TÖRTÉNETI IDŐREND (VÁZLAT), (történelmi tartalomjegyzék)

IDŐRENDI TÁBLA (Kr.u. századok) - történelmi események, évszámok, évek szerint sorba rendezve

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

KORSZAKOK - ugrás az időrendi tábla egyes periódusaihoz

őskor

ószövetségi ókor

keresztény ókor (1-604.)

Üldözések kora (1-313.), Egyházatyák kora (313-430.), Eretnekségek és germán térítések kora (430-604.).

középkor (604-1453.)

Germán kereszténység kora (604-800.), Erjedés kora (800-1073.), Pápaság fénykora (1073-1303.), Válság, bomlás kora (1303-1453.)

újkor (1453-)

Reneszánsz és humanizmus kora (1453-1517.), Reformáció kora (1517-1563.), Katolikus megújulás kora (1563-1648.), Felvilágosodás kora (1648-1789.), Liberalizmus és szocializmus kora (1789-napjainkig)

NEVES SZEMÉLYEK - az időrendi tábla tematikus kivonata

- birodalmak: angol   bizánci   francia   frank   kelet-római   latin   magyar   német-római   nyugat-római I.   nyugatrómai II.   orosz   porosz   római   spanyol   török

- pápák

- szentek  

SZÁZADOK (Kr.u.) ÖSSZEFOGLALÓ LAPJAI - áttekintés az egyes századok legfőbb eseményeiről

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.

Megjegyzés: Vázlat-szintű történelmi összeállításunk csupán a jobb áttekintés és megértés kedvéért készült. A különböző forrásmunkák eltérő időadatait nem kívántam felülbírálni, ezért sok esetben jelentős ellentmondás került be a felsorolásunkba. Ezekért elnézést kérek minden olvasómtól. Amennyiben valamilyen célra pontos (megbízhatóbb) adatokra van szüksége, kérem, hogy okvetlen gondosan tanulmányozza a megbízható tudományos munkákat.