4. SZÁZAD 301-400.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KERESZTÉNY ÓKOR (1-604.), ezen belül az Üldözések korának (1-313.) vége, az Egyházatyák korának (313-430.) kezdete.

Az Egyház felszabadul, és termékeny teológiai viták kezdődnek.

Egyház

Események: 313. milánói rendelet; Konstantin megtérése; 380. a kereszténység államvallás

Pápák: Marcell, Szilveszter, Gyula, Libériusz, Damazusz

Szentek: Hiláriusz, Ágoston, Ambrus, Atanáz, Vazul, János (Aranysz.), Márton

Tudomány: Arianizmus

Üldözések: 305. Diokleciánusz; 305. Galériusz; 320. Szebaszta

Zsinat: 325. Nicea; 381. Konstantinápoly

 

Róma

Kelet-Római birodalom: Diokleciánusz, Galériusz, Liciniusz, Konstantin, Konstanciusz, Teodóziusz, Árkádiusz

Nyugat-Római birodalom: Maximiánusz, Konstantin, Honóriusz