16. SZÁZAD 1501-1600.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

ÚJKOR (1453-2000.), ezen belül a Reneszánsz és humanizmus korának vége, (1453-1517.), a Reformáció kora (1517-1563.) és a Vallási megújulás korának (1563-1648.) kezdete.

Protestantizmus, gyarmatosítás, missziók, megújulás (ellenreformáció), Tridenti zsinat.

 

Egyház

Egyházszakadás: Cseh huszita egyház. Ultraquisták. Protestáns reformáció. Luther, a búcsúk ügye, Németország, Skandinávia. VIII. Henrik, VI. Eduard, Tudor Mária, Erzsébet, anglikanizmus. Zwingli. Kálvin, hugenoták. Genf, Lausanne.

Esemény: Búcsú hirdetése a római Szent Péter bazilika építésére. Angliában katolikus-üldözés.

Pápák: Szándor, Gyula, Leó, Kelemen (VII., VIII.), Pál (III., IV.), Piusz (IV., V.), Gergely, Szixtusz, Orbán

Szentek: Loyolai Ignác, Fisher János, Morus Tamás, Avilai Teréz, Keresztes János, Xavéri Ferenc, Szalézi Ferenc

Szerzetek: Jézus Társasága. 1568. Karmelita reform.

Térítés: 1524-1570. Mexikó lelki meghódítása. India, Japán (Xavéri Ferenc), 1549-1650. katolikus század Japánban. 1578. Kína (jezsuiták, M. Ricci)

Zsinat: 1512. Lateráni. 1545-1563. Trienti

 

Történelem

Amerika: Néger rabszolgák Amerikában. 1524-1570. Mexikó lelki meghódítása.

Anglia: VIII. Henrik, VI. Eduard, Tudor Mária, Erzsébet, anglikanizmus, katolikus-üldözés

Európa: Protestáns reformáció. 1530. Augsburgi hitvallás. Abszolút és polgári monarchiák kialakulása. 1562. Wassy vérengzés. 1571. Lepantói győzelem. 1572. Szent Bertalan éji vérengzés. 1598. Nantes-i rendelet. Katolikus megújhodás

Kelet: Az ozmánok nem tárgyalnak. India, Japán (Xavéri Ferenc), 1549-1650. katolikus század Japánban. 1578. Kína (jezsuiták, M. Ricci). 1589. Moszkvai patriarkátus. 1595. Breszt-Litovszki unió.

Magyarország: 1526. Mohács.

Uralkodók: Angol Francia Magyar Németrómai Spanyol Török

 

Műveltség

Irodalom: Temesvári Pelbárt, Keresztes János, Oláh Miklós, Montaigne. 1590. Károli-biblia.

Művészet: Reneszánsz. Greco; Van Dyck; Rubens

Tudomány: Mozgástörvények.

Zene: Motetta, madrigál. Hazánkban históriás ének, ungaresca. Tinódi. Bakfark. Palesztrina; Lassus; Gabrieli. Monteverdi