10. SZÁZAD 901-1000.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül az Erjedés kora (800-1073.).

Térítések és keresztény államok létrejötte.

 

Egyház

Pápák: János, Szilveszter

Szentek: Vladimir

Szerzet: Cluny, szerzetesi reform.

 

Európa

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak. Barbárok megtérése. 965. I. Mieskó lengyel király megkeresztelkedése

Német-Római császárság: 962. XII. János pápa császárrá koronázta I.Ottót

Térítések: Oroszország megtérése (Vladimir)

Uralkodók: Francia Magyar

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Makedon dinasztia

 

Kultúra

Technika: Lőpor

Zene: Gregorián, egyszólamúság, kialakuló többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus