akkor már híres püspök Szent Ambrus határozott kívánságára enyhített. †397. [III73]

Szent Marina

nagyvértanú

Scili vértanúk

Szent Zoerárd-András (Szórád)

remete. Lengyelországból jött hozzánk remetének, sokat imádkozott, elmélkedett, önsanyargatást vállalt, kemény testi munkát végzett. Testét Nyitrán őrzik. †1010. [Z1602; F0717; C480; III71]

Névnapok: Alexia, Bánk, Celina, Cirill, Elek, Endre, Leó, Leon, Magdolna, Marcellina, Mária, Ond, Róbert, Ruszlán, Ruszlána, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Vetúria, Zoárd.

JÚLIUS 18.

Szent Arnold

hitvalló. Görög muzsikus volt Nagy Károly udvarában. Jámbor, jótékonykodó ember volt. Jutalmul Köln környékén hatalmas erdőséget kapott a környék szegényei részére (Ennek neve ma is Arnoldsweiler.) †800. A környéken nagy tisztelete van a szent citerásnak. [III78]

Szent Arnulf

püspök és hitvalló. Boldog Pipin lelki vezetője, Metz püspöke. Később lemondott méltóságáról és remete lett a Voges-hegység rengetegében. †640. III78]

Szent Emílián

vértanú

Szent Frigyes

püspök és vértanú. Ratbod fríz király unokája volt. Pap lett, majd utrechti püspök. A frízek térítésében Jámbor Lajos császár is támogatta. A császárné azonban bűnös életet élt, és amikor megfeddte, orgyilkosokkal leszúratta a templomban. †838. [III78]

Boldog Hedvig (Jadwiga)

királyné. Nagy Lajos királyunk kisebbik lánya volt. Megkérte Jagelló litván fejedelem 1386-ban megtartották az esküvőt. Hedvig a litvánok megtérítésén és a lengyel szegények gondozásán fáradozott. Nagyon sokat imádkozott, kemény önsanyargatást is vállalt. †1399. [B76; C481; F718; I220; Z1605)

Szent Jácint

vértanú

Szent Kamill

hitvalló. Az Abruzzókban levő Chieti közelében, Bucchianico faluban született, apja katonatiszt volt, de korán meghalt. Kamill zsoldos lett, de mindenét eljátszotta szerencsejátékon. Ekkor megért, szeretett volna szerzetesként vezekelni, betegápolással foglalkozni. Néri Szent Fülöp lett a lelki vezetője. Pap lett, megalapította a kamiliánusok betegápoló rendjét. Mária kongreganista volt. †1614. [III74; Z1600; T301; C233]

Szent Szimforóza és hét fia

vértanúk. Szimforóza Szent Getuliusz özvegye volt. Hadrián császár kívánságára a pogány isteneknek kellett volna áldozniuk, de erre sem szép szóval, sem kínzással nem voltak rávehetők. †~135. [II281; III38; M1067]

Névnapok: Arnó, Arnold, Arnót, Frigyes, Kámea, Kamill, Kamilla, Kamilló, Milla, Mirkó, Róbert, Simon, Szabolcs, Zomilla.

JÚLIUS 19.

Szent Arzén

áldozópap. Rómából Konstantinápolyba került, a császár fiának nevelője, udvari pap és tanácsadó lett. Hetvenévesen szinte szökve vonult az egyiptomi remeték közé, ott böjtölt, imádkozott és elmélkedett. 120 évesen hunyt el. †449. [F719]

Szent Aurea (Hajnalka)

szűz és vértanú. Boldog Adulf és János vértanúk húga. Kordovában a mohamedánok áldozata lett. †856. [III86]

Szent Diosz

vértanú

Szent Emília

Szent Epafrás

vértanú. A kolosszei keresztény közösség megalapítója, Szent Pál fogolytársa. †86. [BL367; III86; Kol 4, 12]

Szent Makrina

szűz. Szülei voltak Szent Baziliusz és Szent Emmelia. Testvérei is szentek voltak: Nisszai Szent Gergely, Nagy Szent Vazul, és Szebasztei Szent Péter. Amikor fiútestvérei felnőttek, anyjával az Irisz partján lévő kolostorba vonultak. †379. [III41. Lásd még: C13; II236, 294; F102; M1004; T53; T56]

Páli (De Paul) Szent Vince

áldozópap, hitvalló. Délnyugat Franciaországi parasztgyermek volt. Pap lett, majd plébános. Megalapított egy missziós társulatot, a lazaristákat, amelynek célja a papság helyes nevelése és a szegények segítése. Megszervezte az Irgalmas Nővérek társulatát is. †1660. [B104; C340; III78; M1069; T384; Z1708]

Névnapok: Alfréd, Alfréda, Ambrus, Aranka, Arzén, Aurélia, Emília, Eperke, Jeromos, Morella, Rubina, Rufina, Szederke, Varsány, Versény, Vince.

JÚLIUS 20.

Szent Illés

próféta. Zsidóország északi részében, Izraelben volt a legnagyobb próféta. A Jahve-kultusz könyörtelen harcosa és megmentője volt. Titokzatos módon ment a mennybe. †Kr.e. ~850. [1Kir 16, 29 – 2Kir 2, 12; BL683; III90]

Emiliáni Szent Jeromos

hitvalló. Már gyermekként katona volt, 27 évesen fogságba került. Csodás szabadulás után tanulni kezdett, és 37 évesen pap lett. Betegápolás közben megkapta a tífuszt, de kigyógyult belőle. Ezután már teljesen a szegények ápolására fordította minden erejét. Árvaházakat, kórházakat alapított. Egy pestisjárványban kapta el a végzetes bajt. †1537. [III86; M1070]

Antióchiai Szent Margaréta (Margit)

szűz. Gyönyörű leány volt. Apja, aki pogány pap volt, hite miatt eltaszította, de ő tizenöt évesen is kitartott hite mellett. †~275. [B77; F720; III90; M1070]

Szent Vulmár

apát és hitvalló. Egy sikertelen házassági kísérlet után kolostorba vonult, ahol alázatossága, vezeklése és imádságos élete miatt nagyon becsülték. Ő a hírnév elől remeteségbe vonult egy Boulogne melletti erdőbe. Idővel két kolostort épített itt a magányban. †710. [III90]

Névnapok: Eliána, Éliás, Gyöngyi, Illés, Jeromos, Margaréta, Margit.

JÚLIUS 21.

Szent Arbogast

püspök és hitvalló. Eleinte remete volt a hagenaui erdőben, majd strassburgi püspök. Napi feladatai elvégzése után az éjszakát az Iller partján levő magányos kápolnában imádkozta végig. †~580. [III94]

Szent Dániel

próféta. Dániel próféta könyvének főszereplője. Nabukodonozor fogságában is megőrizte Isten iránti hűségét. [B78; BL243; III93)

Szent Ezekiel

próféta. Jeruzsálemi papi családból származott, valószínüleg maga is pap volt. 599-ben Bábelbe került, fogságba. Öt évvel később hívta meg az Úr prófétájának. Jeruzsálem pusztulását és az új , mennyei Jeruzsálem eljöttét jövendölte. Valószinüleg Bábelben halt meg. †Kr. e. 572. [BL415; II37; F410]

Béna Szent Herman

Hétéves korától a reichenaui kolostorban élt. Szerzetes, majd 30 évesen pap lett. Jelentős volt mint történész, matematikus, csillagász, költő és muzsikus. Tudása mellett erényei is kiválóak voltak. Találmányok és csodálatos művek tették híressé. Pedig gyermekkorától béna volt, hordszékben vitték mindenhova. 41 évesen hunyt el. †1054. [T190]

Brindisi Szent Lőrinc

áldozópap és egyháztanító. Kapucinus szerzetes volt. Nagy alázatosságban, csak Isten dicsőségét szolgálva, csodálatos eredményeket ért el, ezek azonban soha nem tették beképzeltté. †1619. [Z1606; C482; III98)

Szent II. Olaf

király és vértanú. Svédországban nevelkedett, majd 12 évesen már kalóz lett. 1016-ban felszabadította Norvégiát és királlyá választatta magát. Hazája függetlenségének és megkeresztelésének kettős feladata őrölte. Pogány ellenfelei cseleket, árulásokat szerveztek ellene. Stiklastadnál esett el igen véres csatában. Drontheimben van eltemetve. †1030, [III90]

Szent Praxédisz

szűz. Pudens szenátor leánya és Szent Pudenciána húga. A Déciusz féle üldözés során háza menedék volt a keresztények részére, vagyonából gyámolította is őket. Huszonkét vértanút temetett el. †250. v.~150. [II93; M1074]

Névnapok: Angéla, Angelina, Dalina, Dániel, Daniella, Elina, Helén, Ilma, Ilona, Julietta, Léna.

JÚLIUS 22.

Szent Mária Magdolna

bűnbánó. Magdalai volt, testvérei Márta és Lázár. Nyilvános bűnösnek ismerte mindenki. A Mester lábaihoz borult, kenetet öntött rá, könnyeivel öntözte, hajával törölgette. Jézus megbocsátotta bűneit, ettől kezdve az Urat szolgálta. Ott állt a kereszt alatt is. Lázárral együtt Effezusba költözött. †~63. [B78; BL1162; C237; F722; III94; M1075; Z1606

Szent Platón

vértanú, †306

Névnapok: Lenke, Lipót, Magda, Magdolna, Manda, Mária, Marica, Veréna.

JÚLIUS 23.

Szent Apollinár (Apollináris)

püspök és vértanú. A hagyomány szerint Szent Péterrel jött Antiochiából, Ravenna első püspöke lett, a kikötő közelében bazilikája áll. Dalmáciában is hirdette az evangéliumot. †200. [III101; M1078]

Szent Brigitta

szerzetesnő. A keserves szenvedés szentje. Gyakorolta a felebaráti szeretetet. †1373. [B79; C482; F723; IV32; Z1610]

Szent Fókász

atya

Szent Libóriusz

püspök és hitvalló. Gall származású volt, ott lett pap és püspök Mansban. Barátja volt Tours-i Szent Mártonnak. Az ő karjaiban halt meg. †396. Ereklyéi 836-ban Paderbornba kerültek, a város védőszentje azóta. [III102; M1078]

Brindisi Szent Lőrinc

áldozópap és egyháztanító. Kapucinus szerzetes volt. Nagy alázatosságban, csak Isten dicsőségét szolgálva, csodálatos eredményeket ért el, ezek azonban soha nem tették beképzeltté. †1619. [Z1606; C482; III98]

Névnapok: Apollinár, Apollinária, Ila, Laborc, Lenke, Polina, Polla.

JÚLIUS 24.

Szent Borisz

hitvalló

Szolánó Szent Ferenc

hitvalló. Ferences szerzetes, Amerikába küldték misszionáriusnak. Nagy eredményeket ért el az indiánok térítésében. †1613.[III61; III102)

Árpád-házi Boldog Kinga (Kunigunda)

szűz. Lengyel királyné volt, férje halála után klarissza apáca lett. †1292. [Z1610; F724; III61; C482]

Szent Krisztina

szűz és vértanú. A keresztények állhatatossága térítette meg már 10 éves korában. Apja bálványszobrait összetörte. A legenda szerint a tengerből is kiszabadult. Nyílvessző találta szíven végül. †300. [B80; III105)

Szent Vladimír

hitvalló. Szent Olga unokája, kievi fejedelem. Az orosz nagyság első megalapítója. Megtért, majd sokat tett a kereszténység elterjesztéséért. A görög katolikusok az oroszok apostolát tisztelik benne. †1015. [III105]

Névnapok: Bernát, Dániel, Kaplony, Kincső, Kinga, Krisztina.

JÚLIUS 25.

Szent Anna

elhunyta. Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt. Kezdetben nem volt gyermekük. Amikor férje, Joakim igen keményen böjtölt és imádkozott, Anna kilenc hónap múlva kisleányt szült, az újszülött a Mária nevet kapta. Mária a templom szolgálatába állt. Annáról többet nem tudunk. Halála után a keresztények szentként tisztelték. [B82; BL68; C482; F726; III113; M1085; Z1614]

Idősebb Szent Jakab

apostol. Júdeában és Szamariában térített. Heródes ölette meg karddal. †42. [B81; BL779,1081; C244; F725; III105; Z1611]

Szent Kristóf

vértanú. Nagy, erős férfi volt. Kereste, de nem találta a föld legnagyobb urát. Ettől kezdve embereket hordott át egy folyón. Egyszer egy kisgyermeket végtelen nehéznek talált, Krisztus volt az a gyermek, aki az egész világ terhét hordozta. Ezután már csak őt szolgálta. †250. [B79; C241; III110; M1082]

Szent Magnerik

püspök és hitvalló. Szent Nikétás trieri püspök követője száműzetésében. Később ő lett Trier püspöke és a király bizalmasa. Nem hagyta el Tódor Marseille-i püspököt sem, pedig ez halál terhe alatt tiltva volt. †596. [III110]

Kempis Boldog Tamás

hitvalló. A "Krisztus Követése" című könyv szerzője. †1471. [B81; III249]

Névnapok: Dalibor, Jakab, Jákob, Jakobina, Jakus, Kristóf, Talabor, Timur, Tomor, Valentin, Valentina.

JÚLIUS 26.

Szent Anna,

elhunyta. Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt. Kezdetben nem volt gyermekük. Amikor férje, Joakim igen keményen böjtölt és imádkozott, Anna kilenc hónap múlva kisleányt szült, az újszülött a Mária nevet kapta. Mária a templom szolgálatába állt. Annáról többet nem tudunk. Halála után a keresztények szentként tisztelték. [B82; BL68; C482; F726; III113; M1085; Z1614] A veszprémi egyházmegye védőszentje

Szent György szerpap, Szent Félix, Szent Lilióza, Szent Aurél és Szent Natália

vértanúk. Kordovában éltek. Aurél és Natália mohamedán szülőktől származtak, de ők keresztények voltak, házaspár, két gyermekkel. Keresztényeket támogattak, ápoltak. Valaki feljelentette őket és barátaikat. Félix Palesztinából került nemrég Hispániába. Együtt szenvedtek vértanúságot. A két gyermeket Szent Eulógiusz gondozta tovább †852. [III110]

Szent Hermolaosz és társai

vértanúk

Szent Joakim,

a Boldogságos Szűz Mária édesapja, Szent Anna férje. Kemény böjttel és sok imával könyörögte ki a kegyelmet, hogy végül is megszülessen gyermekük Mária. [B82; C482; F726; I290; III210; Z1614)

Névnapok: Aniella, Anikó, Anina, Anita, Anna, Kisanna, Nanetta, Ninon, Panna, Taddeus, Tádé.

JÚLIUS 27.

Szent Aurél és Szent Natália

vértanúk. Kordovában éltek. Aurél és Natália mohamedán szülőktől származtak, de ők keresztények voltak, házaspár, két gyermekkel. Keresztényeket támogattak, ápoltak. Valaki feljelentette őket és barátaikat. Együtt szenvedtek vértanúságot. A két gyermeket Szent Eulógiusz gondozta tovább †852. [III110]

Szent Hermolausz

vértanú. Szent Pantaleon tanítója volt. †305. [III117]

Hét nemes ifjú (a hét alvó)

vértanúk. Déciusz idejében kereszténységük miatt elítélték őket. Megszöktek, és egy barlangban kerestek menedéket. Az üldözők befalazták őket a barlangba. 200 év múlva egy pásztor talált rá ereklyéikre, amikor juhai számára aklot készített. II. Teodóziusz császár idején az ereklyéket átvitték Efezusba (“200 éves álom után kijöttek”), majd idővel Marseille-be, Szent Viktor templomába kerültek. †250. [F727; III117]

Szent Kamilla (Kamill)

hitvalló. Az Abruzzókban levő Chieti közelében, Bucchianico faluban született, apja katonatiszt volt, de korán meghalt. Kamill zsoldos lett, de mindenét eljátszotta szerencsejátékon. Ekkor megért, szeretett volna szerzetesként vezekelni, betegápolással foglalkozni. Néri Szent Fülöp lett a lelki vezetője. Pap lett, megalapította a kamiliánusok betegápoló rendjét. Mária kongreganista volt. †1614. [III74; Z1600; T301; C233]

Szent Márta

szűz. Betániában Mária és Lázár testvére volt. Rendületlenül hitt Lázár feltámasztásában. †~80. [B83]

Szent Nevolon

hitvalló. A spanyolországi Favencia városában egyszerű varga (cipész) volt. Súlyos betegség után világias életstílusa megváltozott: sokat elmélkedett, imádkozott, segített a szegényeken és elzarándokolt Compostellába, meg Rómába. Példája feleségét is megnyerte a komoly keresztény életre. A kézműveseknek vezeklő egyesületet hozott létre szülővárosában, ahol ma is nagy a tisztelete. †1280. [III117]

Szent Olga

Boldog Berni Péter

Mária kongreganista

Szent Pantaleémon (Pantaleon)

orvos vértanú. A kisázsiai Nikodémienben született, apja pogány volt, keresztény anyját korán elvesztette. Híres orvos lett, Maximiánus Gallus császár udvarában szolgált. Az erkölcstelen életet egy pappal történt beszélgetés után hagyta el. Megkeresztelkedett, és még apját is megtérítette. †305. [B83; III113; M1086]

Boldog Aquaviva Rezső

vértanú. Jezsuita volt és kongreganista. †1574.

Szent Rudolf

Névnapok: Ajtony, Aurél, Bennó, Bertold, Celesztin, Gajána, György, Györk, Hugó, Julitta, Kamilla, Keresztély, Konstantin, Malakiás, Natália, Natasa, Olga, Pantaleon, Pentele.

JÚLIUS 28.

Della Chiesa Boldog Antal

hitvalló. Gazdag szülők gyermeke Piemontban. Szülei ellenkezése dacára dominikánus lett, sokat tett az eredeti szigorú szabályok helyreállításáért. †1459. [III121]

Szent Celzus

vértanú. Sírját Milánóban Szent Ambrus fedezte fel 396 táján. †~68. [B83; M1086)

Szent I. Ince

pápa és hitvalló. Albanóban született. Valószínűleg ő volt “Innocentius” remete. 401-ben lett pápa. Sok levélben szervezte és irányította az Egyházat. Kormányzása alatt a gótok elfoglalták és feldúlták Rómát. Ő azonban a romok dacára is az Egyház fejeként kormányzott tovább: Küzdött az eretnekek ellen. Péter tekintélyével fogta egybe a széteső világot. Minden fontos ügynél ragaszkodott, hogy a római püspök elé kerüljön. †417. [C248; I262; III117; M1086; P42]

Szent Guthlake

hitvalló. Előkelő család gyermeke volt, mégis félelmetes rablóvezér lett az angliai Mercia tartományban. Egy álom nyomán megtért, a reptoni apátságban hét évig vezekelt, majd a Lincolnshire mocsarai közt lett remete. Sírja felett emelkedik a Croyland-i apátság. †714. [III121]

Szent Nazarius

vértanú. Sírját Milánóban Szent Ambrus fedezte fel 396 táján. †~68. [B83; M1086]

Szent Prohor

apostoltanítvány és társai. Jóhírben álló, lélekkel eltelt, bölcs férfiak voltak, akiket Jeruzsálemben az apostolok a szegények gondozására kiválasztottak. [ApCsel 6, 3 kk.; BL1505]

Szent I. Viktor (Győző)

pápa és vértanú. Nagy határozottsággal ítélte el kora veszedelmes eretnekségeit. †202. [III121; M1086]

Szent Sámson (Sampson)

püspök és hitvalló. Írországban tevékenykedett. †~564. [III121]

Névnapok: Ada, Adelina, Adina, Bars, Botond, Győző, Ince, Irén, Leó, Nauzika, Salamon, Szabolcs, Viktor.

JÚLIUS 29.

Szent Beatrix, Szent Fausztinus és Szent Simplicius

vértanúk. Simplicius és Fausztinus testvérek voltak, Diokletianus a Tiberisbe dobta őket. Nővérük, Beatrix eltemette testüket, ezért őt megfojtották. †305. [M1088]

Szent II. Félix (Bódog)

pápa és vértanú. Az ariánus Konstanciusz császár üldözésének lett áldozata, lefejezték. †356. [III124; M1088; P40]

Szent Flóra

szűz és társai vértanúk. Nénjével, Lucillával együtt egy afrikai kalóz elrabolta. Húsz éves rabság után kiszabadultak, hazakerültek, és Galliénusz alatt vértanúságot szenvedtek. †~259. [III125]

Szent Kallinikosz

vértanú

Szent Lupusz (Farkas)

püspök és hitvalló. Nagytekintélyű házas ügyvéd volt Lotaringiában. Hét év házasság után megállapodva mindketten kolostorba vonultak. Később Tryes püspöke lett. Sok ima, virrasztás, engesztelés után, nagy tekintélyben halt meg késő aggkorban. †478. [III125]

Szent Márta

szűz. Betániában Mária és Lázár testvére volt. Rendületlenül hitt Lázár feltámasztásában. †~80. [B83; BL1169; C251; F729; III124; M1088; Z1617]

Szent II. Olaf

király és vértanú. Svédországban nevelkedett, majd 12 évesen már kalóz lett. 1016-ban felszabadította Norvégiát, és királlyá választatta magát. Hazája függetlenségének és megkeresztelésének kettős feladata őrölte. Pogány ellenfelei cseleket, árulásokat szerveztek ellene. Stiklastadnál esett el igen véres csatában. Drontheimben van eltemetve. †1030, [III90]

Boldog II. Orbán

pápa és hitvalló. Folytatta az Egyház szabadságáért vívott harcot és megindította az első keresztes hadjáratot. Zsinatokat szervezett, vitatkozott királyokkal. Nem érte meg az invesztitúraharc befejezését, sem Jeruzsálem visszafoglalásának híre nem érkezett meg haláláig Rómába. †1099. [III122; P117]

vértanú, †134. [M1088; PV87]

Szent Teodóra

vértanú

Névnapok: Adelmár, Bea, Beatrix, Elmó, Farkas, Félix, Fiorella, Flóra, Márta, Olaf, Virág.

JÚLIUS 30.

Szent Abdon és Szent Szennen

vértanúk. Perzsa ifjak voltak, hadifoglyok lettek. Rómában a keresztények kiváltották őket, gondozták a vértanúkat, ők is itt lettek vértanúk. †304. [B84; III129; M1089]

Kolombíni Szent János

hitvalló. Tekintélyes patrícius volt, gazdag szenátor. A szentek életét olvasva megváltozott, jótékonykodásra, betegápolásra fordította vagyonát. Felesége eleinte túlzásnak tartotta ezt az életstílust, később azonban elfogadta. Lánya apáca lett. Ő kétkezi munkákat vállalt olyan helyeken, ahol korábban szenátorként tiszteletben részesült. Társainak és követőinek “elbolondítása” miatt irigyei számkivetésbe küldték, de egy járvány miatt, szolgálataik érdekében visszahívták őket. Társulata halála után szerzetté alakult, mely 1668-ig működött. †1367. [III125]

Szent Julitta

vértanú. A kappadóciai Cezareában volt gazdag özvegy. Egy gonosz ember kiforgatta vagyonából. Julitta hiába emelt vádat, mert istentelenséggel vádolták meg. Mivel nem áldozott a császárnak, máglyahalálra ítélték. Önként indult a máglyára. Teste épségben maradt. †303. [III129]

Szent Judit

Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter

püspök és egyháztanító. Pap, majd ravennai püspök volt, nagyhatású szónok. † 450. [Z1619;F730;IV295;C483]

Szent Szilás (Szilvánusz, Saul)

Szent Pál apostol tanítványa és társa második apostoli útján. Előbb Júdással Antióchiában járt, az apostoli zsinat határozatait élőszóval adták elő. Antióchiában is maradt, majd Bereában tevékenykedett. [ApCsel 16, 37 kk.; ApCsel 15, 34 kk. ApCsel 17, 10-15; BL1719]

Névnapok: Avenár, Azucséna, János, Judit, Jutta, Polixéna, Rovéna, Szemőke, Szénia, Xénia.

JÚLIUS 31.

Megigazult Eudokimosz

atya

Szent Firmus

püspök és vértanú. Egy üldözöttnek házában menedéket adott, de a szegény üldözöttet még a kínpadon sem árulta el. Szilárdságáért (neve is ezt jelenti!) a császár mindkettőjüknek megkegyelmezett. †~300. [III136]

Szent Germán

püspök és hitvalló. Gazdag francia származású római ügyvéd, majd hadvezér volt, erőszakosságával sok bánatot okozott. Szent Amátor püspök ekkor isteni sugallatra pappá szentelte, Germán ettől kezdve teljesen megváltozott. Vezeklő életet élt, vagyonát szétosztotta és Szent Lúpusszal Angliában a pelagiánusok ellen küzdött. †488. [III135]

Loyolai Szent Ignác

áldozópap. Baszk földön született 1491 körül. Lovagi ismereteket tanult. 1522-ben megtért. Tanulni kezdett. Párizsban társak álltak mellé, elhatározták, hogy a pápa rendelkezésére állnak, megalapították a Jézus-Társaságot. A kemény aszkézis és sok betegsége felőrölte erejét, 1556-ban megtért Urához. [B84; C253; F731; III129; M1091; T304; Z1620]

Justinus de Jacobis

Lazarista páter volt. Abesszíniában térített. Eredményes munka után üldözni kezdték a római keresztényeket, Jacobist kiutasították az országból és a sivatagban a kimerültségbe halt bele. †1860. [T453]

Kolombíni Szent János

hitvalló. Tekintélyes patrícius volt, gazdag szenátor. A szentek életét olvasva megváltozott, jótékonykodásra, betegápolásra fordította vagyonát. Felesége eleinte túlzásnak tartotta ezt az életstílust, később azonban elfogadta. Lánya apáca lett. Ő kétkezi munkákat vállalt olyan helyeken, ahol korábban szenátorként tiszteletben részesült. Társainak és követőinek “elbolondítása” miatt irigyei számkivetésbe küldték, de egy járvány miatt, szolgálataik érdekében visszahívták őket. Társulata halála után szerzetté alakult, mely 1668-ig működött. †1367. [III125]

Mastoc (Meszrop)

Művelt örmény szerzetes-remete, majd pap volt. Megalkotta az örmény írás rendszert. Igen sok művet fordítottak örményre. Egy ideig az örmény egyház vezetője is volt. †440. [T39]

Névnapok: Bató, Fábiusz, Germán, Heléna, Ignác, Ignácia, Ilona, Kázmér, Oszkár.

AUGUSZTUS 1.

Liguori Szent Alfonz Mária

püspök és egyháztanító. A redemptoristák alapítója. †1787. [C259; F801; III140; M1094; T406; Z16221]

Szent Caritasz, Szent Fidesz és Szent Spes

szűzek és vértanúk. Anyjuk volt Szent Sophia. †120. [III140]

Szent Ethelvold (Adelwold)

püspök és hitvalló. A glastonbury-i kolostorban nevelkedett, ő is szerzetes lett. Gondoskodott a szerzetesi fegyelem ápolásáról, az iskoláztatás javításáról. Püspökké választották, reformtörekvéseit püspökként is folytatta. †984. [III156]

Szent Makkabeus testvérek,

vértanúk. A szír elnyomás el akarta téríteni a zsidókat az igaz Isten tiszteletétől. Hét fiút az édesanyjukkal kínoztak halálra, de ők a feltámadásba vetett hittel vállalták a halált. Nevüket nem jegyezték fel, de az ebben a korban fellángoló zsidó szabadságharc hőseiről a keresztény hagyomány nevezte el őket Makkabeusnak. †Kr.e. ~167. [2Mak 7; BL1141; M1093; III140]

Eymard Boldog Péter

hitvalló. Az oltáriszentség fáradhatatlan apostola volt, eucharisztikus egyesületeket alapított. †1868. [III140]

(Vasas) Szent Péter

bilincseit az apostol Jeruzsálemből történt szabadulása után (ApCsel 12) a megtért börtön kapitánya és családja őrizte. Ezek az 5. században Eudoxia császárnő bírtokába kerültek. Innen az egyik lánc Konstantinápolyba, a másik Rómába került. A Rómába vitt lánc csodálatosan forrt össze azzal, amelyet Szent Péter római fogsága idején viselt. [III140; M1093; PV7]

Névnapok: Boglárka, Ete, Fodor, Galatea, Gusztáv, Kleopátra, Mahália, Makabeus, Médea, Nadinka, Nádja, Orchidea, Pál, Pálma, Pénelopé, Peónia, Péter, Reményke, Tulipán, Zsófia

AUGUSZTUS 2.

Liguori Szent Alfonz Mária

püspök és egyháztanító. A redemptoristák alapítója. †1787. [C259; F801; III140; M1094; T406; Z16221]

Szent I. István

pápa és vértanú. Rómában született. Az eretnekek által megkereszteltek keresztségét is érvényes keresztségnek mondta ki. †257. [M1094; III146]

Szent István

első vértanú megtalálása. Diákonus volt, lelkes hithirdető. Hamis vádak alapján a főtanács itélete alapján megkövezték. †34 körül. [C499; IV384; M1097; III149]

Vercelli Szent Özséb

püspök. Pap, majjd püspök lett. Küzdött az ariánusok ellen, számüzetésbe is került. †371. [C484; F802; IV339; Z1622]

Porciunkulai búcsú

Kis kápolna áll Assisi közelében, ma már a Maria degli Angeli templomban. Itt kapta Szent Ferenc a hivatását, és itt kérte a teljes búcsú kiváltságát. Ezen a napon a ferencesek templomaiban teljes búcsú nyerhető el. [III146]

Névnapok: Alfonz, Alfonza, Alfonzina, Elfrida, Gusztáv, Lehel, Lél, Mária, Mia, Szerénusz

AUGUSZTUS 3.

Boldog Gazotti Ágoston

hitvalló. Zágrábi püspök volt, Domonkos-rendi szerzetes, de sokat munkálkodott Budán Anjou Károly királyságának elismertetésén. Nehéz küzdelmet vívott az egyházi birtokokat önkényesen bitorló főurakkal, és sokat fáradozott az egyházi fegyelem megszilárdításán. A főurakkal vívott harc folyamán kegyvesztett lett a király előtt, ekkor Nápoly közelében, Lucerában nevezték ki püspöknek. †1323. [III146]

Szent Dalmátosz

atya

Szent Fausztosz

atya

Szent István

első vértanú megtalálása. Diákonus volt, lelkes hithirdető. Hamis vádak alapján a főtanács itélete alapján megkövezték. †34 körül. [C499; IV384; M1097; III149]

Szent Izsák

atya

Szent Lidia

özvegy. Bíborkereskedő volt, Szent Pál Filippiben térítette meg. †70. [ApCsel 16, 14 kk.; BL1121; III150; F803]

Boldog Tomázó Teréz

szűz. Korán megárvult, nagybátyjánál kemény cselédssorban nevelkedett. Ő minden megpróbáltatást alázatosan viselt, együtt élt Istennel. Később szerzetesnő lett, ekkor még alázatosabban és még nagyobb önmegtagadásban élt. †1578. [III150]

Névnapok: Ágost, Ágoston, Bennó, Harmatka, Hermina, István, Kamélia, Lídia, Mirtill, Nikodémusz, Tea, Teréz, Terézia, Tíria

AUGUSZTUS 4.

Szent Arisztark

vértanú. Szent Pál tanítványa és társa. A fogságban is társa volt. †67. [ApCsel 19, 29; ApCsel 20, 4; ApCsel 27, 2; Kol 4, 10; Filem 24; BL94; III150]

Szent Domonkos

hitvalló. Spanyolország középső részében, Calarogában született. Már gyermekként szenvedéseket vállalt, önmegtagadást gyakorolt. Pappá szentelték, kanonok lett. Olyan rendet hozott létre, amelyik a megyéspüspökök felügyelete alatt prédikál és lelkészkedik. Egyik útján halálosan megbetegedett, Bolognában halt meg 1221-ben. [M1097; III150]

Effezusi hét ifjú

vértanú

Szent Hermina

Vianney Szent János Mária

áldozópap. 1786-ban született, édesanyja vallásosan nevelte, csak 19 évesen tudott papi tanulmányokat kezdeni, ám nehezen ment a tanulás. 29 éves korában szentelték pappá. Arsba került plébánosnak, sokat foglalkozott híveivel. Tömegek jöttek hozzá gyónni és tanulni tőle. †1859. [B84; C262; III173; M1105; T421; Z1623]

Szent Perpetua

özvegy. Szent Pál keresztelte meg. †80. [III150]

Névnapok: Dominika, Domokos, Domonkos, Döme, Jusztin, Nedda, Törtel

AUGUSZTUS 5.

Szent Afra

vértanú. Nyilvános nő volt, Szent Nárcisz püspök térítette meg. Augsburgban, a Lechmezőn végezték ki. Sírja fölé emelték Szent Ulrik templomát. †305. [III159]

Szent Ethelvold (Adelwold)

püspök és hitvalló. A glastonbury-i kolostorban nevelkedett, ő is szerzetes lett. Gondoskodott a szerzetesi fegyelem ápolásáról, az iskoláztatás javításáról. Püspökké választották, reformtörekvéseit püspökként is folytatta. †984. [III156]

Szent Krisztina

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony)

A Santa Maria Maggiore templom Szűz Mária Istenanyaságának tiszteletére lett szentelve. Helyét csodásan jelölte ki egy álomban megjósolt jel: augusztusban hó borította a telket. [M1098; C484; F805; Z1623]

Szent Nonna

özvegy. Idősebb Szent Gergely felesége, Nazianzi Szent Gergely, Szent Cezáriusz és Szent Gorgónia édesanyja. †~375. [III160]

Szent Oszvald

hitvalló. Szent Etheelfridnek, Northumbria királyának fia, Szent Ebba öccse volt. Haddal szerezte vissza országát és főgondja volt megtéríteni országát. Csatában a sokszoros túlerő ölte meg. †642. [III160]

Névnapok: Ábel, Abélia, Emőd, Havaska, Krisztina, Lúciusz, Manon, Mária, Oszvald, Őzike, Peregrina, Szalvátor, Viátor, Zebulon

AUGUSZTUS 6.

Szent Agapitusz

diakonus és vértanú. II. Szixtusz pápa diákonusa volt, együtt lettek vértanúk. †258. [B86; M1099)

Szent Berta

Szent Doroteusz

apát és hitvalló. Gázában élt. Gyermekkorában nem szeretett tanulni, de kolostorba lépve keményen tanulni kezdett, nagyon hasznos könyveket írt a lelki életről. †560. [III163]

Szent Felicissimusz

diakonus és vértanú. II. Szixtusz pápa diákonusa volt, együtt lettek vértanúk. †258. [B86; M1099)

Szent Jusztusz és

Szent Pásztor

vértanú. 100-14 éves gyermekek voltak, testvérek. Önként jelentkeztek a helytartó előtt, bátran megvallották hitüket. Lefejezték őket Complutumban. †304. [III160]

Szent Kremesz

hitvalló. Szicíliában volt remete. Kolostoort épített, ennek elöljárójaként halt meg. †1116. [III163]

Urunk színeváltozása

Jézus színeváltozását Mt 17 írja le. [BL1720; M1098; C484; III162; F806]

Szent II. Szixtus

pápa és vértanú. Athénben született, bölcsessége vezette a keresztségen át a pápaságig. Elfogatásakor Lőrinc volt a diákonusa, szétosztatta vele az Egyház kincseit a szegényeknek. †258. [B85; C484; F807; M1099; III162; Z1632]

Névnapok: Berta, Bettina, Géza, Gusztáv, Oktávia, Szixtusz, Ulrika

AUGUSZTUS 7.

Szent Albert

hitvalló. Szicíliában karmelita szerzetes volt. Szaracénok és zsidók közt térített. Szónoklatai nagyon hatásosak és meggyőzőek voltak, a nép által őrzött hagyomány alapján sok csodáját tartják nyilván. †1307. [III167]

Szent Dométiosz

vértanú

Szent Donát

püspök és vértanú. Az aposztata Julián császár végeztette ki. †362. [M1101]

Szent Kajetán

áldozópap. Jogász, majd pap lett. Megalapította a teatinusok rendjét a papság és a nép hitének felújítására. †1547. [B86; C484; III164; M1101; Z1632]

Szent II. Szixtus

pápa és vértanú. Athénben született, bölcsessége vezette a keresztségen át a pápaságig. Elfogatásakor Lőrinc volt a diákonusa, szétosztatta az Egyház kincseit a szegényeknek. †258. [B85; C484; F807; M1099; III162; Z1632]

Szent Viktriciusz

püspök és hitvalló. 17 évesen római katona volt. Katolikus lett, ezért nagyon megkínozták, és halálra itélték. Csodásan megszabadult, ekkor tanulni kezdett. Ötvenévesen Rouen város püspökévé választották. Sok pogányt térített meg. Barátság fűzte Tours-i Szent Mártonhoz és Nólai Szent Paulinhoz. †~406. [III167]

Névnapok: Afrodité, Albert, Arabella, Donát,Donatella, Emiliána, Hilária, Ibolya, Kajetán, Kötöny, Ulrik, Uránia, Vénusz

AUGUSZTUS 8.

Boldog Altmann

püspök és hitvalló. Passau püspökeként igyekezett a papság régi fegyelmét helyreállítani. IV. Henrik király igazságtalanul üldözte. †1091. [III173]

Szent Cirjék (Ciriakus), Szent Largusz és Szent Smaragdusz

vértanúk. Már a 4. században tisztelték, a 14 segítő szent közt szerepelt. Segítségül hívják tisztátalan kisértések és gonosz szellemek ellen. †309. [M1103; III173]

Szent Domonkos

áldozópap. Spanyolország középső részében, Calarogában született. Már gyermekként szenvedéseket vállalt, önmegtagadást gyakorolt. Pappá szentelték, kanonok lett. Olyan rendet hozott létre, amelyik a megyéspüspökök felügyelete alatt prédikál és lelkészkedik. Egyik útján halálosan megbetegedett, Bolognában halt meg 1221-ben. [B87; C266; F808; III150; M1097; T221; Z1633]

Szent Emilián

hitvalló főpap

Boldog Fáber Péter

hitvalló. Egyszerű füldmivesek gyermeke volt. Kitünő tanuló lett, iskolatársa Xavéri Szent Ferencnek és Loyolai Szent Ignácnak. Pappá szentelték, és heten, első jezsuiták elindultak Szentföldi zarándoklatra, ám az nem valósult meg. Bejárta Németországot misszionálva, majd Spanyolországba és Portugáliába vezényelték. A tridenti zsinaton is jelentős feladatai lettek volna, de útközben, Rómában elhunyt. †1546. [III168]

Névnapok: Cirjék, Eszmeralda,Gusztáv, Hartvig, László

AUGUSZTUS 9.

Vianney Szent János Mária

áldozópap. 1786-ban született, édesanyja vallásosan nevelte, csak 19 évesen tudott papi tanulmányokat kezdeni, ám nehezen ment a tanulás. 29 éves korában szentelték pappá. Arsba került plébánosnak, sokat foglalkozott híveivel. Tömegek jöttek hozzá gyónni és tanulni tőle. †1859. [B84; C262; III173; M1105; T421; Z1623]

Szent Mátyás

apostol. Az áruló Júdás helyére választották az apostoli testületbe. [B28, BL1179; 101; C75; F224; M889; T204; Z1470]

Szent Román

vértanú. Római katona volt és Szent Lőrinc példáját látva megtért. Ezután hamarosan lefejezték. †258. [M1105]

Névnapok: Emőd, Hágár, János, Mária, Roland, Román

AUGUSZTUS 10.

Szent Blanka

özvegy. IX. Alfonz kasztíliai király leánya, VIII. Lajos francia király felesége, és IX. Szent Alajos király édesanyja. Erős kézzel kormányozta Franciaországot és cisztercita apácakolostort alapított. †1252. [III185]

Szent Filoména

Szent Lőrinc (Lóránt, Laurentius)

diakónus és vértanú. II, Szixtusz pápa diákonusaként gondozta a szegényeket. Őt is letartóztatták, ám ő a börtönben is szolgált: vígasztalt, ápolt, betegeket gyógyított. A prefektus kérte az egyház kincseit. Lőrinc a támogatott betegeket, nyomorékokat, koldusokat mutatta be a prefektusnak: "Íme bennük van az Egyház kincse". Megostorozták, majd kínpadon sanyargatták, végül rostélyra fektették, alá parazsat tettek. †258. [B87; C269; F810; III179; M1108; Z1634]

Névnapok: Amadé, Amadea, Bianka, Blanka, Csilla, Filoména, Loránd, Lóránt, Lőrinc

AUGUSZTUS 11

Szent Euplusz

szerpap és vértanú

Boldog Vernahegyi János

hitvalló. Előkelő szülei hatására már 10 éves korában Fermo város kanonokjává választották. Tizenhárom-évesen lemondott, és ferences szerzetesnek állt. Szigorú volt magához, sokat böjtölt, sanyargatta magát, a lelki élet kiváló mestere volt, bár teológiát nem tanult. †1322. [III185]

Szent Klára

szűz. Nagyon vallásos nevelést kapott, és már gyermekként Istennek ajánlotta életét. Szent Ferenc tanítása segítette lelki fejlődését, az Assisi közelében levő Szent Damján templomot kapták meg Klára és társnői. Nem elöljáró, hanem anya volt társnői számára. Sokat böjtölt, önmegtagadó életet élt. Az apostoli szegénység volt az igazi életeleme. 1253-ben hunyt el. [B88; C274; F811; III189; M1111; T230; Z1638]

Szent Tibor (Tiburciusz)

vértanú. Kegyetlen kínzás után lefejezték. †~304. [M1110; III188]

Szent Zsuzsanna

vértanú. Kájusz pápa unokahúga volt, Diokleciánusz fia számára szemelte ki feleségül. Ő azonban pogányhoz nem ment, áldozni sem volt hajlandó az isteneknek, ezért lefejezték. †~304. [B87; III188; M1110]

Névnapok: Dulcinea, Filomén, Filoména, Tibor, Ince, János, Liliána, Lujza, Tarján, Tibériusz, Tibor, Tiborc, Tícia, Trajánusz, Viktor, Zsuzsa, Zsuzsanna

AUGUSZTUS 12.

Szent Euplus (Eupliusz)

vértanú. A szicíliai Catanában volt diákonus. Sem a szentírását nem volt hajlandó leadni, sem hitét nem tagadta meg, ezért kínzás után lefejezték. †304. [T33; III194]

Szent Fociosz és társai

vértanúk

Szent Hilariusz (Hilária),

Gazdag pogány szülők gyermeke volt, kitünő tanuló. Megnősült, kislánya született, és ekkor ismerkedett meg a kereszténységgel. Hamarosan püspökké választották, ám nemsokára keletre száműzték. Kis-Ázsiában is eredményesen munkálkodott, könyveket írt. Visszatérve hazájába, Poitiers püspökeként küzdött az arianizmus ellen. †366. Kígyómarrás ellen hívjuk segítségül. [F812]

Szent Klára

szűz. Nagyon vallásos nevelést kapott, és már gyermekként Istennek ajánlotta életét. Szent Ferenc tanítása segítette lelki fejlődését, az Assisi közelében levő Szent Damján templomot kapták meg Klára és társnői. Nem elöljáró, hanem anya volt társnői számára. Sokat böjtölt, önmegtagadó életet élt. Az apostoli szegénység volt az igazi életeleme. 1253-ben hunyt el. [B88; C274; F811; III189; M1111; T230; Z1638]

Szent Porkáriusz és ötszáz társa

vértanúk. A lerini apátság feje volt. Szaracén kalózok törtek kolostorukra és kegyetlenül kivégezték őket †~ 732. [III194]

Névnapok: Diána, Hilária, Hiláriusz, Hilda, Klára, Letícia, Orália, Sugárka

AUGUSZTUS 13

Boldog Gertrud

szűz. Magyar Szent Erzsébet legkissebb lánya. Másfél évesen már az Altenburg melletti premontrei apácakolostorba került, 21 évesen főnöknő. Az alázatosság, önmegtagadás és írgalmasság példaképe. 70 évesen hunyt el. †1297. [III197]

Szent Hippolitusz

áldozópap (ellenpápa) vértanú. Tudós, szigorú pap volt. Ellentétbe került az enyhe Callixtusz pápával, ezért ellenpápává választották. Száműzetésben halt meg. †235. [B89; PK27; Z1639)

Boldog XI. Ince

pápa. Katona volt, majd pap, bíboros és pápa lett. Sokat tett a török legyőzése érdekében. †1689. [C485; F813; Z1638; P192]

Szent Ipoly (Hyppolitus)

vértanú. Valérián császár testőre volt, Szent Lőrinc térítette meg. Szent Lőrinc holtteste melletti szorgoskodása elárulta, hogy ő is keresztény. Ekkor családját kivégeztették, őt pedig lófarokhoz kötözve hurcolták végig a városon, haláláig. Mindvégig állhatatos maradt. †258. [M1111; III197]

Berchmans Szent János

hitvalló. A belgiumi Brabantban született. Nagyon szeretett ministrálni. Egy kanonok szolgálatába került, majd jótevők segítségével tanulni kezdett. Nagy tehetségű volt. Jezsuita lett, Antwerpenben majd Rómában tanult tovább. 23 évesen hunyt el, kezében a szabályzattal, olvasóval és kereszttel. †1621. [III233]

Szent Kasszián

vértanú. Gyorsírástanító volt Imolában. Amikor kiderült, hogy keresztény, pogány tanítványai íróvesszeikkel (stílusaikkal) írták tele a testét, mígnem a sok sebtől szenvedve lassan elvérzett. †304. [M1111; III194]

Hitvalló Szent Maximosz,

hitvalló. Heraklius császár titkára volt, nagytudású, előkelő konstantinápolyi. Az eretnekek elleni harc nyomán elfogták, a pápát száműzték, őt zsinat elé hurcolták. Állhatatossága miatt megcsonkították, sebeibe belehalt. †662. [T146; III197]

Szent Ponciánusz

pápa és vértanú. Római pap volt, majd pápa. A kitört keresztényüldözés Szicíliába száműzte, ahol lemondott és meghalt. †235. [Z1639; M1241; PK28; P28]

Szent Radegunde (Radegundis)

A névleg keresztény, ám bosszúálló és kegyetlen, Clotár frank király felesége volt. Ő az udvarban is megőrizte imádságos lelkületét, sokat böjtölt, gondozta a szegényeket, távol maradt a zajos duhajkodásoktól. Amikor véres leszámolást rendezett férje, a királyné az udvarból kolostorba távozott, és Medárd avatta diakonisszává. 518-587. [B89; T125; III198]

Névnapok: Áldáska, Belinda, Benedetta, Benedikta, Emőd, Gertrúd, Hannó, Hippia, Hippolit, Hippolita, Ibolya, Ipoly, János, Kasszián, Maxim, Relinda

AUGUSZTUS 14

Szent Atanázia

özvegy. A görög Egéna szigetén élt. Férjét rávette, hogy kolostorba vonuljon, ő maga, társnőivel félig kolostori, félig remete életet élt. Alázatos, szelíd és önsanyargató volt. Sokat böjtölt, dúrva szőrből készült ruhát viselt, fekvőhelye kő volt. Halála után teste hosszú éveken keresztül ép maradt és kellemes illatot árasztott. †~860. [III203]

Szent I. Marcell

pápa

Szent Maximilián Mária Kolbe

áldozópap és vértanú. Ferences szerzetes volt, japán misszionárius. Náci haláltáborban önként áldozta életét egy családos ember helyett. †1941. [B89; C485; F814; Z1640]

Szent Özséb

áldozópap és vértanú. Római pap volt, Konstanciusz császár alatt az arianizmus ellen küzdött, ezért egy szobába zárva hét hónapig raboskodott. Ott hunyt el. †~350. [M1111; III202]

Szent Radegunde (Radegundis)

A névleg keresztény, ám bosszúálló és kegyetlen, Clotár frank király felesége volt. Ő az udvarban is megőrizte imádságos lelkületét, sokat böjtölt, gondozta a szegényeket, távol maradt a zajos duhajkodásoktól. Amikor véres leszámolást rendezett férje, a királyné az udvarból kolostorba távozott, és Medárd avatta diakonisszává. 518-587. [B89; T125; III198]

Névnapok: Atanáz, Atanázia, Bere, Marcell, Menta, Menyhért, Mikeás, Özséb, Tanázia

AUGUSZTUS 15

Szent Alípiusz

püspök és hitvalló. Szent Ágoston néhány évvel fiatalabb társa és barátja volt, ő is Tagestében született. Rómában jogot tanult, majd közhivatalban dolgozott. Milánóban Ambrus beszédeit hallgatva mindketten megtértek, megkeresztelkedtek. Hazájába visszatérve Tagaszte püspöke lett, kolostori közösséget alapított. A vandál hadak pusztítása elől Hippóba menekült, ott lelte halálát több mint hetven évesen, több püspöktársával együtt. †430. [III203]

Kosztka Szent Szaniszló

1550. október 28-án született. 1564-ben, Bécsben a jezsuitáknál kezdett tanulni. Miksa császár ugyan elüldözte a jezsuitákat, Szaniszló azonban a betegágyán meghívást kapott a rendbe lépésre. Sok nehézség ellenére ez meg is történt, de a próbaidő alatt, 1568. augusztus 15-én meghalt. [B124; C408; IV195; T363]

Szűz Mária

mennybevétele (Nagyboldogasszony). Isten-anya, szeplőtelenül fogantatott. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe. [C485; F815; M1114)

Szent Napoleon

vértanú. Rómában, Dioklecián üldözése idején megkínozták a hitéért, a súlyos sebekbe a börtönben meghalt. †305. [III207]

Szent Tarzíciusz

vértanú. A katakombákban gyertyavívő ministránsok szolgáltak az oltár körül, Tarziciusz is. A börtönben sinylődő testvéreknek szolgálatkész segítők vitték a Szent Testet. Augusztus 15-én Tarziciuszra került a sor. Kamasz társaság állította meg, rángatni kezdték, egyre dúrvábbak lettek, ütötték. Tarzíciusz végül is élettelenül rogyott a földre. †257. [C276; III214]

Névnapok: Ali, Asszunta, Mária, Mária Asszunta, Masa, Napoleon, Tarzícia, Tarzíciusz, Vladimir

AUGUSZTUS 16.

Szent Ábrahám

Szent Diomédesz

vértanú. Bitíniában volt orvos. Dioklecián üldözése alattlett vértanú. †305. [III210]

Szent István

hitvalló. A világegyház ezen a napon emlékezik első királyunkra, aki vármegyéket szervezett, egyházmegyéket, apátságokat hozott létre, bencés szerzeteseket telepített le, templomokat építtetett. II. Szilveszter pápától apostoli királyi címet kapott, koronát, és Magyarország elismerését. Máriának ajánlotta az országot. †1038. [B90; C286; F820; II237; III222; M1480; T169; Z1539, 1650]

Szent Joakim,

a Boldogságos Szűz Mária édesapja. Kemény böjttel és sok imával könyörögte ki a kegyelmet, hogy végül is megszülessen gyermekük Mária. [B82; C482; F726; I290; III210; Z1614; M1118]

Szent Rókus (Róchus)

hitvalló. 1295-ben született. A francia Montpellierből az itáliai Poenébe érkezett, amikor ott éppen pestis tombolt. Önzetlenül ápolta a betegeket. Megkapva a betegséget őt csak nagy sokára kezdte gondozni egy nemes ember. Felgyógyult, és máris Piacenca betegjeihez sietett. †1327. [B90; F816; III208]

Szent Titusz

vértanú. Római diákonus volt. A gótok betörésekor az egyház kincseit a szegényeknek szétosztotta, ezért állhatatos lélekkel viselte a halált. †410. [III210]

Névnapok: Ábrahám, Áhim, Amelita, Asszunta, Dioméd, Joakim, Rókus, Szeréna, Szerénusz, Teodor, Ugor

AUGUSZTUS 17.

Szent Jácint

szerzetes. Lengyel grófi család gyermeke volt. Bátyja volt Szent Csezló, mindketten Rómában dominikánusok lettek. Hazájukba visszatérve segítették a hit terjesztését. †1257. [M1119; III210; F817]

Kaposvár: a székesegyház felszentelése.

Szent Klára

szűz. Szülővárosában, az Umbriai Montefalkoban hatéves korától elfalazott cellában élt nővérével, Boldog Jankával. Később mindkettőjük ágostonos apáca lett. Imádságos és önsanyargató életét rendkívüli kegyelmekkel jutalmazta az Úr. Teste és szíve ma is teljes épségben van. †1308. [III214]

Szent Liberátusz apát és társai:

Szent Bonifác diakonus, Szent Maximusz novícius, Szent Rogátusz szerzetes, Szent Rusztikusz szubdiakonus, Szent Szeplimusz szerzetes és Szent Szervusz szubdiakonus

vértanúk. A kapszai monostor tagjai voltak. Hunerik ariánus vandál király rá akarta venni őket a katolikus hit megtagadására. Hiába, ezért Kartágóban hajón mágjára tették őket. A tűz azonban ismételten kialudt, ezért agyonverték őket és testüket a tengerbe dobálták. A hullámok partra vetették őket, ekkor társaik nagy tisztelettel eltemették őket. †484. [III213]

Szent Mamás

vértanú. 12 éves volt, amikor a kappadóciai Cezareában hitéért vértanúságot szenvedett. †274. [III214]

Szent Miron

vértanú.

Névnapok: Aminta, Anasztázia, Arika, Árika, Emiliána, Hetény, Jácint, Jácinta, Kármán, Liberátusz, Réka

AUGUSZTUS 18.

Szent Agapitusz

vértanú. Prenestében szenvedett vértanúságot, mint tizenötéves fiú. †305. [M1120; III216]

Szent Flórosz

vértanú

Szent Ilona

császárnő és özvegy. Csodaszép szolgálólány volt, de férje Konstantius, amikor császár lett, eltaszította magától a szegény származása miatt. Fia, Konstantin, amikor uralkodó lett, anyját minden tiszteletbe visszahelyezte. Ilona mindenfelé segítette a szenvedőket, ápolta a szent helyeket. 80 évesen elzarándokolt a Szentföldre. †~326. (l. még: máj.12.)[B91; C280; F818; III216]

Szent Laurosz

vértanú

Szent Rajnald

Szent Tarzíciusz

vértanú. A katakombákban gyertyavívő ministránsok szolgáltak az oltár körül, Tarziciusz is. A börtönben sinylődő testvéreknek szolgálatkész segítők vitték a Szent Testet. Augusztus 15-én Tarziciuszra került a sor. Kamasz társaság állította meg, rángatni kezdték, egyre dúrvábbak lettek, ütötték. Tarzíciusz végül is élettelenül rogyott a földre. †257. [C276; III214)

Vác: a székesegyház felszentelése. [Z1647]

Névnapok: Agenor, Flóris, Ilma, Ilona, Lenke, Rajnajd

AUGUSZTUS 19.

Szent András és társai

vértanúk.

Clairvaux-i Szent Bernát

apát és egyháztanító. A ciszterci rend alapítója. †1153. [M1121; C284; T203; F0819; ZS1648]

Szent Emilia

Szent Ipoly

vértanú

Eudes Szent János

áldozópap. Kis korától szentnek készült, sokat imádkozott. Szülei meg akarták házasítani, de ő pap akart lenni. A kemény tanulás és munka beteggé tette. Több papi társulatot alapított. Terjesztette Jézus és Mária legszentebb Szívének tiszteletét. †1680. [M1121; III217; Z1649]

Szent Lajos

püspök és hitvalló. IX. Szent Lajosnak és Magyar Szent Erzsébetnek unokaöccse. Túszként 14 évesen Barcelonába került, ott ferencesek nevelték. Ő is ferences szeretett volna lenni, de a nápolyi királyságot szánták neki. Végül sikerült engedélyt szereznie és 22 évesen pappá, majd nem sokára toulousei püspökké szentelték. A püspökszentelés előtt beesküdött franciskánusnak. Szeretett volna kolostorba vonulni, de a pápai engedélyért Rómába menet 24 évesen meghalt. †1297. [III221]

Szent Marián

Szent Poncián

pápa

Névnapok: Huba, János, Lajos, Szebáld

AUGUSZTUS 20.

Szent Bernát

hitvalló és egyházdoktor. Benedekrendi szerzetes, apát, kolostoralapító. Kezdeményezései nyomán alakult ki a ciszter rend. †1153. [B91; C284; F819; III250; M1121; T203; Z1648]

Szent István király,

magyarország fő-védőszentje. Vármegyéket szervezett, egyházmegyéket, apátságokat hozott létre, bencés szerzeteseket telepített le, templomokat építtetett. II.Szilveszter pápától apostoli királyi címet kapott, koronát, és Magyarország elismerését. Máriának ajánlotta az országot. †1038. [B90; C286; F820; II237; III222; M1480; T169; Z1539, 1650]

Szent Leovigild és Szent Kristóf

vértanúk. Kordovai szerzetesek voltak. A mórok hitükért börtönbe vetették, majd lefejezve elégették őket. †852. [III227]

Szent Manetti

hitvalló. A szervita rend alapítóinak egyike. [I166]

Szent Sámuel

próféta. Ramatajimból származó levita volt. Kis korától a szentély szolgálatára nevelték. [1Sám; 1Krón 6, 13; BL1558; III227]

Névnapok: Bernát, Éliás, Filibert, István, Sámuel, Stefánia, Vajk

AUGUSZTUS 21.

Tolomei Boldog Bernát

hitvalló. Sziéna polgármestere volt, de más előkelő állásokat is betöltött. Negyvenévesen kolostort épített a magányban és egy bencés kongregációt alapítottak. Betegápolás közben fertőzést kapott és úgy halt meg. †1348. [III233]

Chantal Fremiot Szent Johanna Franciska

özvegy. Férjhez ment, és hat gyermekük született. Férjét korán elvesztette. Szalézi Szent Ferenc lett a lelki vezetője. Együtt megalapították a vizitációs nővérek szerzetesrendjét. †1641. [M1122; III227; C498; T352)

Szent X. Piusz

pápa . Szorgalmas ministráns volt, és jó tanuló. Szemináriumba jelentkezett. Bíboros és velencei pátriárka lett, majd pápává választották. Az Egyház belsô megújulása felé fordult. Harcolt a "modernizmus" ellen. Törekvése volt, hogy "a hívek ne imádkozzanak a mise alatt, hanem a misét imádkozzák". Buzdított a gyakori áldozásra, a gyerekek elsô áldozásának elôre hozatalára. Nagyon jó humora volt, de igen kemény is tudott lenni. †1914. [B92; C292; F821; T445; Z1658)

Szent Sámuel

próféta. Ramatajimból származó levita volt. Kis korától a szentély szolgálatára nevelték. [1Sám; 1Krón 6, 13; BL1558; III227]

Szent Tádé

Névnapok: Baldvin, Eleonóra, Erik, Erika, Franciska, Grácia, Hajna, Johanna, Kemenes, Maximilián, Sámuel, Samuella

AUGUSZTUS 22.

Szent Agaton (Agatonikosz), Szent Euticha, Szent Filippa és Szent Kápia

vértanuk. Dioklecián idejében az üldözések elől egy időre elmenekültek, de visszatérve keresztény könyvek rejtegetése címén jelentették fel őket. Barátnők voltak, és Agaton a barátjuk. A fiatalok Agapéval, meg annak testvéreivel kerültek a bírák elé. †304. [II12)

Szent Ipoly

vértanú. A hit védelmében sokat tett tollával, ezért száműzték, és ott halt meg. †235. [M1123]

Berchmans Szent János

hitvalló. A belgiumi Brabantban született. Nagyon szeretett ministrálni. Egy kanonok szolgálatába került, majd jótevők segítségével tanulni kezdett. Nagy tehetségű volt. Jezsuita lett, Antwerpenben majd Rómában tanult tovább. 23 évesen hunyt el, kezében a szabályzattal, olvasóval és kereszttel. †1621. [III233]

Szent Menyhért

Szent Szimforián

vértanú. Autun francia város fia volt, alig serdült még ifjúvá. Nem tartotta meg a pogány Ceres isten ünnepét, ezért bíró elé állították. Fiatal kora ellenére sem börtön, sem megfélemlítés nem tudta megingatni. Bátran vállalta a lefejezést. †~180. [M1123; III237]

Boldogságos Szűz Mária Királynő

Az effezusi zsinak Istenanyának tiszteli Máriát, a Messiáskirály anyjának. Gábor főangyal a Születendő Gyermeket királynak jövendölte, a Napba öltözött asszony fejét 12 csillagból álló csillagkorona díszíti. Az ünnepet 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa. [F822] (Ez a tizenkét csillag jelenik meg az Egyesült Nemzetek zászlóján!)

Szűz Mária Szíve

Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe ( aug.15). [M1123]

Szent Timót

vértanú. Lefejezték. †311. [M1123]

Névnapok: Agaton, Arnold, Barakony, Eutímia, János, Mária, Menyhért, Merse, Mirjam, Szigfrid, Timót, Timótea, Zakeus, Zdenka, Zekő, Zsadány

AUGUSZTUS 23.

Szent Asztériusz,

Szent Klaudiusz és

Szent Neon

vértanúk. Ciliciában éltek, testvérek voltak. Mostohájuk feljelentése alapján sok kínzás után kereszthalált szenvedtek. †~305. [III241]

Benici Szent Fülöp

szerzetes. Szervita laikus, majd felszentelt pap volt. Sokat tett kora vallási életének elmélyítésén. †1285. [M1124; III238]

Limai Szent Róza

szűz. Domonkos harmadrendi nővér volt, sok önmegtagadást, fájdalmat vállalt. †1617. [B93; C296; F0823; III276; M1137; T374; Z1661]

Szent Teonás

patriarka és hitvalló. Alexandriában volt pátriárka. †~300. [III241]

Névnapok: Bence, Farkas, Fülöp, Klaudia, Rózsa, Szidónia, Teónia, Zágon, Zakeus, Zombor

AUGUSZTUS 24.

Szent Bertalan

apostol. Egyiptomban, Örményországban térített. Ott szenvedett vértanúságot. †~60. [B93; BL144; C486; F824; III244; M1124; Z1662]

Szent Eutihész

papvértanú

Massa candida, Fehér csapat,

vértanúk. Az afrikai Utikában 153 keresztény került Valerián bírósága elé. Választhattak a mészoltó, vagy Jupiter oltárán való áldozás között. önként ugortak a fortyogó mészbe. †258. [III244]

Szent Teodorik

apát és hitvalló. Belgiumban, katona apa gyermekeként született. Katonának szánta, de édesanyja papnak. Végül is a bencéseknél nevelkedett, majd pap lett. Az elkényelmesedett szerzetesek életének megszentelésén dolgozott. Apátként is igen sok ellenkezést kellett leküzdenie. Nyolcvanévesen halt meg, sikeres reform-tevékenység után. †1087. [III241]

Névnapok: Albert, Alberta, Albertina, Aliz, Bartal, Bartó, Bertalan, Detre, Szilvánusz, Taksony

AUGUSZTUS 25.

Szent Bertalan

apostol. Egyiptomban, Örményországban térített. Ott szenvedett vértanúságot. †~60. [B93; BL144; C486; F824; III244; M1124; Z1662]

Szent Elvira

Szent Genéziusz

vértanú. Pogány szinész volt, és egy megtérő keresztényt kellett egyszer alakítania. Egy látomás, előadás közben megtérésre vezette. Ott a színpadon kijelentette megtérését, vállalta a kínzást és lefejezést. †~305. [III249]

Kalazanci Szent József

áldozópap. A piarista rend alapítója. Szegény gyermekek tanításával foglalkozott. Türelme kimeríthetetlen volt. †1648. [B94; C486; M1130; T343; Z1664]

Kalocsa-Kecskemét: a főszékesegyház felszentelése [Z1664]

Szent Lajos

király.Franciaországot példásan irányította, szent életet élt. Szigorúan igazságos és kimeríthetetlenül békeszerető volt. †1270. [B94; C486; F825; III245; M1127; Z1663]

Szent Patricia

Kempis Boldog Tamás

hitvalló. A "Krisztus Követése" című könyv szerzője. †1471. [B81; III249]

Szent Titusz

Névnapok: Elemér, Elvira, Kleofás, Lajos, Ludovika, Marinetta, Patricia, Tamás, Tomázia

AUGUSZTUS 26.

Szent Adorján

Szent Bernát

egyházdoktor. Cisztercita szerzetes lett testvéreivel, sőt atyjukkal együtt. Megszüntette a II. Anaklétus-féle egyházszakadást, és közreműködött a II kereszteshadjárat elindításában. 63 éves korában hatalmas eredmények birtokában hunyt el. †1153. [III250]

Szent Hadrián vértanú, és özvegy felesége

Hadrián Maximián császár udvari embere volt. Nikomédiában bátran megvallotta hitét, állhatatos maradt kínzásban és börtönben is. Felesége, Natália (l. még alább) hősiesen vállalt minden kockázatot, ápolta férjét és vértanú társait. Ereklyéit Konstantinápolyba vitte. †303. [IV282]

Szent Natália özvegy.

Más hagyomány szerint Hadrián (l.fenn) a keresztények sikeres üldözője volt. Jutalmul görögországba helytartónak nevezték ki, és ekkor tért meg. 303-ban nyerte el a vértanúság pálmáját. Felesége, Natália 310-ig imában, mosolyban .s hitben élt a sír mellett a viszontlátás reményében. [F826]

Boldog Juvenal Ancina János

hitvalló. Kongreganista. †1604. [T341; III284; F831]

Szent Margit

szűz. Firenze mellett volt apáca, majd apátnő. Krisztus és Mária bensőséges közelsége tökéletes engedelmességet, tisztaságot és bölcsességet adott neki. †1330. [III257]

Szent Szekundusz

vértanú. Az egyiptomi Tébából való keresztény légiósok voltak. Kapitányaik voltak Móric, Exszupériusz és Kandidusz. Nem voltak hajlandók együtt működni a keresztények üldözésében, ezért megtizedelték őket, majd valamennyiőjüket kivégezték. †~300. [III257]

Szent Zefirin

pápa és vértanú. 199-től kormányozta az Egyházat. †217. [B95; M1129]

Névnapok: Adolár, Izsó, Margit, Natália, Natasa, Rita, Tália, Zamfira

AUGUSZTUS 27.

Arlesi Szent Cezáriusz

püspök és hitvalló. Már gyermekkorában segítette a szegényeket. Kolostorba vonult, de a kemény önsanyargatásba belebetegedett. Arlesbe küldték gyúgyulni. Pappá szentelték. Prédikált, küzdött a lelki tökéletességért. Irigyei elérték, hogy száműzzék, halálra itéljék, ám igazsága mindég kiderült, ő megmenekült. 73 évesen hunyt el. †542. Ereklyéi Arles-ban a Boldogasszony templomban nyugszanak. [III271]

Szent Gáspár

Kalazanci Szent József

hitvalló. Szentéletű, kitünő tanuló volt. Pap lett, majd nyugtalan lelke az utcán csavargó gyermekeket vette észre. Támogatókat nem igen talált, végül a maga erejéből kezdett tanítani. A piarista rend alapítója, de sok belső bajjal és külső megnem értéssel kellett küzdenie. 97 évesen hunyt el. †1648. [M1130; C486; 343; III258]

Szent Mónika

özvegy. Az afrikai Tagastében élt, egy pogány felesége lett. Jósága, türelme, szelídsége a kereszténységhez vezette anyósát és férjét is. Fia, Szent Ágoston csak nagy kerülővel tért meg Szent Ambrus Milánói püspök segítségével. Ostiában halt meg. †386. [C299; F827; II129; M964; T96; Z1665]

Pásztor

atya

Szent Poimén

hitvalló. 15 éves korában a Szkétisz-pusztába vonult hat testvérével remetének. Rövid, bölcs mondásai sokak épülésére szolgáltak. Sokat imádkozott, böjtölt, de másokhoz nagyon engedékeny volt. †451. [T77; III263]

Névnapok: Cézár, Gáspár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Mónika, Vilja

AUGUSZTUS 28.

Szent Ágoston

püspök és egyháztanító. Zavaros ifjúság után tért meg. Megkeresztelkedése után csak a hittudománynak élt, pap, majd püspök lett. †430. [B95; C302; F828; III264; M1132; T99; Z1666]

Etiópiai Szent Mózes

vértanú. Rabszolga volt, bűnös életet élt, egyre nagyobb bűnök terhelték lelkét, végül már gyilkosság.Menekült és rablóvezér lett. 40 évesen azonban megtért. Jelentkezett egy kolostorban, nyilvános vallomást tett bűneiről, penitenciát vállalt, vezekelt. Éveken keresztül állva imádkozott, lefekvés nélkül. †400. [II314]

Szent Hermesz

vértanú. Előkelő római volt, Rómában szenvedett vértanúságot. †2. szd. [M1132]

Szent Sándor

püspök és hitvalló. Konstantinápolyi püspök volt, küzdött Áriusz eretneksége ellen. †337. [III271]

Névnapok: Ágost, Ágoston, Elmár, Gusztáv, Herman, Hermész, Hermia, Hermiás, Hermina, Hermiusz, Jermák, László, Mimóza, Mózes, Pelágia, Pelágiusz

AUGUSZTUS 29.

Rivoli Boldog Antal

vértanú. Szicíliai dominikánus volt. Nápolyba tartva mohamedán kalózok elfogták. Túniszba került, és a fogságban megtagadva hitét muhamedán lett. A Korán alaposabb tanulmányozása során felismerte annak ürességét, megbánta hitehagyását. Bűnbánatot tartott, majd a szultán előtt megvallotta hitét. Most már nem ingott meg, megkövezték. †1470. [III276]

Szent Beatrix

Arlesi Szent Cezáriusz

püspök és hitvalló. Már gyermekkorában segítette a szegényeket. Kolostorba vonult, de a kemény önsanyargatásba belebetegedett. Arlesbe küldték gyúgyulni. Pappá szentelték. Prédikált, küzdött a lelki tökéletességért. Irigyei elérték, hogy száműzzék, halálra itéljék, ám igazsága mindég kiderült, ő megmenekült. 73 évesen hunyt el. †542. Ereklyéi Arles-ban a Boldogasszony templomban nyugszanak. [III271]

Keresztelő Szent János

vértanúsága. Heródes elvette testvére feleségét. János ezt kifogásolta, emiatt börtönbe került, majd az asszony kívánságára kivégezték. [B96; C487; F829; III275; M1133; Z1667]

Szent Szebba

hitvalló. Angolszász királyként sokat fáradozott népe megtérítésén. Imádságos és önmegtagadó életet élt. Élete végefelé kolostorba vonult. †695. [III275]

Szent Szabina

özvegy és vértanú. Gazdag özvegy volt. Rabnője, Szerápia példájára megtért, együtt lettek vértanúk Rómában. †~126. Ereklyéit 430-ban a Monte Aventino bazilikájába kerültek. [III275]

Névnapok: Beátrix, Bolda, Cézár, Erna, Erneszta, Ernesztina, János, Kamilla, Kandida, Sebő, Szabina

AUGUSZTUS 30.

Szent Adauctusz vértanú, és Szent Félix áldozópap és vértanú.

Félix vértanúságát látva az ismeretlen római Adauctusz csatlakozott Félix vértanúságához. †304. [M1137]

Szent Fiákriusz

hitvalló. Írországból Franciaországba ment. Meaux környékén remete lett. Kertjét bottal szántotta fel †~670. A kertészek és bérkocsisok (fiáker!) védőszentje. [III280]

Szent Gammachiusz

hitvalló. Szent Paulina férje, Szent Paula édesapja volt, tekintélyes római szenátor. Együtt tanult Szent Jeromossal, barátságuk később levelezésben folytatódott. Nólai Szent Paulinnal is élénk levelezésben volt. Gondozta a szegényeket és betegeket. Róma kikötőjében zarándokházat épített. A gótok betörésekor halt meg. †410. [III280]

Szent János

főpap

Szent Letícia

szűz és vértanú. Az ókeresztény korban élt, szűz volt és vértanú lett. [F830]

Szent Pál

főpap.

Szűz Máriáról nevezett Limai Szent Róza

szűz. Domonkos harmadrendi nővér volt, sok önmegtagadást, fájdalmat vállalt. †1617. [B93; C296; F0823; III276; M1137; T374; Z1661]

Szent Rózsa

Szent Sándor

főpap.

Névnapok: Bodony, Félix, Letícia, Patrik, Róza, Rozalinda, Rozita, Rózsa

AUGUSZTUS 31.

Szent Arisztid

hitvalló. Athéni filozófus volt, kereszténnyé lett. 140-ben írást küldött Antoniusz Piusz császárhoz az üldözött keresztények védelmében. †~150. [III284]

Esztergom-Budapest: a bazilika-főszékesegyház felszentelése. [Z1671]

Ancina Juvenalis Szent János

hitvalló. Kongreganista. Orvos és egyetemi tanár volt. Egy gyászmise hatására lelkeket akart a továbbiakban menteni. Néri Szent Fülöppel megismerkedve oratoriánus lett. Kinevezték a piemonti Salusso püspökévé. Sok protestánst térített vissza az Egyházba. Egy botrányos életmódja miatt megdorgált szerzetes megmérgezte, de ő nem árulta el gyilkosát. †1604. [T341; III284; F831]

Trieri Szent Paulin

püspök és hitvalló. Délnyugat-Franciaországban született, pap, majd püspök lett. Harcolt az arianizmus ellen, emiatt a számkivetést is vállalta. A deportálásban hunyt el. †358. 390-ben maradványait hazaszállították és Trierben temették el. [III285]

Szent Rajmund Nonnatusz (Születetlen)

szerzetes. Császármetszéssel született, anyját így vesztette el. Igen mélyen vallásos volt, a fogolykiváltók rendjébe lépett. Egy alkalommal magát ajánlotta fel váltságul. A fogságban is térített, prédikált. Keményen megbüntették, ajkait átfúrva lelakatolták, így került börtönbe. Végül kiszabadult, kardinálissá tették, de ő visszavonult kolostorába. Pápai parancsra Rómába indult, de csak Kardonáig jutott, ott meghalt. Holttestét a Portello melletti erdő Szent Miklós kápolnájába temették.†1240. [M1138; III281]

Névnapok: Albertina, Aldán, Arisztid, Bella, Erika, Hanga, Izabella, Paulina, Rajmund, Rajmunda, Ramóna

SZEPTEMBER 1.

Szent Anna

prófétaasszony, aki közvetlenül halála előtt, 84 éves korában megláthatta az Üdvözítőt [Lk 2, 36-38; III288]

Szent Egyed,

Szent Farkas (Lupus)

püspök hitvalló. Sens-i püspök. A legenda szerint egyszer mise közben az égből mise közben egy drágakő ereszkedett a kelyhébe. †623. [III288]

Szent Gedeon

Zsidó bíró, tetteit a Bírák könyve írja le. [BL481]

Szent Gedeon

apát. Athénben 640 körül született. Öröksége szétosztása után Dél-Franciaországban lett remete. Királyi adományképen barlangjuknál kolostor épült. †~720. [B96]

Szent Józsue

A zsidókat ő vezette be Mózes után az Ígéret földjére. [BL889; III288]

Szent Noémi,

Trieri Szent Paulin

püspök és hitvalló. Délnyugat-Franciaországban született, pap, majd püspök lett. Harcolt az arianizmus ellen, emiatt a számkivetést is vállalta. A deportálásban hunyt el. †358. 390-ben maradványait hazaszállították és Trierben temették el. [III285]

Armengol Boldog Péter

hitvalló. Gőgből és bosszúvágyból kegyetlen rablóbanda vezére lett. Amikor apjával került szembe, aki rablóbandájuk felszámolását akarta végrehajtani, Péter megrendült és a fogolykiváltók rendjébe lépett. Afrikában maga állt be a keresztény foglyok helyett túsznak. A váltságdíj késése miatt csaknem kivégezték. Remeteségben halt meg Tarraconában 66 éves korában. †1304. [III288]

Névnapok: Áron, Egon, Egyed, Farkas, Gedeon, Gedő, Ignác, Izabella, Józsa, Noémi, Tamara, Veréna, Verita, Zádor.

SZEPTEMBER 2.

Szent Antonin

vértanú. Szíriai képfaragó volt. Hazájában, Apameában szenvedett vértanúságot. A legenda szerint holtteste Franciaországba, Pamiers-be került. †~ 350. [III293]

Szent István

magyarország fő-védőszentje. Vármegyéket szervezett, egyházmegyéket, apátságokat hozott létre, bencés szerzeteseket telepített le, templomokat építtetett. II. Szilveszter pápától apostoli királyi címet kapott, koronát, és Magyarország elismerését. Máriának ajánlotta az országot. †1038. [B90; C286; F820; II237; III222; M1480; T169; Z1539, 1650]

Dulau Boldog János és társai

vértanúk. A francia forradalom terrorja azokat a papokat, akik nem tettek esküt az alkotmányra, vad kegyetlenséggel mészárolta halomra. 114 halottból 69 világi pap, 25 pedig szerzetes volt azon a szeptemberi vérengzésen, amelyet Párizsban rendeztek az összefogdosott áldozatokon. 95-öt közülük boldoggá avattak. †1792. [III288]

Ruszka Boldog Miklós

vértanú. Svájci pap volt, protestánsok térítésében eredményesen dolgozott, hamis vádakkal halálra kínozták. †1618. [III293]

Szent Renáta;

Névnapok: Absa, Absolon, Apollinár, Axel, Csépán, Dorina, Ella, Euzébia, Fedor, Fédra, Fodor, Ingrid, István, Margit, Rebeka, Renáta, Teó, Teodor, Teodóra, Tóbiás, Töhötöm.

SZEPTEMBER 3.

Szent Bazilissza

szűz vértanú. Kilenc évesen szenvedte el vértanúságát. Állhatatossága bíráját, Sándort is megtérítette. †305. [III295]

Szent Fébé

özvegy. Szent Pál említi. †~ 70. [Róm 16, 1; III294]

Nagy Szent Gergely

pápa és egyháztanító. 540 körül született Rómában. Róma prefektusa, 578-ban pedig szerpap lett, majd Konstantinápolyban pápai követ. 590-ben pápává választották. Sokat írt erkölcsi és hittudományi kérdésekről. †604. [B97; C307; F903; I257; M902; PK59; T121; Z1672)

Szent Hilda

Ifjabb Oszlopos Szent Simon

hitvalló. Antiochiai volt. Elődjéhez hasonlóan, oszlopon élt 68 évig. A “Csoda” hegyen halt meg nnagy szent és csodatevő hírében. †596. [III295]

Szent Trudbert

vértanú. Angolföldről ment hittérítőnek a Rajna vidékére. Breisgauban egy nekik adományozott erdőrészben kápolnát épített, és szépen induló remeteséget kezdett. Két gonosz szolga orvul megtámadta és megölte. †607. Sírja fölé nemsokára apátság épült, mely csaknem 1200 évig működött. [III294]

Névnapok: Csobán, Hilda, Manszvét, Piusz, Szerafina.

SZEPTEMBER 4.

Szent Ida

özvegy. Szász herceg felesége volt. Férje korai halála után a vestfáleni Herzfeldben, a templom előcsarnokában, férje sírja fölé kis cellát épített, és abban élte le özvegységét. Naponta kétszer osztott eledelt, ruhát a szegényeknek. †~ 813. [III300]

Szent Mózes

A zsidó nép kiszabadítására kapott küldetést. Kimentette a zsidókat az egyiptomi rabságból, vezette a pusztában, törvényt adott nekik. 120 évesen hunyt el Nébó hegyén. Élete Mózes öt könyvében van megírva. [BL1284]

Szent Notburga

szűz. Szakácsnő volt Rothenburg várában. Az ételmaradékokból neki kellett ellátni a környék szegényeit. Amikor a fiatal herceg vette át apjától a várat, az új úrnő helytelenítette a nagy adakozást, elbocsátották a szakácsnőt. Notburga egy parasztházhoz szegődött el, ott élte imádságos életét. Aztán a várat testvérviszály viselte meg, szükség köszöntött be. Notburgát visszahívták, és a gondossága helyre állította a jólétet, ismét tudtak adakozni. A vár templomába temették. †1313. [III296]

Szent Róza;

Szent Rozália

szűz. Fejedelmi udvarban nevelkedett, kényelem és pompa közt. Titokban mindezt otthagyta, az önmegtagadást, a magányt választotta. Barlangba vonult, a legkeményebb önmegtagadást és a szüntelen imát választotta. Halála is ima közben érte. †~1166. A palermói pestisjárvány idején, 1614-ben, egy csodálatos útmutatás nyomán, ott találták meg barlangja padlóján fekve. [B97; III299)

Névnapok: Ida, Mór, Móric, Muriel, Regina, Róza, Rozália, Ruszalka, Tódor.

SZEPTEMBER 5.

Szent Bertin

hitvalló. A franciaországi Szitiuban kolostort alapított. †698. [III304]

Justiniani (Giustiniani) Szent Lőrinc

hitvalló. 1381-ben született Velencében. Szerzetes, pap, majd 1433-tól püspök volt, kinevezték 1451-ben Velence pátriárkájának. Sok szenvedést vállalva, szerényen dolgozott, jótékonyság és jámborság jellemezte. †1455. 1690-ben avatták szentté. [B98; III300.]

Gandersheimi Szent Roswitha

935-ben született. Gazdag szülei kolostori iskolában neveltették. Egész életében ott maradt Gandersheim kolostorában. Az ima mellett mindég a hatalmas könyvtárat bújta, mindent elolvasott és elhatározta, hogy jobb történeteket fog írni. Áhitattal halgatták legendáit és költeményeit, híresek lettek elbeszélései. Ő az első német költő. †1000. [B98]

Szent Viktor;

Névnapok: Albert, Alpár, Bertina, Herkules, Jusztin, Larina, Lőrinc, Ofélia, Romulusz, Viktor, Viktorina.

SZEPTEMBER 6.

Szent Aidán

püspök hitvalló. Az angliai térítés kezdetén, sok kudarc után, Aidán személyes jópéldájával járt élen a térítésben. Egyszerűsége, nyiltsága, adakozókészsége mindenkit meggyőzött. Northumbriát 16 évi apostolkodással megtérítette. †651. Tetemei Lindisfarneban és Hyben nyugszanak. [III304]

Szent Beáta,

Szent Eleutériusz

hitvalló. Spoleto mellett, a bencés kolostor apátja volt. Mindenki tisztelte bűnbánó lelkületét és imádságának erejét. †585. [III307]

Szent Zakariás

próféta. Krisztus születése előtt mintegy 500 évvel idős emberként került haza a babiloni fogságból. A bizonytalankodó Jeruzsálemi zsidóknak mondta jövendöléseit és intelmeit, ezek a nevét viselő könyvben találhatók. [BL1947/4; III307]

Névnapok: Aldán, Beáta, Csanád, Harkány, Ida, Magnusz, Pamina, Zakariás.

SZEPTEMBER 7.

Galuzzi Boldog Ferenc

hitvalló. Jezsuita rendi pap volt, szigorú önmegtagadásban élt, sokakat térített meg. †1731. [III313]

Boldog Pongrác István

kassai vértanú. Jezsuita atya. Sokfelé térített eredményesen a protestánsok között. Amikor meghallotta Bethlen támadásának hírét, Kassára sietett az ottani katolikusok bátorítására. Kegyetlenül megkínozták, majd félholtan a szennygödörbe lökték. †1619. [III308; Z1673]

Boldog Kőrösy Márk,

kassai vértanú. Jezsuita. A nagyszombati papnevelde rektora volt, majd esztergomi kanonok és széplaki apát. 31 évesen Bethlen Gábor 1619-es támadásakor szenvedett vértanúhalált. [III308; Z1673]

Boldog Grodecz Menyhért

kassai vértanú. Jezsuita. A harmincéves háborúban tábori lelkész volt,a katonák szelídsége és jóindulata miatt nagyon szerették. A három kassai vértanú egyike, akik a Bethlen Gábor támadásának áldozatai lettek. †1619.[III308; Z1673]

Szent Regina

szűz és vértanú. Életéről bizonyosat nem tudunk. Az Autun egyházmegyei Alice-ben van látogatott búcsújáró helye. †~ 300. [III313]

Névnapok: Begónia, Ivor, Márkus, Menyhért, Rea, Regina.

SZEPTEMBER 8.

Szent Korbián

püspök hitvalló. 14 évi szent remeteség után a franciaországi Melun mellől Rómába ment, magányt keresni. A pápa azonban püspökké nevezte ki és visszaküldte Melunba. Korbián nem bírt megbékélni a közélettel, ismét a pápához ment felmentésért. A pápa most sem egyezett bele a visszavonulásába. Hazaútján a freinzingi herceg Teodo és fia Grimoáld Freinzingben marasztalták. Kemény kézzel tett rendet, és a freinzingi, illetve müncheni püspökséget alapította meg. †730. [III318]

Szűz Mária

születése (Kisboldogasszony) ünnepe. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15).

Kláver (Claver) Szent Péter

áldozópap. 1580-ban született, jezsuita lett. A délamerikai Kartagénában néger rabszolgákkal foglalkozott. Temette halottaikat, ápolta a betegeket, élelmezte az éhezőket és védte őket uraik dúrvaságától. 40 éves apostolkodása felőrölte, utolsó 4 évében betegtáborban engesztelt. †1654. [B99; III313]

Névnapok: Adorján, Adrián, Adriána, Adrienn, Csobán, Engelbert, Enna, Ibolya, Irma, Kilián, Mária, Nesztor,

SZEPTEMBER 9.

Szent Ádám

Szent Doroteusz, Szent Gorgóniusz és Szent Péter

vértanúk. Péter Dioklecián császár kamarása volt. Társaival (Gorgóniusz és Doróteusz) tiltakoztak a császár keresztényüldözése ellen, ezért kivégezték őket. †304. [III321]

Kláver (Claver) Szent Péter

áldozópap. 1580-ban született, jezsuita lett. A délamerikai Kartagénában néger rabszolgákkal foglalkozott. Temette halottaikat, ápolta a betegeket, élelmezte az éhezőket és védte őket uraik dúrvaságától. 40 éves apostolkodása felőrölte, utolsó 4 évében betegtáborban engesztelt. †1654. [B99; III313]

Boldog Szerafina

özvegy. Pessaroba házasodott egy Sforza-grófhoz. Évekig boldog házasságban éltek, de egy háború során a férj hűtlenné vált, hazatérve pokollá tette az asszony életét. Végül kolostorba záratta, hűtlenséggel vádolta. Az asszony klarissza apáca lett, eredeti nevét (Szuéva) Szerafinára változtatta. 18 évet élt ott alázatban, önmegtagadásban, betegápolásban, házimunkában, imádságban, engesztelésben. Apátnőként halt meg. †1478. [III318]

Névnapok: Ádám, Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Szerafina, Szergiusz, Tivadar.

SZEPTEMBER 10.

Freitas Boldog Luca

özvegy vértanú. A nagaszaki japán keresztényüldözéskor megvallotta hitét, és azt, hogy hittérítőket sokszor fogadott házába. Máglyahalálra itélték 24 társával. Imádkozva, egymást bátorítva haltak meg a lángok közt. †1622. [III325]

Tolentinói Szent Miklós

áldozópap. Szent életű gyermekkora után példaszerű noviciátus következett, majd ágostonos szerzetes és pap lett. Sok önmegtagadás, ima mutatta szentségét. Az Oltáriszentség tisztelete kitöltötte életét. 50 évesen hunyt el. †1306. [III321]

Szent Szalviusz

püspök hitvalló. Ügyész volt, majd szerzetes, később apát lett. Remeteségbe menekült, de Albi városának püspökévé tették. Pestisben halt meg végül is. †584. [III325]

Névnapok: Ciprián, Edgár, Erik, Hunor, Miklós, Mikolt, Nikolett, Nikoletta, Tardos, Zalán.

SZEPTEMBER 11.

Szent Igor,

Boldog Constanzo Kamill

vértanú. Jezsuita. †1622

Spinola Boldog Károly

vértanú. Olasz grófi család gyermeke volt, 20 évesen lett jezsuita. Kalandos úton jutott el Japánba, ott 18 éven át volt hittérítő. Vértanú lett többéves fogság után, máglyahalálra itélték. †1622. [III330]

Szent Pafnúciusz

püspök hitvalló. Egyiptomban, Tebaisz területén volt püspök. Maximinusz császár alatt kegyetlenül megkínozták hitéért. Nagy Konstantin idejében nagy volt a becsülete. †~ 360. [III329]

Szent Prótusz és Szent Jácint

vértanúk. Sírjukat 1845-ben találták meg a Szent Hermes katakombában. Prótusz sírja üres volt, Jácint csontjain égés nyomai látszottak. †~ 258. [III329]

Szent Pulchéria

szűz. Árkádiusz császár és Eudoxia császárnő lánya volt Konstantinápolyban. 15 évesen uralkodó császárnő lett. Öccsének, Theodóziusznak később átadta a hatalmat, de az udvari intrikák miatt többször is számkivetésbe küldték. Ő a személyes sértést feledve mindég az igazságért harcoló lélekkel jött vissza. Harcolt az eretnekek ellen, több zsinatot hívott össze. Öccse halála után ismét császárnő lett, de trónra maga mellé emelte Marciánusz szenátort, akivel a házasságban is megtartotta szüzességi fogadalmát. †453. A görög egyház egyik legnagyobb szentje. [325]

Névnapok: Dioméd, Emanuel, Emil, Emilián, Félix, Helga, Igor, Jácint, Jácinta, Károly, Teodóra.

SZEPTEMBER 12.

Szent Gujdó (Guidó)

hitvalló. Anderlachból származott, a belgiumi Laekenben lett sekrestyés. Csodálatos gondossággal látta el feladatát, igen sokat imádkozott. Szentségének híre elől zarándokútra indult Rómába, majd a Szentföldre. Hét esztendő után haza indult, de Rómában visszafordult, hogy vezetője legyen a zarándokoknak. A zarándokcsapat valamennyi tagja fertőző betegségben elhunyt, csak ő maradt életben. Visszatért Belgiumba, de hamarosan ő is meghalt. †1012. [III338]

Kétszázöt boldog japán

vértanú. Xavéri Szent Ferenc után egy ideig békében fejlődhetett a japán katolicizmus. Azután politikai és vallási megfontolások alapján változó erejű üldözések kezdődtek. Ezek során a legkegyetlenebb kínzásokat találták ki, hogy minél hosszabb és minél fájdalmasabb halált szenvedjenek a vértanúk. †1617-1632. [III331]

Szűz Mária szent neve

emléknapja. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15).

Szent Tóbiás

hitvalló. Ninivében élt a fogság idején. A szegényeket segítette, a holtakat eltemette. Emiatt sok büntetést kellett elviselnie. Szerencsétlen balesetben megvakult, de csodásan meggyógyult. Történetét a nevét őrző könyv tartalmazza. [BL1839]

Névnapok: Gujdó, Ibolya, Irma, Mária, Marion, Tóbiás.

SZEPTEMBER 13.

Szent Amatus

apát hitvalló. Nagy tudású és szentéletű pap volt. Aszegények gondozása és a prédikáció mellett mindég a remeteség vonzotta. Külön engedéllyel remeteségbe vonult, de hamarosan a Wallis kantonban levő Sitten (Sion) város püspökévé választották. A politika üldözőbe vette, végül a breuli bencés kolostor apátja lett. †625. [III334]

Szent Amátusz

püspök hitvalló. Fiatalon belépett a Montblank közelében levő Szent Mór kolostorba. Egy meredek szirten lett szent remete. Szentségének híre ment, ezért elvitték Luxeuil-be, ahol hatása nagy javulást okozott. Visszatérve remeteségébe és élete végéig folytatta áldásos remete életét. †690. [III337]

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János

püspök, egyháztanító. Konstantinápolyi pátriárka volt, csodálatos ünnepi beszédei voltak. Élesen rámutatott a császári ház hibáira, ezért száműzték. †407. [B99; C488; I99; T82; Z1681]

Szent Kornél

pápa vértanú. Az eretnekek ellen küzdött, Gallusz császár száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. †253.

Szent Maurilius (Mór)

püspök hitvalló. Milánóban született, hite miatt száműzték Galliába, ahol Szent Márton angersi püspökké szentelte. Itt azután nagy energiával térítette a pogányokat. †400. [III337]

Névnapok: Amadil, Amáta, Kornél, Ludovika, Lujza, Mór, Móric.

SZEPTEMBER 14.

Szent Gujdó (Guidó)

hitvalló. Anderlachból származott, a belgiumi Laekenben lett sekrestyés. Csodálatos gondossággal látta el feladatát, igen sokat imádkozott. Szentségének híre elől zarándokútra indult Rómába, majd a Szentföldre. Hét esztendő után haza indult, de Rómában visszafordult, hogy vezetője legyen a zarándokoknak. A zarándokcsapat valamennyi tagja fertőző betegségben elhunyt, csak ő maradt életben. Visszatért Belgiumba, de hamarosan ő is meghalt. †1012. [III338]

Aranyszájú Szent János

egyházdoktor születésének napja.. [III340]

A Szent kereszt

felmagasztalása ünnepe. Jeruzsálemben a Szentkereszt tiszteletére bazilikát szenteltek 335-ben. A perzsák a Szent Várost elfoglalva, a keresztet zsákmányul magukkal vitték és csak 628-ban Herákliusz császár szerezte vissza. Mezitláb, szegény ruhában vitte vissza a Kereszt-bazilikába. [III340]

Szent Kornél

pápa vértanú. Az eretnekek ellen küzdött, Gallusz császár száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. †253. [P29; III340]

Névnapok: Armida, Armilla, Ciprián, Emerita, Ildikó, Roxána, Rozanna, Szeréna, Szerénusz, Szonóra.

SZEPTEMBER 15.

A Fájdalmas Szűzanya emléknapja.

Arbues Szent Péter

vértanú. Az aragóniai (Spanyolország) Epilában született, kivéló tanuló volt. Bölcsészeti, hittudományi és szentírás-tudományi képzést szerzett. Az aragóniai inkvizíció vezetőjévé tették. Ellenségei az oltár előtti ima közben rohanták meg, és tőrszúrásokkal halálosan megsebesítették. Pár nap múlva hunyt el. †1485. A liberális irodalom szereti vérszopó zsarnoknak és népírtó szörnyetegnek beállítani. Ezt a tárgyilagos tudomány alaposan megcáfolta. [III341]

Genuai Szent Katalin

özvegy és szerzetes. Durva férje mellett nagyon sokat szenvedett, de sikerült megtérítenie. Fiatalon megözvegyült, de vagyona sem maradt. Ekkor betegápoló lett az Annunciata-rendben, sok pestises beteget ápolt. †1510. [III344)

Névnapok: Alpár, Bogáta, Borisz, Dolóresz, Doloróza, Enikő, Hetény, Imelda, Katalin, Kató, Lola, Lolita, Loránd, Lóránt, Mária, Meliton, Melitta, Nikodém, Niobé, Roland, Tódor, Töhötöm.

SZEPTEMBER 16.

Szent Ciprián

püspök vértanú. Kartágóban született 210 körül, pogány családban. Megtérve pap lett, 249-ben Kartágó püspökévé szentelték. Tetteivel, írásaival kitünően vezette egyházát, kiválóan támogatta Kornél pápát az eretnekek elleni küzdelmében. A Valerianusz-féle üldözés idején számkivetésbe küldték, †258. [B100; C323; III344; M1150; Z1694; T25]

Szent Edit

szűz. Apja Edgár angol király, anyja Vilfréda volt. Kolostorban nevelkedett, szent hírében, 23 évesen halt meg. †984. Tiszteletének terjesztésén Szent Dunsztán sokat fáradozott. [III351]

Szent Eufémia

szűz vértanú. Kalcedonban szenvedett vértanúságot, sokféle kínzás után máglyahalál végzett vele. †~305. [III351]

Boldog III. Győző (Viktor)

pápa hitvalló. Előkelő szülei ellenezték, de ő remetének állt. Később bencés szerzetes lett Montekasszinóban és apáttá választották. Amikor pápává választották, egy évig vonakodott elfogadni a tiarát. Méltósággal uralkodott, de a halálát közeledni érezve visszatért Montekasszínóba. †1087. [III351]

Szent Kornél

pápa, vértanú. Az eretnekek ellen küzdött, Gallusz császár száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. †253. [III351]

Névnapok: Ciprián, Edit, Eudoxia, Eufémia, Geminián, Imelda, Jozafát, Kornél, Kornélia, Lúcia, Ludmilla, Milica, Soma.

SZEPTEMBER 17.

Bellarmin Szent Róbert

püspök és egyháztanító. Belépett a Jézus Társaságba. A Római Kollégiumban teológiát tanított, és kiváló hitvitákat tartott hitünk védelme érdekében. †1621. [II165; M970]

Assisi Szent Ferenc

stigmatizálásának ünnepe. Szent Ferenc Alverno hegyére ment 40 napos böjtjére. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén egy angyallal volt együtt és "rendkívül erős szeretetláng maradt szívében, testén pedig Krisztus szenvedéseinek jelei látszottak" - írja Szent Bonaventúra. [B100]

Bingeni Szent Hildegárd

szűz, apátnő. 1098-ban született. A Disibodenbergi kolostorban nevelkedett, majd vezette azt. 1147-50-ben a Bingen melletti Rupertusbergen alapított apátságot, innen szervezett testvérkolostort Rüdesheimnél. Levelezése, írásaitanácsai sokakat segített életük megjavítására. Beteges volt, mégis sokat utazott. †1179. [B100]

Szent Lambert

püspök vértanú. Maasztrich püspöke volt, Szent Teodárd vértanú tanítványa és utóda.Hét évig volt számkivetésben. Visszatérése után erős kézzel igyekezett rendezni az erkölcsi rendet. Még Pipint is figyelmeztette rendezetlen házasságának bűnös voltára. Emiatt bérgyilkosok orvul leszúrták. †~ 706. [III356]

Arbues Szent Péter

vértanú. Az aragóniai (Spanyolország) Epilában született, kivéló tanuló volt. Bölcsészeti, hittudományi és szentírás-tudományi képzést szerzett. Az aragóniai inkvizíció vezetőjévé tették. Ellenségei az oltár előtti ima közben rohanták meg, és tőrszúrásokkal halálosan megsebesítették. Pár nap múlva hunyt el. †1485. A liberális irodalom szereti vérszopó zsarnoknak és népírtó szörnyetegnek beállítani. Ezt a tárgyilagos tudomány alaposan megcáfolta. [III341]

Szent Szatirus

hitvalló. Szent Ambrus bátyja volt, magas államhivatalt töltött be. Egy tengeri útján hajójuk végveszélybe került. Megfogadta, hogyha megmenekül, megkeresztelkedik. Istenre bízva sorsát, a hullámok közé vetette magát. Megmenekült, igéretét beváltotta. Milánóban öccse támasza szeretett volna lenni, de hirtelen meghalt. †377. [II356]

Szent Zsófia;

Névnapok: Emánuel, Ferenc, Ildikó, Lambert, Ludmilla, Róbert, Zsófia.

SZEPTEMBER 18.

Kupertinói Szent József

hitvalló. Kapucinus szerzetesnek gyengesége miatt nem volt alkalmas. Ekkor minorita szerzetes lett. Jámborsága miatt hamarosan felszentelték. Misztikus élmények és elragadtatások sorát tapasztalta meg. Híre gyorsan terjedt, emiatt még az inkvizíció is vizsgálat alá vonta. Az extázisait hatalmas népcsődület figyelte mindég, emiatt kolostorról kolostorra vitték őt. Hatvanéves korában magas láz támadta meg és békésen elszenderült. †1663. [III357]

Szent Metód

püspök vértanú. Kisázsiában, Olimpusban volt püspök. Szent életet élt és nagy tudománnyal, szép stílussal alkotott ma is értékes műveket (szüzességről, a test feltámadásáról). Filippiben szenvedett vértanúságot. †311. [III360]

Névnapok: Diána, József, Metód, Richárd, Rikarda, Titusz.

SZEPTEMBER 19.

Szent Januáriusz

püspök és vértanú. Beneventói püspök volt, Nápoly mellett szenvedett vértanúságot 305-ben. Nápolyban vérének ereklyéjét évente körmenetben viszik körül, ekkor csodás módon mindég ismét folyóssá válik. Nápoly védőszentje. [B101; III364]

Carvellói Szent Mária

szűz. Spanyolországban elsőként lépett be társnőivel a fogolykiváltó mercedárius nőszerzetbe. Sok kérés teljesült közbenjárására, ezért neve Spanyolországban: “Segítő Szent Mária”. †1290. [III364]

Hallgató Szent János

hitvalló. Az örményországi Nikopolisban született főrangú szülőktől. 18 évesen árván maradt. Vagyonából templomot és kolostort építtetett. Itt tíz társával hallgatást fogadott. 28 évesen püspökké szentelték, de ő a világ zaja elől elszökött és Jeruzsálem mellett Szent Szabbás remetelepén, neve és rangja elhallgatásával remete lett. Ötven évig élt ott rangrejtve, még papi mivoltát is titkolva. †558. [III361]

Szent Tódor

püspök hitvalló. 667-ben megüresedett a Canterbury-i prímási szék. Vitalian pápa a rómába küldött angol jelölt helyett ezt a Tódor nevű szerzetest itélte a legalkalmasabbnak. Az angol egyház gyermeki engedelmességgel fogadta a pápa küldöttjét, és nem is csalódtak benne. †690. [III364]

Névnapok: Alfréd, Január, Jónás, Mária, Palóma, Sebő, Szabolcs, Tivadar, Tódor, Vilhelmina, Vilma.

SZEPTEMBER 20

Kim Taegon Szent András és társai

vértanúk. Kóreai vértanúk voltak, papok és világiak. †1839-1866. [Z1696]

Pozádasz Boldog Ferenc

hitvalló. Domonkos-rendi szerzetes, kiváló lelkivezető és népies igehirdető volt egy piciny helységben Cordoba közelében. †1713. [III368]

Szent Euszták és társai

vértanúk. A legenda szerint pogány római hadvezér volt, eredeti nevén Placidas. Családjával együtt megkeresztelkedett, ő az Euszták, felesége Theopiszta, fiaik pedig az Agápius és Theopisztus nevet kapták. A család szerencsétlenül szétszakadt, azonban csodás véletlen folytán ismét egymásra találtak, de mivel egy győzelmi ünnepségen nem voltak hajlandók pogány áldozatra, hitükért életüket áldozták. †118 (v. ~340). A segítőszentek közt tisztelik. [B101; III364]

Szent Fauszta

szűz vértanú. Tizenháromévesen a kínzásokat tudatosan és rettenthetetlenül állta. A kínzások közt vídám és összeszedett maradt. †~310. [III367]

Szent Agaton, Szent Euticha, Szent Filippa és Szent Kápia

vértanuk. Dioklecián idejében az üldözések elől egy időre elmenekültek, de visszatérve keresztény könyvek rejtegetése címén jelentették fel őket. Barátnők voltak, és Agaton a barátjuk. A fiatalok Agapéval, meg annak testvéreivel kerültek a bírák elé. †304. [II12]

Csong Haszang Szent Pál és társai

vértanúk. Kóreában három nagy üldözés tört ki, 1839., 1846. és 1866-ban. 103-an szenvedtek ekkor vértanúságot. Kim Taegon András lelkes pap és lelkipásztor volt, Csong Haszang Pál pedig kiváló világi apostol. †1839-1866. [Z1696]

Névnapok: András, Euszták, Fausztina, Filippa, Frida, Friderika, Pál, Zsuzsanna.

SZEPTEMBER 21.

Szent Máté

apostol és evangélista. Jézus hívta meg tanítványnak a vámos Lévit. Talán még a Máté nevet is az Úr adta Lévinek. Először Galileában tanította honfitársait. Később Etiópiában, Perzsiában, talán még Macedóniában is térített. Evangéliumát a zsidó honfitársai számára írta arámul. 60 körül vértanúságot szenvedett. [III368]

Szent Mátyás

apostol. Az áruló Júdás helyére választották az apostoli testületbe. [B28, 101; C75; F224; M889; T204; Z1470]

Szent Fókás

vértanú. A Fekete-tengeri Szinopéban volt kertész. A keresztényüldözés idején, a kivégzésére kiküldött csapat éppen hozzája tért be, ő étellel-itallal kínálta az úton levőket. Az asztalnál aztán bizalmasan elárulták úti céljukat, kérték, segítsen azt a hírer Fókás keresztényt kézre keríteniük. A csapat lenyugodott, Fókás pedig megásta saját sírját. Reggel bemutatkozott, és kérte a vonakodó, hitetlenkedő vendégeit, hogy végezzék csak ki. Győzött bennük a hóhér, fejét vették Fókásnak. †~ 430. [III371]

Szent Jónás

próféta. Történetét a nevét viselő ószövetségi könyv mondja el. Isten küldetését nem akarta ugyan végrehajtani, de végül mégis rákényszerült, és Jónás bánatára a pogányok bűnbánatot tartottak. [BL879; III371]

Névnapok: Ifigénia, Ilka, Jónás, Máté, Maura, Míra, Mirella.

SZEPTEMBER 22.

Szent Emmerám

püspök hitvalló. A frank hercegségben működött, mint hithirdető. Egy magára vállalt súlyos bűn miatt bosszúból megcsonkították. A sebekbe belehalt. †~ 650. Tetemeit 750-ben Regensburgba vitték, ahol a 8. században bencés apátság épült. [III377]

Szent Móric (Mauricius) és társai

vértanúk. Egy római légióhoz tartoztak, Tébából származtak. 6600-an mind keresztények voltak, Móric, Exupérus és Kandidus vezérlete alatt. A keresztények üldözésekor 280 és 300 között megtagadták a szolgálatot. Emiatt megtizedelték őket, majd valamennyiüket kivégezték. †~ 300. [B102; III377]

Villanovai Szent Tamás

püspök hitvalló. Spanyolországban született, ágostonrendi remete, majd V. Károly udvari szónoka lett, Valencia érseke. Jótékonykodásai miatt "alamizsnaosztogató" néven emlegették. †1555. 1658-ban avatták szentté. [B102; III372]

Névnapok: Mária, Marót, Maurícia, Mór, Móric, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zöldike,

SZEPTEMBER 23.

Szent Linusz

pápa vértanú. Szent Péter után következett a pápai trónon, a második pápa volt, Szent Pál is említi. †~ 79. [2Tim 4, 21; III380; P22]

Szent Lióba

szűz. A délangliai Wessex királyságban született. Szent Walburga nagynénje volt, rokona Szent Tekla. Apácák közt nevelkedett, nagyon művelt volt, maga is apáca lett és Németországba került, Bischofsheimbe. Nagy tiszteletnek örvendett, Fuldába temették, majd a Fulda melletti Petersberg új templomába vitték át. †782. [III377]

Szent Szócius

vértanú. Mizénumban volt igen szentéletű diákonus. A Dioklecián-féle keresztényüldözés során az őt látogató Januáriusz beneventi püspökkel együtt börtönbe vetették, majd lefejezték. †~305. Ereklyéik Nápolyba kerültek. [III364]

Szent Tekla

szűz vértanú. Egy jámbor legenda szerint Szent Pál prédikációjának a hatása alatt elhagyta vőlegényét, hogy szüzességben éljen, ám a csalódott ifjú feljelentette. Kalandos módon több kivégzési eljárást is sértetlenül túlélt, és békésen elszenderült. Ezt regényszerűen írta meg egy jámbor pap, de ezt az írást élesen elitélte Tertullián, Szent Jeromos és Gelásius pápa is. †~100-200. Keleten kezdet óta, Nyugaton a középkor óta nagy volt a tisztelete [III380]

Névnapok: Ila, Ilona, Lina, Líviusz, Őszike, Tekla, Telma.

SZEPTEMBER 24.

Fogolykiváltó Szűz Mária,

Szent Gellért

püspök és vértanú. Velencében született. Bencés lett. A panonhalmi apát meghívta Magyarországra. István király Imre herceg nevelését bízta Gellértre. István király megszervezte a csanádi püspökséget, élére Gellértet választotta. István halála után egy felizgatott tömeg a mai Gellért-hegy tetejéről letaszítota. †1046. [B102; C336; III381; Z1699]

Szent Pacifik

hitvalló. 17 évesen a ferences rendbe lépet, pappá szentelték. Lelkipásztorkodott, igen sokat gyóntatott. Megpróbáltatások sorozata zúdult rá: Lábai felmondták a szolgálatot, negyvenévesen elvesztette hallását, később megvakult. Sorsát békével viselte, azt tette, amire képessége módot adott. Élete végén már szobáját sem hagyhatta el. †1721. [IV28]

Szent Rupert

püspök és hitvalló. Wormsi püspök volt. Felső-Ausztria lelki életét szerette volna felélénkíteni, ezért Salzburgban megalapította a Szent Péter bencés kolostort, Nonnbergen pedig női kolostort hozott létre. 20 éves munkával és imával sikert értek el. †718. [B103; I309]

Névnapok: Gellért, Gerda,Giszmunda,Grizelda, Grizeldisz, Mária, Mercédesz.

SZEPTEMBER 25.

Szent Ermenfríd

hitvalló. II. Klotár frank király udvari embere és kapitánya volt. Öccsével, Vandelinnel Luxeilben szerzetes lett, majd Burgundiában apáttá választották. A két testvér nagyon szerette és segítette egymást, már ifjúkoruk óta igyekeztek a jámborság útján járni. Kevés hiteleset tudunk róluk. †~ 670. [III391]

Szent Eufrozina

Szent Kleofás

vértanú. Az egyik emmauszi tanítvány. Abban a teremben ölték meg a zsidók, amelyikben az Urat vendégül látták. †~50. Szent Jeromos szerint azon a helyen fényes templom épült. [Lk 24, 13 kk.; BL1024; III390]

Flüei Szent Miklós (Nikolaus von der Flüe)

hitvalló. Egyszerű svájci földmíves, bányász volt, rendezett családi életet élt, 10 gyermekük volt. Idős korában remete lett, szigorúan vezekelt és böjtölt.. †1487. [B103; F321; I293; T285]

Szent Pámbó

hitvalló. Egyiptom pusztáiban Nitria hegyén volt remete. Megélhetéséért kosarakat font, azt adta el a városban. Kevés beszédű, komoly önmegtartóztatásokat vállaló ember volt. Csendesen aludt el az Úrban, mintegy hetvenéves korában. †~385.[III387]

Névnapok: Cézár, Gellért, Eufrozina, Kende, Kleofás, Kleon, Klió, Mór, Sólyom.

SZEPTEMBER 26.

Szent Damján és Szent Kozma

vértanúk. Ikertestvérek voltak, arab orvosok, betegeiket ingyen kezelték. †303. [B103; C490; III399; Z1708]

Szent Delfina

szűz. Szent Elzeár felesége. Férjével Szent József házasságban élt. Férjét az udvari élet erkölcsi és lelki megrendszabályozásában mindenben támogatta. †1358. Franciaországban szentként tisztelik. [III395]

Szent Ciprián és Jusztina

vértanúk. Ciprián pogány boszorkánymester volt, varázsszerekkel igyekezett a keresztény Jusztinát egy pogány ifjú számára megszerezni. A kudarca nyomán megtért és szülővárosának, Antióchiának a püspöke lett. A Dioklecián-üldözés során lefejezték őket Teoktisztusszal együtt. †~ 305. [III395]

Szent Nílus

apát hitvalló. Kalábria Rosszáno nevű városában született, görögös műveltséget kapott. Egy zavaros kaland után kolostorba állt. Szentségének híre ment, erre remetei magányba vonult, szinte évről évre változtatnia kellett lakóhelyét. Nagy tiszteletben, tisztes aggkorban hunyt el. †1005. [III391]

Névnapok: Ciprián, Cipriána, Damján, Jusztina, Kozma, Özséb.

SZEPTEMBER 27.

Páli (De Paul) Szent Vince

áldozópap, hitvalló. Délnyugat Franciaországi parasztgyermek volt. Pap lett, majd plébános. Megalapított egy missziós társulatot, a lazaristákat, amelynek célja a papság helyes nevelése és a szegények segítése. Megszervezte az Irgalmas Nővérek társulatát is. †1660. [B104; C340; III78; M1069; T384; Z1708)

Szent Adalbert

püspök és vértanú. Pap lett, majd Prága püspöke, de a babonás nép elüldözte, mert keményen harcolt bűnös szokásaik ellen. Magyarországon Vajk (a későbbi István király) nevelője lett. Lengyelországban, majd Poroszországban térített. Itt szenvedett vértanúhalált. Lengyelország, Magyarország és az Esztergomi egyházmegye védőszentje. †997 [B40; II81; Z1501; C119; F0423; T163)

Szent Elzeár (Eleázár)

hitvalló. Grófi gyermek volt. Nagyon jámbor nevelésben részesült, szinte gyermekként kötött házasságot Delfinával, ez Szent József házasság maradt. A grófi udvar alatvalói számára szigorú erkölcsi és lelki szabályokat írt elő, ezek megtartását ő személyes példájával messze túlszárnyalta. †1323. [III395]

Szent Hiltrúd

szűz. Lissier-ben grófkisasszony volt. Befalazott cellában élt, szigorú aszkézisben. †~ 790. [III399]

Névnapok: Adalbert, Adolf, Damján, Damos, Demjén, Döme, Florencia, Florentin, Florentina, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Krisztián, Mirabella.

SZEPTEMBER 28.

Szent Lióba

szűz. A délangliai Wessex királyságban született. Szent Walburga nagynénje volt, rokona Szent Tekla. Apácák közt nevelkedett, nagyon művelt volt, maga is apáca lett és Németországba került, Bischofsheimbe. Nagy tiszteletnek örvendett, Fuldába temették, majd a Fulda melletti Petersberg új templomába vitték át. †782. [III377]

Szent Pelbárt,

Boldog Salamon

hitvalló. Magyar király volt. Veresége és menekülése után a későbbi néphit, vezeklő remetének látta. †1080. [III403]

Szent Vencel

herceg vértanú. Keresztény nevelésben részesült. Átvette a hercegség vezetését, sok nehézséggel terjesztette a hitet. Cselszövés áldozata lett, bérgyilkosok végeztek vele. Kezdettől vértanúként tisztelték. †929. [B105; C344; III400; Z1709)

Névnapok: Bernát, Jusztina, Pelbárt, Salamon, Szelim, Tárkány, Vencel.

SZEPTEMBER 29.

Szent Gábor

főangyal. Az Úr előtt álló hét főangyal egyike. Gábor megbízatása elsősorban az volt, hogy a hívatottaknak Isten terveit hírül vigye. Dánielnek a zsidók fogsága idején, Zakariásnak is megjelent. Legnagyobb küldetése Máriához szólt, akinek hírül adta a Megtestesülést. [B36; BL64; BL447; BL470; C348; I299; F324; M909; Z1711]

Szent Mihály

főangyal. A szenthagyomány Mihályt teszi meg annak a nagy harcnak vezérévé, amelyben a bukott angyalok le lettek taszítva a mennybôl. Mihály fôangyal volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve Mózes testét. Ô az az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról. [BL64; BL1257; BL447; M967]

Montemirelli Szent János

hitvalló. Gazdag lovag volt, tele világi ambíciókkal. Egy pappal folytatott lelki beszélgetései után kórházat épített, maga is ápolta a betegeket. Később cisztercita szerzetes lett, rangrejtve a legnagyobb alázatosságban élt. †1217. [III407]

Szent Rafael

főangyal. A hét főangyal egyike, Tóbiás könyvének fontos szereplője. Segít nehéz helyzetekben. A keresztények az úton levők oltalmazójának tekintik. [BL64; BL1524; BL447; IV106; M1198]

Névnapok: Gábor, Lotár, Mihály, Mikes, Rafael, Szabin.

SZEPTEMBER 30.

Szent Jeromos

áldozópap és egyháztanító. Nagy világi műveltsége volt: latin, görög. Megkeresztelkedett, majd súlyos beteg lett, utána igen szigorú remete életet élt, és hébert tanult. Rómában Damazusz pápa titkára lett, latin Szentírás-fordítást kellett készítenie. Fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Boldog halált élt 420-ban. [B106; C354; III408; T91; Z1717)

Szent Gergely

püspök hitvalló. Előkelő örmény család sarja. Apja megölte I. Kozrov királyt, ezért Kappadókiában kereszténynek nevelkedett. Fölserdülve tért vissza hazájába és házasodott meg. Szent Nonna férje, Nazianzi Szent Gergely, Szent Cezáriusz és Szent Gorgónia apja? Utóbb remete lett és Örményország apostola: az ország vezetőit megtérítette, ő lett az ország első püspöke. †~ 332. [I209; III413]

Szent Zsófia, Elpisz, Pisztisz és Agapé

vértanúk. Északitáliából költöztek Rómába, és Hadrián császár idejében előbb lányai -a 9 éves Agapé (Szeretet), a 10 éves Elpisz (Remény), és a 12 éves Pisztisz (Hit)- szenvedtek vértanúságot, pár nap múlva pedig az anya is. †~ 120. [III413]

Névnapok: Becse, Hieronima, Honória, Honóriusz, Hunor, Jeromos, Örs, Viktor, Zsófia.

OKTÓBER 1.

Szent Bávó

hitvalló. Gondos neveltetése ellenére ez a gazdag ifjú szívtelen és kicsapongó életet élt. Felesége halála felrázta, kislánya ártatlansága és okossága siettette megtérését, majd Szent Amándus püspök rábeszélése életgyónásra segítette. Az önsanyargatást és alamizsnálkodást választotta. Vagyonát szétosztva szerzetes lett, magányos remete. Hírneve gyorsan terjedt. Elmenekült, és életét Rómában reklúzaként (befalazott cellában) fejezte be. †~653. A genti és a haarlemi egyházmegyének valamint a genti székesegyháznak védőszentje. Kolostora az ő nevét (Saint-Bavon) viselte. [IV3]

Szent Remig

püspök és hitvalló. Galliában született 440-ben. Reims püspöke volt. Fáradozott a gallok megtérítésén. Chlodvig királyt is megtérítette. Nem csak nagy tudása, ékesszólása és nyájassága segíte, de fellépése is tekintélyt parancsoló volt. Csaknem száz éves korában halt meg. †533. [B106; IV5; M1169]

A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieuxi) Szent Teréz

szűz. Már kilencévesen kérte felvételét a karmelita nővérekhez - mindhiába. Csak 17 évesen tehetett fogadalmat. Sok-sok testi és lelki szenvedés kínozta. Szentnek készült, de alázatosan tudta, hogy ő még nagyon kicsiny a szentekhez képest, azonban ezt a "kis utat" tökéletesen akarta végigjárni. †1897. [B106; IV9; C359; M1171; T467]

Névnapok: Bazsó, Ludovika, Malvin, Remig, Rémusz.

OKTÓBER 2.

Szent Leodegár és öccse, Szent Gerinus

püspök és vértanú. Didó poitiersi püspök nagybátyja nevelte. Pappá szentelte, majd főesperesévé tette. Hat évig apát is volt, majd Autun püspöke lett. Apostoli buzgósága és az evangélium bátor képviselete miatt száműzték, majd elfogatták, megkínoztatták, és végül lefejeztették Ugyanezt tették öccsével, Gerinus-szal is. †678. [IV8]

Szent Őrzőangyalok

Az őrzőangyal ünnepe a hálás hódolat liturgiája Istennel szemben, aki maga küldi le szent angyalát hozzánk, szolgálatunkra és védelmünkre. [M1169]

Kantilup Szent Tamás

püspök és hitvalló. Származása és tehetsége Oxford meg Párizs egyetemének elvégzése utén kiváló jogásszá tette. Tiszta ifjúság után a szegények támogatásával tünt ki. Az oxfordi egyetem kancellárja lett, majd III. Henrik király kancellárja. 44 éves kancellárság után Oxfordban hittudományt kezdett tanulni. Herefordi püspök lett, itt is a vezeklés, az életszentség jellemezte. Nem engedett a gazdagoknak, emiatt sok ellensége támadt. Rómába ment megerősítésért, útközben hazafelé az itáliai Montefiascone-ban érte a halál. †1282. [IV6]

Névnapok: Berengár, Örs, Petra, Tamás, Tomaj.

OKTÓBER 3.

Fehér Szent Ewald (Évald) és Fekete Szent Ewald (Évald)

vértanúk. Ír szerzetesek, misszionáriusok voltak a mai Németország területén. A szászok közt szenvedtek vértanúságot. Hajuk szine alapján nevezték el őket. †~695. [IV14]

Boldog Massias János

†1615

A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieuxi) Szent Teréz

szűz. Már kilencévesen kérte felvételét a karmelita nővérekhez - mindhiába. Csak 17 évesen tehetett fogadalmat. Sok-sok testi és lelki szenvedés kínozta. Szentnek készült, de alázatosan tudta, hogy ő még nagyon kicsiny a szentekhez képest, azonban ezt a "kis utat" tökéletesen akarta végigjárni. †1897. [B106; IV9; C359; M1171; T467]

Névnapok: Gertrúd, Helga, Heliodor, Hubert, Ignác, Ilián, Jozefa, Mária, Ménás, Teréz, Terézia.

OKTÓBER 4.

Szent Ámon

apát és hitvalló. Gazdag egyiptomi családból árva lett. Feleségével Szent József házasságban éltek, a szegényeket támogatták. 18 év múlva elvonult a Nátron (Nitria) pusztába, ahova szent híre miatt sok más remete is követte, irányítójuk lett. Remete Szent Antal a nagy távolság ellenére meglátogatta és haláláát meglátta. †~340. [IV21]

Szent Aranka (Aurea)

szűz. Párizsban apátnő volt. Pestisben halt meg. †~665. [IV21]

Assisi Szent Ferenc

hitvalló. 1182-ben született. A szegényeken mindég segített. Rádöbbent az emberi mulandóságra, elhagyta a szülői házat. Egyszerűen hirdette a bűnbánat és megtérés evangéliumát. Követői gyorsan szaporodtak. Ők a ferencesek. Igen súlyosan megbetegedett. †1226. [B107; C362; IV14; M1174; T225]

Szent Kájus (Gájusz) és Szent Kriszpusz

hitvallók. Szent Pál említi őket. †~70. [1Kor 1, 14; ApCsel 18, 8; BL471/3; BL1058; IV21]

Névnapok: Ámon, Aranka, Aurélia, Bodor, Edvin, Edvina, Ferenc, Hajnalka.

OKTÓBER 5.

Szent Attila

Szent Aurél

Szent Galla

özvegy. Fiatalon megözvegyült, és ekkor a Szent Péter templom mellett kolostorba vonult. Ott imádságos és alamizsnás életet élt. Mellrákban halt meg, amit hős lélekkel viselt. †~550. [IV23]

Szent Meinolf

hitvalló. Nagy Károly keresztfia volt, a paderborni székesegyházban tanult. Diákonus majd főesperes (archidiakonus) lett. Bencés nőkolostort alapított. †847. [IV24]

Szent Placidusz (Placid), Szent Flávia és társaik

vértanúk. Placidusz szerzetes lett Szent Benedek mellett Szubiákóban, majd Montekasszínóban. Apja, Tertullusz is szerzetesnek állt, majd ott halt meg. Apja halála után Messzína mellett hozott létre kolostort. Pár év múlva tengeri rablók támadtak a kolostorra. Ekkor éppen ott tartózkodtak Placidusz fiú-testvérei: Eutichusz és Viktorínus, valamint Flávia nevű húga. A kolostor kirablása után a kalózok az ott levőket hittagadásra is akarták kényszeríteni. A kegyetlen kínzások sem tudták megtántorítani őket, ezért lefejezték Placiduszt és három testvérét, Donátusz és Firmátusz diákonusokat, egy Fausztusz nevű szerzetest és harminc társukat. †543. [IV21; M1176]

Névnapok: Apollinár, Atilla, Attila, Aurél, Etele, Flávia, Galina, Peregrina, Placid, Szendile.

OKTÓBER 6.

Szent Brúnó

áldozópap. Kölnben és Reimsben volt pap, majd a karthauziak rendjét alapította. †1101. [B107; IV24; M1176)

Szent Fidesz

szűz és vértanú. Gyönge, fiatal lány léttére a kínvallató bíró előtt öntudatosan vallotta meg hitét, és a kínzások közepette is állhatatos maradt. †~300. (Fidesz= hűség; latin) [IV28]

Szent Mária Franciska (Krisztusról nevezett)

szűz. Nápolyban élt. Dúrva apja 15 évesen férjhez akarta adni, de ő kitartott, és végül megszerezte az engedélyt, hogy régi-régi tervének megfelelően harmadrendű nővér lehessen. Ekkor fokozta az ájtatóssági és önsanyargatási gyakorlatait, hősiesen viselte az üldöztetéseket és rágalmakat. 76 évesen, jámborul hunyt el. †1791. [IV28]

Szent Renáta

Névnapok: Berény, Brúnó, Csaba, Franciska, Mária, Renáta, Renátó.

OKTÓBER 7.

Szent Apulejusz és Szent Marcellusz

vértanúk. Szent Péter térítette meg őket, és majdnem egyszerre lettek vértanúk. [M1177]

Szent Bachusz és Szent Szergiusz

vértanúk. Római katonatisztek voltak és Diokleciánusz alatt halálra korbácsolták őket. †303. [M1177]

Chappuis Boldog Mária Szalézia

Bern közelében született. Egy beteg panasza a szívébe vágott, aki a halálos ágyán ismerte fel, hogy életében milyen sok mindent elmulasztott. Mária szaléziánus apáca lett, sokat tett a munkások érdekében, két kongregációt alapított, sokaknak adott tanácsot. †1875. [IV31]

Szent Márk

pápa és hitvalló. Római származású. Nyolc hónapig volt az Egyház feje. Az ő idejében halt meg Ariusz. †336. [M1177; P39]

Szent Pacifikusz

hitvalló. 17 évesen a ferences rendbe lépett, pappá szentelték. Lelkipásztorkodott, igen sokat gyóntatott. Megpróbáltatások sorozata zúdult rá: lábai felmondták a szolgálatot, negyvenévesen elvesztette hallását, később megvakult. Sorsát békével viselte, azt tette, amire képessége módot adott. Élete végén már szobáját sem hagyhatta el. †1721. [IV28]

Rózsafüzér Királynője

Az 1571-es Lepantó melletti tengeri ütközet emlékére rendelte el Szent V. Piusz pápa ezt az ünnepet. Ekkor kezdett a török hatalma hanyatlani. (Az ünnep neve másként: “Szent Olvasó ünnepe”, vagy “Győzelmes boldogasszony emléke”, latinul: commemoratio sanctae Mariae de Victoria.) [M1177]

Névnapok: Amália, Baksa, Bekény, Engelbert, Gerold, Girót, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergiusz, Vendelina.

OKTÓBER 8.

Szebt Benedikta

Szent Birgitta

özvegy. Finstadban Upsala mellett született királyi kormányzó leányaként. Kisgyermekként már látomásai voltak. Tizenháromévesen asszony lett, nyolc gyermeke született. Egy lánya apáca lett, a legkissebb pedig Svéd Katalin néven szent. Elzarándokoltak Komposztellába, és hazafelé férje megbetegedett. Felgyógyulása után férje cisztercita szerzetes lett, ám hamarosan elhunyt. Birgitta ezután még szigorúbb önmegtartóztatásokat vállalt, egyszerűségben élt. Sok látomása volt, ezeket lelki vezetője engedélyével leírta. Szerzetesrendet alapított, majd Rómába költözött. Elzarándokolt leányával a Szentföldre is, de visszatérve Rómába, hamarosan meghalt, 70 évesen. †1373. [IV32; M1181]

Szent Dömötör

vértanú. Syrmiumi diákonus volt. a középkorban nagy tiszteletnek örvendett. †306.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,

Magyarország főpátrónája. Fejedelem asszony Szent István felajánlása óta. [B108; C491; IV37; M1483]

Szent Pelágia

hitvalló. Antiochiai szinésznő volt. Erkölcstelen életéből Szent Nonnus odesszai püspök megtérítette. Pelágius néven ezután az Olajfák hegyén élt férfiként, befalazva (inkluza), szigorú vezeklésben. †~457. [IV37]

Szent Simeon

hitvalló. Karjaiba vehette az isteni kisdedet és jövendölhetett róla. [Lk 2, 25-35; BL1579/3; IV37]

Névnapok: Benedikta, Brigitta, Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, János, Koppány, Mária, Pelágia, Pelágiusz, Semjén, Simeon, Simon.

OKTÓBER 9.

Szent Ábrahám

pátriárka. Hite példásan nagy volt, minden keresztény ősatyjaként tiszteljük. (L. még március 20)[Ter 11, 27 – 25, 11; B108; BL8; IV41]

Szent Ádám

(Areopagita) Szent Dénes és társai

Egy ősi hagyomány szerint Szent Pál beszéde nyomán tért meg. (ApCsel 17, 34). †~ 80-ban. [IV41; C491; Z1739; M1181]

Párizsi Szent Dénes

püspök és vértanú. Egy későbbi hagyomány szerint Athén első püspöke volt, majd Rómába ment, ezután Szent I. Kelemen pápa Galliába (a mai Franciaörszágba) küldte. Párizs püspöke volt több évig, híres könyveket írt. Párizsban dicsőséges vértanúságot szenvedett Rusztikusz áldozópappal, és Eleutériusz diákonussal (l.lejebb).

Franciaország védőszentje. †285 [M1181]

Szent Dénes

hitvalló. A legrégibb Martyrológium alapján Párizsban missziós tevékenységet folytattak és Déciusz uralkodása alatt (243-251) fejezték le őket. [M1181]

Szent Eleutériusz (Aladár) szerpap és Szent Ruszticusz áldozópap

vértanúk. Szent Dénes (l.fenn) püspök segítői voltak Párizsban. Lefejezték őket. †258. [B109; IV41; M1181; Z1739]

Szent Guntár (Günter)

hitvalló. II Henrik nagybátyja volt. Bencés laikus lett, majd remeteségbe vonult a bajor erdőkbe néhány társával. Háborúkban békeközvetítő volt. Ereklyéi a csehországi Brzevnoban vannak. †1045. [IV41]

Leonardi Szent János

áldozópap. Gyógyszerész lett 16 éves korára. 26 évesen hivatásának engedelmeskedve ferences szerzetes szeretett volna lenni, de nem vették fel. Két év tanulás után fel is szentelték, és a Luccai plébánián szolgált. Néri Szent Fülöppel barátságot kötött, vele együtt alapítottak egy papi kongregációt, itt ismerkedett meg Kalazanci Szent Józseffel, a piarista rend alapítójával. †1609. [IV.38; C366]

Névnapok: Ábrahám, Ábris, Andor, Dénes, Dionízia, Elemér, Gerjén, Gusztáv, Günter, Ibrány, János, Lajos, Lénárd, Szibilla, Velmira,

OKTÓBER 10.

Borgia Szent Ferenc

hitvalló. 1510-ben született, hercegi családból. A császár udvari szolgálatába került. Nyolc gyermeke született, de hivatástudata egyre erősödött. Felesége halála után felvételét kérte a Jézus Társaságába. Általános rendfőnökké választották ugyan, de ő generálisként is alázatban kormányzott. Rómában halt meg 1572-ben. [IV42; C369; M1184]

Szent Gereon

vértanú. Kölnben lett vértanú sok társával. Későbbi hagyomány szerint valamennyien a Tébaisi légió katonái voltak. †304. [IV46]

Szent Paulinusz

püspök és hitvalló. A Nagy Szent Gergely pápa által Britanniába küldött 12 térítő egyike. Megtérítette Edvint, Nothumbria királyát, akinek a felesége volt Szent Etelburga. Buzgó és okos apostol volt, fejedelmi alakú, de a munkától és önsanyargatástól törődött külsejű, ám szellemében töretlen. †644. [IV47]

Névnapok: Bendegúz, Dániel, Ferenc, Gedeon, Gerő, Leó, Leon, Sámuel.

OKTÓBER 11.

Bertran Szent Lajos

hitvalló. Valenciában született, ájtatós, szerény és alázatos fiú volt. Már gyermekfejjel megpróbált elszökni remeteségbe. 18 évesen domonkosrendi szerzetes lett. Egy évtised múlva délamerikai misszióba küldték, Újgranadába, a mai Kolumbiába. Nagyon eredményes térítő munkát folytatott. Csaknem 10 év múlva visszatért hazájába, Valencia közelében a San-Onufrio kolostor perjelje lett. Betegségeit mindég türelemmel viselte, megpróbáltatásait önkéntes bőjttel és vezekléssel még fokozta. 55 évesen szép halállal elszenderült. †1581. [IV47]

A Boldogságos Szűz Mária

anyasága. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15). [M1184]

Sauli Szent Sándor

püspök és hitvalló. Milánóban született, tizenöt évesen belépett a barnabiták kongregációjába. Páviában prédikált, majd a korzikai Meria püspöke lett. Borromeo Szent Károly szentelte föl. “Korzika védőangyalaként” helyreállította az ott alaposan meggyengült egyházfegyelmet. Pávia püspökeként halt meg. †1593. [IV50]

Szent Tarachus és társai

vértanúk. 65 éves kiszolglt katona volt, amikor a vizsgálóbíró elé került. Állhatatosan vallotta és védte hitét, nem tört meg a válogatott kínzásoktól, kard által halt meg. †304. [IV50]

Névnapok: Brigitta, Brúnó, Celina, Csák, Csanád, Etel, Germán, Gitta, Hont, Jakab, Lajos, Mária, Placida, Sándor, Szelina, Tódor.

OKTÓBER 12.

Szent Edvin

Szent Maximilián (Miksa)

püspök és vértanú. Noricumban, a mai Stájerországban térített, megalapította a lorchi egyházat. †~300.[IV54]

Szent Szerafin

hitvalló. Montegranaróban született, 16 éves korában egy lány tanácsára kapucínus fráternek állt. Ügyetlensége, tehetetlensége miatt sok penitenciát kellett elviselnie, viselte is mosolyogva. Írástudatlan volt. A környék népe szerette az egyszerűségét, életszentségét. Asculóban halt meg 66 évesen. †1604. [IV51]

Szent Vilfrid

püspök és hitvalló. Keményen harcolt az eredeti római előírások betartásáért, szemben az ír szigetről jött kelta szerzetesek “nemzeti értékeket” becsempésző misszionálásával. Kétszer száműzték, egyszer fogságba vetették. Nem tágított, és győzött.Az angolok megmenekültek egy álnacionalizmus élősdieitől. †709. [IV54]

Névnapok: Maximilián, Miksa, Rezső, Szemere, Szerafina, Tirzusz.

OKTÓBER 13.

Szent Edvárd (Ede)

hitvalló. Angol király volt. Igyekezett az ország újjáépítését, a szegénység felszámolását és az egyház szervezését gyorsítani. Nagyon példamutatóan és alázatosan élt, személyesen is gondozta a szegényeket. †1066. [B110; C371; IV55; M1187]

Szent Kolman (Kálmán)

vértanú. Jámbor ír zarándok volt, A pogányok Alsó-Ausztriában fogták el, mint kémet. Halálra kínozták. A melki apátságban van eltemetve. †1012. Ausztria egyik védőszentje. [IV58]

Szent Teofil

püspök és hitvalló. Szent Péter után a hatodik antióchiai püspök volt. Kiváló volt, amikor a hitet kellett bemutatni a pogányoknak. Sokat írt, műveiből azonban csupán egy maradt fenn. †~185. [IV125]

Névnapok: Ede, Edgár, Edvárd, Edvarda, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Kálmán, Reginald, Romulusz, Teofil.

OKTÓBER 14.

Szent Burkhart

püspök és hitvalló. Angol-szász térítő volt, 742-től Würzburg püspöke, Szent András kolostort épített (ma róla van elnevezve). Többször volt pápai követ. A Majna melletti Hamburgban hunyt el 754-ben, és a kolostorában temették el. [B110; IV63]

Páncélos Szent Domonkos

hitvalló. Akarata ellenére, pénzért pappá szentelték. Amikor erre rádöbbent, remete lett, keményen vezekelt, majd csatlakozott Damjáni Szent Péterhez. Keményen vezekelt, például csupasz testén vaspáncél inget hordott. †1060. [IV63]

Szent Gál

hitvalló. Ír szerzetes volt. A bangori kolostorban Szent Kolumbán tanítványa volt. Negyvenévesen jött a kontinensre tizenketted magával. Húszévi fárasztó út során jött a Bódeni tóhoz, ahol megbetegedett, társai tovább mentek Itália felé. Ő Villimár arboni plébánosnál maradt. Amikor felgyógyult a rengetegben, a Steinach-patak vízesésénél remeteségbe kezdett. Remetecellájából épült ki a Szentgelleni kolostor, ahol a magyarok is megfordultak. †~630. [IV59]

Szent Helén

Szent Jusztusz

püspök és hitvalló. Lyonban volt diákonus, majd püspök. Nagy tekintélye volt. Lemondott, és Viátor nevű diákonusával az egyiptomi pusztákban lett remete. †~390. [IV63]

Szent I.Kallixtusz (Kalliszt)

pápa, vértanú és hitvalló. Felszabadított rabszolga volt, aki zsidó vádak alapján Szardínia bányáiba került rabmunkára. Szabadulása után diákonus lett, majd pápa. †222. [B111; C491; IV63; PK27; M1187]

Névnapok: Alán, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Domos, Fortunát, Helén, Hella, Huba, Ilma, Ilona, Krizanta, Lívia.

OKTÓBER 15.

Szent Brúnó

püspök és vértanú. Nemes ember volt III. Ottó kiséretében, amikor Rómába mentek. Szent Romuald vezetése alatt remette lett, utóbb magdeburgi érsek, majd térítő a szlávok és poroszok között. †1009. [IV72]

A Jézusról nevezett Avilai (Nagy) Szent Teréz

szűz és egyháztanító. Korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni és olvasni. Tizenhat éves korában ágostonos apácák kezdték nevelni, nemsokára karmelita apáca lett. Már életében szentként kezdték tisztelni. Keresztes Szent Jánossal sikeresen reformálta meg rendjüket. †1582. [B111; C375; IV64; M1189; T318]

Névnapok: Aranka, Aurélia, Auróra, Berény, Brúnó, Hedvig, Rella, Tekla, Teréz, Terézia, Vilma.

OKTÓBER 16.

Majella Szent Gellért

hitvalló. Szegény délolaszországi szülők gyermeke volt, szabó, majd egy püspök inasa. Ezután redemptorista laikus szerzetes lett, példakép a szigorú vezeklésben és hősi engedelmességben. †1755. [IV76]

Szent Hedvig

özvegy. A bajor királyi család sarja, a mi Szent Erzsébetünknek anyai nagynénje. Szerzetesnek készült. Férje halála után be is lépett a cisztercita apácák közé. †1243. [B112; C492; IV72; M1189; T237]

Alacoque Szent Margit Mária

szűz. A vizitációs nővérek közé lépett. Főleg Jézus Szíve tiszteletével kapcsolatos magánkinyilatkoztatásai jelentősek. †1690. [B112; C492; IV76; M1190; T396]

Névnapok: Ambrus, Aurélia, Baldvin, Bedő, Bertram, Gál, Gálos, Gellért, Hedvig, Lehel, Lél, Lelle.

OKTÓBER 17.

Antiochiai Szent Ignác

pátriárka és hitvalló, †878. püspök és vértanú. Antiochiában Szent Péter második utóda volt. Rómába vitték, ahol vadállatokkal való küzdelemre itélték. Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az Egyház szervezetéről, a keresztény életről. †107. [M860; I124]

Alacoque Szent Margit Mária

szűz. A vizitációs nővérek közé lépett. Főleg Jézus Szíve tiszteletével kapcsolatos magánkinyilatkoztatásai jelentősek. †1690. [IV.76; C492; M1190; T396]

Modénai Boldog Márk

hitvalló. Dominikánus szerzetes volt. Itália városaiban járt fáradhatatlanul, népmissziókat tartott. Sok jót tett, szentül halt meg. †1498. [IV81]

Szent Rudolf

Névnapok: Alajos, Alojzia, Hedvig, Leó, Leon, Lúciusz, Margit, Margita, Rezső, Rudolf, Salamon, Szalóme, Szilamér.

OKTÓBER 18.

Szent Jusztusz

vértanú. Kilencéves fiú volt. Apjával indultak el, apja öccsét kívánták kiszabadítani. Keresztény-hírüket hallva, poroszlókat küldtek utánuk. A kis fiú Beauvais közelében bátran eléjük állt, megvallotta, hogy keresztény, apja rejtekhelyét nem árulta el, ellenben hősiesen vállalta, hogy fejét vegyék. †~300. [IV4]

Szent Lukács

evangélista. Antiochiából származó orvos volt, de széleskörű irodalmi műveltséggel is rendelkezett. Körülbelül 40 körül tért meg. Később Szent Pál kíséretében tanítvány, barát és munkatárs volt, talán még háziorvos is. Római tartózkodása alatt írta meg evangéliumát, egy előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlva. Valószínűleg Délgörögországba ment, Achájába. Ott püspök volt élete végéig. †~70. [B113; BL1130; C381; IV8; M1192]

Névnapok: Ambrus, Jusztusz, Lukács.

OKTÓBER 19.

Jogues Sz.Izsák áldozópap és vértanú társai. †1642-1649.

Daniel Antal áldozópap, †1648. júl. 4.

Lalement Gábor áldozópap, †1649. márc 17.

Brébeuf Sz.János áldozópap. †1642-1649.

de La Lande János segítőtestvér, †1646. okt. 19.

Garnier Károly áldozópap, †1649. dec. 7.

Chabanel Natál áldozópap, †1649. dec. 8.

Goupil René segítőtestvér, †1642. szept. 29.

Kanadában valamint a mai Egyesült Államok területén, irokéz, mohak és huron indiánok ölték meg őket. Jezsuita hithirdetők voltak. [C.492]

Keresztes Sz.Pál

áldozópap, hitvalló. Ifjú korában kereskedő volt, de mindenről lemondott, szegényeknek és betegeknek szolgált. Társakat gyűjtött maga köré, és megalapították a passzionisták rendjét. †1775. [B113; C492; II103; M945]

Alcantarai Szent Péter

hitvalló. 1499-ben Spanyolországban született, ferences lett, megreformálta a rendet. Kiváló elmélkedő és szigorú vezeklő volt. †1562. 1669-ben szentté avatták. [B113; IV84; M1195]

Szent Ptolemeusz

vértanú. Egy tiszteségtelen nőt megnyert az evangéliumnak és a tiszta életnek. Az asszony férje ezért följelentette: súlyos börtönbüntetés után vértanúság következett. †~150. [IV88]

Névnapok: Alárd, Berény, Ferdinánd, Joel, Lúciusz, Nándor, Péter.

OKTÓBER 20.

Krétai Szent András

püspök. Damaszkuszban született, Jeruzsálemben lett szerzetes. Jámbor élete, nagy tudása híressé tette. Szép költeményeket írt a Szűzanyáról. Hosszú ideig Kréta püspöke volt. †740. [IV.92]

Kenti (Kanti) Szent János

hitvalló. Krakkóban volt egyetemi tanár és pap. Szent élete, a szegények segítése híres volt. Szeretett zarándokutakra menni. Csodák kisérték életében, halálában. †1473. [IV89; M1195]

Szent Kleopátra

Szent Vendel

hitvalló. Skót királyfi volt, aki misszióba ment a frankok közé. Trier környékén később remete lett. Volt állatpásztor is, ezért a háziállatok védőjeként is tisztelik. Sírja fölé város épült, Szent Vendel. †~617 (~570). [B114; IV92]

Szent Vitális

vértanú. Katona volt, hősiességéért megbecsülték. Bátorította a megkínzott keresztényeket (pl. Ursicinus orvost). Apja volt Gerásius és Protasius vértanúknak. †~ 730(?). [B114]

Névnapok: Artemon, Artúr, Aurélián, Bendegúz, Fülöp, Irén, János, Ödön, Vendel, Vitális.

OKTÓBER 21.

Szent Celina

Szent Hilárion

apát és hitvalló. 291-ben született Palesztinában. Alexandriában tanult és keresztelkedett meg. Egy ideig Remete Szent Antal tanítványa volt. Mindenét a szegényeknek ajándékozva Majuna pusztájában remete lett. Cyruson hunyt el. †~372. Történetét Szent Jeromos írta meg. [B115; IV92; M1198)

Szent Orsolya és társai

szűz vértanúk. 11-en csónakkal menekültek Angliából a szászok betörése elől. Köln környékén hunok végezték ki őket. †~306. [B115; IV97; M1198)

Névnapok: Celina, Hiláriusz, Kende, Klementina, Orsika, Orsolya, Viátor, Zsolt.

OKTÓBER 22.

Szent Aberkiosz

püspök és hitvalló. A kisázsiai Frígia tartományban találták meg saját készítésű sírfeliratát. Ez csupa jelkép használatával mutatja be az üldözés korának titkos nyelvét, amellyel keresztény titkaikat közölték egymással. †~200. [IV101]

Szent Malkusz

hitvalló. Földmíves szülők egyetlen gyermeke volt Mezopotámiában, Nizibisben. A kényszerházasság elől elmenekült. A szír Antiochia közelében levő Chalkisz (Thébaisz) pusztában remetéskedett. Egy portyázó szaracén csapat rabul ejtette. Rabszolgatartójuk házasságra kényszerítette, de társnőjével Szent József házasságot fogadtak. Később megszöktek, és csodás módon visszajutottak a Chalkisz sivatagba, ahol már szabadon gyakorolhatták remete életüket. Szent Jeromos találkozott velük, és megírta történetüket. A beszélgetés hatására Jeromos is öt évig remetéskedett a chalkiszi sivatagban. †~380. [IV97]

Szent Mária Szalómé

özvegy. Ifjabb Jakab apostol és János evangelista édesanyja. Szolgálták Jézust Jeruzsálembe menet és a sírnál is ott voltak. †~50. [Mk 16, 1-8; Mk 15,40; BL1630/1; IV101]

Névnapok: Előd, Inge, Kandida, Kornélia, Korinna, Mária, Mirabella, Szalóme, Vilibald.

OKTÓBER 23.

Boldog Jó János

hitvalló. könnyelmű ifjúság után megtért, majd Cesena mellett remetéskedni kezdett. Társaival megalapította a lamboniták (= Johannes Bonus) ágostonos remeték rendjét. Mantuában, szülővárosában halt meg. †1249. [IV104]

Szent Ignác

pátriárka hitvalló. Rhangabé Mihály bizánci császár fia. Egy Konstantinápoly melletti kolostor apátja, majd konstantinápolyi pátriárka lett. Jótékonykodott, törekedett a tudomány fejlesztésére, életszentsége közismert volt. Egy vérfertőzésben élő miniszter áldozását megtagadta, emiatt elűzték és csak a pápa intéézkedése és az új császár intézkedése helyezte vissza a pátriárkai székbe. A 869-i IV. konstantinápolyi egyetemes zsinat megerősítette a méltóságában. †878. [IV104]

Kapisztrán Szent János

áldozópap. Jogot tanult, bíróként dolgozott. Később Peruggia és környéke kormányzójává nevezték ki. 1415-ben ferences szerzetes lett.1420-ban pappá szentelték. A törökök ellen harcolt Nándorfehérvárnál a keresztesek élén Hunyadi Jánossal. Közreműködése nagyban hozzájárult a győzelemhez. (Déli harangszó) †1456. [B115; C385; I310; M920; T282)

Boldog Stefána

szűz. Fiatal kálvinista leány volt a franciaországi Gex városkában. Egy úrnapi körmenet látványa, az Oltáriszentségből sugárzó kegyelem megtérésre vezette. Letette a katolikus hitvallást és orsolyita novícius lett. A próbaidőt jól kiállta, sok imát ajánlott fel rokonaiért. 28 éves korában megbetegedett és elhunyt. †1659. [IV102]

Névnapok: Gyöngyi, Gyöngyvér, Ignác, Irén, Jagelló, János, Jozefina, Natália, Odília, Stefánia, Szeverin, Zerind.

OKTÓBER 24.

Claret Szent Antal Mária

püspök. Pap, népmissziós, majd Santiago érseke volt, a Mária Szeplőtelen Szíve Fiainak Társaságát és annak női ágát alapította. †1870. [B116; C493; T431)

Boldog Armella

szűz. Bretagneban, Campénéac falucskában született. Már pásztorlányként is türelmesen viselte a terheket, segíteni igyekezett a tisztítótűzben szenvedőkön, áhítattal tisztelte az Úr Jézus szenvedését. 20 évesen szolgáló lett, itt is Krisztussal viselte a terheket. Később kapus-cseléd lett Vannes-ben az orsolyitáknál. Az egyik apáca el-elbeszélgetve vele leírta gondolatait: az élet minden látványa Krisztusra figyelmeztette, a túlvilágra. Hatvanöt évesen hunyt el. †1671. [IV104]

Szent Félix

püspök és vértanú, valamint társai. Apuliai püspök volt. Dioklecián üldözésének idején néhány pappal diákonussal börtönbe, majd afrikai és szicíliai kényszermunkára került. Végül, mivel nem szolgáltatta ki (a rendeletnek megfelelően) a szent könyveit, ezért lefejezték őket. †306. [IV106]

Szent Rafael

főangyal. A hét főangyal egyike, Tóbiás könyvének fontos szereplője. Segít nehéz helyzetekben. A keresztények az úton levők oltalmazójának tekintik. [BL64; BL1524; BL447; IV106; M1198]

Szent Salamon

Névnapok: Arétász, Gilbert, Gilberta, Gilgames, Herald, Herold, Rafael, Ráfis, Ráhel, Salamon.

OKTÓBER 25.

Szent Blanka

Szent Dária és Szent Krizantusz

vértanú. Krizantusifjú korában keresztény lett, és apja kínzása, erőszakoskodása meg praktikája sem tudta eltéríteni. Amikor erőszakkal hozzákényszerítette a pogány Dáriához, a két fiatal József-házasságra szövetkezett. Sok csoda után megkövezéssel nyerték el a vértanúság pálmáját. †~300. [IV110; M1204]

Szent Gaudenciusz

püspök hitvalló. A Szentföldre ment, de visszahívták, mert Brescia püspökévé választották. Csak Szent Ambrus sürgető levelére indult vissza, mert érdemtelennek érezte magát erre a méltóságra. Alázatos maradt, és magával hozta a 40vértanú ereklyéit és tiszteletét (templomot épített tiszteletükre). †~400. [IV110]

Beverley Szent János

püspök hitvalló. Harphamban született, Tódor canterbury-i érsek tanította. Később szerzetes lett Streaneshalch (Whitby) bencés kolostorában, Szent Hilda apátnő keze alatt. 687-ben mint Hexham püspöke nagy gondot fordított a tanításra, gyógyításra. De amikor jogtalanul elűzött elődje visszatért, haladéktalanul átadta neki a püspöki székét. Ezután yorki érsekként még tizenhárom évig tevékenykedett, majd visszavonult és szerzetesként élt Beverleyben. †721. [IV107]

Pécsi Boldog Mór

püspök. Pannonhalmán volt bencés szerzetes. Apát lett később, majd 1036-tól pécsi püspökké választották. A pécsi egyházmegye társvédőszentje. †1073. [B116; C493; I61, 287; III337]

Névnapok: Bianka, Blanka, Bonifác, Bónis, Cserjén, Dália, Dáriusz, Döme, Dömös, János, Jusztin, Krizanta, Marcián, Margit, Mór, Móric.

OKTÓBER 26.

Szent Armand

Szent Bernward

püspök és hitvalló. Szász földön, Helmstädt közelében, Sommerschenburg várában született. Kiváló tanításban részesült elméleti, egyházi és még világi mesterségekben is. A császári udvar káplánja lett, III. Ottó nevelője. kiváló nevelői érdemei jutalmául kinevezték Hildesheim püspökévé. Itt az erély és tettrekészség magas fokáról tett tanúbizonyságot., de az Egyház jogainak védelmére is vigyázott. mindég szigorú aszkéta maradt. Az általa épített (ő maga is dolgozott ott ecsettel, vésővel és kalapáccsal) Szent Mihály templomban helyezték örök nyugalomra. †1022. [IV111]

Szent I. Evariszt

pápa és vértanú. Szent Kelemen pápa közvetlen utóda volt. Az ő idejében hozták Rómába Antióchiai Szent Ignácot. †~107. [IV114; M1206; P24]

Szent Lúcián és Szent Marcián

vértanúk. Erkölcstelen pogány varázslók és élvhajhászok voltak. Tudományuk azonban csődöt mondott egy keresztény szűz esetében. Krisztus védte a leányt, és rövid vívódás után megtérítette a két ifjút is. Varázskönyveiket a piacon elégették, a babonákat elitélték, és Déciusz bírósága előtt a máglyahalált is vállalták. †251. [IV114]

Névnapok: Albin, Amand, Ametiszt, Baldvin, Demeter, Dömötör, Evariszt, Örs.

OKTÓBER 27.

Szent Elezbáz

hitvalló. Abesszín király volt. Sok országos gond és háború után lemondott. Koronáját Jeruzsálemnek ajándékozta, ő pedig kolostorba vonult egyszerű szerzetesnek. †~555. [IV121]

Szent Eusztóchium

szűz. Szent Paula leánya, már kora ifjúságában elhatározta, hogy Jézus jegyese lesz. Anyja és Szent Jeromos társaságában a Szentföldre mentek. Anyjával végigjárták a szent helyeket, még Egyiptomba is ellátogattak. A betlehemi kolostoraik főnökasszonya volt anyja halála után. †420. [IV114]

Szent Frumenciusz

püspök és hitvalló. Mesterével és egyik nővendéktársával Tíruszból Abesszíniába utazott. Itt a bennszülöttek a mestert és kíséretét megölték, csak Frumenciusz menekült meg egy társával. A királyi udvarba kerültek, ahol minden ismeretet elsajátítottak és főtisztviselői méltóságot kaptak, valamint a trónörökös nevelését is rájuk bízták. Társa a honvágy miatt hazatért, ő azonban a kereszténység terjesztésén és a keresztények segítésén munkálkodott. Alexandriában Szent Atanáz püspökké szentelte, eredményes munkája nyomán az abeszínok apostola lett. †~380. [IV120]

Szent Szabina

Szent Vince

szerpap, vértanú. Valerius püspök alatt szolgált. †304. [B15, 116; C462; F122; I83; M849]

Névnapok: Antonietta, Ellák, Polikárp, Szabina.

OKTÓBER 28.

Szent Anasztázia

szűz. Egy Zsófia (= Bölcsesség) nevű nő nevelte, de rokonai feljelentették a kereszténység vádjával. Bátran megvallotta hitét, elviselte a válogatott és kegyetlen kínzásokat, majd a lefejezést. †258. Fejfájás ellen szokták segítségül hívni. A sajtóellenőrzésnek is védőszentje; ezért ollóval szokták ábrázolni. A hiányos adatok miatt összekeverik a másik Szent Anasztáziával. [IV124]

Szent Júdás Tádé

apostol. Jakab testvére, édesapja Alfeus volt, édesanyja pedig Mária, a Szűzanya nővére. Jakabbal, Jeruzsálem első püspökével a zsidók közt terjesztette Krisztus evangéliumát. Arábiában, Szíriában, Mezopotámiában és Perzsiában is hirdette az evangéliumot. †~70. [B117; BL898,1104,1765; C493; IV.121; M1208)

Szent Simon

apostol. Kánában született. Neve az evangéliumban: Buzgó = zelóta (Az Ószövetségi törvény buzgó követőit nevezték így.) Perzsiában, Suanir városában tevékenykedett. Itt lett vértanú. †~70. [B117; C493; IV121; M1208)

Névnapok: Alfréd, Alfréda, Anasztázia, Simon, Szalvia, Szalviusz, Szilviusz, Taddeus, Tádé, Tömör.

OKTÓBER 29.

Boldog Angelusz

hitvalló. Henrik joyeusei herceg már 12 évesen kapucinus szerzetességről álmodozott. Toulouse-ban, meg Párizsban tanult, azután a királyi udvarban szolgált. Házasságot is kötött, de a felesége négyesztendei házasság után elhunyt. Ekkor kapucinus szerzetesnek állt, és itt kapta az Angelus nevet. Szerény szerzetességét egyszer felcserélte VIII. Kelemen pápa engedélyével, hogy fővezérként győzedelmes sereget vezessen IV. Henrik király ellen. A francia marsalságot is elnyerte, de ő visszament szerény kapucinusnak. Rivoliban, hazatérőben halt meg, akkor már a rend generális definitora volt. †1608. [IV128]

Boldog Angelusz

hitvalló. Itália Calabria nevű tartományában, Acriban született. Buzgó és eredményes kapucinus népmissziós volt. 70 éves korában halt meg. †1739. [IV129]

Szent Nárcisz

püspök és hitvalló. Jeruzsálemi püspök volt. Igyekezett a római egyház szokásait meghonosítani. Emiatt sok ellensége támadt, és ő kénytelen volt a pusztába menni, hogy remetéskedjen. Utódai sem boldogultak, így visszatérve, méltóságát erős kézzel viselte 116 évesen bekövetkezett haláláig. †~220. [IV127]

Antióchiai Szent Teofil

püspök és hitvalló. Szent Péter után a hatodik antióchiai püspök volt. Kiváló volt, amikor a hitet kellett bemutatni a pogányoknak. Sokat írt, műveiből azonban csupán egy maradt fenn. †~185. [IV125]

Névnapok: Ermelinda, Melinda, Nárcisz, Narcisszusz, Őzike, Teofil, Zénó.

OKTÓBER 30.

Rodriguez Szent Alfonz

hitvalló. Majorka szigetén volt tanuló, majd boltos lett. Felesége és gyermekei is meghaltak, a bolt se ment megfelelően, akkor laikus jezsuita lett, a jezsuita kolégium portása. Sok tanult embernek lett tanítója, például Kláver Szent Péter, aki az egyszerű kapus bölcsesságát lejegyezte. Szigorúan böjtölt, keveset aludt. †1617. [IV130]

Boldog Stefána

szűz. Fiatal kálvinista leány volt a franciaországi Gex városkában. Egy úrnapi körmenet látványa, az Oltáriszentségből sugárzó kegyelem megtérésre vezette. Letette a katolikus hitvallást és orsolyita novícius lett. A próbaidőt jól kiállta, sok imát ajánlott fel rokonaiért. 28 éves korában megbetegedett és elhunyt. †1659. [IV102]

Szent Zenóbia

Névnapok: Alfonz, Alfonza, Alfonzina, Anasztázia, Arzén, Aszter, Kolos, Norina, Pompónia, Stefánia, Zenóbia, Zinajda.

OKTÓBER 31.

Rodriguez Szent Alfonz

hitvalló. Majorka szigetén volt tanuló, majd boltos lett. Felesége és gyermekei is meghaltak, a bolt se ment megfelelően, akkor laikus jezsuita lett, a jezsuita kolégium portása. Sok tanult embernek lett tanítója, például Kláver Szent Péter, aki az egyszerű kapus bölcsesságát lejegyezte. Szigorúan böjtölt, keveset aludt. †1617. [IV130]

Szent Wolfgang (Farkas)

püspök és hitvalló. Tudósként kezdte életpályáját, majd bencés szerzetes lett, és pappá szentelték. A magyarok térítésére jelentkezett. Visszatérve mint regensburgi püspök, nevelője volt Gizellának, Szent István jövendő feleségének. †994. [B117; C389; IV133)

Névnapok: Cseke, Farkas, Kristóf, Rodrigó, Vulfia.

NOVEMBER 1.

Szent Didák

hitvalló. 1440-ben született Spanyolországban, ferences laikus testvér lett. A Kanári szigeteken volt misszionárius, majd hazatérve betegápolással foglalkozott, az önmegtagadást hősies fokon gyakorolta. Alcalában halt meg, 1463-ban. 1588-ban avatták szentté. [B123; IV138; M1237]

Mindenszentek

Ez a nap a név szerint nem ismert sok szentről történő megemlékezés napja. [IV141; C494; M1214; (Z1757)]

Névnapok: Benignusz, Benke, Marianna

NOVEMBER 2.

Szent Achilles

Halottak napja

A mai ünnep a tisztítóhelyen szenvedőkről történő megemlékezésé. [IV146; C494; M1219; (Z1764)]

Szent Malakiás

érsek és hitvalló. Az írországi Armaghban született, bencés szerzetes, majd pap lett. Amikor neki ajándékozták a bangori apátság romjait, néhány társával újjáépítette azt. Pár év múlva a connori püspökséget kapta meg, eredményesen helyreállította a meglazult hitéletet. Egy ulsteri forradalom elől Munsterbe kellett menekülnie, és csak mintegy évtized múlva került vissza székvárosába. A problémák rendezésére Rómában is járt II. Ince pápánál. Útközben barátságot kötött Clairvauxban Szent Bernát ciszterci apáttal. Írországban megtelepítette a ciszterci rendet, majd ismét Rómába indulva, útközben erős láz őrölte fel erejét, Clairvauxban elhunyt, ott is temették el. †1148. Híres jövendöléseket tulajdonítanak Malakiásnak. [IV146]

Pettaui Szent Viktorin

püspök és vértanú. Görög származású püspök volt a stájer Pettauban (Poetovio in Pannonia superiore). Az első volt, aki a Szentírást latinul tüzetesen magyarázni kezdte. Ragyogók voltak írásai és életszentsége. Dioklecián alatt lett vértanú. †304. [IV142]

Névnapok: Achilles, Bató, Bogdán, Rátold, Tóbiás, Tódor, Viktor, Viktorina.

NOVEMBER 3.

Szent Hubert

püspök és hitvalló. A otulousei herceg fia volt, bencés iskolába járt. Első fia meghalt, ekkor a vadászatban keresett vígasztalást. A szentestén egy szarvas, agancsa közt fénylő kereszttel figyelmeztette, az ünnep tiszteletére. Megtért, pappá szentelték, majd püspök lett. Minden szükségben levőn segített. †727. A vadászok védőszentje, veszettség ellen is segítségül hívják (a sebet megszentelt Hubert-kulccsal égetik ki). [B118; IV149]

Boldog Ida

özvegy. Egy svájci gróf felesége volt. Férje, hűtlenség vádjával, első vad indulatában a vár ablaka alatti igen mély szakadékba taszította az ártatlan asszonyt. Ám az iszonyatos zuhanás semmi kárt nem okozott a nőben. Hálaadás után egy közeli rengetegben remete életet kezdett. 17 év után akadt rá a bűnbánó férj. Az asszony őszintén megbocsátott, de remete maradt. Ida továbbra is alamizsnából élt, segítette a szegényeket. Késő öregkorában a közeli apácakolostorba ment. †1226. [IV146]

Enselmini Boldog

szűz. Pádovában született, Szent Ferenc előtt tett fogadalmat, Pádovai Szent Antal volt a lelki vezetője. Szenvedéseit hősi lélekkel viselte, sok látomás és misztikus kegyelmek kisérték szent életét. †1242. [IV149]

Szent Malakiás

érsek és hitvalló. Az írországi Armaghban született, bencés szerzetes, majd pap lett. Amikor neki ajándékozták a bangori apátság romjait, néhány társával újjáépítette azt. Pár év múlva a connori püspökséget kapta meg, eredményesen helyreállította a meglazult hitéletet. Egy ulsteri forradalom elől Munsterbe kellett menekülnie, és csak mintegy évtized múlva került vissza székvárosába. A problémák rendezésére Rómában is járt II. Ince pápánál. Útközben barátságot kötött Clairvauxban Szent Bernát ciszterci apáttal. Írországban megtelepítette a ciszterci rendet, majd ismét Rómába indulva, útközben erős láz őrölte fel erejét, Clairvauxban elhunyt, ott is temették el. †1148. Híres jövendöléseket tulajdonítanak Malakiásnak. [IV146]

Porres Szent Márton

szerzetes. Gyógyszerészetet tanult, majd domonkos szerzetes lett. Sokat tett a szegényekért, mélységesen tisztelte az Oltáriszentséget. †1639. [B119; C494; T327; Z1764]

Szent Pimin

hitvalló. Ír hittérítő volt Elszász és Délnémetország területén. A Bodeni tó szigetén, Reichenauban apátságot alapított †~750. [IV149]

Szent Szilvia

özvegy. Szent Tarsilla testvére és Nagy Szent Gergely pápa édesanyja volt. Lakása helyén épült a San Saba templom. †~570. [IV149]

Szent Vinfrida

szűz. Welsi fejedelmi családból származott, Szent Bennoi püspök nevelte. A Gathurin kolostor apátnője lett. †~660. Tetemei Shrewsburyban nyugszanak. Holywellben van egy Vinfrida-csodaforrás. Itt – a legenda szerint – csalódott vőlegényjelöltje dühében levágta a leány fejét, ekkor fakadt fel a forrás a vére nyomán. (Bennoi gyógyította meg, de a vágás nyoma élete végéig lászott Vinfrida nyakán) [IV148]

Névnapok: Bálint, Bertold, Győző, Hubert, Ida, Malakiás, Szilvia, Szilviusz.

NOVEMBER 4.

Szent Agricola és Szent Vitális

vértanúk. Agricolának szolgája volt Vitalis, Bolognában. Vitalist kegyetlenül megkínoztákDioklecián üldözése során, gazdáját pedig keresztre szögezték. †304. .[IV156; M1228]

Szent Imre

herceg. Szent István király és Boldog Gizella fia volt, aki 1007-ben született. Egyházi életre készítették fel. Szent Gellért tanította latinra, szónoklattanra és filozófiára, kiváló tanuló volt. Sokat imádkozott, sokszor csendes templomokban bújt meg zavartalanul imádkozni. Ő lett a trónörökös. 1030-ban a győri csatát Imre vezette. Házasságot kötött a lengyel király lányával. 1031-ben egy vaddisznó halálosan megsebesítette. [B120; C396; IV156; T177; Z1766]

Boldog (Wildhauseni) János

hitvalló. A magyarországi ferences rendtartomány első főnöke volt. Életében sok csodás esemény kisérte. A szerémségi Nagyolasziban, az akkori Francavillában temették el. †~1240. A ferences írók a szerzet szentjei közé sorolják, bár az egyház még hivatalosan nem avatta szentté. [I203]

Borromeo Szent Károly

püspök és hitvalló. Mikor öccse hirtelen meghalt, váratlanul megtért, pappá szenteltette magát. A trienti zsinatnak egyik fő mozgatója lett: közvetített, meggyőzött, nyugtatott. A reformok megvalósításában példamutatóan élen járt. 1576-77-ben pestisjárvány tört Milánóra, ő sietett Milánóba, nem csak vigasztalta, de ápolta is a betegeket. Minden pénzét, vagyonát a járvány leküzdésére fordította. †1584. [B119; C393; IV149; M1228; T335; Z1765)

Szent Piérius

hitvalló. Nagy tudású alexandriai pap volt, az ottani kateketikai iskola tanára. Dioklecián alatt bátran megvallotta hitét, majd Rómában működött. †~310. [IV156]

Névnapok: Berill, Életke, János, Karola, Karolina, Károly, Lina, Mór, Mózes, Nina, Oguz, Vitális.

NOVEMBER 5.

Szent Erzsébet és Szent Zakariás

Keresztelő Szent János szülei voltak. [Lk 1, 5-25; Lk 5, 57-80; IV161; B68, 947; BL378; BL1947/5

Szent Imre

herceg. Szent István király és Boldog Gizella fia volt, aki 1007-ben született. Egyházi életre készítették fel. Szent Gellért tanította latinra, szónoklattanra és filozófiára, kiváló tanuló volt. Sokat imádkozott, sokszor csendes templomokban bújt meg zavartalanul imádkozni. Ő lett a trónörökös. 1030-ban a győri csatát Imre vezette. Házasságot kötött a lengyel király lányával. 1031-ben egy vaddisznó halálosan megsebesítette. [B120; C396; IV156; T177; Z1766]

Névnapok: Avarka, Erzsébet, Filotea, Imre, Lénárd, Tétény, Töhötöm, Zakariás.

NOVEMBER 6.

Szent Engelbert

püspök és vértanú. Grófi családból származott Kölnben gyermekklerikuskéént tanult. 14 évesen prépost volt, 15 évesen Köln nagyprépostja. Kanonoksága alatt több csatában, családi nézeteltérésben működött közre. Körülbelül 30 évesen kölni érsek lett. Rendet teremtett egyházmegyéjében (vallási téren, közbiztonségban). Betelepítette a ferenceseket és domonkosokat Kölnbe. Ellenfelei orvul törtek rá egy erdőben, és a kártérítéstől való menekülés reményében ölték meg. †1225. [IV162]

Szent Krisztina

Szent Lénárd

hitvalló. Nemes ember volt. Az udvari életet és a püspökséget elutasította. Remete lett, de a szenvedők és tanácsot kérők ott is megtalálták. †~560. A szülő asszonyok és a foglyok védőszentje [B120; IV166]

Névnapok: Énok, Lénárd.

NOVEMBER 7.

Baldinucci Boldog Antal

hitvalló. Jezsuita atya volt, aki Középitáliában járt körbe népmissziót tartani. Lelkes szónoklatainak hallgatói nem tudtak ellenállni. †1717. IV169]

Szent Engelbert

püspök és vértanú. Grófi családból származottKölnben gyermekklerikuskéént tanult. 14 évesen prépost volt, 15 évesen Köln nagyprépostja. Kanonoksága alatt több csatában, családi nézeteltérésben működött közre. Körülbelül 30 évesen kölni érsek lett. Rendet teremtett egyházmegyéjében (vallási téren, közbiztonségban). Betelepítette a ferenceseket és domonkosokat Kölnbe. Ellenfelei orvul törtek rá egy erdőben, és a kártérítéstől való menekülés reményében ölték meg. †1225. [IV162]

Szent Ernő

Szent Florentin

Szent Villibrord

püspök és hitvalló. Angolszász nemesi származású volt és a frízek, meg a frankok közt térített. Nyolcvanegyévesen halt meg. †739. Echternachi sírja búcsújáróhely, a 8. század óta híres az echternachi pünkösdi vitustáncbúcsú. [B121; IV166]

Névnapok: Csenger, Éneás, Engelbert, Ernő, Florentin, Lázár, Rados, Radován, Radvány, Raul, Rezső, Rolf, Rudolf.

NOVEMBER 8.

Szent I. Deusdedit (Adeodát)

pápa és hitvalló. Negyven éves papi szolgálat után lett pápa. Ezután is igénytelenül, szelíden és békeszeretően élt. Végrendeletében a súlyos nyomorba került római népre hagyta vagyonát. †618. [IV175; P62]

Szent Gottfrid

A négy megkoronázott vértanú:

Szent Kastóriusz, Szent Klaudiusz (Kolozs), Szent Nikosztrátusz és Szent Szempronianusz

vértanúk. keresztény kőfaragó művészek voltak Pannóniából. Kiváló munkájukkal és személyes példamutatásukkal megtérítették Simplíciusz nevű pogány társukat is, akit egy Ciril nevű fogoly pap keresztelt meg. Kiváló és utánozhatatlan művészetük miatt irigyeik feljelentették őket mint keresztényeket. Mivel nem voltak hajlandók az isteneknek áldozni, megkorbácsolták őket skorpiókkal (szeges-kampós ostorokkal), majd a Dunába (vagy Szávába) folytották őket. †306. A kőfaragó céhek védőszentjei lettek. [IV170; M1229]

Szent Villehád

püspök és hitvalló. Angolszász bencés misszionárius volt Északeurópában. A frizek és szászok apostola volt, Bréma első püspöke. †789. [IV175]

Névnapok: Gotfrid, Hódos, Kál, Karád, Kasztor, Kolozs, Zsombor.

NOVEMBER 9.

Szentháromságról nevezett boldog Erzsébet

szűz. Már gyermekként égő vágy töltötte el, hogy szeresse az Istent. 26 évesen, mint karmelita nővér adta vissza lelkét az Úrnak. †1906. [IV179]

Szent Ménasz (Mennasz, Minasz)

vértanú. Egyiptomi származású kiváló katonatiszt volt Frigia Kotyaion nevű városában. Amikor Dioklecián kiadta keresztényellenes rendeleteit, légióját elhagyva a város melletti pusztába vonult, ahol imával, böjttel, virrasztással és munkával mélyedt el a lelkiéletben. Egy alkalommal a vértanúság vágyától hajtva bement a városba és az arénában a játékot megzavarva vallotta meg hitét. Kegyetlenül megkínozták, de ő nem ingott meg. Végül lefejezték. †296. Történetéhez csodás hangzású legendák fűződnek, emiatt sokan még létezését is kétségbe vonták. 1905-ben Kaufmann Károly német pap-régész kiásta Karm Abu Mina romjait, az iszlám által elpusztított régi Minasz-szentély maradványait. [IV175; M1233]

A Lateráni-bazilika felszentelése.

A pápa plébániatemploma.[C494; M1230; Z1773]

Szent Tivadar (Tódor, Theodóros)

vértanú. Keleti származású katona volt, aki a pogány Kybele-temlomot felgyújtotta Amazea városában. Kegyetlen kínzások után lánghalálra itélték Pontus tartományban, Euchaitában. †303. [IV179; M1231]

Névnapok: Bozsidár, Bozsóka, Fedor, Nátán, Teodor, Tihamér, Tivadar, Ugron.

NOVEMBER 10.

Avellinói Szent András

hitvalló. Papi tevékenysége közben orrgyilkos akart végezni vele, de csak súlyosan megsérült. Felgyógyulása után abba a betegápoló szerzetbe lépett, amelyikben meggyógyították. Betegápolással, lelki vezetéssel foglalkozott, mise közben érte a halál. †1608. [IV.179; M1231]

Szent Justus

püspök és hitvalló. Szent Ágostonnak, a Nagy Szent Gergely pápa által az angolok megtérítésére küldött apostolnak volt segítőtársa. Egy ideig a pogány lázadások miatt Franciaországban élt, majd mint canterbury-i érsek halt meg. †610. [IV184]

Nagy Szent I. Leó

pápa és egyháztanító. 440-ben lett pápa. Erősítette a hit épségét, védelmezte az Egyház egységét. Igyekezett visszaszorítani, vagy mérsékelni a barbárok támadásait. †461. [B122; C401; II38; M929; P45; T111; Z1773)

Szent Nimfa

vértanú. Szicíliában kínozták halálra. †4. szd. [M1231]

Szent Respiciusz és Szent Trifon

vértanúk. Kis-Ázsiában fejezték le őket. †259. [M1231]

Névnapok: András, Delinke, Florencia, Florentina, Jusztusz, Mátka, Meluzia, Nimfa, Réka, Rusztem, Tibor, Virgínia.

NOVEMBER 11.

Tours-i Szent Márton

püspök. Szülei akarata ellenére hittanuló lett, de apja katonának adta. Egy Galliai őrjáraton találkozott egy koldussal, akit később Krisztusként látott meg álmában. Megkeresztelkedett, majd kieszközölte a leszerelését. Remetének állt be és tíz év remetéskedés után Tours püspökévé választották. †397. [B122; C405; F616; IV184; M1233; T108; Z1554; Z1774)

Szent Ménasz (Mennasz, Minasz)

vértanú. Egyiptomi származású kiváló katonatiszt volt Frigia Kotyaion nevű városában. Amikor Dioklecián kiadta keresztényellenes rendeleteit, légióját elhagyva a város melletti pusztába vonult, ahol imával, böjttel, virrasztással és munkával mélyedt el a lelkiéletben. Egy alkalommal a vértanúság vágyától hajtva bement a városba és az arénában a játékot megzavarva vallotta meg hitét. Kegyetlenül megkínozták, de ő nem ingott meg. Végül lefejezték. †296. Történetéhez csodás hangzású legendák fűződnek, emiatt sokan még létezését is kétségbe vonták. 1905-ben Kaufmann Károly német pap-régész kiásta Karm Abu Mina romjait, az iszlám által elpusztított régi Minasz-szentély maradványait. [IV175; M1233]

Studioni Szent Tódor

hitvalló. Szaloniki Szent József öccse, Szent Platon apát unokaöccse. Hittudós volt, küzdött a cezaropapizmus képviselői, valamint a képrombolók ellen, felvirágoztatta a bazilitákat. Háromszor volt számüzetésben, a Chalkisz-pusztában hunyt el. †826. [IV190]

Névnapok: Atád, Márton, Ménás, Ménrót, Nimród, Tódor.

NOVEMBER 12.

Szent Asztrik (Anasztáz)

apát. 1000-ben pápai legátusként többször is járt Magyarországon. Kalocsai püspök, majd esztergomi érsek lett. †1034 [B123)

Szent Didák (Didakusz)

hitvalló. 1440-ben született Spanyolországban, ferences laikus testvér lett. A Kanári szigeteken volt hittérítő, majd hazatérve betegápolással foglalkozott, az önmegtagadást hősies fokon gyakorolta. Alcalában halt meg, 1463-ban. 1588-ban avatták szentté. [B123; IV138; M1237)

Szent (Polocki) Jozafát

püspök és vértanú. Ukrajnában született 1580-ban, szülei ortodoxok voltak. Visszatért a görög katolikus hitre, bazilita szerzetes lett, pappá szentelték, majd polocki püspökké választották. Harcolt az Egyház egységéért, eközben halt vértanúhalált. †1623. [B123; C495; IV200; M1237; T377; Z1779)

Szent Homobonusz

hitvalló. Kremonai kereskedő volt. Példás családi életet élt, sok jót tett, jámborul élt. †1197. Már két évvel halála után szentté avatta III. Ince pápa. Ereklyéi 1357 óta a kremonai dómban találhatók. [IV199; T218]

Szent Kunibert

püspök és hitvalló. Nagy tudású trieri főesperes, majd kölni érsek volt, boldog Pipin lelki vezetője. A frizekhez missziót szervezett. †663. [IV195]

Szent I. Márton

pápaI és vértanú. Hitvédő volt, küzdött a monoteléták ellen. Konstans császár először kivégzésre itéltette, majd Kerzonézusba, a mostani Krim-félszigetre száműzte, sokat szenvedett. †655. [IV191; M1236; P64]

Szent Ménasz (Mennasz, Minasz)

vértanú. Egyiptomi származású kiváló katonatiszt volt Frigia Kotyaion nevű városában. Amikor Dioklecián kiadta keresztényellenes rendeleteit, légióját elhagyva a város melletti pusztába vonult, ahol imával, böjttel, virrasztással és munkával mélyedt el a lelkiéletben. Egy alkalommal a vértanúság vágyától hajtva bement a városba és az arénában a játékot megzavarva vallotta meg hitét. Kegyetlenül megkínozták, de ő nem ingott meg. Végül lefejezték. †296. Történetéhez csodás hangzású legendák fűződnek, emiatt sokan még létezését is kétségbe vonták. 1905-ben Kaufmann Károly német pap-régész kiásta Karm Abu Mina romjait, az iszlám által elpusztított régi Minasz-szentély maradványait. [IV175; M1233]

Sínai Szent Nílus

hitvalló. Konstantinápoly városparancsnoka volt. Aranyszájú Szent Jánostól tanult. Fiával, Theodulosszal a Sinai félszigetre ment szerzetesnek. Egy barbár betöréskor elrabolták, de kiváltása után püspökké szentelték. Értékes gondolatokkal teli műveit ma is szívesen olvassuk. †~430. [IV195]

Szent Paternus

vértanú. Saint-Pairs-ban, (a mai Franciaországi Saon környékén) bencés szerzetes volt. Keményen vezekelt. Zsiványokat megfedett egyszer, azok gyilkolták meg bátorságáért. †726. [IV195]

Névnapok: Aba, Abád, Abbás, Abod, Asztrid, Bács, Emánuel, Emil, Emilián, Hamilkár, Hümér, Jónás, Jozafát, Keresztély, Levente, Márton, Martos, Renáta, Renátó, Szilvánusz, Tihamér.

NOVEMBER 13.

Szent Didák (Didakusz)

hitvalló. 1440-ben született Spanyolországban, ferences laikus testvér lett. A Kanári szigeteken volt misszionárius, majd hazatérve betegápolással foglalkozott, az önmegtagadást hősies fokon gyakorolta. Alcalában halt meg, 1463-ban. 1588-ban avatták szentté. [B123; IV138; M1237]

Szent Homobonusz

hitvalló. Kremonai kereskedő volt. Példás családi életet élt, sok jót tett, jámborul élt. †1197. Már két évvel halála után szentté avatta III. Ince pápa. Ereklyéi 1357 óta a kremonai dómban találhatók. [IV199; T218]

Magyar szentek és boldogok

Azoknak a szenteknek és szent emlékű embereknek ünnepe, akik magyarország területén éltek. [C495; T482; Z1779]

Szent I. Miklós

pápa és hitvalló. A legnagyobb pápák egyike volt, jelentős eredményeket ért el a pápai diplomáciában. Védte a pápai tekintélyt tekintélyes püspökök ellen, szembeszegült uralkodókkal. †867. [IV199]

Kosztka Szent Szaniszló

1550. október 28-án született. 1564-ben Bécsben a jezsuitáknál kezdett tanulni. Miksa császár ugyan elüldözte a jezsuitákat, Szaniszló azonban a betegágyán meghívást kapott a rendbe lépésre. Sok nehézség ellenére ez meg is történt, de a próbaidő alatt, 1568. augusztus 15-én meghalt. [B124; C408; IV195; T363]

Szent Szilvia

Névnapok: Arkád, Bulcsú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Miklós, Szaniszló, Szilvia, Szolon.

NOVEMBER 14.

Reutei Szent Erzsébet

szűz. Konstanz közelében, Waldseeban született egyszerű családba. Nehezen viselte a ház világias forgatagát, ezért elvonult egy kalyibába. Ferences harmadrendi volt, és egy maga építette kis kolostorba vonult néhány társával. Misztikus élményei voltak, de mindég szerény alázatosságban élt. Megkapta a stigmákat. †1420. [IV204]

Keresztes Szent János

áldozópap és egyháztanító. Árván a szegények intézetébe került. Itt buzgón ministrált, egy gazdag úr alkalmazta a 13 éves gyereket, aki aztán tudott tanulni. Karmelita szerzetes lett. Igen sok jelét adta az életszentségnek és bölcsességnek, lelki életről szóló könyveket írt, ezek a spanyol irodalom remekművei. †1591. [B125; C498; IV249; M1245; T323]

Szent (Polocki) Jozafát

püspök és vértanú. Ukrajnában született 1580-ban, szülei ortodoxok voltak. Visszatért a görög katolikus hitre, bazilita szerzetes lett, pappá szentelték, majd polocki püspökké választották. Harcolt az Egyház egységéért, eközben halt vértanú halált. †1623. [IV200; C495; T377; M1237; Z1779]

Szent Szerápion

püspök. Határtalan szeretetből kétszer adta el magát rabszolgának, hogy mások nyomorán segítsen. Éhező gyermekek segítésére mindenét eladta. Alsó-Egyiptomban későbbThmuis püspöke lett. †~362. [B125]

Szent Szerápion

vértanú. Angol katona volt, majd IX. Alfonz kasztíliai király seregében harcolt a mórok ellen. Később beállt a fogolykiváltók rendjébe, Születetlen Rajmund novíciusmestere volt. Több fogolykiváltó úton járt Afrikában. Hazájában is létre akarta hozni a szerzetét. Útközben kalózok fogták el, és a tengerbe vetették. Csodás módon partot ért, fáradozott a fogolykiváltók angliai megtelepításén. Egyik fogolykiváltó útján Algírban szenvedett vértanúságot. †1240. [IV204]

Névnapok: Aliz, Erzsébet, Huba, Jozafát, Jukundusz, Klementina, Szidónia, Vanda.

NOVEMBER 15.

Nagy Szent Albert

püspök és egyháztanító. A domonkos rendbe lépett. Igen sok művet írt, sokat imádkozott, tanított, prédikált, gyóntatott. Két évvel halála előtt teljesen elvesztette emlékező tehetségét. Alázattal fogadta a megpróbáltatást. Gyermeki szeretettel imádkozott, böjtölt. †1280. [B126; C411; IV204; M1239; T247; Z1780]

Szent Fintán

hitvalló. Ír nemesi család fia volt. Kalózok az Orkádokra hurcolták. Megszökött és csodás módon Skóciába tudott úszni. Fogadalomból Toursba zarándokolt Szent Márton sírjához, majd Rómába. Innen Svájcba ment végül Reinauban bencés szerzetes lett. Kemény önsanyargatása és folyamatos imaélete megszilárdította a kolostor fegyelmét. 852-ben a templom mellett egy kis cellába falaztatta magát és 20 évet töltött ott szigorú önsanyargatásban, buzgó imában és bölcs tanítással. Csaknem 80 évesen halt meg. †878. Neki tulajdonítják a híres Szent Balázs kolostor (Sankt-Blasien im Schwarzwald) alapítását is. [IV210]

Szent Lipót

őrgróf és hitvalló. 1095-ben vette át Ausztria vezetését, mint III. Lipót. Buzgón vallásos és okos államfő volt. Klosterneuburgban temették el. †1136. 1485-ben szentté avatták, 1683-óta Ausztria védőszentje. [B125; IV271]

Névnapok: Adalbert, Albert, Alberta, Albertina, Artúr, Bogát, Dezső, Gertrúd, Ladomér, Leopold, Leopoldina, Lipót, Richárd.

NOVEMBER 16.

Nagy Szent Gertrúd

szűz. 1256-ban született Eislebenben. Már ötévesen a helftai bencés kolostorba került. 1281-ben volt az első misztikus látomása. Évekig titka volt Isten közelsége, majd leírta egy részét, de később gyengesége miatt már csak diktálni tudta. Sok könyvet írt, a Jézus Szíve tisztelet előhírnöke. †1301. [C495; IV211; M1239; Z1781]

Skóciai Szent Margit

Szent István király unokája. III. Malcolm skót király felesége lett, nyolc gyermekük született. Jósága közismert volt, szorgalmazta a húsvéti szentáldozást, megszüntette Skócia pogány hagyományait, férjének hirtelen fellobbanó haragját is megszelídítette. †1093. [II277; C414; Z1780]

Canterbury-i Szent Ödön

hitvalló. 12 évesen eljegyezte magát Szűz Máriának. Oxfordban tanult, canterbury-i érsek lett. Sokat kellett küzdenie III. Henrik király kapzsisága, erőszakossága és egyháztiprása ellen. Számkivetésben halt meg. †1242. [IV217]

Névnapok: Ágnes, Agneta, Ede, Edmond, Gertrúd, Hilda, Otmár, Ödön, Örs.

NOVEMBER 17.

Alexandriai Szent Dénes

püspök és hitvalló. Gazdag alexandriai pogány hivatalnok volt, amikor felnőtt fejjel megismerkedett a kereszténységgel, Origenész tanítványa lett. 231-ben az iskola feje lett, majd 247-ben alexandriai pátriárka. A kitört Déciusz-féle üldözés során négy napig otthon várta a nyomozót, de az éppen ott, a lakásán nem kutatta. Sikerült a gyermekekkel és sok testvérrel elmenekülnie. Az üldözés után az elbukottak visszafogadása érdekében sokat tett, küzdött az eretnekek ellen. A Valérián üldözés pár éves számkivetésbe küldte. Az antiochiai zsinat alatt több mint 80 évesen hunyt el. †265. [IV283]

Csodatevő Szent Gergely

püspök és hitvalló. A Pontuszi Újcezareában született, kiváló tanuló volt, jogi és szónoki tanulmányokat végzett. Húszéves korában a palesztínai Cezáreában Origenész tanítványa lett, majd Alexandriában Szent Dénes püspöknél tanult. Hazatérve püspökké választották és sok jót tett híveinek.A Déciusz üldözést bújdosva vészelte át, majd szétszórt és megkínzott nyáját bátorította. Résztvett 264-ben az antiochiai zsinaton. †~270. [IV218; M1240]

Nagy Szent Gertrúd

szűz. 1256-ban született Eislebenben. Már ötévesen a helftai bencés kolostorba került. 1281-ben volt az első misztikus látomása. Évekig titka volt Isten közelsége, majd leírta egy részét, de később gyengesége miatt már csak diktálni tudta. Sok könyvet írt, a Jézus Szíve tisztelet előhírnöke. †1301. [C495; IV211; M1239; Z1781]

Szent Hilda

Boldog Szalóme

szűz. Leszkó lengyel fejedelem és Przymislava orosz hercegnő lánya, II. Endre kissebbik fiának, Kálmánnak a jegyese (3 éves korától), majd felesége (13 évesen). Szent József házasságban éltek. 1241-ben férje meghalt, ezután vagyonát szétosztva klarissza apáca lett a zawihosci zárdában, majd a kői (de scala, de lapide) kolostor főnöknője. Unokahugát, Boldog Kingát szentté nevelte. †1268. Krakkóban nyugszik a ferences templomban. [IV222]

Szent Viktória

Névnapok: Ede, Gergely, Gergő, György, Hilda, Hortenzia, Ildikó, Szalóme.

NOVEMBER 18.

Szent Barulás és Szent Román

vértanúk. Román szigorú életű szerzetes volt. A Dioklecián üldözés alatt önként jelentkezett, mert sokan meginogtak a kínzások alatt. Példát akart mutatni, és ez sikerült is neki, nem ingott meg a válogatott kínzások miatt. A bíróval vitatkozva kifejtette, hogy a császárok istenhite dőreség, ezt minden kisgyermek tudja. És valóban, az utcáról behívott négyéves Barulás is ezt vallotta. Együtt szenvedtek vértanúságot. †303. [IV228]

Szent Jenő

Szent Odó

hitvalló. Főúri nevelést és kiképzést kapott, és 19 évesen, idős apja az ő születését kieszközlő fogadalmának megfelelően a toursi szerzeteskanonokok közé állt. Hamarosan elhatározta, hogy szigorúbb életre vágyik és a baume-i kolostorban igazi bencés regula-szellemet talált. Mintaszerű szerzetes volt és pár év múlva átvehette a Cluny-i kolostor kormányzását és ez a szerzetesélet felvirágzását jelentette. Munkája nyomán a reformmozgalom általánosan terjedt. Toursban, a Szent Julián monostorban hunyt el. †942. [IV223]

Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése

[C496; M1240; PV7; Z1781]

Névnapok: Jenő, Jolán, Jónás, Osdó, Ottó, Pál, Péter, Román.

NOVEMBER 19.

Szent Abdiás

próféta. A legrégibb író próféta. A legrövidebb Szentírási könyv szerzője. Könyve mindössze 21 verset tartalmaz. Fenyegető jóslatokat ír le az Edomiták ellen, akikkel a zsidók állandó ellentétben álltak, már Dávid korától kezdve. Megjövendöli a zsidók győzelmét és Jahve egyetemes uralmát. Abdiás a zsidó hagyomány szerint Ácháb király gondnoka volt, aki az egyik üldözés idején elrejtett és táplált 100 prófétát. †Kr.e. ~800 (más forrás szerint 587 körül).[BL1; IV.235.]

Szent Barlaám

vértanú. Egyszerű parasztember volt, Antiochiában szenvedett vértanúságot hősies helytállással. †~300. [IV235]

Árpád-házi Szent Erzsébet

özvegy. Kiskora óta megvolt az imára és a szeretetszolgálatra való hajlama. Lajos gróffal házasságot kötött. 1227-ben férje hirtelen meghalt. Ferences harmadrendi lett. Sokat imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. †1231. [B128; C417; IV229; M1241; T258; Z1783]

Szent Ponciánusz

pápa és vértanú. Római pap volt, majd pápa. A kitört keresztényüldözés Szicíliába száműzte, ahol lemondott és meghalt. †235. [Z1639; M1241; PK28; P28]

Névnapok: Abdiás, Alicia, Barlám, Bodor, Bonifác, Bónis, Erzsébet, Maxim, Zobor, Zsóka.

NOVEMBER 20.

Szent Bernwárd

püspök és hitvalló, †1022.

Valois Szent Félix

hitvalló. Édesanyja igen vallásosan nevelte. Mikor apja elhagyta anyját, meghasonlott a világgal és remetének állt. Citeaux-ban, majd Itáliában, azután a meauxi rengetegben remetéskedett. Párizsból egy igen tanult társat kapott, ketten megalapították a Szentháromságról elnevezett trinitárius, fogolykiváltó rendet (ezek a bevételük egyharmadát a foglyok kiszabadítására fordítják). 85 évesen hunyt el. †1212. [IV235; M1241]

Szent Ödön

vértanú. 15 évesen Keletanglia rátermett királya lett. A dánok (normannok) 866-os támadása után a túlerő elől várába menekült, de elfogták, dúrván megkínozták, majd lefejezték. †870. Kingstonban temették el, ezt a kegyelet Edmundsbury (Ödön sírja) néven tiszteli. Nagy Kanut dán hódító 1020-ban engesztelésül apátságot emelt a szent sírja mellé. [IV238]

Névnapok: Amália, Bódog, Edmond, Emília, Emíliána, Félix, Jolán, Jónás, Ödön, Piusz, Szilveszter, Zoltán, Zsolt.

NOVEMBER 21.

Szent I. Gelázius

pápa és hitvalló. A pogány maradványokat igyekezett megszüntetni, kiépítette a liturgiát. A pogány invázió ellenére bölcsen és erős kézzel kormányzott. †496. [IV241; P47]

Szent Kolumbán

apát és hitvalló, Szerzetes lett, evangéliumot és bűnbánatot hirdetett Angliában, majd Galliába és a Rajna völgyében. Szókimondása miatt száműzték, Itáliában ekkor kolostort alapított. †615. [IV241; C496; Z1792)

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása

a templomban. Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal, velük együtt ő is megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15). [I128; C496; M1241; Z1789)

Szent Ödön

vértanú. 15 évesen Keletanglia rátermett királya lett. A dánok (normannok) 866-os támadása után a túlerő elől várába menekült, de elfogták, dúrván megkínozták, majd lefejezték. †870. Kingstonban temették el, ezt a kegyelet Edmundsbury (Ödön sírja) néven tiszteli. Nagy Kanut dán hódító 1020-ban engesztelésül apátságot emelt a szent sírja mellé. [IV238]

Szent Olivér

Szent Rufus

hitvalló. Szent Pál említi. (Cirenei Simon gyermeke? l. Mk 15, 21) †~80. [Róm 16, 13; IV241]

Névnapok: Kolumbán, Mária, Olivér, Rúfusz.

NOVEMBER 22.

Szent Cecília

szűz és vértanú. Már igen kis gyermekként megismerkedett a kereszténységgel, tudatosan kerülte a pogány világot. Szüzességet fogadott, sanyargatta a testét. Az egyházban előénekes és előimádkozó volt. Szülei eljegyezték egy pogány fiatalemberrel, Valériánnal, aki meg is keresztelkedett. Lefejezésre ítélték. †230. [B127; C423; IV241; M1242; Z1790)

Szent Filemon

püspök és vértanú. Szent Pál tanítványa és kedves barátja, ezt a hozzá írt levele is tanúsítja. Kolossza püspöke lett Kisázsiában. Diána ünnepén a pogányok a templomból elhurcolták, megkorbácsolták, majd megkövezték. †~70. [BL437; IV245]

Névnapok: Cecília, Csilla, Filemon.

NOVEMBER 23.

Szent Amfilochius

püspök és hitvalló. Nazianzi Szent Gergely rokona volt, tekintélyes ügyvéd Konstantinápolyban. Az aszkéta élet iránti vágytól hajtva szülöföldjére, Kappadokiába ment. Itt Nagy Szent Vazul sürgetésére püspökké választották. Az arianizmus elleni harc egyik fő támogatója volt. †~394. [IV249]

Szent Dániel

püspök és hitvalló. Britanniában Bangor püspöke volt. Életszentsége és buzgósága említendő. †545. [IV249]

Szent Felicitasz özvegy és hét fia,

vértanúk. Anyjuk szemeláttára szenvedtek a fiúk borzalmas kínhalált. †~150 v. 162. [III40; M1058; IV249; T16; M1243]

Szent I. Kelemen

pápa és vértanú. Személyesen ismerte Szent Pétert és Szent Pált, Pálnak Macedóniában munkatársa is volt. Rómában Péternek harmadik utóda volt (92-101). Levelet írt a Korintusiaknak. †101. [B127; C496; IV245; M1243; PK23; Z1791]

Szent Kolumbán

apát és hitvalló, Szerzetes lett, evangéliumot és bűnbánatot hirdetett Angliában, majd Galliába és a Rajna völgyében. Szókimondása miatt száműzték, Itáliában ekkor kolostort alapított. †615. [IV241; C496; Z1792]

Szent Lukrécia

szűz és vértanú. A spanyolországi Meridában szenvedett vértanúságot a Dioklecián üldözés idején. †306. [IV249]

Névnapok: Dániel, Dános, Géza, Kelemen, Klemencia, Klementina, Kolumbán.

NOVEMBER 24.

Dung-Lac Szent András

áldozópap és társai vértanúk. Domonkos szerzetes volt Vietnamban. A 17. században 117 szerzetes, pap és világi szenvedett vértanúságot. [Z1792]

Szent Emma

Szent Flóra

szűz és vértanú. Spanyolországban mohamedán apa és keresztény anya gyermeke volt, az arab uralom alatt. Bátyja feljelentette a kordobai kádinál, aki hitéért megvesszőztette. Később egy hozzá hasonló szűzzel, Máriával újra jelentkeztek a kádinál, és Szent Eulógius lelki támogatásával hősi vértanúságot szenvedtek mindketten. †854. [IV257]

Keresztes Szent János

áldozópap és egyháztanító. Árván a szegények intézetébe került. Itt buzgón ministrált, egy gazdag úr alkalmazta a 13 éves gyereket, aki aztán tudott tanulni. Karmelita szerzetes lett. Igen sok jelét adta az életszentségnek és bölcsességnek, lelki életről szóló könyveket írt, ezek a spanyol irodalom remekművei. †1591. [B125; C498; IV249; M1245; T323]

Szent Krizogonusz

vértanú. Dioklecián alatt Aquilábam szenvedett vértanú halált. Temploma van a Tiberiszen túl. †304. [B127; M1245]

Névnapok: Emma, Flóra, János, Kurszán, Szvetlána, Virág.

NOVEMBER 25.

Alexandriai Szent Katalin

szűz és vértanú. Nagy tudású szicíliai királylány volt. Alexandriában tanult, Arméniában megkeresztelkedett. Maxenciusz császárral szemben védelmébe vette a keresztényeket és ezután vitában híres bölcseket győzött meg. 305 körül lefejezték. [B128; C427; IV257; M1246]

Szent Mózes

vértanú. Római pap volt, A Déciusz féle üldözéskor is, de a tévtanítokkal szemben is hősnek bizonyult. Amikor börtönben volt, Szent Ciprián dícsérő és bátorító levelet írt neki. A második elfogásakor lefejezték. †251. [IV260]

A Székesfehérvári bazilika-sszékesegyház felszentelése

[Z1793]

Névnapok: Alán, Ányos, Erzsébet, Katalin, Liza, Mózes.

NOVEMBER 26.

Berchmanns Szent János

hitvalló. 1599-ben született. A Maastricht melletti Diest falu cipészének fia. Jezsuita lett 17 évesen. Az igazságosság, segítőkészség, a kicsinyben való hűség tette őt korán éretté és szentté. Még újonc ideje alatt 1621. augusztus 13-án hunyt el. [B128; III233]

Szent Delfina

szűz. Szent Elzeár felesége. Férjével Szent József házasságban élt. Férjét az udvari élet erkölcsi és lelki megrendszabályozásában mindenben támogatta. †1358. Franciaországban szentként tisztelik. [III395]

Szent Konrád (Kunó)

püspök és hitvalló. Pap, majd Konstanz püspöke lett. Imádságos élete az Úr szenvedése és az Oltáriszentség körül forgott (Egyszer mérges pók esett a kelyhébe, mire ő magához vette a Szent Vérrel együtt, nehogy csepp is kárbavesszen.) Szent Ulrik püspökkel igen jó barátságban volt. Negyvenévi püspökség után halt meg. †975. pókkal szokták ábrázolni. [IV261]

Poromauriciói Szent Lénárd (Leonardo)

hitvalló, †1751 (1581?).

Alexandriai Szent Péter

püspök és vértanú. Alexandria pátriárkája. Életszentsége, buzgósága, tudása mintaszerű volt. †311. [IV263; M1247.]

Szent Szilveszter

apát, †1267.

Szent Szirícius

pápa és hitvalló. Sokat tett a pápai szék tekintélyének és az egyházfegyelemnek emelésére. Atyai bölcs mérséklettel kezelte a bűnösöket is. †399. [IV263; P41]

Szent Viktória

Névnapok: Atanáz, Berengár, Ciklámen, Konrád, Lénárd, Leonárd, Miklós, Milán, Péter, Szilveszter, Virág.

NOVEMBER 27.

Vagdalt Szent Jakab

vértanú. A perzsa király hadvezére volt, királya kedvéért hitehagyó lett. Felesége és anyja azonban megtérésre bírta. Amikor az udvarban megvallotta hitét, a felbőszült király fokozatosan csonkittatta meg, végül lefejeztette. A legnagyobb perzsa szentek közül való. †421. [IV267]

Poromauriciói Szent Lénárd

hitvalló. Porto Mauricióban született, jámbor szülőktől. Jezsuitáknál tanult, buzgó tagja volt Néri Szent Fülöp oratóriumának. Fiatalon belépett a szigorú ferencesek Szent Bonaventura-kolostorába. Bölcseletet tanított és prédikált. Halálosan beteg lett és a Szűzanya segítségével négy év kellett a felgyógyulásához. Rögtön ismét prédikálni kezdett, a népmissziót végezte, egész Itáliát bejárta, és 44 év alatt 316 missziót tartott. Sok nélkülözés és megpróbáltatás érte, ám ő mindig vídáman fogadott minden nehézséget. Terjesztette Jézus Szent Szívének tiszteletét. 216 helyen honosította meg az örökimádást. Nagy érdeme, hogy buzgósága hatására 100 évvel később, 1853-ban elfogadhatták a szeplőtelen fogantatás dogmáját. Rómában, 75 évesen hunyt el. †1751. [IV263]

Szent Virgil

püspök és hitvalló. Ír származású. Kis Pipin udvarába került, majd Salzburg érseke lett Odiló bajor herceg alatt. Sokat tett a kereszténység terjesztéséért és egyházmegyéje felvirágoztatásáért. Szent Rupert tiszteletére hatalmas katedrálist építtetett. †784. [IV267]

Névnapok: Amina, Jakab, Jákob, Jakus, János, Lénárd, Leonárd, Leonarda, Mária, Virgil, Virginia.

NOVEMBER 28.

Della Marchiai (Marka) Szent Jakab

áldozópap. Anconában született, ferences lett, a szigorú szabályokat tartó obszervánsok felvirágoztatásán fáradozott. Toborzott a törökök elleni kereszteshad érdekében, Szegeden is volt inkvizítor. †1476. [IV271; Z1794]

Szent Hugó

püspök és hitvalló. Burgundiában született. Kisgyermekként az ágostonrendieknél kezdett tanulni, be is lépett rendjükbe. Egy látogatás Chartreuse-ban felébresztette vágyát, hogy átmenjen a kartauziakhoz. Nehezen, de sikerült, itt szentelték pappá. 40 évesen meghívták Angliába, a withami kolostor főnöke lett. Lincoln város püspöke lett később. 14 évi püspökség után, 60 éves korában hunyt el Londonban. †1200. A lincolni katedrálisban nyugszik. [IV267]

Szent Szosztenész

hitvalló. Szent Pál munkatársa (1Kor 1, 1). Lehet, hogy azonos a korintusi zsinagóga-főnőkkel (ApCsel 18, 17), akit a görögök megvertek a prokonzul itélőszéke előtt, és később tán megtért. †~80. [BL1744; IV271]

Névnapok: Dezdemóna, Jakab, Rúfusz, Stefánia, Szókratész, Terestyén, Trisztán.

NOVEMBER 29.

Szent Filoména

Szent Lipót

őrgróf és hitvalló. Melkben született, fejedelmi családban. Már gyermekkorában jámbor könyveket olvasott, gondozta a szegényeket. 23 évesen lépett trónra, támogatta a keresztes hadak átvonulását, megjavította az udvar erkölcseit, fölkarolta az Egyház érdekeit. Harcolt a magyar betörések ellen. Alázatos tiltakozással elhárította, hogy német királlyá válasszák. 63 éves korában hunyt el. †1136. Klosterneuburgban nyugszik. Ausztria fővédőszentje. [IV271]

Szent Szaturnin

püspök és vértanú. Észak-Afrikából származott. Szent Fábián pápa Rómából Galliába küldte hithirdetőnek. Toulouse-ban gyorsan gyarapította a keresztények számát. Toulouse-ban a pogány papok áldozatra akarták kényszeríteni, de ő megtagadta, vállalta a vértanúságot. Más forrás szerint Rómában a Diokleciánusz féle üldözés alatt szenvedett vértanúságot. †257. [B129; IV275; M806]

Névnapok: Ilma, István, Noé, Rápolt, Taksony.

NOVEMBER 30.

Szent András

apostol. Halász volt, majd követték a Mestert. András az Alduna vidékein térített először, majd Achajába, Patras városába ment téríteni. †~70. [B129; BL63; C430; IV275; M809; Z1401]

Szent Konstanciusz

hitvalló. Római pap volt. Tudományát és állhatatosságát a pelágiánus tévtanítása ellen fordította. Ezért sokat kellett tőlük szenvednie. †~418. [IV278]

Névnapok: Amália, Andor, András, Andrea, Aszter, Endre, Tarján.

DECEMBER 1.

Champion Ödön (Edmund)

vértanú. Az oxfordi egyetemet végezte el, anglikán diakonus lett. Írországban, Dublinban tanult tovább. Az egyházüldözés elől Franciaországba, Douaiba szökött szabadon tanulni. Rómában jezsuita lett, Prágában szentelték pappá, majd egy társával Angliába küldték. A jezsuiták iránti bizalmatlanság miatt hamarosan elfogták, majd Londonból kitiltották. Tovább dolgozott a katolikus hit védelmén, de egy könyve alapján összeesküvőnek minősítették és egy áruló segítségével elfogták. Kínzással igyekeztek hittagadásra bírni, sikertelenül. Kegyetlen halállal végezték ki. †1581. [T358]

Szent Elígius (Eloy)

püspök és hitvalló. 508-ban született, aranyműves lett. Becsületessége miatt a király is nagyon megbecsülte. Ájtatos életet élt, sokat böjtölt és imádkozott, tekintélyes jövedelmét kolostorok alapítására fordította. Meglett emberként megszabadult minden világi köteléktől és pap, majd nemsokára noyoni püspök lett. A frizek térítésére fordította erejét. Sok csodáját említik. Többszáz rabszolgát váltott ki és tett kereszténnyé. Az aranyművesek védőszentje. †659. [B129; IV279)

Foucould Szent Károly

szerzetes. 1858. szeptember 15-én született Franciaországban Charlesben. Katona volt, majd a Szaharában bolyongott. 1886-ban életgyónást végzett, trappista szerzetes lett, 1901-ben pappá szentelték.1916. decemberében pusztai rablók megölték. [B130)

Szent Nahum

próféta. Elkosból származott. Júdeában működött az asszír támadások idején. Beszédeit 664 és 612 között mondta el. †Kr.e.620 után. [BL1300; IV282]

Szent Natália

özvegy. Felesége volt Szent Hadrián vértanúnak. Hős kockázattal szolgálta Nikodémiában megkínzott és bebörtönzött férjét, valamint vértanú társait. Az ereklyéket Konstantinápolyba vitte. †~310. [IV282]

Névnapok: Arnó, Arnold, Arnót, Blanka, Ede, Elek, Elígiusz, Elza, Enid, Marián, Natália, Natasa, Oszkár.

DECEMBER 2.

Szent Aurélia (Aranka)

szűz és vértanú. Rómában Szent Özséb pappal, Szent Marcell diákonussal és több más társukkal szenvedtek vértanúságot Valeriánus üldözése idején. †258. [IV288]

Szent Bibiána

szűz és vértanú. Szent Flavián (Flórián) és Szent Dafróza gyermeke és Szent Demetria testvére volt. Halála előtt epileptikusokkal és őrültekkel zárták össze. †~260. Simplicius 470 körül egy ma is álló templomot emelt tiszteletére. Az epilepsziában szenvedők védőszentje. [IV288]

Alexandriai Szent Dénes

püspök és hitvalló. Gazdag alexandriai pogány hivatalnok volt, amikor felnőtt fejjel megismerkedett a kereszténységgel, Origenész tanítványa lett. 231-ben az iskola feje lett, majd 247-ben alexandriai pátriárka. A kitört Déciusz-féle üldözés során négy napig otthon várta a nyomozót, de az éppen ott, a lakásán nem kutatta. Sikerült a gyermekekkel és sok testvérrel elmenekülnie. Az üldözés után az elbukottak visszafogadása érdekében sokat tett, küzdött az eretnekek ellen. A Valérián üldözés pár éves számkivetésbe küldte. Az antiochiai zsinat alatt több mint 80 évesen hunyt el. †265. [IV283]

Névnapok: Aranka, Aura, Aurélia, Bibiána, Dénes, Gyenes, Melinda, Szilviánusz, Viviána, Vivien, Zoárd.

DECEMBER 3.

Szent Agrikola

vértanú. Pannóniában szenvedett vértanúságot. †~250. [IV295]

Xavéri Szent Ferenc

áldozópap. 1506-ban született Spanyolországban. Párizsban tanult, a jezsuita rend egyik alapítója lett. Indiába utazott. Missziós tevékenységet végzett Indiában, Indonéziában, Japánban. †1552. [B130; C435; IV288; M813; T309]

Szent Szofóniás

próféta. Júdeában jövendölt Joziás király idején. Hiszkija király ükunokája. A róla elnevezett könyv szerzője. Könyvének terjedelme miatt ’kispróféta’. †Kr.e. ~630. [BL1733; BL1003; IV295]

Névnapok: Atala, Atália, Ferenc, Lúciusz, Xavér, Xavéria.

DECEMBER 4.

Szent Borbála (Barbara)

szűz és vértanú. Nikomédiában született, csodálatosan szép és kiváló eszű leány volt, kereszténnyé lett. Mikor atyja egy gazdag házasságra szólította fel, ő megvallotta, hogy keresztény. Az apa ezen nagyon felbőszült, dühében feljelentette. Kegyetlen kínzásoknak vetették alá. Végül az elvakult és bősz apa maga fejezte le Borbálát. †306. A bányászok és tüzérek védőszentje. Kehellyel és ostyával ábrázolják. [B130; IV299]

Damaszkuszi Szent János

áldozópap és egyháztanító. Filozófusnak tanult, valószínüleg apja hivatalát foglalta el. 726-ban képrombolási harc kezdődött. János vitairatokat szerkesztett a képek tiszteletének védelmében. A jeruzsálem melletti Szent Szábbász kolostorban szerzetes, majd pap lett. Sok könyve elsősörban a képrombolók elleni vitairat volt. Írásaiban magáról, dicsőségéről semmit sem írt, haláláról sem tudunk semmit, valószínüleg Jeruzsálemben halt meg. †749. [I307; M916; C497; T151]

Aranyszavú (Krizológus) Szent Péter

püspök és egyháztanító. Pap, majd ravennai püspök volt, nagyhatású szónok. † 450. [Z1619; F730;IV295;C483]

Szent Ozmund

püspök hitvalló. Normann gróf gyermeke volt, kiváló nevelésben részesült. Remekül zenélt, buzgón alamizsnálkodott. Résztvett Anglia meghódításában, és Vilmos király a megüresedett Salisbury-i egyházmegye élére állította. Templomokat épített újjá, könyvtárat hozott létre, igyekezett a liturgiát egységesíteni. Hosszas szenvedés után halt meg. †1099. [IV362]

Névnapok: Ada, Adelina, Adelinda, Alinda, Barbara, Borbála, Boriska, Boróka, Emerita, Mór, Móric, Péter, Reginald.

DECEMBER 5.

Fournet Szent András Hubert

hitvalló. Pajkos, nagyon lusta tanuló volt. Pedig szeretetreméltó is volt, és tehetséges is, gazdag is. Amikor legény lett, édesanyja megpróbálta elhelyezni, valamivé tenni. Nem sikerült. Végül szemináriumba került, pap lett. Sok sikertelenség növelte alázatosságát és ambícióját. Jómódú házvezetését elhagyta, adakozni kezdett. A francia forradalom elöl Spanyolországba menekült. A forradalom viharai után visszatért Franciaországba, plébániát vezetett, női szerzetesrendet alapított. 82 évesen hunyt el. †1834. [IV300]

Szent Kriszpina

özvegy és vértanú. Előkelő és gazdag afrikai nő volt. Dioklecián idején Tebesztében (Numidia) lefejezték. †304. [IV304]

Szent Szabbás

hitvalló. A kappadokiai Cezarea közelében, Kisázsiában született. Nyolcévesen bazilita szerzetes lett. Több kolostor után 483-ban, Jeruzsálemben szerzetes telepet létesített, a ma is nevét viselő Szent Szabbász laurát. küzdött a szerzetesi fegyelem helyreállításáért, és a monofiziták ellen.. Közel száz éves korában halt meg. †532. [IV304]

Névnapok: Anasztáz, Bács, Csaba, Csanád, Csobád, Dalma, Herkules, Krisztina, Mór, Péter, Reginald, Sebő, Vilma.

DECEMBER 6.

Szent Deniz és fia, Szent Majorikus

vértanúk. Deniz előkelő afrikai özvegy volt. Az ariánus vandál király katolikus-üldözése során anyát, fiát, és több társukat a város piacán megvesszőztette, majd kínzásnak vetette alá. A hős anya segítette és bátorította fiát, majd vértanúsága után saját karjában vitte haza és temette el. Elszenvedett kínjai miatt az anyát is vértanúként tiszteljük. †~550. [IV307]

Szent Miklós

püspök. Már gyermek korától vallásosan nevelték. Myrában püspökké választották. Sokakkal tett jót. Istennek ajánlva lelkét, szép halállal halt meg 350 körül. [B132; C438; IV304]

Paszkual Szent Péter

püspök és vértanú. Fogolykiváltó szerzetes (mercedárius), majd a rend apátja, később jaeni püspök lett. A mórok egy vizitációs útján elfogták, Granadában bebörtönözték és kivégezték. †1300. [IV307]

Névnapok: Gyopárka, Leontin, Miklós.

DECEMBER 7.

Szent Ambrus

püspök és egyháztanító. Trierben született 333-ban, előkelő, vallásos szülőktől. Milánó püspökévé választották. Mindég a legfontosabbnak tartotta a püspöki feladatait. †397. [B132; C442; IV.307; T87; Z1405]

Szent Eutichiánusz

pápa és hitvalló. Pápasága alatt az Egyház békében élt és megerősödött. Az utolsó pápa volt, akit a Kallixt-katakomba pápai kriptájába temettek. †283. [IV314]

Névnapok: Agaton, Amaranta, Ambos, Ambró, Ambrózia, Ambrus, Amrita, Ányos, Szabin.

DECEMBER 8.

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása

Ki volt szemelve az Isten-anyaságra (febr.2), szeplőtelenül fogantatott (dec.8). Joakimtól és Annától született (szept.8). Józseffel jegyezték el (jan.21). Gábriel angyal közölte vele a nagy hírt (márc.25). Jeruzsálembe ment Erzsébethez (júl.2). József feleségül vette. Betlehemben megszületett Jézus (jan.1). Az agg Simeon megjövendölte Mária szomorú anyai sorsát (febr.2). Heródes haragja elől Egyiptomba menekültek. Jézus 12 éves korában elzarándokoltak Jeruzsálembe. Itt Jézus elveszett szemük elől. Jelen volt Kánában Jézus első csodájánál. Mária többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus Máriát János apostol gondjaira bízta. Mária az apostolokkal együtt megkapta a Szentlelket. Boldog halála után fölvétetett a mennybe (aug.15). [IV317; C497]

Tiszteletreméltó Benincasa Orsolya

szűz. Nápolyi kislány volt. Korán árvaságra jutott, testvéreivel mintaszerű keresztény életet élt. A kíváncsi nép bámulása elől Sant’Elmo hegyén remete lett. Befolyását arra használta, hogy ide egy fényes templomot építtetett. “Isten követeként” reformterveket tárt XIII. Gergely pápa elé. Néri Szent Fülöppel a pápa alaposan kivizsgálta Orsolya hitelességét, és a kemény próbák után a gondolatainak és adományainak természetfeletti eredetét elfogadták. †1618. [IV317]

Szent Romarik

hitvalló. Frank nemesi származású volt, királyának bizalmasa. Nem érezte jól magát a léha udvari környezetben, ezért egy vesztett csata után, amikor földönfutóvá vált, majd amnesztiát kapott, kolostort alapított Habendumban, és szerzetes lett. Később társai kényszerítették, hogy az apátságot elvállalja. 28 esztendőn keresztül vezette övéit. †653. Mestere és barátja Szent Amatus mellé temették. [IV314]

Névnapok: Buzád, Emőke, Immakuláta, Mária, Mátyás.

DECEMBER 9.

Szent Delfina

szűz. Szent Elzeár felesége. Férjével Szent József házasságban élt. Férjét az udvari élet erkölcsi és lelki megrendszabályozásában mindenben támogatta. †1358. A ferencrendben szentként tisztelik. [III395]

Szent Gorgónia

özvegy. Testvére volt Nazianzi Szent Gergelynek és Szent Cezáriusznak. Szülei voltak idősebb Szent Gergely és Szent Nonna. Házas életet élt, három leánya volt. Példakép volt a keresztény erényekben, mint házastárs is és mint anya is. †~370. [IV323]

Szent Leokádia

szűz és vértanú. Toledóban szenvedett vértanúságot. Szent Eulália és társainak példája erősítette őt a vértanúság vállalásában. †304. [B133; IV323]

Fourier Szent Péter

hitvalló. Mirecourtban született. Ágostonrendi kanonok volt, majd elvállalta Mattaincourt plébánosságát. Egyházközségét minden szempontból felvirágoztatta. Sikeresen megreformálta saját rendjét is. XIII. Lajos a harmincéves háború idején hűségesküt kívánt volna, de ezt Péter megtagadta. Bujdosnia kellett és a burgundi Grayban (ma Haute Saone) lett pap. Megalapította a Miasszonyunk Nővérei társaságot. Kongreganista. †1640. Plébániáján temették el. [B133; IV318)

Névnapok: Ábel, Delila, Filotea, Georgina, György, Györgyi, Leona, Natália, Natasa, Péter, Piládész, Valéria.

DECEMBER 10.

Szent Eulália

szűz és vértanú. Tizenhároméves leány volt, önként jelentkezett a bíró előtt: kereszténynek vallotta magát. Nem siránkozott a kegyetlen kínzás miatt, bátran vállalta a halált. †304. [IV323]

Szent III. Gergely

pápa és hitvalló. Szír származású volt. Erélyesen és következetesen fellépett a képrombolók ellen. Képekkel és szobrokkal díszíttette a Szent Péter bazilikát. Amikor a longobárdok Róma ellen törtek, Martel Károly védelmét kérte. †741. [IV324]

A lorettói ház átvitelének ünnepe,

A legenda szerint Szűz Mária születésének helyét angyalokvitték 1291-ben Názáretből a dalmáciai Terzattóba, majd 1294-ben a szemközti Lorettóba. A 14. századtól látogatott búcsújáróhely. [IV325]

Szent Melkiádesz (Miltiádész)

pápa és vértanú. Afrikai (egyesek szerint római) származású. Uralkodása alatt visszakapta az egyház az elkobzott javakat, kiadták a Milánói rendeletet (313) és a pápa megkapta a lateráni palotát. Vitába került a donatistákkal, akik a szakadár, de utólag megtért püspökök szentelését nem fogadták el. Összehívta az Arlsi zsinatot, de már nem élte meg. †314. A kalixti temetőben van eltemetve, sírját még nem találták meg. [P33]

Névnapok: Eulália, Judit, Loretta, Miron.

DECEMBER 11.

Szent I. Damazusz

pápa. Spanyolországban született, 305 körül. Rómában pappá szentelték, majd 366-ban őt választották meg pápává. Több zsinatot hívott össze, ezeken küzdött a hitszakadás és az eretnekek ellen, a vértanúk sírjait rendbehozatta, azokra verses sírfeliratokat írt. †384. [B133; C498; IV325; P40]

Stilíta Szent Dániel

hitvalló. 12 évesen Samothraké közelében kolostorba vonult. Meglátogatta Stilita Szent Simont, akinek példája nagy hatással volt rá. 40 évesen Konstantinápolyba ment, és kilenc évig élt egy pogány templom romjai között. A város szélén (Szent Mihály temploma közelében) oszlopot épített magának és 33 évig élt azon. Leó császár új oszlopt építtetett neki, azt a kalcedoni zsinat érdekében hagyta el egy alkalommal. Köztiszteletben, 84 évesen hunyt el. †493. [IV329]

Nivellesi Boldog Ida

szűz. Kislányként is áhítatos, illedelmes volt. Férjhez akarták adni, ekkor Nivelles-be szökött, ahol hét szűz közösségéhez csatlakozott. 16 évesen cisztercita apáca lett Németországban. Nyelvüket nem értette (németalföldi volt), így kizárólag Istennel társalgott, de ez a szent Isten-közösség környezetére is kisugárzott. Különösen tisztelte az Oltáriszentséget. †1231. [IV329]

Névnapok: Árpád, Damáz, Dániel, Detre, Szabin, Tonuzóba.

DECEMBER 12.

Szent Ammoniána

szűz, vértanú és társai, †251

Szent Jodok

hitvalló. Judikael kelta fejedelem öccse volt. Bátyjától át kellett volna vennie az uralkodást, ő azonban inkább pap lett, majd remetének szándékozott menni. Híre gyorsan elterjedt, kénytelen volt más helyre bújdosni a magány érdekében. Híre, csodái miatt itt is utólérték rajongói, kénytelen volt tovább bújdosni a magányért. Élete végén elzarándokolt Rómába. Vitalin pápa ereklyékkel jutalmazta meg a hírneves zarándokot. †669. [IV330]

Chantal Szent Johanna Franciska

szerzetesnő. Férjhez ment, és hat gyermekük született. Férjét korán elvesztette. Szalézi Szent Ferenc lett a lelki vezetője. Együtt megalapították a vizitációs nővérek szerzetesrendjét. †1641. [M1122; III227; C498; T352)

Szent Szinéziusz

vértanú. Lektor volt II. Szent Szixtusz pápa mellett. Valérián császár alatt szenvedett vértanúságot. †258. [IV333]

Névnapok: Bulcsú, Csepel, Ella, Gabriella, Kolumbán, Otília.

DECEMBER 13.

Szent Jodok

hitvalló. Judikael kelta fejedelem öccse volt. Bátyjától át kellett volna vennie az uralkodást, ő azonban inkább pap lett, majd remetének szándékozott menni. Híre gyorsan elterjedt, kénytelen volt más helyre bújdosni a magány érdekében. Híre, csodái miatt itt is utólérték rajongói, kénytelen volt tovább bújdosni a magányért. Élete végén elzarándokolt Rómába. Vitalin pápa ereklyékkel jutalmazta meg a hírneves zarándokot. †669. [IV330]

Szent Lúcia (Luca)

szűz és vértanú. Édesanyja gyógyulása érdekében elzarándokoltak Cataniába Szent Ágota vértanú sírjához. Feljelentették Lucát kereszténysége miatt. Az áldozatot az istenek oltárán megtagadta. Többféle kínzással próbálták hittagadásra bírni, végül karddal szúrták át a nyakát. †303. [B134; IV333; C445)

Szent Ottilia (Odilia)

szűz. Vakon született, kolostorban nevelkedett herceglány volt. Szent Erhard keresztelte meg. Keresztelésekor szeme meggyógyult. †~720. Apátnői ruhában, könyvvel, kehellyel, kakassal ábrázolják. Szembetegségben szokták segítségül hívni. [B134; IV335)

Névnapok: Bertold, Éda, Edda, Luca, Lúcia, Otília.

DECEMBER 14.

Regensburgi Boldog Bertold

hitvalló. Valószínűleg Regenszburgban született, ferences népszónok lett. Bajorországban és Németországban prédikált igen negy hatással. Hatalmas tömegek hallgatták, ő magas állványról beszélt. Hírére mindenfelé elküldték a bajok orvoslására: Csehország, Szilázia, Magyarország, Svájc, Franciaország területén is dolgozott. Keresztes hadakat is szervezett. Élete végén Regensburgban az erények gyakorlásával tünt ki. †1272. [IV336]

Keresztes Szent János

áldozópap és egyháztanító. Árván a szegények intézetébe került. Itt buzgón ministrált, egy gazdag úr alkalmazta a 13 éves gyereket, aki aztán tudott tanulni. Karmelita szerzetes lett. Igen sok jelét adta az életszentségnek és bölcsességnek, lelki életről szóló könyveket írt, ezek a spanyol irodalom remekművei. †1591. [B125; C498; IV249; M1245; T323)

Szent Spiridion

püspök és hitvalló. Kecskepásztor volt, de szent élete közismert volt, ezért Tremithunt érsekévé választották. Érsekként is egyszerű ember maradt, segített a szegényeken. A niceai zsinaton – tanulatlansága ellenére – szólásra jelentkezett, és egyszerű szavaival meggyőzte vitapartnereit. Köztiszteletben hunyt el. †~349. [IV370]

Névnapok: Agnella, Beriszló, Bertold, Emerita, Konrád, Szilárd, Szilárda, Zdenkó.

DECEMBER 15.

Szent Irenéusz és társai

vértanúk. 22-en, Rómában, Valériusz alatt szenvedtek vértanúságot. †258. [IV343]

Vercelli Szent Özséb

püspök. Szardinia szigetén született, fiatal emberként keresztelkedett meg., hamarosan pap, mejd Vercelli püspöke lett. Bekapcsolódott az arianizmus elleni küzdelmekbe. Számüzetést is kellett szenvednie, Palesztinába került. Egy idő után itt is zaklatni kezdték, megverték, börtönbe zárták, kirabolták. Kappadócia, Alexandria és Antióchia után, nyolcéves számkivetést maga után hagyva hazakerült, újult erővel dolgozott egyházmegyéjében. Megalapította az ágostonos kanonokokat. Átdolgozta Cezareai Özséb (Euzébius) zsoltármagyarázatát latin nyelvre. †371. [IV339]

Szent Valér (Valeriánus)

püspök és hitvalló. Az afrikai Abbenza püspöke volt. A vandálok betörésekor kincset követeltek tőle. Ő ezt megtagadta, erre kiűzték házából és megtiltották, hogy bárki is befogadja. Az utcán halt meg a 80 éves aggastyán. †460. [IV343]

Névnapok: Detre, Dezsér, Dezső, Mária, Valér.

DECEMBER 16.

Szent Adelhaid (Etelka)

özvegy. Burgundi és sváb fejedelmi származású volt, Alsóburgundia és Itália királynője lett 16 évesen. Férje hirtelen meghalt, talán megmérgezték . Dinasztikus okból új házasságba akarták kényszeríteni, még a Garda tó melletti várba is bezárták. Híveinek és rokonainak sikerült megszöktetniük. I. Ottó német király hitvese lett. Segítette férjét lázadások békés lecsillapításában, országépítő munkájában. Megözvegyült, majd sorra elvesztette gyermekeit, de még négy évig kiskorú unokája (III. Ottó) helyett is uralkodott. †999. Németország legnagyobb női közé tartozott. [C448; IV343]

Szent Anániás, Azariás és Mizael

hitvallók.Dániel próféta könyvében olvashatunk róluk, akik Krisztus előtt 500 körül, Isten iránti hűségük miatt Bábelben izzó kemencébe lettek vetve, azonban sértetlenül szabadultak meg, hitük megmentette őket. (Dán 1, 7) †Kr.e.~500. [IV347]

Angyalokról Nevezett Boldog Mária

szűz. Torinói grófi család gyermeke volt, sarutlan kármelita apáca lett. Hét évig tartó testi-lelki szenvedések tisztították meg: nagy kegyelmek és misztikus imádság jutalmazta. Ujoncmesternő és többször házfőnök volt. †1717. [IV347]

Névnapok: Adelaida, Aggeus, Albina, Aletta, Beáta, Etelka, Euzébia, Marcell, Otelló, Ottó, Ozor, Özséb, Tihamér.

DECEMBER 17.

Szent Begga

özvegy. Boldog Pipin lánya. Szent Gertrud nővére volt. Belgium, Siebenkirchen. [B135)

Szent Ignác

püspök és vértanú ereklyéinek átvitele Rómából Antiochiába. Az ünnepi alkalmat Aranyszájú Szent János beszéddel tette ünnepélyesebbé. [IV352]

Szent Lázár

hitvalló, püspök. Mária Magdolna és Márta testvére. Az Úr barátja, akit feltámasztott. †50. [B135; IV352]

Szent Olimpiász (Olimpia)

özvegy. Előkelő konstantinápolyi család lánya volt, a város prefektusának felesége lett. Fiatalon özvegy lett, és már 24 évesen, szent élete eredményeként diakonisszává avatták. Megértő munkatársa és egyben lelki gyermeke volt Aranyszájú Szent Jánosnak. János számüzetése után őt is száműzték, ott halt meg lelkiatyja halálát követően, alig 41 évesen. †408. [C451; IV347

Szent Vivína

szűz. Rendkívül szép belga leány volt, sok kérővel. Ő azonban szüzességet fogadott, ennek érdekében Brüsszel környékén remeteségbe menekült. Itt bencés kolostort alapított. †1170. [IV352]

Névnapok: Adél, Belizár, Lázár, Olimpia.

DECEMBER 18.

Szent Dezső

hitvalló. Fia volt Szent Vaningnak, bencés szerzetes. Franciaországban, Fontanelle-ben híres volt erényes élete. †~700. [IV357]

Szent Gátián

püspök. Szent Fábián tette Tours püspökévé. [B135)

Szent Rúfusz és Szent Zózimusz

hitvallók. Macedóniában a görögök és zsidók között terjesztették a hitet. Szent Polikárp dicséri tevékenységüket. †~70. [IV357]

Szent Sturmiusz (Sturmi, Sturm, Sturmio)

hitvalló. Keresztény bajor családból származott, Szent Bonifác, majd Szent Wigbert apát nevelte. Felszentelése után Hessenben szolgált, de szíve remeteségre hívta, Hersfeld környékén telepedett meg, majd tovább ment Fuldáig és ott megalapította híres kolostorát. A térítésben és a lázongó nép megnyugtatásában nagy érdemeket szerzett. †779. [IV352]

Szent Vunibald

apát. A heidenheimi apátságot vezette. Szent Richárd gyermeke, Szent Vilibaldnak és Szent Valburgának a testvére volt. †781. [III11)

Névnapok: Ágosta, Auguszta, Dezső, Gracián, Graciella, Mária, Rúfusz, Töhötöm, Zajzon.

DECEMBER 19.

Szent I. Anasztáz

pápa és hitvalló. Másfél évig volt pápa, kiváló főpap. Barátai voltak Nólai Szent Paulin és Szent Jeromos. Halála után nem sokkal a gótok feldúlták Rómát. †401. [IV362]

Szent Neméziusz

vértanú. Alexandriában, Déciusz alatt végezték ki két lator közt, mint az Úr Jézust. †250. [IV361]

Boldog V. Orbán

pápa és hitvalló. Vallásos család vallásos gyermeke volt, már 12 éves korában felvette a tonzúrát, és jogi tanulmányokat végzett. Kiváló tanuló, bencés szerzetes, jogi doktor lett. 30 éves korában váratlanul pápává választották. Pápaként is szerzetes ruhában, szerzetesi egyszerűségben élt. Támogatta a templomokat, iskolákat, tanulókat. Minden ellenkezés ellenére elérte, hogy visszatért Avignonból a pápai udvar Rómába. A perugiai lázadás elől visszatért Avignonba, ahol hosszú betegeskedés után csendesen elhunyt. †1370. [IV357]

Névnapok: Bonifác, Nemere, Orbán, Oros, Pelágia, Urbán, Viola.

DECEMBER 20.

Szent Domonkos

hitvalló. Szegény spanyol pásztor volt, majd tanult és bencés pap lett. Kasztíliában Silos apátjaként reformokat vezetett be, szentség hírében halt meg. †1073. A dominikánusok alapítója, Szent Domonkos, a nevét hálából az ő közbenjárásáért kapta. [IV365)

Szent Filogóniusz

püspök és hitvalló. Ügyvéd volt Antiochiában, de püspökké választották.Erélyesen küzdött az ariánusok ellen. Licinusz császár alatt állhatatosságáért börtönbüntetést szenvedett. †323. [IV365]

Szent Ozmund

püspök hitvalló. Normann gróf gyermeke volt, kiváló nevelésben részesült. Remekül zenélt, buzgón alamizsnálkodott. Résztvett Anglia meghódításában, és Vilmos király a megüresedett Salisbury-i egyházmegye élére állította. Templomokat épített újjá, könyvtárat hozott létre, igyekezett a liturgiát egységesíteni. Hosszas szenvedés után halt meg. †1099. [IV362]

Névnapok: Domonkos, Eugén, Ignác, Kerecsen, Keresztély, Krisztián, Liberátusz, Teofil, Timót.

DECEMBER 21.

Kaniziusz Szent Péter

áldozópap és egyháztanító. Teológiát tanult, majd a jezsuita rendbe lépett. Küzdött a katolikus hit megerősítéséért és megörzéséért. A tridenti zsinaton az augsburgi püspök teológusa volt. Sok könyve közül leghíresebbek a Katekizmusai. Misztikus élményei voltak. †1597. [B42; C499; II98; T355)

Szent Tamás

apostol. Kételkedéséről ismert. Perzsiában és Indiában térített Krisztus halála és feltámadása után. †~67. [B68; BL1768; C213; F703; VI365; Z1592]

Szent Themisztoklész

vértanú. Az ázsiai Lykiában, Mira városa közelében volt juhász. A Déciusz-féle üldözés idején a nyomozók elől eltitkolt egy keresztényt, inkább maga jelentkezett kereszténynek, és a válogatott kínzásokat vállalva nyerte el vértanúságát. †250. [IV368]

Névnapok: Atanáz, Bodomér, Izidor, Julianna, Tamás, Témizs.

DECEMBER 22.

Szent Flavián

vértanú. Szent Dafróza férje, Szent Bibiána és Szent Demetria édesapja volt. Róma városparancsnoka volt. Vagyonáért elfogatták, megkínozták, arcára bélyeget égettek, majd számkivetésbe küldték. Toszkánában nemsokára belehalt sebeibe. †362. [IV372]

Szent Spiridion

püspök és hitvalló. Kecskepásztor volt, de szent élete közismert volt, ezért Tremithunt érsekévé választották. Érsekként is egyszerű ember maradt, segített a szegényeken. A niceai zsinaton – tanulatlansága ellenére – szólásra jelentkezett, és egyszerű szavaival meggyőzte vitapartnereit. Köztiszteletben hunyt el. †~349. [IV370]

Szent Zénó

vértanú. Nikomédiában Dioklecián császár katonája volt. Amikor a császár a pogány Ceres istennőnek áldozott, Zénó megvetését mutatta ki, ezért megkínozták és lefejezték. †304. [IV372]

Névnapok: Anikó, Flavián, Judit, Nina, Teofánia, Zénó.

DECEMBER 23.

Kenty Szent János

áldozópap. Pappá szentelték, és a krakkói egyetemen tanított. Rövid ideig plébános volt Olkusz-ban, de hamarosan visszatért az egyetemi katedrához. Gyalog elzarándokolt Jeruzsálembe, meg Rómába. Halála után Lengyelország és Litvánia védőszentje lett. †1473. [C499]

Szent Szervulusz

hitvalló. Az ősi Szent Kelemen-bazilika előcsarnokának koldusa volt. Kisgyermekkorától béna volt. Édesanyja és testvérei etették. A kapott alamizsnákat más szegények közt osztotta szét. Igen jártas volt a Szentírásban: Megszerezte a könyveket, és rendszeresen felolvastatott magának. Végül a bénulás a belső szerveire is átterjedt. Szép és szent halállal hunyt el. †~590. [IV372]

Szent Viktória

szűz és vértanú. Keresztény szülei voltak, és nagyon jámborrá, igen mélyen vallásossá nevelték. Viktória szívesen álmodozott a tisztaságos Krisztusi vőlegényről. Szülei egyszer ragyogó házasság ajánlatával hozakodtak elő, ám a fiú pogány volt. Hamar kiderültek a fiú eddig titkolt viselt dolgai. Vőlegénye eleinte fogadkozott, majd fenyegetődzni kezdett. Végül maga a vőlegényjelölt vitte a városparancsnok elé. †249. [IV374]

Névnapok: Ancilla, Dagobert, Dagomér, Viktória.

DECEMBER 24.

Ádám és Éva

A Teremtés könyve csodálatos himnuszban állítja elénk Ádám alakját, akit Isten a földből boldogságra teremtett. Ádámot a saját önzése, önfejűsége tévútra vitt. Okosabb akart lenni Istennél, sőt olyan akart lenni mint az Isten. Hibáját nem akarta beismerni, sorsunk ezért az áteredő bűn lett. Isten azonban szerető Isten, boldogságra teremtette az embert, ezért Megváltót - a második Ádámot, Jézust - küldte el, aki szabad akaratából engedelmes volt. Egészen a kereszthalálig... [B135; IV374]

Szent Delfin

püspök és hitvalló. Bordaux püspöke volt. Sokat fáradozott az eretnekek visszaszorításán, az egyházi élet fellendítésén. Nólai Szent Pétert rábírta, hogy lemondjon hatalmas vagyonáról és hogy visszavonuljon a világtól. Rendszeresen levelezett Szent Ambrussal és Nólai Szent Péterrel. †403. [IV379]

Szent Irmina

szűz. Frank királylány volt. Vőlegénye halála után apáca lett, Trier közelében kolostort alapított. Buzgósága, alázata és szelídsége mintaszerű volt. †708. [IV379]

Névnapok: Ádám, Adél, Adelaida, Alinka, Azálea, Délibáb, Ervin, Éva, Hermina, Noé, Noémi.

DECEMBER 25.

Urunk születése: Karácsony

A betlehemi születés emléknapja. Krisztus az egyszerű barlangistálóban született meg, mert nem volt hely a szálláson. Vele a világ világossága jött el, a keresztények legyőzhetetlen napja. [C499; IV384]

Szent Anasztázia

szűz. Pannóniában, a mai Mitrovicában szenvedett vértanúságot. †304. Ereklyéi 450 táján ünnepélyesen Konstantinápolyba kerültek. Neve a misekánonban és a Mindenszentek litániájában is szerepel. Fejfájás ellen szokták segítségül hívni. A sajtóellenőrzésnek is védőszentje; ezért ollóval szokták ábrázolni. A hiányos adatok miatt összekeverik a másik Szent Anasztáziával. [IV124]

Szent Anasztázia

Aegina szigetén megözvegyült, majd ismét megházasodott. Új férjével jótékonykodtak, később férje szerzetes lett, ő pedig kolostort alapított egy vad vidéken. †860. [B136)

Boldog Frá Angelico

hitvalló. 15 évesen Firenzében festészetet tanult, 20 évesen Fiezóléban domonkos szerzetes lett, 27 évesen szerzetespap. A három pápa közti viszály miatt menekülniük kellett, de 31 éves korában visszakapták fiezólei rendházukat. Ettől kezdve freskók és oltárképek alkotásával foglalkozott. Sok művét alkotta meg Itália különböző városaiban. †1455. [IV379]

Névnapok: Anasztáz, Anasztázia, Botond, Eugénia, Génia, Karácson, Nikodémusz, Noel, Zseni.

DECEMBER 26.

Szent Dénes

pápa és hitvalló. Görög származású diakónus volt. Pápaként nagyon körültekintő, határozott és atyai szelídségű volt. Vigyázott a hit tisztaságára, küzdött az akkoriban jelentkező Szentháromságot tagadó eretnekség ellen. Erről Alexandriai Szent Dénessel is jelentős levelezést folytatott. Segítette a barbárok által kirabolt és földúlt kappadóciai Cezarea lakóit. Vígasztaló levelet is írt nekik. †268. [IV387]

Szent István

első vértanú. Diákonus volt, lelkes hithirdető. Hamis vádak alapján a főtanács itélete alapján megkövezték. †34 körül. [B136; BL750; C499; III149; IV384; M1097)

Névnapok: Dénes, Előd, István, Stefánia.

DECEMBER 27.

Szent János

apostol és evangélista. Ő volt a "szeretett tanítvány", a negyedik evangélium és a Jelenések könyvének szerzője. Jeruzsálemben tartózkodott a kb. 50-ben megtartott apostoli zsinatig. Ezután Efezusban élt. Patmoszba száműzték. †~100. [B137; BL783; C500; IV387)

Szent Nikáretész

szűz. Nikomédiában élt, sokféle csapás dacára is kitünt az irgalmasság cselekedeteiben és megőrizte tisztaságát. Később Konstantinápolyba került, Aranyszájú Szent János segítségére volt, majd amikor Szent Jánost száműzték, ő is eltünt az ismeretlenségben. †~420. [IV392]

Szent Tódor és Szent Teofanész

hitvallók. A két testvér a jeruzsálemi Szent Szabbas kolostorban élt. Rendtársaik Konstantinápolyba küldték őket, a képromboló Örmény Leó császár rendeleteinek visszavonatására. Megvesszőzés, kigúnyolás és számüzetés lett a sorsuk. Tódor Szíriában halt bele a kínzásokba, Teofanész pedig Teodóra császárné kegyelméből niceai érsek lett. †~845. [IV392]

Névnapok: Fabióla, János, Lázár.

DECEMBER 28.

A Szent Család:

Jézus, Mária és József; a Szent család ünnepe.

Lerini Szent Antal

hitvalló. Pannóniában született. 8 évesen árva lett, és nagybátyja, a konstanzi püspök nevelte. Pappá akarták szentelni, de ő remeteségbe az Alpokba menekült. Két remete társával kemény önsanyargatásban és imádsággal teli életet élt. Sokan keresték fel őket tanácsért, imáért, ő azonban a nyilvánosság elől a lerinumi kolostorba menekült. †~525. [IV395]

Aprószentek,

vértanúk. Azokra a kicsinyekre emlékezünk, akik az Úr Krisztusért elsőnek ontották vérüket. [C500; IV395]

Del Bufalo Boldog Gáspár

hitvalló. Mélyen vallásos szülők gyermeke volt, meggyőződésesen vallásos maga is. A jezsuitáknál tanult Rómában, hittérítő szeretett volna lenni. Kongreganista volt, pap lett. Amikor Napoleon elfogatta 1809-ben VII. Piuszt, fogságba vitette azokat a papokat is, akik megtagadták a császárnak teendő hűségesküt. Gáspárt is Korzikai számkivetésre itélték, ettől csak a császár bukása mentette meg. Kolostort, férfi rendet alapított a népmissziók művelésére, női rendet az Úr drága vérének tiszteletére és a leányifjúság nevelésére. 52 évesen hunyt el. †1837. [IV392]

Névnapok: Apor, Apród, Ármin, Gáspár, Gyula, Ince, Kamilla, Rúfusz, Teodór, Tódor.

DECEMBER 29.

Szent Dávid

király. Életét, bűneit és bűnbánatát a Szentírás írja le. Ő volt a nagy és egységes Izrael megalapítója. 70 éves lehetett, amikor meghalt. †Kr.e. 972. [BL249; IV402]

Becket Szent Tamás

püspök és vértanú. A Canterburyi egyházmegyében volt pap, majd lordkancellár lett. Ellenkezése dacára püspökké választották. Az Egyház jogait védte II. Henrik király önkényével szemben. Előbb büntetést szabtak ki rá, zsoldosok megölték. †1170 . [B137; C454; IV396; T213)

Szent Trofimusz

vértanú. Szent Pál útitársa volt utolsó jeruzsálemi útján (ApCsel 20, 5; ApCsel 21, 29). Rómában szenvedett vértanúságot. †~70. [IV402]

Névnapok: Amázia, Aszpázia, Bökény, Dávid, Dókus, Jonatán, Tamás.

DECEMBER 30.

Ifjabb Szent Melánia

özvegy. Két gyermeküket elveszítve, férjével testvérházasságot fogadtak. Életüket és vagyonukat ezután az utasok és a rabságban sinylődők gondozására fordították. A gótok 410-es betörése előtt vagyonukat eladták, majd anyjával, Albinával és férjével, Piniánusszal Jeruzsálembe utaztak, ahol szerzetes életet éltek. †439. [IV402]

Valfré Boldog Sebestyén

hitvalló. [IV409]

Névnapok: Aníziusz, Dávid, Dénes, Honóriusz, Hunor, Ignác, Libériusz, Lotár, Margit, Szabin, Zalán, Zoárd.

DECEMBER 31.

Szent I. Szilveszter

pápa. Kiváló keresztény nevelést kapott. Pápává választották nagy érdemeire való tekintettel. A milánói ediktum (313) utáni békés korszakba ő vezette be az Egyházat. †335. [B138; C500; IV410)

Névnapok: Katalin, Márió, Máriusz, Melánia, Szilveszter, Ubul.