SZENT PATRIK, püspök március 17.

SZENT PATRIK 389-ben körül Britanniában, Skóciában született. Ifjan ír fogságba esett, elhurcolták és Írországban birkákat kellett őriznie. Rabszolgaságát Isten igazságos büntetésének fogadta előző bűneiért és mulasztásaiért. Naponta rendszeresen imádkozott. Végül sugallat hatására megszökött és Galliába vitte egy hajó.

Szabadulása után Franciaországba ment, teológiát tanult. Pap, majd Celesztin pápa küldetésével Írország püspöke lett. 30 évig volt püspök. Sokakat térített meg, megszervezte az ír egyházat, 365 templomot épített. Még a fejedelmet is megtérítette. Hősies volt az imaélete.

461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna. 1631-ben vették fel ünnepét a Római Kalendáriumba. A bányászok, kádárok, kovácsok és borbélyok védőszentje.

Halálának évfordulójához kapcsolódik a győri székesegyház könnyező Szűz Mária képének története.

Példája:

kitartással minden cél elérhető!

Olvasmányok: 1Pét 4, 7-11; (Zsolt 95, 1-10; Mk 1, 17); Lk 5, 1-11 (v. hithirdetők)

Irodalom: B34; C468; I276; M903; T128; F317; Z1475,1476!