KRONOLÓGIA

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

 

ŐSKOR

-1000000 -600000 között az ember kialakulása

-600000 -150000 között alsó őskőkor (anthropoidák)

-150000 Megjelent a neander-völgyi ember

-150000 -50000 Középső őskőkor (neandervölgyiek)

-50000 -12000 Őskőkor felső szakasza

-35000 Megjelent az ember a mai formájában

-15000 tájékán már az ember mellett élt a kutya, vadászat céljából

-12000 -5000-ig Átmeneti kőkor Európában

-10000 Neolitikum (Újkőkor). Észak-Eurázsiában háziasítják a rénszarvast igavonónak és a húsáért

-9500 Felépült a világ első városa: Jerikó. Fallal körülvéve, kerámiát még nem ismernek.

-7000 Catal Hüyük: a Közel-Kelet legelső agyagedényei. Mezopotámiában sok földművelő település jött létre. Krétát kis-ázsiai bevándorlók népesítik be. Kurdisztánban 1,5 ha területen 150 lakosú helység volt Dzsarmo. Perzsiában, Anatóliában háziasítják a kecskét húsáért, tejéért, szőrméjéért és szőréért. Háziasított lóbab és borsó Thaiföldön.

-6500 Háziasították a juhot a Kaszpi-tenger menti sztyeppén (hús, tej, gyapjú); a szarvasmarhát Anatóliában (hús, tej, igavonó); és a sertést Anatóliában (hús, bőr)

-6000 -4000-ig. Csiszolt kőkor (neolitikum) a Közel-Keleten

-6000 A 8000-óta ismert fémfeldolgozás Iránban gyorsan elterjed (olvasztás, öntés). 2000 lakossal ismerjük Catal Hüyük (Anatólia, 13 ha), és Jerikó (Palesztina, 3,2 ha) városokat

-5500 Khirokitia városnak Cipruson 1500 lakója van, területe 6 ha

-5200 Már korábban háziasították a tököt és a babot Közép-Amerikában. Ezután domesztikálták a kukoricát (legkésőbb 3400-ig.

-5000 -3000-ig. Csiszolt kőkor Európában, a földművelés kezdetei

-4000 -3500-ig. A fémfelhasználás kezdetei a Közel-Keleten

-4000 Kőrézkor (khalkolitikum). A szamár háziasítása Egyiptomban igavonó és hátasállatnak, valamint tejéért.

-3500 -3000-ig. A közelkeleti bronzkor, az első városok kialakulása

-3500 Sumér: a legelső városállamok Mezopotámiában

-3100 Sumer: kialakult a piktografikus írás. Egyiptom: Felső- és Alsó-Egyiptom egyesítése

 

-3000 ÓSZÖVETSÉGI ÓKOR

-3000 -2000-ig. A fémek használatának kezdetei Európában

-3000 Korai bronzkor. A Közel-Keleten felfedezték a fazekaskorongot. Sumérban a félszamarat háziasították igavonó állatnak. A rizs háziasítása Dél-Kínában.

-2900 Egyiptom: Óbirodalom (2900-2270): I-VI. dinasztia.

-2800 Britannia: elkezdődik a Stonehenge első szakaszának az építése. A sumer Ur városa 89 ha területen 34 000 lakóval ismert

-2700 Egyiptom: Az Óbirodalom kezdete

-2637 Babilónia: I. Sargon (2637-2582) megalapítja az Akkad-dinasztiát (2637-2457, 11 király). Babilóniában erős semita befolyás. Első tisztán semita feliratok.

-2600 Egyiptom: megépül a Kheopsz-piramis

-1500 -1100-ig. Az "italicus" törzsek behatolása Itáliába

-2500 Sumer: az I. Ur-i dinasztia. Irodalmi szövegek

-2400 Szíria: az eblai kanaáni állam létrejötte. Görögök: koraminószi korszak 2000-ig.

-2350 Akkád: Nagy Sarrukín leigázza Sumert

-2294 Babilónia: Ur III. dinasztia (2294-2187), 5 király. A sumér Dél-Babilóniának utolsó eredményes megmozdulása a semita Észak-Babilon ellen. Kereskedelem Kis-Ázsiáig, számos egyházi építkezés, erősen kifejlett uralkodó-kultusz.

-2270 Egyiptom: az első átmeneti kor (2270-2100): VII-X. dinasztia.

-2100 Egyiptom: Középbirodalom (2100-1700): XI-XIII. dinasztia.

-2000 Görögök: középminószi korszak 1600-ig. Szíria: a Mári kor, csúcspontján Zimrilim uralkodásával (1750-ig).

-1900 Asszíria: létrejön az óasszír birodalom, Assur központtal

-1850 Ábrahám Kánaánba érkezett. Palesztína: középső bronzkor, kb. 2100-1560. Mezopotámiában sumér reneszánsz, Enuma elis -eposz a teremtésről, Gilgames-eposz a vízözönről.

-1728 Babilónia: Hammurapi (1728-1686) egész Babilóniát egyesíti, óbabiloni birodalom.

-1700 A pátriárkák Egyiptomban. Palesztina: késő bronzkor, 1550-1200. Egyiptom: Második átmeneti kor (1700-1555): XIV-XVII. dinasztia. Hikszoszok 1720-1560, mintegy harmincöt kevéssé ismert király a XV. és XVI dinasztia idején. Mezopotámia: 1. babiloni dinasztia, Hammurabi törvénykönyve.

-1600 Görögök: késő minószi (kora mykénéi) korszak 1400-ig.

-1570 A mükénei állam kialakulása

-1555 Egyiptom: Újbirodalom (1555-1090): XVIII-XX. dinasztia. Palesztinai és szíriai hadjáratok; III. Tutmozisz; Echnaton; Aton isten tisztelete; Tutanchamun.

-1500 Késői bronzkor

-1475 Anatólia: a hettita Újbirodalom

-1450 Kréta: a minószi hatalmat lerombolják

-1400 Görögök: mykénéi korszak 1200-ig. Kanaán: az ugariti (rász-samrai) palotalevéltárak (1200-ig)

-1300 körül a héberek kényszermunkája Pi-Ramzesznél. Egyiptom: 19. dinasztia, I. Szethosz, II. Ramzesz, Merenptah. Harcok a kisázsiai hetitákkal.

-1260 Trójai háború. Mezopotámia: asszír uralom.

-1250 Anatólia: a homéroszi Trója eleste

-1240 tájékán kivonulás Egyiptomból. Mózes, sínai törvényhozás.

-1210 körül Józsue behatol Palesztinába. Palesztina: 1. vaskor, 1200-900. A filiszteusok letelepülése a tengerpart vidékén. Bírák kora: 1200-1025. Silói szentély. Saul: 1030-1010. Egyiptom: 20. és 21. dinasztia, III. Ramzesz, győzelem a "tengeri népek" felett. Ugarit lerombolása, a hetita birodalom vége. Mezopotámia: gyengül az asszír uralom. Kialakulnak az arám országok: Damaszkusz, Coba, Hamat.

-1200 Görögök: a dór vándorlás időszaka 1000-ig.

-1146 Babilon: I. Nabukodonozor (1146-1123). Asszíria: I. Tiglatpileszár (1115-1093)

-1090 Egyiptom: harmadik átmeneti kor (1090-712): XXI-XXIV. dinasztia

-1010 Dávid királyságának kezdete. Dávid: 1010-970. Jeruzsálem elfoglalása. Salamon: 970-931. Templom építés Jeruzsálemben. Egyiptom: Sziamon, 22. dinasztia, I. Sesonk fáraó.

-1000 Görögök: görög "ókor" 800-ig. Királyság (750-ig, a végén már harc az arisztokráciával).

-972 Szent Dávid király, halála, Kr.e. dec. 29.

-930 -587-ig. Két királyság. 930-587

-930 A két királyságra szakad a Dávidi örökség, a Szentföld. Az északi törzsek elszakadása, Sesonk palesztinai hadjárata, a jeruzsálemi templom kifosztása. A 2. vaskor: 900-600. Asszíria: III. Szalmanasszar (858-824) kiterjeszti harcait Szíria, Fönícia, Damaszkusz, Izrael és szövetségesei ellen.

-850 Szent Illés halála, Kr.e. ~ júl. 20.

-814 Karthágó alapítása

-800 Görögök: görög "középkor" 600-ig. (Gyarmatosítás) Homérosz az ioni Kisázsiában. "Iliasz" és "Odysseia". Az arisztokrácia ideiglenes győzedelmeskedése (750-560), de nem tud védekezni a tyrannosok rendszere ellen.

-800 Szent Abdiás halála, Kr.e. nov. 19.

-776 Görögök: az olimpiai játékok újjászervezése, az olimpiászok szerinti időszámítás kezdete (Kr.u.394-ig). Hesiodos költő.

-759 Szent Izajás halála, Kr.e. júl. 6.

-745 Asszíria: III. Tiglatpileszar (745-727) meghódítja Szíriát, Palesztinát, Föníciát. 734: Észak-Izrael asszír tartomány. II. Szargon (722-705) meghódítja Szamariát.

-740 Szent Elizeus (Éliás) halála, Kr.e. ~ jún. 14.

-721 Szamaria eleste, deportálás, idegen telepesek Szamariában (szamaritánusok)

-712 Egyiptom: Késői kor (712-525): XXV. dinasztia, majd átmeneti asszír uralom (670-663) a XXVI. dinasztiával. Babilon: Az asszír Szanherib (705-681) háborúja Fönícia, Palesztina és Babilon ellen. Jeruzsálem sikertelen ostroma (701). Nabupolasszár (625-605) ismét fellendíti Babilóniát. Karkemisi csatában (605) legyőzi Egyiptomot, Necho fáraót. Asszíria: Asszarhadon (680-669) és Asszurbanipal (668-626) kiterjedt háborúk Babilon, Egyiptom, Arábia ellen. Bábel újjáépítése, Ninive fénykora, Asszurbanipal könyvtára.

-630 Szent Szofóniás halála, Kr.e. ~ dec. 3.

-620 Szent Nahum halála, Kr.e.

-587 -332-ig. Babiloni fogság és helyreállítás. (-587-332)

-587 Jeruzsálem eleste, fogságba hurcolás. Jeruzsálem és a templom lerombolása. Perzsák: Perzsia nagyhatalommá válik. Cirusz (555-529) megsemmisítő vereséget mér Babilonra (539).

-572 Szent Ezekiel halála, Kr. e. ápr. 10.

-570 Szent Jeremiás próféta, halála, Kr.e. máj. 1.

-538 Hazatérés a fogságból. Perzsa kor: 538-333. Cirusz méd és perzsa király elfoglalja Babilont (539), visszaadja a templom kincseit. Hazatérés, a 2. templom felépítése (520-515). Kambüzesz (529-522, Cirusz fia) elfoglalja Egyiptomot. Mezopotámia-perzsák: I. Dareios (521-485), Xerxés (484-464), I. Artaxerxés (464-424),

-525 Egyiptom: perzsa uralom (525-332)

-500 Szent Anániás, Azariás és Mizael halála, Kr.e. dec. 16.

-490 Maratoni csata. Perzsák-görögök: Athén elfoglalása (480), szalamiszi vereség. Platon, Arisztotelész.

-474 Eszter feleségül ment Achasvéros (Xerxész) királyhoz

-400 előtt Mózes öt könyvének kialakulása a 11.sz.-tól, ősibb hagyományok, töredékek alapján

-400 A 150 zsoltár végleges megfogalmazása (1100-óta, különböző eredetű költői alkotás)

-400 Szent Malakiás próféta jan. 14.

-332 -197-ig. Ptolemeuszok. (-332-197)

-332 Nagy Sándor (336-323) hódítása. Mezopotámia-perzsák: III. Dareioszt (333-330) Nagy Sándor megfosztja trónjától: Egyiptom: görög-római (bizánci) uralom (332- Kr.u.638)

-201 III. (Nagy) Antiochusz szír-babiloni Szeleukida uralkodó Palesztinát visszafoglalja.

-197 -63-ig. Szeleukidák. (-197-63)

-197 III. Antiochosz hódítása, Júdea is Szeleukidák uralma alatt (142-ig). IV. Antiochusz a zsidó vallást a görög kultusszal igyekszik helyettesíteni, a zsidó nép fellázad, Antiochusz elfoglalja Jeruzsálemet.

-168 Pydnai csata, Róma a Földközi tenger urává lesz

-167 Mattateus (Makkabeus) felkelés

-167 Szent Makkabeus testvérek, aug. 1. A templom kifosztása, nagy üldözés, fölkelés, egyesség a királlyal (164). Kialakul a farizeusok és szadduceusok szektája, az esszénusok megalapítják a Qumráni közösséget.

-107 Máriusz uralkodása 87-ig

-107 Alexander Janneusz uralkodása 76-ig

-100 ---Kr.e. 1. század (Kr.e. 100-1)

-87 Szulla uralkodása 78-ig

-78 Pompejusz uralkodása 63-ig

-76 Alexandra uralkodása 67-ig

-67 Arisztobulosz II. uralkodása 63-ig

-63 Kr. u. 135-ig. Római uralom

-63 Pompejusz hódítása, elfoglalja Jeruzsálemet. Hirkánusz római gyámság alatt 40-ig. A hatalmat minisztere Antipater gyakorolja. Pompejusz leteszi az utolsó Szeleukidát (64) és elfoglalja Damaszkuszt majd Jeruzsálemet.

-51 -30-ig. Egyiptom: VII. Kleopátra

-50 körül megírják Alexandriában a Bölcsesség könyvét. Heródes (Antipater fia) Galilea kormányzója

-48 Cézár legyőzi Pompejuszt Farzalusznál

-44 Róma: Cézár halála

-41 -30-ig. Antoniusz Keleten

-40 Antigonusz (király és főpap) uralkodása római gyámság alatt 37-ig. I. Heródest a római szenátus kinevezi királynak.

-39 harc Heródes és Antigonusz közt –37-ig

-37 Heródes uralkodása római gyámság alatt Kr.e. 4-ig. Az Antónia vár és a királyi palota építése

-31 Oktáviusz legyőzi Antoniuszt: Actiumi csata.

-30 Oktáviánusz meghódítja Egyiptomot

-29 -Kr.u. 19-ig. Augusztusz (Oktaviánusz) császár

-27 Oktáviusz felveszi az Augusztusz címet

-24 Heródes megkapja a Trachonitisz, Batanea és Pánea fölötti hatalmat

-20 A templom újjáépítésének kezdete Heródes által. Hillel és Sammáj iskolája kialakul.

-10 Szent Pál születése. Sulpiciusz Quirinusz Szíria helytartója

-7 Jézus születése. A Szentcsalád Egyiptomba menekül. A Lk 2, 1-ben említett összeírás. Heródes megölette két fiát: Alexandert és Arisztobuloszt

-6 -4-ig Quintiliusz Várusz Szíria helytartója

-4 Nagy Heródes halála. Augusztusz jóváhagyta Heródes végrendeletét, de Archelausz nemkap királyi címet. Zavargás a templomkapura függesztett arany sas miatt. Archelausz, Heródes Antipasz, Judea és Szamaria etnarchája Kr.u. 6-ig. Szabinusz Jeruzsálemi küldetése, Galileai Júdás fölkelése. Filippus Batanea Trachonitisz és Panea tetrarchája Kr.u.34-ig.

 

1 KERESZTÉNY ÓKOR

1 --- 1. század

1 - 313 Üldözések kora.

3 Szent István diakonus születése

4 Voloziusz Szaturninusz Szíria helytartója 5-ig.

6 Augusztusz leteszi Archelauszt, Judea provincia lesz. Hannás főpap 15-ig.

14 Augusztus császár halála. 14-37 Tiberiusz

18 -36-ig. Kaifás főpap

26 -36-ig. Poncius Pilátus prokurátor

27 Keresztelő János fellépése.

28 Jézus megkezdi nyilvános működését

29 Keresztelő Szent János halála, aug. 29.

30 Jézus felfeszítése húsvétkor, Niszán 14-én

34 Szent István első vértanú, halála, dec. 26. Saul megtérése (37). Heródes Antipasz száműzetése (38). Pál menekül Damaszkuszból (39) és Jeruzsálembe látogat. Péter és Barnabás Antiochiában (43 körül), Péter nyugaton, a tengerparton térít. Róma: Kaligula császár (37-41) követeli, hogy a szobrát állítsák fel a jeruzsálemi templomban.

35 -39-ig. Viteliusz Szíria helytartója

36 Szent Pál tanú Szent István diakonus megkövezésénél

Viteliusz leteszi Kaifást és Jonatánt nevezi ki főpapnak. Viteliusz (Tibériusz felszólítására) hadjáratra készül Arétász nabateus király ellen, mert az megverte Antipas csapatait.

37 Tibériusz halála, Kaligula császár lett 41-ig. Kaligula I. Agripát nevezi ki királynak (44-ig) Fülöp tartományaiba.

38 Heródes Antipas számüzetése

39 Szent Pál menekülése Damaszkuszból, látogatása Jeruzsálemben (Gal 1, 18).

40 Szent Lukács megtérése

41 Kaligula követeli, hogy a szobrát állítsák fel a jeruzsálemi templomban. Klaudiusz császár 54-ig, Agrippának adja Judeát és Szamariát is

42 Idősebb Szent Jakab halála, júl. 25.

Szent Pétert római püspökséget alapít

43 Szent Péter székfoglalása, jan. 18.

44 Jakab apostol vértanúsága. I. Heródes Agrippa kivégezteti.

Szent Márk evangélista leírta evangéliumát, ápr. 25.

I. Heródes Agrippa halála, Judea ismét provincia.

45 -49-ig. Pál apostol első térítő útja

46 Szent Márk evangélista Jeruzsálemben tartózkodik, ápr. 25.

47 Szent Márk evangélista Pál apostol kísérője, ápr. 25.

-59-ig. Ananiás a főpap

48 II. Agrippa (I. Agrippa fia) 53-ig Khalkisz királya. Jogot kapott a főpap kinevezésére.

49 Szent Pál ismét Jeruzsálemben, 50-ig Jeruzsálemi apostoli zsinat

50 Szent Lukács Szent Pál kísérője

Máté arámnyelvű evangéliuma. A Logia-gyűjtemény.

-52-ig. Pál második térítő útja

Klaudiusz kitiltja Rómából a zsidókat, Szent Pétert is. (ApCsel 18, 2)

Szent Timóteusz (Timót) Efezosz püspöke jan. 24. jan. 26.

Szent Lázár, dec. 17. ; Szent Mária Szalómé, okt. 22. ; Szent Ananiás,jan. 25. ; Szent Kleofás, szept. 25. ; Szent Mária, jún. 29.

51 A Tesszaloniki levél.

52 Szent Lukács Filippiben segíti a fiatal egyházközséget

Pál apostol Gallio előtt

Szent Pétert részt vett a jeruzsálemi apostoli zsinaton, majd visszatért Rómába

53 -58-ig. Pál harmadik térítő útja. A Filippi, Korintusi I-II., Galata és Római levél

54 Néró keresztényüldözése 68-ig

57 Szent Lukács ismét Szent Pál kísérője

58 Pünkösdkor Pált elfogják a templomban. Felix fogságban tartja Cezáreában.

60 Szent Bertalan apostol, halála, aug. 24.

Szent Máté apostol halála, szept. 21.

Porciusz Fesztusz judeai prokurátor 62-ig. Pál Fesztusz előtt fellebbez a császárhoz

Szent Evódiusz máj. 6.

61 -63-ig. Pál római fogsága, levele a Kolosszeieknek, Efezusiaknak, Filemonnak (Filippieknek?).

62 Szent Jakab apostol halála, máj. 3. . Ananusz főpap megköveztette

Szent Valéria, ápr. 28. ; Szent Vitálisz, ápr. 28.

Lukcejusz Albinusz Szíria helytartója 64-ig.

63 Szent Barnabás apostol, halála, jún. 11.

Szent Mária Magdolna halála, júl. 21.

Szent Pál felmentése és szabadulása Rómában, talán ekkor ment Hispániába (Róm 14, 24).

64 Róma égése, keresztényüldözés. Péter első levele, Márk evangéliuma,. Péter vértanúsága (esetleg 67-ben).

65 Pál Efezusban. Timóteus I. és Titusz levele. Máté görög szövege, Lukács evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei.

66 Szent Hermagorás halála, júl. 12.N0712

A zsidó háború kezdete, a keresztények elhagyják Jeruzsálemet. Néró Veszpaziánt és Tituszt (a fiát) küldi rendteremtésre Palesztinába. Zsidó lázadás Alexandriában.

67 Szent Pétert kereszthalála, jún. 29.

Szent Pál fogsága, halála, jún. 29.

Szent Tamás halála, júl. 3. dec. 21.

Zsidóknak írt levél, II. levél Timóteusnak.

Szent Arisztark, aug. 4.

Veszpaziánusz visszafoglalja Galileát

68 Szent Anasztázia ápr. 15. ; Szent Bazilissza ápr. 15. ; Szent Celzus júl. 28. ; Szent Nazarius júl. 28.

Néró öngyilkossága, Galbo, Otho és Viteliusz polgárháborúja

69 -79-ig Veszpaziánusz a császár

70 Szent András halála, nov. 30.

Szent Júdás Tádé halála, okt. 28.

Szent Lukács halála, okt. 18.

Szent Simon halála, okt. 28.

és 80 között Júdás levele, Péter második levele.

Szent Fébé, szept. 3.; Szent Lidia aug. 3.; Szent Kájus, okt. 4.; Szent Kriszpusz, okt. 4.; Szent Fülöp, jún. 6.; Szent Aquila, júl. 8.; Szent Priszcilla, júl. 8.; Szent Rúfusz és Zózimusz, dec. 18.; Szent Filemon, nov. 22.; Szent Tichikusz, ápr. 29.; Szent Trofimusz, dec. 29.

Jeruzsálem elfoglalása. Titusz körülzárja a várost (70 húsvétja), a templomot felgyújtják (augusztus 29). Róma: Vezpazián (69-79), Titusz (79-81), Domicián (81-96) császárok.

71 nyarán Veszpaziánusz és Titusz diadalmenete Rómában. Titusz diadalíve.

73 Jochanam rabbi megalapította a Jamniai akadémiát, a Szanhedrin utódát. Masszada eleste

75 és 82 közt Szent Polikárp születése

77 Szent Aniániusz ápr. 25.

79 Szent Linusz pápa halála, szept. 23.

-81-ig Titusz császár

80 Szent Dénes és társai halála, okt. 9.

Szent Márta halála, júl. 27. júl. 29.

Szent Timóteusz (Timót) halála jan. 24. jan. 26.

Szent Szosztenész, nov. 28.; Szent Perpetua, aug. 4.; Szent Rufus, nov. 21.; Szent Petronella, máj. 31.

81 Domitianusz keresztényüldözése 96-ig

81-96 Domiciánusz (Titusz testvére) a császár

86 Szent Epafrás júl. 19.

90 Szent Anaklétusz pápa halála, júl. 13.

Szent Klétusz (Kilit v. Anaklét) pápa halála, ápr. 26.

Szent Szilás júl. 13. ; Szent Lucína jún. 30.

93 körül Jozefusz: Zsidó régiségek c. könyve.

95 János Patmosz szigetén, evangéliuma, Jelenések könyve és levelei. Róma: Traján császár (98-117).

98 Szent Néreusz halála, máj. 12.

Trajanusz keresztényüldözése 117-ig. Pliniusz levele

Szent Domitilla máj. 12.

100 Olajbafőtt Szent János apostol, halála, máj. 6.

Szent János apostol és evangélista, halála, dec. 27.

A Didaché keletkezése

Szent Dániel jan. 3. Szent Domitilla (Domicilla) máj. 7. ; Szent Domniusz ápr. 11.

 

101 --- 2. század

101 Szent I. Kelemen pápa halála, nov. 23.

107 Szent I. Evariszt halála, okt. 26.

111 Ifj. Pliniusz levele a keresztények üldözése ügyében.

114. Szent Eudócia vértanú halála márc. 1.

116 Szent I. Sándor pápa halála, máj. 3.

Szent Eventius máj. 3. Névtelen Római vértanúk halála, ápr. 10. Szent Theodosius (Theodulus) máj. 3.

117 Zsidó felkelés az egész keleten.

118 Szent Euszták és társai szept. 20.

120 Szent Caritasz aug. 1. ; Szent Fidesz aug. 1. ; Szent Spes aug. 1. ; Szent Getúliusz és társai jún. 10. ; Szent Valér jan. 29. ; Szent Zsófia, Pisztisz és Agapé szept. 30.

126 Szent Szabina aug. 29.

130 Szent Iréneusz (Irén) születése

Szent Balbina márc. 31.

Hadrián császár Jupiter szentélyt emeltet a templom helyén

132 -135-ig. Második zsidó felkelés Bar Kochba vezetésével

134 (v.314)Szent Melkiádesz pápa halála, dec. 10.

Szent Beatrix júl. 29. ; Szent Fausztinus júl. 29. ; Szent Simplicius júl. 29.

Jeruzsálemet elfoglalják a rómaiak. A templom helyén szentélyt emelnek Zeusz és Hadrián tiszteletére. Júdeát Szíriához csatolják. Jeruzsálem római kolónia lesz s a zsidókat kitiltják belőle.

135 Szent Eugéniusz júl. 10. ; Szent Juliánusz júl. 10. ; Szent Jusztin júl. 10. ; Szent Kreszcenciusz júl. 10. ; Szent Nemezisz júl. 10. ; Szent Primitív júl. 10. ; Szent Szimforoza júl. 10. ; Szent Sztakteusz júl. 10.

Hadrián felépíti Jeruzsálemet Aeli Capitolina néven. Bar Kochba halála. Márkusz Jeruzsálem püspöke.Antónius Pius (138-161), Marcus Aurélius (161-180), Commodus (180-193), Septimus Severus (193-211), Alexander Severus (222-235), Décius (249-251), Valerián és Gallienus (253-268), Aurelián (270-275), Dioklecián (284-305), Galérius és Maximinusz Daja (305-313),

140 Szent Higinusz pápa jan. 11.

Szent Teleszfórusz pápa jan. 5.

Szent Quadratusz máj. 26.

150 Szent Felicitasz özvegy és hét fia júl. 10. ; Szent Ptolemeusz okt. 19. ; Szent Felicitász nov. 23. ; Szent Tekla szept. 23.

155 Szent Iréneusz (Irén) térítőútra indult

Szent Polikárp halála, jan. 26.

157 Szent I. Piusz pápa halála, júl. 11.

Szent Polikárp vértanúságát (155 v. 156) már megírták

161 Marcus Aureliusz keresztényüldözése 180-ig

Szent Agatoniké ápr. 13. ; Szent Karpusz ápr. 13. ; Szent Papilusz ápr. 13.

165 Szent Anicét pápa, halála, ápr. 17.

Szent Jusztinusz (Jusztin) vértanúsága, ápr. 14. jún. 1.

168 Boldog Fáber Péter halála, aug. 8.

170 Szent Dénes ápr. 6. ápr. 8.

A montanizmus kezdete

174 Szent Szótér pápa halála, ápr. 22.

175 Szent Eleuzippusz jan. 17. ; Szent Meleuzippusz jan. 17. ; Szent Szpeuzippusz jan. 17.

177 Szent Iréneusz (Irén) Lyonban telepedett le

Lyoni Szent vértanúk jún. 2.

178 Szent Epipódiusz ápr. 22. ; Szent Sándor ápr. 22.

180 Szent Hegezippusz ápr. 7. ; Szent Apollináris jan. 8. ; Szent Aquilinusz júl. 13. ; Szent Citinusz júl. 13. ; Szent Donata júl. 13. ; Szent Félix júl. 13. Szent Generosa júl. 13. Szent Januaria júl. 13. Szent Laktanciusz júl. 13. Szent Nartzalus júl. 13. Szent Secunda júl. 13. Szent Speratus júl. 13. Szent Vestia júl. 13. Szent Veturiusz júl. 13. Szent Szimforián aug. 22.

181 Szent Perpétua születése

184 Órigenész születése

185 Szent Apolló (Apollóniusz) ápr. 18. ; Antióchiai Szent Teofil okt. 29.

189 Szent Aladár (Eleutherius) pápa halála, máj. 26.

Fellángol a Húsvét megünneplésének időpontja körüli vita

193 Septimus Severus keresztényüldözése 211-ig

200 Szent Iréneusz (Irén) halála, jún. 28.

Szent Abekiosz okt. 22. Szent Apollinár júl. 23. Szent Gerváziusz (Gyárfás) jún. 19. Szent Panténusz júl. 7. Szent Protáz jún. 19.

 

201 --- 3. század

202 Szent I. Viktor (Győző) pápa halála, júl. 28.

203 Szent Felicitász vértanú halála márc. 7.

(márc. 7.) Szent Perpétua halála, márc. 7.

Szent Leonidász halála, máj. 7.

210 Szent Ciprián születése

211 Caracalla keresztényüldözése 217-ig

217 Szent Hippolitusz (ellenpápa) ellenpápa lett

217 Szent Zefirin pápa halála, aug. 26.

Órigenész az alexandriai katekéta iskola élén

220. Szent Nárcisz okt. 29.

222. Szent I.Kallixtusz (Kalliszt) pápa halála, okt. 14.

223 Szent I. Orbán pápa halála, máj. 25.

226 Szent Martina jan. 30.

Szaszanida-dinasztia Perzsiában

229 Szent Maximusz ápr. 14. Szent Tíbor (Tiburciusz) ápr. 14. Szent Valerián ápr. 14.

230 (nov. 22.) Szent Cecília halála, nov. 22.

Szent Potamiéna és társai jún. 28. Szent Szerénusz és társai jún. 28.

231 Szent Ponciánusz (Poncián) pápa megválasztása

235 Szent Ponciánusz (Poncián) pápa halála, aug. 13. aug. 19. nov. 19.

Szent Ipoly aug. 22.

Maximus Trax keresztényüldözése 238-ig

236 Szent Fábián pápa megválasztása január 20.

242 Mani megkezdi missziós tevékenységét

244 Plotinosz Rómában

246 Szent Heraklás júl. 14.

249 Szent Ciprián Karthágó püspöke

Remete Szent Pál a thébai hegyekbe menekül jan. 15.

Szent Viktória dec. 23.

Deciusz keresztényüldözése 251-ig

250 Remete Szent Antal születése jan. 17.

Szent Fábián pápa halála január 20.

Szent Agrikola dec. 3. Szent Ákos (Akáciusz) márc. 31. Szent Cecil jún. 3. Szent Felícián jan. 24. Hét nemes ifjú júl. 27. Szent Kristóf júl. 25. Szent Laurentinusz jún. 3. Szent Neméziusz dec. 19. Szent Pergentinusz jún. 3. Szent Praxédisz júl. 21. Szent Themisztoklész dec. 21.

251 Szent Ágota vértanúsága febr. 5.

Szent Kornél pápa megválasztása

Szent Ammoniána és társai dec. 12. Szent András halála máj. 15. Szent Babilás jan. 24. Szent Izidor halála máj. 15. Szent Konon márc. 5. Szent Lúcián okt. 26. Szent Marcián okt. 26. Szent Mózes nov. 25. Szent Venanciusz máj. 18. Szent Zsófia halála ápr. 30. máj. 15.

Gallusz keresztényüldözése 253-ig

252. Szent Sándor márc. 18.

253 Szent Kornél pápa halála, júl. 3. szept. 13. szept. 14. szept. 16.

Valerianusz keresztényüldözése 260-ig

254. Szent Luciusz pápa és vértanú halála márc. 4.

Órigenész halála

255 Eretnekkeresztelési vita

256 Szent Félix (Bódog) jan. 14.

257 Szent I. István pápa aug. 2.

Szent II. Szixtusz pápa megválasztása

Szent Rufina júl. 10. Szent Szaturnin nov. 29. Szent Szekunda júl. 10. Szent Tarzíciusz aug. 15. aug. 18.

258 (szept. 14) Szent Ciprián halála, szept. 16.

(aug. 10.) Szent Lőrinc halála, aug. 10.

Szent II. Szixtusz pápa és társai halála, aug. 6. aug. 7.

Massa candida, Fehér csapat, aug. 24. ; Szent Agapitusz aug. 6. Szent Anasztázia okt. 28. dec. 25. Szent Aurélia dec. 2. Szent Felicissimusz aug. 6. Szent Ipoly aug. 13. Szent Irenéusz és társai, dec. 15. Szent Jácint szept. 11. Szent Prótusz szept. 11. Szent Román aug. 9. Szent Szinéziusz dec. 12.

259 Szent Flóra és társai júl. 29. Szent Respiciusz nov. 10. Szent Trifon nov. 10.

260 Szent Árkádiusz jan. 12. Szent Bibiána dec. 2. Szent Poncius márc. 8. Szent Vidor jan. 14.

Galliénusz császár türelmi rendelete

265 Alexandriai Szent Dénes püspök és hitvalló, halála, nov. 17. dec. 2. dec. 26.

268 Antiochiában zsinat, Szamoszatai Paulosz elitélése

270 Szent Abakum jan. 19. Szent Audifax jan. 19. Csodatevő Szent Gergely nov. 17. Szent Máriusz jan. 19. Szent Márta jan. 19. Szent Piroska jan. 18.

Plotinosz halála

274 Szent I. Félix (Bódog) pápa és vértanú, halála, máj. 30.

275 Szent Agapitusz aug. 18. Szent Konon és fia máj. 29. Antióchiai Szent Margaréta (Margit) júl. 20.

283 Vercelli Szent Özséb születése

Szent Eutichiánusz dec. 7.

285 Szent Aladár okt. 9. Szent Dénes okt. 9. Szent Ruszticusz okt. 9.

Diocletianusz Maximianust társcsászárrá emelte és megosztotta vele a birodalom kormányzását.

286 Szent Marcelin jún. 17. Szent Márk jún. 17. jún. 18.

288 Szent Sebestyén halála jan. 20.

293 Szent Aquilina jún. 13.

Tetrarchia

295 Alexandriai Szent Atanáz születése

296 Szent Kájusz (Caius v. Gájusz) pápa halála, ápr. 22.

(jún. 30.) Szent Marcellinusz pápa pápává választása

Szent Ménasz nov. 9. nov. 11. nov. 12.

300 Szent Marcelliánusz pápa halála, jún. 18.

Szent Ampelles máj. 14. Szent Ardálion ápr. 14. Szent Auguszta márc. 29. Szent Barlaám nov. 19. Szent Dária okt. 25. Szent Dömötör ápr. 9. Szent Dúla szűz márc. 25. Szent Emánuel márc. 26. Szent Fidesz okt. 6. Szent Firmus júl. 31. Szent Jusztusz okt. 18. Szent Kornélia márc. 31. Szent Krisztina júl. 24. Szent Krizantusz okt. 25. Szent Márk júl. 3. Szent Maximilián (Miksa) okt. 12. Szent Móric (Mauricius) szept. 22. Szent Mucián júl. 3. Szent Regina szept. 7. Szent Szekundusz aug. 26. Szent Teonás aug. 23.

 

301 ---4. század

302. Szent Pankáriusz márc. 19.

303 Szent Damján szept. 26.

Szent György halála, ápr. 24.

Szent Kozma halála, szept. 26.

Szent Lúcia halála, dec. 13.

Szent Marcellinusz (Marcellin) pápa halála jún. 2.

Szent Péter halála, jún. 2.

Névtelen Római vértanúk jan. 2. Szent Albán jún. 22. .Szent Apollóniusz márc. 8. Szent Bachusz okt. 7. Szent Barulás nov. 18. Szent Bazilissza jan. 9. Szent Erazmus jún. 2. Szent Felicián halála jún. 9. Szent Filemon márc. 8. Szent Gyula máj. 27. Szent Hadrián aug. 26. Szent Juliánusz (Júlián) jan. 9. Szent Julitta júl. 30. Szent Lambert ápr. 16. Szent Marcián jún. 17. Szent Marciána jan. 9. Szent Maura máj. 3. Szent Nikander jún. 17. Szent Primusz jún. 9. Szent Román nov. 18. Szent Szergiusz okt. 7. Szent Timót máj. 3. Szent Tivadar (Tódor, Theodóros) nov. 9.

(febr. 23.) Diocletianusz négy üldözési rendelete. Maximianusz és Galerius rendelete a keresztény templomok lerombolására, a szent könyvek elégetésére, a keresztények polgárjogának megvonására (halálbüntetés)

304 Szent Ágnes jan. 21.

Szent Flórián halála, máj. 4.

Szent Marcellinusz pápa halála, ápr. 26.

(máj. 12.) Szent Pongrác halála, máj. 12.

(jan. 22.) Szent Vince halála, jan. 22.

Szent Abdon júl. 30. Szent Adauctusz aug. 30. Szent Agapé ápr. 3. Szent Agricola nov. 4. Szent Didimusz ápr. 28. Szent Doroteusz szept. 9. Szent Emerencia (Emerenciána) jan. 23. Szent Eulália dec. 10. Szent Euplus (Eupliusz) aug. 12. Szent Febrónia jún. 25. Szent Félix aug. 30. Szent Gereon okt. 10. Szent Gergóniusz szept. 9. Szent Irén ápr. 5. Szent Irén márc. 25. Szent Iréné ápr. 3. Szent Jusztusz aug. 6. Szent Kasszián aug. 13. Szent Kelemen jan. 23. Szent Kiónia ápr. 3. Szent Kriszpina dec. 5. Szent Krizogonusz nov. 24. Szent Leokádia dec. 9. Szent Makra jan. 6. Szent Matróna márc. 15. Szent Maxima márc. 26. Szent Montanusz márc. 26. Szent Neofitusz jan. 20. Szent Pásztor aug. 6. Szent Pelágia máj. 4. Szent Péter szept. 9. Szent Quirikusz jún.16. Szent Szennen júl. 30. Szent Tarachus és társai okt. 11. Szent Teodóra ápr. 28. Szent Theodotusz máj. 18. Szent Tibor (Tiburciusz) aug. 11. Pettaui Szent Viktorin nov. 2. Szent Vitális nov. 4. Szent Zénó dec. 22. Szent Zsuzsanna aug. 11.

305 Szent I. Damazusz pápa, születése

(szept. 19.) Szent Januáriusz halála, szept. 19.

Alexandriai Szent Katalin nov. 25.; Szent Afra aug. 5.; Szent Asztériusz aug. 23.; Szent Bazilides jún. 12.; Szent Bazilissza szept. 3.; Szent Ciprián és Jusztina szept. 26.; Szent Cirinusz jún. 12.; Szent Diomédesz aug. 16.; Szent Eufémia szept. 16.; Szent Genéziusz aug. 25.; Szent Hermolausz júl. 27.; Szent Julitta jún.16.; Szent Klaudiusz aug. 23.; Szent Kreszcencia jún. 15.; Szent Modesztusz jún. 15.; Szent Nábor jún. 12.; Szent Napoleon aug. 15.; Szent Nazárusz jún. 12.; Szent Neon aug. 23.; Szent Pantaleémon (Pantaleon) júl. 27.; Szent Pelágia jún. 9.; Szent Szócius szept. 23.; Szent Vitus jún. 15.;

Dioklecianusz és Galériusz keresztényüldözése

Diocletianusz lemond, a második négyesuralom kezdete

306 Szent Efrém (Ephrém)születése

A négy megkoronázott . nov. 8.; Szent Borbála . dec. 4.; Szent Félix és társai . okt. 24.; Szent Kastóriusz . nov. 8.; Szent Klaudiusz . nov. 8.; Szent Lukrécia . nov. 23.; Szent Lukrécia szűz és vértanú, . jún. 7.; Szent Nikosztrátusz . nov. 8.; Szent Orsolya és társai . okt. 21.; Szent Platon . júl. 22.; Szent Szempronianusz . nov. 8.;

308. Szent Baziliszkusz márc. 3.; Szent Eutrópiusz márc. 3.; Szent Kleonikusz márc. 3.; Szent Teodózia ápr. 2.;

309 Szent Kvírinusz (Quirinusz, Kerény, Kvirin) halála, jún. 4.

Vercelli Szent Özséb megkeresztelkedése (26 évesen)

Szent Cirjék (Ciriakus) aug. 8. Szent Klaudiusz júl. 7.; Szent Largusz; aug. 8.; Szent I. Marcell pápa jan. 16.; Szent Nikosztratusz júl. 7.; Szent Pamfilus jún. 1.; Szent Smaragdusz aug. 8.; Szent Zoé júl. 5.;

310 Szent Hiláriusz születése jan. 13. jan. 14. aug. 12.

Szent Fauszta szept. 20.; Szent Gordiusz jan. 3.; Szent Jácint júl. 16.; júl. 17.; Szent Klérus jan. 7.; Szent Marcelin és testvérei jan. 2.; Szent Natália aug. 26.; Szent Piérius nov. 4.; Szent Sándor márc. 27.;

311 Szent Metód szept. 18. Alexandriai Szent Péter nov. 26. Szent Timót aug. 22.

Galerius türelmi rendelete. A donatista szakadás kezdete.

312 Remete Szent Antal a Vörös-tenger közelébe települt jan. 17.

Szent Antónia ápr. 19. Szent Lúcián jan. 7.

Ütközet amiviusi hídnál, Constantinus a Nyugat ura lesz.

313 - 430-ig. Egyházatyák kora

313 Milánói rendelet, mely vallásszabadságot ad a keresztényeknek.

314 Szent Melkiás (Melkiádész, Miltiádész) pápa, jan. 11.

Szent I. Szilveszter pápa pápává választása

Arles-i zsinat a donatisták ügyében

315 Jeruzsálemi Szent Cirill születése

Szent Valér jan. 28.

A keresztre feszítés büntetésének megtiltása

316 Szent Balázs vértanúsága febr. 3.

Tours-i Szent Márton születése

319 Alexandriai Szent Atanáz diakónussá szentelése

320. Negyven szebasztei vértanú márc. 10.

321 Constantinus a vasárnapot állami pihenőnappá teszi

323 Szent Filogóniusz dec. 20.

Konstantin (323-336) türelmi rendelete, milánói ediktum. A keresztények üldözése véget ér, kártalanítják őket.

324 felszentelik a Lateráni bazilikát

Szent Glafira jan. 13.

Licinius legyőzése, Constantinus egyeduralkodó. Constantinopolis (Konstantinápoly) felépítése (324-330)

325 Alexandriai Szent Atanáz részt vesz a niceai zsinaton

Niceai (Nikaiai) I. Egyetemes Zsinat: Areiosz (Arius) elitélése.

Szent Heléna Jeruzsálembe megy

326 A Szent Keresztet megtalálták

Szent Ilona máj. 12. aug. 18.

328 Alexandriai Szent Atanáz Alexandria püspöke

330 Nazianzi Szent Gergely születése

Rómában bevezették a Karácsony ünneplését

Nagy Szent Vazul születése jan. 2.

Nazianzi Szent Gergely születése jan. 2.

Szent Palemon jan. 11.

331 Szent Mónika születése

332 Szent Gergely szept. 30.

335 (szept. 14.) A szentsír bazilika felszentelése

(dec. 31.) Szent I. Szilveszter pápa halála, dec. 31.

Tyrusi zsinat, Atanáz letétele és száműzetése

337 Szent Sándor aug. 28.

Nagy Konstantin (Constantinus) halála

338 Szent Eusztáchiusz júl. 16. Szent Jakab júl. 15.

339 Tours-i Szent Márton megkeresztelkedése

340 Remete Szent Pál halála jan. 15.

Szent Ámon okt. 4. Szent Barakiz márc. 29. Szent Jónás márc. 29. Idősebb Szent Makrina jan. 14. Együgyű Szent Pál márc. 7. Szent Tivadar jan. 7.

341 Tours-i Szent Mártonnak hőstette miatt engedélyezték a leszerelését

Szent Simon ápr. 21.

Wulfila a gótok püspöke lesz

342 -43-ig Szerdikai zsinat

343 Jeruzsálemi Szent Cirill pappá szentelése

344 és 349 között Aranyszájú Szent János születése

345 (dec. 15.) Vercelli Szent Özséb pappá szentelése

Szent Tarbula ápr. 22.

346 Szent Izsák máj. 15.

348 Szent Pachómiusz máj. 14. Szent Lea márc. 22.

349 Szent Jeromos születése

Szent Spiridion dec. 14. dec. 22.

350 Szent Hiláriusz Pictavia (Poitiers) püspöke jan. 13. jan. 14. aug. 12.

Szent Miklós dec. 6.

Szent Ábrám márc. 16. Szent Antonin szept. 2. Szent Múza ápr. 2. Szent Özséb aug. 14. Együgyű Szent Pál ápr. 1. Szent Szinklétika jan. 5.

351 Constancius egyeduralkodó lesz

352 Szent I. Gyula pápa halála, ápr. 12.

353 Arles-i zsinat

354 Szent Ágoston születése aug. 28.

355 Nolai Szent Paulinusz (Paulin) születése

Szent Mária bűnbánó márc. 16.

Milánói zsinat, Liberiusz pápa száműzetése

356 Remete Szent Antal halála jan. 17.

Szent II. Félix (Bódog) pápa halála, júl. 29.

Szent Hilariusz száműzetése Frígiába jan. 13.

Vercelli Szent Özséb száműzetése

357 Szent Lukács maradványait Tébéből Konstantinápolyba vitték

358 Trieri Szent Paulin szept. 1. aug. 31.

359 Rimini-Szeleukeiai zsinat, az arianizmus ideiglenes győzelme

360 Szent Baziliusz máj. 30. Szent Bonifác máj. 14. Szent Emmelia máj. 30. Szent Pafnúciusz szept. 11. Szent Szerápion márc. 21. Szent Szervác máj. 13.

361 Vercelli Szent Özséb száműzetése véget ért, Alexandriába és Antiochiába ment

Nazianzi Szent Gergely pappá szentelése, jan. 2.

Párizsi zsinat az arianizmus ellen, jan. 13.. Az arianizmus hanyatlása

Constantius halála Julianus Apostata megengedi a zsidóknak a templom felépítését. II. Theodosius (408-450), Zenon (474-491), I Justin (518-537), I. Jusztinianusz (537-565), II. Jusztin (565-578).

362 Szent Achilleusz halála, máj. 12.;

Szent Dafróza jan. 4.; Szent Donát aug. 7.; Szent Dorotheusz jún. 5.; Szent Epimachus máj. 10.; Szent Flavián dec. 22.; Szent Gordiánus máj. 10.; Szent János jún. 26.; Szent Pál jún. 26.; Ankirai Szent Vazul márc. 22.;

Alexandriai zsinat

363 Vercelli Szent Özséb visszatért Vercellibe

Szent Domiciusz júl. 5.

364 Nagy Szent Vazul (Basiliusz) pappá szentelése, jan. 2.

365 Atanáz ötödik, utolsó száműzetése

366 Szent I. Damazusz pápa, pápává választása

367 (jan. 13.) Szent Hiláriusz halála, jan. 13. jan. 14. aug. 12.

Szent Afrátés ápr. 7.

368 Aranyszájú Szent János pappá szentelése

370 Alexandriai Szent Cirill elzarándokolt Nagy Szent Vazulhoz Cezareába

Nazianzi Szent Gergely Szaszima püspöke

Nagy Szent Vazul (Basiliusz) Cezarea püspöke

Szent Árpikás márc. 26. Szent Gorgónia dec. 9. Szent Júlián jan. 17. Milévei Szent Optátusz jún. 4.

371 (aug. 1.) Vercelli Szent Özséb halála, aug. 2. dec. 15.

372 Tours-i Szent Márton Tours püspöke

Nazianzi Szent Gergely püspökké szentelése jan. 2.

Gót Szent Szabbás ápr. 12. Szent Hilárion okt. 21.

373 Alexandriai Szent Atanáz halála, máj. 2.

(jún. 9.) Szír Szent Efrém halála, jún. 9. jún. 18.

374 Nazianzi Szent Gergely apja egyházmegyéjét kormányozza

Szent Jeromos súlyos beteg, majd remete

Ambrus Milánó püspöke lesz

375 Szent Nonna aug. 5.

376 Szent Juvenálisz máj. 3.

377 Szent Szatirus szept. 17.

378 Adrianopoliszi csata, Valens császár halála

379 (jan. 1.) Nagy Szent Vazul (Basiliusz) halála, jan. 2. jún. 14.

Szent Makrina júl. 11. júl. 19.

380 Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter születése

Szent Tivadar ápr. 20. Szent Malkusz okt. 22. Szent Frumenciusz okt. 27.

A kereszténység a Római Birodalom egyetlen engedélyezett vallásává válik, Nagy Theodósziosz “Cunctos populos” kezdetű vallási rendeletével

381 Jeruzsálemi Szent Cirill részt vesz a II. konstantinápolyi zsinaton

Nazianzi Szent Gergely Konstantinápoly püspöke

Konstantinápolyi II. Egyetemes Zsinat

382 Szent Jeromos Rómába ment, pápai titkár

383 Szent Jeromos bibliafordítását az Egyház hivatalosan használja

Szent Blezilla jan. 22.

384 (dec. 11.) Szent I. Damazusz pápa, halála, dec. 11.

385 Szent Pambó júl. 1. szept. 25.

386 (márc. 18.) Jeruzsálemi Szent Cirill (Kürillosz) halála, márc. 18.

Szent Ágoston megtérése

387 Szent Mónika halála, máj. 4. aug. 27.

389 (jan. 25.) Nazianzi Szent Gergely halála (jan. 25), jan. 2. máj. 9.

Szent Patrik püspök születése

390. Szent Jusztusz okt. 14. Szent Paciánusz márc. 9.

391 Nolai Szent Paulinusz (Paulin) megkeresztelkedése

392 Theodosziosz és II. Valentinianus rendelete a pogányság ellen

393 Nolai Szent Paulinusz (Paulin) pap és szerzetes lett

394 Szent Amfilochius nov. 23. Remete Szent János márc. 27.

(Theodosziosz) Theodosius egyeduralkodó lesz

395 A római birodalom végleges kettészakadása Theodosius halálával

396 Szent Libóriusz júl. 23.

Ágoston Hippo püspöke lesz

397 Szent Ambrus halála, dec. 7.

Aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök

(nov. 8.) Tours-i Szent Márton halála, nov. 11.

Szent Marcellina júl. 17.

399 Szent Szirícius pápa halála, nov. 26.

400 Szent Bálint jan. 7.; Szent Gaudenciusz okt. 25.; Szent Heliodór júl. 3.; Szent Izidor jan. 16.; Szent József jún. 20.; Szent Márk ápr. 6.; Szent Maurilius (Mór) szept. 13.; Etiopiai Szent Mózes jún. 18.; aug. 28.; (Egyiptomi) Szent Onufrusz (Onufrén) jún. 12.

401 ---5. század

401 Szent I. Anasztáz pápa halála, dec. 19.

403 Aranyszájú Szent János száműzetése

Szent Delfin dec. 24. Szent Epifániusz máj. 12.

404 Szent Nilammon jan. 6. Szent Paula jan. 25. jan. 26.

406 Szent Viktriciusz aug. 7.

407 (szept. 14.) Aranyszájú Szent János halála, jan. 27.

Szent Eutrópiusz jan. 12. Aranyszájú Szent János jan. 27. Szent Tigriusz jan. 12.

408 Alexandriai Ifjabb Szent Makáriusz jan. 2. Szent Olimpiász (Olimpia) dec. 17.

409 Nolai Szent Paulinusz (Paulin) Nola püspöke

410 Szent Gammachiusz aug. 30. Szent Marcella jan. 31. Szent Teotimusz ápr. 20. Szent Titusz aug. 16. Szent Eufrázia márc. 13.

Alarik kifosztja Rómát, a vizigótok romba döntik Róma környékét is

411 Karthágóban Szent Ágoston vezetésével vallási zsinat: a donatizmus végső elitélése. Pelagius elitélése

412 Alexandriai Szent Cirill Alexandria püspöke

414 Szent Nikétás jan. 7.

415 Szent István diakónus ereklyéit megtalálták Kafar-Gamalában

417. Szent I. Ince pápa és hitvalló halála márc. 12.

418 Szent Konstanciusz nov. 30.

420 (szept. 30.) Szent Jeromos halála, szept. 30.

Kremonai Szent Özséb márc. 5. Szent Honoratusz jan. 16. Szent Eusztóchium okt. 27. Szent Nikáretész dec. 27.

421 Vagdalt Szent Jakab nov. 27.

422 Szent Genovéva születése

423 Szent Aurél jún. 15.

424 Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter Ravenna püspöke

Szent Benjámin (Benő) márc. 31.

428 Nesztóriusz Konstantinápoly püspöke

429 Szent Genovéva eljegyezte magát Jézussal

A vandálokat Geiserich királyuk Afrikába vezeti

430 -604-ig. Krisztológiai eretnekségek és germán térítések

430 Szent Ágoston halála, aug. 28.

Szent Alípiusz aug. 15. Szent Fókás szept. 21. Sínai Szent Nílus nov. 12. Szent Sándor jan. 15.

431 Alexandriai Szent Cirill részt vesz az efezusi zsinat munkájában

(jún. 22.) Nolai Szent Paulinusz (Paulin) halála, jún. 22.

Egyiptomi Szent Mária ápr. 8.

Az Efezusi III. Egyetemes Zsinat kimondta az Istenanyaság dogmáját, elitéli Nesztóriuszt

432 Írországban Patrik misszióba kezd

433 -453-ig Attila hun birodalma

437 Szent Genovéva örök szüzességi fogadalmat tett

Szent Kamilla márc. 3.

438 Aranyszájú Szent János holttestét Konstantinápolyba vitték

439 Szent Júlia rabszolgaságba esik

Ifjabb Szent Melánia dec. 30.

440 Szent III. Szixtusz pápa és hitvalló halála márc. 28.

(szept. 29.) Nagy Szent I. Leó pápa megválasztása

444 (jún. 27.) Alexandriai Szent Cirill halála, jún. 26.

449 “Rablózsinat” Efezusban

450 Szent Júlia máj. 22.

Kunyhós Szent János jan. 15. jan. 16. Szent Palládiusz júl. 6. Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter halála, júl. 30. Lerini Szent Vince máj. 24. Szent Zozimusz ápr. 4.

451 Szent Aureusz (Auréliusz) jún.16. Szent Poimen aug. 27.

Kalcedoni IV. Egyetemes Zsinat: monofizitizmus elitélése

Attila vereséget szenved a Catalaunumi mezőn

452 Nagy Szent I. Leó pápa Attila seregét visszafordítja

453 Szent Pulchéria szept. 11.

455 Nagy Szent I. Leó pápa megakadályozta Róma elpusztítását, Geiserich csak kifosztja

457. Szent Pelágia okt. 8.

459 Afrikai vértanúk ápr. 5. Oszlopos Szent Simon jan. 5.

460 Szent Valér (Valeriánus) dec. 15.

461 (nov. 10.) Nagy Szent I. Leó pápa halála, nov. 10. ápr. 11.

(márc. 17.) Szent Patrik püspök halála, márc. 17.

463 Szent Proszper jún. 25.

470 Szent Fruzsina jan. 10.

475. Szent Gerázimusz márc. 5.

476 Szent Ábrahám jún. 15.

A nyugat-római birodalom bukása: Odoaker germán király megfosztja trónjától Romulus Augustulust, az utolsó nyugatrómai császárt

477 Szent Mamertusz máj. 11.

478 Szent Lupusz (Farkas) júl. 29.

480 (v. 485) Szent Skolasztika és Nursiai Szent Benedek születése febr. 10. márc. 21.

481 Klodvig frank államot alapít, megalapítja a Meroving dinasztiát, amely 751-ig uralkodik

482 Szent Szeverin jan. 8.

Henotikon néven Zénón császár kötelezővé tette az Akakiosz-féle hitvallást, hogy megnyerje a monofizitákat

484. Szent Liberátusz és hitvese márc. 23. Szent Bonifác aug. 17. Szent Liberátusz aug. 17. Szent Maximusz aug. 17. Szent Rogátusz aug. 17. Szent Rusztikusz aug. 17. Szent Szeplimusz aug.17. Szent Szervusz aug. 17.

486 Seleukiai zsinat: a perzsa egyház hivatalosan is nesztoriánus lesz

Klodwig legyőzi Syagrius római helytartót

488 Szent Germán júl. 31.

489 Nagy Teodorik , a keleti gótok királya a Balkánról Itáliába vonul.

490 Szent Szalviusz jan. 11.

491 Szent Perpetuusz ápr. 8.

493 Stilíta Szent Dániel dec. 11.

Nagy Teodorik Itáliában legyőzte Odoakkert és új államot alapít, Ravennai központtal

496 Szent I. Gelázius pápa halála, nov. 21.

Klodvig megkeresztelkedése

498 Szeleuciai zsinat

500 Szent Kolumbán társaival térített Angliában

Szent Guntlausz márc. 29. Szent Honoráta jan. 11.

 

501 ---6. század

505 Szent Jenő (Eugéniusz) júl. 13. Boldog Margit jan. 23.

507 a frank Klodvig Poitiers-nél leveri a Nyugati gótokat, a vouilléi csatában kiszorítja őket Gallia nagy részéből

512 Szent Genovéva halála, jan. 3.

516 A burgundok katolikusok lesznek

517 A szlávok betelepültek a Balkánra

519 A 484-ben kezdődött Akakios-féle skizma vége

523 (aug. 12.) Szent I. János pápa pápává választása

524 Szent Zsigmond máj. 1. máj. 2.

Boethius halála

525 Lerini Szent Antal dec. 28.

526 (máj. 18) Szent I. János pápa halála, máj. 18. máj. 27.

Nagy Theodorich keleti gót király halála

529 Nursiai Szent Benedek Monte Cassinot megalapítja

Szent Teodóziusz jan. 11.

II. Orange-i zsinat: megújítja a pelagianizmus elvetését

531 A frankok és szászok megsemmisítik a türingek germán királyságát.

532 Szent Fulgenciusz jan. 1. Szent Szabbás dec. 5.

533. Szent Remig okt. 1.

537 Szent Szilvér pápa halála, jún. 20.

A Hagia Sophia felszentelése Konstantinápolyban

540 Nagy Szent Gergely pápa születése

Szent Fridolin márc. 6. Szent Kolumbán ír szerzetes születése, nov. 21. nov. 23.

Szent Benedek Regulája

541 Szent Gergely jan. 4.

542 (v.547) Szent Skolasztika halála, febr. 10.

Arlesi Szent Cezáriusz aug. 27. aug. 29.

543 Jeruzsálemben felszentelték a “bemutatás templomát

Szent Kolumbán születése

Szent Benedek márc. 21. Szent Flávia és társai okt. 5. Szent Placidusz (Placid) és társai okt. 5.

544. Szent Dávid (Dewi) márc. 1.

I. Jusztinianosz császár rendelete: elítéli a “Három fejezet”-et

545 Szent Dániel nov. 23. Szent Klotild jún. 3. jún. 13.

547 Nursiai Szent Benedek halála júl. 11.

550 Szent Deniz és Majorikus dec. 6. Szent Galla okt. 5. Szent Melániusz jan. 6. Szent Marcella (Marcellin) jan. 9.

553 II. Konstantinápolyi, V. Egyetemes Zsinat

555. Szent Elezház okt. 27.

Itália visszafoglalása befejeződik

556 Szent Dezső születése

558 Hallgató Szent János szept. 19.

560 Szevillai Szent Izidor születése

Szent Albin(a) márc. 1. Szent Doroteusz aug. 6. Szent Emília (Emiliána) jan. 5. Szent Lénárd nov. 6. Szent Medárd jún. 8.

564 Szent Sámson (Sampson) júl. 28.

567 Az avarok Pannóniában

568 Longobárd állam alakult Itáliában, Leovinigild, a nyugati gótok királya üldözni kezdi a katolikusokat

569 Szent Ida jan. 15.

570 Szent Jakab és Fülöp apostol ereklyéit Rómában helyezik el. (máj. 3.)

Szent Monegund halála, júl. 2. Szent Szilvia halála, nov. 3.

Mohamed születésének hagyományos éve

575 Szent Goár júl. 6.

576 Szent Anasztázia márc. 10. Szent Konstantin (Szilárd) márc. 11.

578 Nagy Szent Gergely pápa felszentelése szerpappá

580 Szent Arbogast júl. 21. Brágai Szent Márton márc. 20.

581 Szent Hospiciusz máj. 21.

584 Szent Mór jan. 15. Szent Szalviusz szept. 10.

585 Szent Eleutériusz szept. 6.

586 Szent Hermine (Hermenegild) ápr. 13.

589 III. Toledói zsinat: ünnepélyesen kihirdetik a nyugati gótok katolizálását

590 (szept. 3.) Nagy Szent Gergely pápa pápává választása (604-ig)

Szevillai Szent Izidor bencés apát

Szent Szervulusz dec. 23.

Ír szerzetesek Galliában

593. Szent Guntrám márc. 28.

594 Szent Dezső viannei érsek

595 Szent Kolumba jún. 9.

596 Ifjabb Oszlopos Szent Simon szept. 3.

596 Nagy Szent Gergely pápa bencés szerzeteseket küld az angolszászok megtérítésére

597 Az első bencés misszió Britanniában

601 ---7. század

601 Aethelbert, Kent királya megkeresztelkedik

602 Belső háború tör ki a Kelet-Római birodalomban, összeomlik a dunai határ, a Balkánt szlávok özönlik el

 

604 KÖZÉPKOR KEZDETE

604 - 800-ig. Germán kereszténység kora

604 Canterburyi Szent Ágoston halála, máj. 27. máj. 28.

(márc. 12.) Nagy Szent Gergely pápa halála, márc. 12. szept. 3.

607 Szent Dezső halála máj. 23.

Szent Trudbert szept. 3.

610. Szent Justus nov. 10. Szent Florentina (Florencia, Flóra) jún. 20.

614 A perzsák (II. Kozrov) zsákmánya lett a Szentkereszt

615 (nov. 23.) Szent Kolumbán halála, nov. 21. nov. 23.

616 Alamizsnás Szent János jan. 23.

Perzsa pusztítás. II. Chrosroes perzsa király Palesztinát és Jeruzsálemet feldúlja.

617. Szent Vendel okt. 20.

618. Szent I. Deusdedit (Adeodát) pápa halála, nov. 8.

Szent Coemgen jún. 3.

620 Szent Dezső temetése Vianne-ben

Szent Szalviusz jan. 11.

622 Damaszkuszi Szent János születése

Szent Valerik ápr. 1.

Heracliusz felszabadítja a perzsáktól Palesztinát. Róma: Heracliusz (610-641). Arabok: Mohamed (570-632) futása, a hedzsra, az arab időszámítás kezdete.

623 Szent Farkas (Lupus) szept. 1.

625 Szent Amatus szept. 13.

626 Szent Attala márc. 10.

Az avarok sikertelenül ostromolták Konstantinápolyt, az avar birodalom meggyengül, a szlávok nagy államot hoznak létre a későbbi Csehország és Ausztria területén.

627 Kérakleiosz császár győzelme a perzsák felett

628 (szept. 14.) Heraklius császár visszaszerezte a Szentkeresztet

Szent Anasztáz jan. 22.

630. Szent Gál okt. 14.

Mohamed meghódítja Mekkát. A kínai Tang-dinasztia terjeszkedik: leigázzák a keleti türköket

632 Mohamed halála

633 IV. toledói zsinat

636 (ápr. 4.) Szevillai Szent Izidor halála, ápr. 4.

637 Ozmár, a II. kalifa elfoglalja Palesztinát és Jeruzsálemet

638 Herakleiosz “Ektheszisze”: kötelezővé teszi a Krisztus egyetlen akaratáról szóló tanítást

Az arabok elfoglalják Antiochiát

639. Szent Szofróniusz márc. 11.

Az arabok elfoglalják Mezopotámiát

640 Szent Arnulf júl. 18.

642 Szent Oszvald aug. 5.

644 Szent Paulinusz okt. 10. Szent Szulpiciusz jan. 17.

645 Szent Edilburga júl. 7.

648 II. Konsztansz “Tüposz” törvénye: megtiltja a Krisztus akaratával kapcsolatos vitákat

649 Szent I. Márton pápa pápává választása. A lateráni zsinaton elvetik az “Ektheszisz”-t és a “Thüposz”-t, elitélik a monotheletizmust

Lajtorjás Szent János márc. 30.

650 Szent Emmerám szept. 22.

651 Szent Aidán szept. 6.

653 Szent I. Márton pápa elfogatása Konsztansz parancsára, számkivetése

. Szent Bávó okt. 1. Szent Romarik dec. 8.

656 (ápr. 13.) Szent I. Márton pápa halála, ápr. 13. nov. 12.

659 Szent Elígius (Eloy)

660. Szent Vinfrida nov. 3.

662 Hitvalló Szent Maximosz aug. 13.

663 Szent Kunibert nov. 12.

664. Szent Gertrúd márc. 17.

A római szertartás győz Angliában

665. Szent Aranka (Aurea) okt. 4.

667 Szent Ildefonz jan. 23.

669 Szent Jodok dec. 12.

670 Szent Ermenfríd szept. 25. Szent Fiákriusz aug. 30.

673 Szent Béda születése

Szent Bonifác születése

Szent Ceadda (Chad) márc. 2.

678. Szent Leodegár okt. 2.

679 Szent Ediltrúd (Aetheldritha, Audry) jún. 23.

680 Szent Batildisz jan. 26.

III. Konstantinápolyi, VI. egyetemes zsinat: a monofiletizmus (Krisztusnak csak egy akaratot tulajdonító eretnekség) elitélése.

A Don-vidéki bolgár-törökök egyik csoportja a mai Észak-Bulgáriában megalapítja a dunai bolgár államot

681 Szent Agató pápa jan. 10.

682 A második türk birodalom virágzása Mongóliában.

683 Szent II. Leó pápa halála, jún. 28. júl. 3.

686 Szent Béda megmenekült a dögvész-járványból

Szent Valdetrud ápr. 9.

687. Szent Kutber (Cuthbert) márc. 20.

688 Szent Richtrúdisz máj. 12.

689 Szent István júl. 8. Szent Kálmán júl. 8. Szent Kilián júl. 8.

690 Szent Amalberga (Amália) júl. 10. Szent Amátusz szept. 13. Szent Benedek jan. 12. Szent Tódor szept. 19.

Willibrord a frízek közd megkezdi missziós munkáját

692 II. trulloszi vagy trullai zsinat

695. Fehér Szent Ewald (Évald) és Fekete Szent Ewald (Évald) okt. 3. Szent Szebba aug. 29.

698 Szent Bertin szept. 5.

Az arabok elfoglalják Karthágót

700 Szent Dezső dec. 18.

 

701 ---8. század

706 Szent Lambert szept. 17.

708 Szent Irmina dec. 24.

709 Szent Aldhelm júl. 11. Szent Vilfrid okt. 12.

710 Szent Vulmár júl. 20.

711 Az arabok megsemmisítik a nyugati gót államot, a keresztények az északi hegyekbe szorulnak vissza, megalapítják Asturia királyságot, ez lesz a későbbi spanyol államok csirája

713 Szent Urzmár ápr. 19. Szent Szuitbert márc. 1.

714 Szent Guthlake júl. 28.

Martell károly leigázza a frízeket és az alamannokat

716 Szent Bonifác a frízeket sikertelenül próbálta megtéríteni.

718 Szent Bonifác pápai megbízást kap a frízek térítésére

Szent Rupert márc. 27.

719 Szent Bonifác Németországban sikeresen térít

720 Szent Ottilia dec. 13. Szent Volfram (Wolfram) márc. 20.

721. Beverley Szent János okt. 25.

722 Szent Bonifác Mainzi püspök

725 Szent Berta júl. 4.

726 császári rendelet bálványimádásnak minősíti a szentképek tiszteletét. (120 éves képrombolási harc)

Szent Paternus nov. 12.

727 Szent Hubert nov. 3.

730 Szent Korbián szept. 8.

732 Szent Bonifác érseki címet kap

Szent Porkáriusz és ötszáz vértanú társa aug. 12.

III. Gergely pápa megtiltotta a lóhús fogyasztását

Martell Károly majordomus Poitiers-nál megveri az arabokat és megállítja előnyomulásukat a Pireneusi félszigeten

733 Szent Germán máj. 12.

735 (máj. 25.) Szent Béda halála, máj. 27.

739 Szent Villibrord nov. 7.

740. Krétai Szent András okt. 20.

741 Szent III. Gergely pápa halála, dec. 10.

742 Nagy Károly születése jan. 28.

744 Szent Bonifác megalapítja a fuldai monostort

749 (dec. 4.) Damaszkuszi Szent János halála, márc. 27. dec. 4.

750 Alexandriai Szent Atanáz ereklyéi Konstantinápolyba kerültek

Efezusi negyvenkét vértanú jan. 12. Szent Erhard jan. 8. Szent Pimin nov. 3. Szent Rigobert jan. 4.

751 Kis Pipin a frankok királya lesz. Aistulf longobárd király Ravenna után Róma elfoglalására indul. István pápa Pipin segítségét kéri, aki Aistulf legyőzése után Ravennát a pápának adja. Létrejön a pápai állam.

752 Szent Zakariás pápa és hitvalló halála márc. 15.

754 (jún. 5.) Szent Bonifác halála jún. 5.

Damaszkuszi Szent Jánost kiközösítik a képrombolók (5 évvel halála után)

Szent Burkhart okt. 14.

Pippin Itáliában a longobárdok ellen, a pápai állam alapítása

755 Szent Bonifác halála, jún. 5.

756 A pápai állam létrejötte

760 Szent Szalviusz jún. 26.

761 Szent I. Szilveszter pápa maradványait átviszik a róla elnevezett kolostorba

768 Nagy Károly hatalomra került (814 -ig) jan. 28.

772 Szent Amalberga (Amália) júl. 10.

A szászok elleni háború kezdete, Nagy károly megtöri ellenállásukat, Észak-Németországot a frank birodalomhoz csatolja, megdönti a longobárd királyságot és Észak Itáliát is megszerzi

779 Szent Sturmiusz dec. 18.

781 Szent Vilibald júl. 3.

782 Szent Lióba szept. 23.

784 Szent Virgil nov. 27.

787 a II. Niceai VII. Egyetemes Zsinat elismeri Damaszkuszi Szent János érdemeit, feloldva 754-es kiközösítését, szentesíti a képtiszteletet

Nomenn (viking) portyázók tűnnek fel Nyugat-Európában

789. Szent Villehád nov. 8.

790 Szent Hiltrúd szept. 27.

791 Nagy Károly leigázza a Kárpát medencében lakó avarokat. Pannónia és a horvátok frank uralom alatt

794 Frankfurti zsinat

800 Szent Arnold júl. 18. Nagy Károlyt császárrá koronázza III. Leó pápa Rómában jan. 28., a nyugatrómai császárságot felújítják

801 ---9. század

801 - 1072-ig. Erjedés kora

801 Szent Anszgár születése, febr. 3.

809. Szent Ludger márc. 26.

810 Szent Adolf jún. 17.

811 Krum bolgár kán megsemmisítő győzelme a bizánciakon

812 Aquitániai Szent Vilmos máj. 28.

813 Szent Ida szept. 4. Szent Plátó ápr. 4.

814 Boldog (Nagy) Károly jan. 28.

815 Szent Metód születése

A képrombolás folytatódik a bizánci birodalomban

816 Szent III. Leó pápa, halála, jún. 12.

817. Szent Teofanész márc. 12.

820 Szent Márk evangélista ereklyéit Velencébe vitték, ápr. 25.

. Szent Eutimiusz márc. 11.

824 Szent Nikitás ápr. 3.

825 Szent Pelágiusz jún. 26.

826 Szent Anszgár Dániában kezd téríteni, febr. 3.

Studioni Szent Tódor nov. 11.

Római szinódus a püspökszentelésről

827 Szent Cirill születése

828. Szent Nikoforusz márc. 13.

829 Szent Jakab apostol tiszteletére, sírja fölé bazilika épül Compostellában

830 Szent Anszgár Svédországban térít, febr. 3.

Nagymorva birodalom az egykori Csehszlovákia középső részén

831 Szent Anszgár Hamburg püspöke, febr. 3.

834 Franciaország területére az első normann betörés. Az első dán telepek Írországban, majd Angliában

838 Szent Frigyes júl. 18.

840. Szent Pál márc. 7.

843 A képvita vége, az ortodoxia ünnepének bevezetése Bizáncban

Verduni szerződés: Franciaország, Lotharingia, Németország létrejötte Nagy Károly birodalmának felosztásával

845 Szent Anszgár Bréma püspöke, febr. 3.

Szent Tódor és Teofanész dec. 27.

846 Rómát kifosztják a szaracének

847. Szent Meinolf okt. 5.

851 Szent Szanciusz jún. 5.

852 Szent Aurél júl. 26. júl. 27. Szent Kristóf aug. 20. Szent Leovigild aug. 20. Szent Natália júl. 26. júl. 27.

854. Szent Flóra nov. 24.

855 Szent IV. Leó pápa halála, júl. 17.

856 Szent Aurea (Hajnalka) júl. 19.

858 Phótiosz bizánci pátriárka lesz

859. Szent Eulógius márc. 11.

860 Cirill és Metód téríteni kezdenek Morvaországban

Szent Atanázia aug. 14.

861 Szent Meinrád jan. 21.

862 Szent Swithin júl. 15.

863 Borisz bolgár király megtérése

864 Szent Laura jún. 28.

865 Szent Anszgár halála, febr. 3.

Szent Paszkáziusz Rudbert ápr. 26.

867 Szent I. Miklós pápa halála, nov. 13.

Zsinat Konstantinápolyban, I Miklós pápa letétele

869 Cirillt és Metódot Rómába rendelik

(febr. 14.) Szent Cirill halála, júl. 7.

IV. Konstantinápolyi, VIII. Egyetemes Zsinat: Fóciusz elitélése és a skizma megszüntetése

870 Szent Ödön nov. 20. nov. 21.

Borisz bolgár király áttér a görög szertartásra

871 Nagy Alfréd angolszász király megállítja a dán terjeszkedést, előkészíti Anglia egyesítését

873 Szvatopluk nagy-morva fejedelemsége 894-ig

875 Szent Adorján márc. 4. márc. 5.

877 Ignác pátriárka halála, Phótiosz újból pátriárka lesz

878. Antiochiai Szent Ignác halála, okt. 17.

Szent Fintán nov. 15.

879 Zsinat Konstantinápolyban, a keleti egyház szerint ez volt egyetemes

880 Szent Szolongia máj. 10.

881 A legnagyobb normann portya Nyugat-Európában: Párizsig és a Rajna-vidéken

883 Szvatopluk elfoglalta Pannóniát

885 Szent Hadrián (Adorján) pápa, halála, júl. 8.

(ápr. 6.) Szent Metód halála, júl. 7.

886 Bölcs (IV.) Leon végleg elmozdítja Fóciuszt, halála Rómában

891 Arnulf keleti frank király Louvainnél legyőzi a normannokat

895 -896-ig. Árpád és Kurszán a fősereggel átkelt a Vereckei hágón. A magyarok letelepedése a Duna-medencében, megkezdődött a honfoglalás.

896 A magyar támadások következtében megsemmisül a Morva állam

901 ---10. század

907 Szent Vencel születése

Árpád halála, valószínűleg Aquincum területére temették

909 A clunyi apátság megalapítása

911 III. Károly a normannok egy részét letelepíti a Szajna torkolata vidékén, ez lesz Normandia hercegség

912 Szent Notker ápr. 6.

919 Szász dinasztia kerül hatalomra Németországban: I Henrik

924 Szent Wolfgang (Farkas) születése

Tomiszláv horvát fejedelem királyi címet vesz fel. (A horvátok Rómához, a szerbek Bizánchoz tartoznak)

925 Szent Vencel átvette a cseh hercegség vezetését

Szent Guibonáta máj. 2.

929 Szent Vencel vértanú (halála, szept. 28.

932 -955-ig Spoletói Alberich uralma Rómában

933 A kalandozó magyarok veresége Augsburg közelében I. Henriktől

935 (v. 929. szept. 28.) Szent Vencel halála, szept. 28.

936 Szent Matild, I. Ottó édesanyja Quedlinburgban birodalmi apácakolostort alapít

942. Szent Odó halála, nov. 18.

950 Cseh és Morvaország a Német-Római Birodalom fejedelemsége lesz. A Balkánon feltűnik a bogumilok szektája.

952. (Ifjabb) Szent Vazul márc. 26.

955 A magyarok Augsburg közelében, Lech-mezején I. Ottótól vereséget szenvednek, ezzel véget ér a barbár támadások kora Nyugat-Európában

962 A német-római császárság megalakulása. I. Ottó német-római császárrá koronázása.

965 I Mesko lengyel király megkeresztelkedése. A dánok királya, Harald keresztény hitre tér.

968 Szent Wolfgang (Farkas) pappá szentelése

. Szent Matild márc. 14.

969 Szent István király születése

Szent Olga jún. 21.

971 Szent Wolfgang (Farkas) a magyarok térítésére indult

Szent Gero Németországba kísérte Konstantinápolyból Theophanut, II. Ottó menyasszonyát

972 Géza megkezdi a magyar állam szervezését. A bizánciakkal szemben nyugati térítés kezdődik a magyarok közt

973 (máj. 6.) Szent I. Henrik születése

Szent Ulrik júl. 4.

Gézát és fiát, Vajkot (Istvánt) megkeresztelik

Quedlinburgi nemzetközi tanácskozás

975 Szent Konrád nov. 26.

976 -1071 között Szent Márk tiszteletére megépült a Velencei dóm, ápr. 25.

Szent Gero kölni érsek († június 28)

980 Szent Gellért születése

Boldog Gizella születése

. Szent Ede (Eduárd) márc. 18. máj. 27.

981 Szent Adalbert, Magdeburg érseke meghalt (június 20.)

984 Szent Edit szept. 16. Szent Ethelvold aug. 1. aug. 5.

987 Capet Hugó francia király lesz

988 Szent Dunsztán máj. 19.

Vladimir kijevi fejedelem megkeresztelkedik

994 (okt. 31.) Szent Wolfgang (Farkas) halála, okt. 30.

Szent Majolusz halála, máj. 11.

995 Szent I. Henrik átvette a bajor hercegséget

Szent Adalbert prágai püspök a magyar fejedelem udvarában tartózkodik

996 Boldog Gizella kezét megkéri Géza fejedelem, István fia számára

Géza fejedelem templomot és kolostort építtet a bencések számára Szent Márton hegyén, a későbbi Pannonhalmán.

Palesztina az egyiptomi Fatimidák uralma alá kerül, 1015-ig.

997 Szent Adalbert (Béla) ápr. 23. Urseolus Szent Péter jan. 10.

III. Ottó kisérletének kezdete a római világbirodalom helyreállítására

998 A clunyi bencések megtartják az első halottak napját

999 I Ottó felesége, Szent Adelhaid (Etelka) halála, dec. 16.

1000 Boldog Gizella magyar királynévá lett koronázva

körül Pécsi Boldog Mór Pannonhalmán szerzetes

Nolai Szent Paulinusz (Paulin) ereklyéi Rómába kerültek

(dec. 25) Szent István király királlyá koronázása

Szent Uguzó (Lúciusz) júl. 12.

II. Szilveszter pápa koronát, lándzsát és zászlót küld Szent Istvánnak.

II. Szilveszter elterjeszti a hindu-arab számjegyírást.

1001 ---11. század

1001 (esetleg jan.1) Szent István királlyá koronázása

Az esztergomi érsekség megalapítása. Kibocsátja az első Magyarországon vert pénzeket, kiadja I. törvénykönyvét

III. Ottót és II. Szilvesztert Rómából egy nemesi felkelés elűzi

1002 Szent I. Henrik német király

1003 István leveri az Erdélyben uralkodó Gyula fejedelmet

1005 Szent Nílus szept. 26.

1007 Szent Imre születése

Damjáni Szent Péter születése

1008 Szent Bonifác jún. 19. Menthoni Szent Bernát jún.16.

Olaf svéd király megkeresztelkedése

1009. Szent Brúnó okt. 15.

1010 Szent Zoerárd-András (Szórád) halála, júl. 17.

A törökök lerombolják a jeruzsálemi Szentsír-bazilikát

1012 Szent Benedek máj. 1. Szent Elfeg ápr. 19. Örményországi Szent Gergely márc. 16. Szent Gujdó szept. 12. Szent Kolman (Kálmán) okt. 13. Szent Makáriusz ápr. 10.

1013 Remete Szent Benedek halála júl. 16.

1014 Szent I. Henrik a nyugatrómai birodalom császára

1015 Szent Gellért szentföldi zarándoklatra indul, és Magyarországra érkezik

Szent Vladimir júl. 24.

1016 A Wormsi Szent Pál-templom építése

1018 István Bizánccal szövetségben leveri Sámuel bolgár cárt.

Nagy Kanut (Knut) dán királlyá koronázása, Dániában megszilárdul a kereszténység

1021. Szent Herbert (Geréb) márc. 16.

1022 Szent I. Henrik a páviai zsinaton szigorú határozatot hozott a papi nősülés ellen

Szent Bernward okt. 26. nov. 20.

Az első eretnekégetés Orleans-ban

1024 (júl. 13.) Szent I. Henrik halála, júl. 13. júl. 15.

1027 (jún. 19.) Szent Romuald halála, jún. 19.

A zsinatok szorgalmazni kezdik az “Isten békéjét”, vagyis hogy bizonyos napokon ne legyen vérontás

1028 Szent Gellért csanádi püspök lett

Szent VII. Gergely pápa születése

1030 Szent Imre győzelme a győri csatában

Pécsi Boldog Mór Pannonhalmán apát

Szent Olaf júl. 21. júl. 29.

István II. törvénykönyve

A speyeri dóm építése (1060-ig)

1031 (szept. 2) Szent Imre halála, nov. 5.

István megvakíttatja Vazult

1032 Szent Romuald szentté avatása

1033 Szent Anzelm születése

1035 Szent Brúnó születése

1036 Pécsi Boldog Mór pécsi püspök lett

1038 (aug. 15.) Szent István király halála, aug. 20. szept. 2.

Szent Gotthárd máj. 5.

1039. Szent Kunigunda (Kinga, Gunda) márc. 3.

1040 Szent Emma ápr. 19.

1041 "Treuga Dei"

1043 Kerullariosz pátriárka lesz Bizáncban

1045 Boldog Gizella kiszabadult veszprémi fogvatartásából (III. Henrik seregei)

Boldog Emma (Hemma) jún. 29. Szent Guntár (Günter) okt. 9.

1046 Szent Gellért halála, szept. 24.

Szent László születése Lengyelországban

Skóciai Szent Margit születése

. Szent Guidó márc. 30.

Zsinat Sutriban: három pápa letétele, a német reformpápák működésének kezdete

1048 Szent Odiló jan. 1.

1050 Szent László hazakerül Magyarországra

Szent Aldemár márc. 24.

Tét hódít a többszólamú zene

1053 A nyugati és keleti egyház végleges szakadása

1054 Szent IX. Leó pápa, halála, ápr. 19.

Szent V. Piusz pápa születése

Humbertus és Kerullariariosz kölcsönösen kiközösítik egymást, ezzel megkezdődik a keleti és nyugati egyház közti szakadás

1055 Tihanyi bencés monostor, alapító levélben az első magyar nyelvemlék (l. Pannonhalmán!)

1059 A pápaválasztás szabályozása: a választás a bíborosok kizárólagos joga

1060 (v. 1095) Boldog Gizella halála, máj. 7.

Páncélos Szent Domonkos okt. 14.

1061 Szent László ismét visszatér Magyarországra

1063 Szent Anzelm bencés prior

Boldog Rica halála, máj. 21.

A pisai székesegyház építésének kezdete

1064 Remete Szent Benedek legendáját megírta Pécsi szent Mór

Szent László harmadszor is visszatért Magyarországra

1066 (jan. 5.) Szent Edvárd (Ede) halála, okt. 13.

Szent Teobald júl. 1.

Ismeretlen szerző megírja az első gesztát

Hódító Vilmos Angliában, a normann uralom kezdete

1069 Szent Eszkil jún. 12.

1070 Skóciai Szent Margit skót királynő lett

Szent Godoléva júl. 6.

A canterburyi székesegyház építése 1503-ig

1071 Szent Szaniszló krakkói püspök

1072 (febr. 22.) Damjáni Szent Péter halála febr. 21.

1073 - 1302-ig. Pápaság fénykora

1073 Szent VII. Gergely pápa megválasztása

. Pécsi Boldog Mór halála, okt. 25.

Szent Domonkos dec. 20.

1074 Palesztinát a szeldzsuki törökök kormányozzák

1075 “Dictatus papae”, VII. Gergely pápa egyházpolitikai programja. Böjti zsinat Rómában: a laikus invesztitúra eltiltása

1076 Wormsi birodalmi zsinat: leteszi VII. Gergely pápát , a pápa ugyanakkor kiközösíti IV. Henriket

1077 (jan. 28.) Szent VII. Gergely pápa Canossa várában fogadja a vezeklő IV. Henrik császárt

Szent László elfoglalja a magyar trónt

1078 Szent Anzelm bencés apát

A londoni Tower építése (1300-ig)

1079 (ápr. 11.) Szent Szaniszló halála, ápr. 11. máj. 7.

1080 és 1085 között Szent Norbert születése

Szent Salamon szept. 28.

1081 Szent Brúnó kolostorba lépett

1083 (aug. 20.) Szent István király szentté avatása

Szent Gellért és Szent Imre szentté avatása. Az István- és Gellért-legenda születése.

(júl. 17.) Remete Szent Benedek szentté avatása

(júl. 17.) Szent Zoerárd-András (Szórád) szentté avatása

1084 Szent Brúnó hat társával Chartreuse-ban remete telepet létesített

(máj. 30.) Szent László elzarándokolt a Szent Jobb ereklyéhez 1582

1085 Szent VII. Gergely pápa száműzetésben meghal, máj. 25.

Szent László békét ért el a besenyőkkel

1086 Szent Kanut jan. 19.

1087 Boldog III. Győző (Viktor) pápa halála, szept. 16.

Szent Teodorik aug. 24.

1089 Tiszteletreméltó Lanfrank júl. 3.

1090 Clairvaux-i Szent Bernát születése

Szent Brúnó segít II. Orbán pápának fontos egyházi problémák megoldásában

1091 -92 közt Szent László békét ér el a kunokkal szemben

Boldog Altmann aug. 8.

1092 Szent Gellért ünnepét bevezették

Szent László zsinatot tartott Szabolcs városában

1093 (nov. 16.) Skóciai Szent Margit halála, jún. 10. nov. 16.

Szent Anzelm Canterbury érseke

Szent Ulrik júl. 10.

1095 (júl. 29) Szent László halála, jún. 27.

Boldog Gizella halála, máj. 7.

Szent Vulsztán jan. 19.

Clermont-i zsinat

1096 és 1099 között az első keresztes-hadjárat. Antiochia bevétele (1098).

Szent Ernő jan. 12.

1098 Citeaux kolostorának alapítása

1099 Boldog II. Orbán pápa halála, júl. 29.

Szent Ozmund dec. 20.

Jeruzsálemet elfoglalják a keresztesek. Keresztény királyság: Bouillon Gottfried (1099-1100), I. Balduin (1100-1118), II. Balduin (1118-1131), Foulques d'Anjou (1131-1143), III. Balduin (1143-1162)

1100 Európában elterjed a kerekes eke, a borona, a lóvontatás és a vaseszközök.

 

1101 ---12. század

1101 (okt. 6.) Szent Brúnó halála, okt. 6.

1102 Szent Edvárd (Ede) testét 36 év múltán teljesen éppen találták koporsójában

1106 Szent Bennó jún.16.

Guastallai zsinat

Könyves Kálmán átmenetileg lemond az invesztitúráról

1107 Az invesztitúrakérdés rendezése Angliában

1109 (ápr. 21.) Szent Anzelm halála, ápr. 21.

Szent Húgó ápr. 29.

1110 Szent Róbert ápr. 29.

A mainzi dóm építésének kezdete

1111 Clairvaux-i Szent Bernát szerzetes lett

1113 Szent Ida ápr. 13.

1115 Clairvaux-i Szent Bernát Clairvaux-t megalapította

Szent Norbert pappá szentelése

Chartres-i Szent Ivó máj. 20.

1116 Szent Kremesz aug. 6.

1118 (dec. 21.) Becket Szent Tamás születése

1119 A templomos lovagrend megalakulása. A bolognai egyetem alapítása

1120. Szent Ottó márc. 23.

1121 A premontrei rend alapítása

1122 A wormsi konkordátum

1123 Az I. lateráni, IX. Egyetemes Zsinat

1125 Alkohol desztillálás

1126 Szent Norbert Magdeburg érseke

1127 Boldog Gottfrid jan. 13. Boldog Jó Károly márc. 2. Remete Szent Henrik jan. 16. Szent Herluka ápr. 18.

1130 Szent Rozália születése

-1139-ig. Szakadás Rómában

1132 Szent Húgó ápr. 1.

1134 (jún. 6.) Szent Norbert halála, jún. 6.

Szent István halála, ápr. 17.

1135 Saint-Denis apátsági templom átépítése: a gótika kezdete

1136 Szent Lipót nov. 15. nov. 29.

1139 Szent Ottó júl. 2.

A II. lateráni, X. Egyetemes Zsinat

1140 Szent Albert ápr. 7.

Decretum Gratiani, Gratian törvénygyűjteménye

1142. Szent Bertold márc. 29. Szent Vilmos jún. 25.

1146 Szent I. Henrik szentté avatása

1147 Második keresztes-hadjárat. VII. Lajos francia király és III. Konrád vezetésével 1149-ig. Jeruzsálemi királyság: Amaury (1162-1173), IV. Balduin (1173-1185), Guy de Lusignan (1186-1187).

1148. Szent Malakiás nov. 2. nov. 3.

1150 A kínaiak használják a lőport és iránytűt. Európában az első mechanikus órák, kovácsolás kőszén felhasználásával. Párizsi és Bolognai egyetemek.

1151 Szent Erik halála, máj. 18.

1153 (aug. 20) Clairvaux-i Szent Bernát halála aug. 19. aug. 20. aug. 26.

Boldog III. Jenő pápa, halála, júl. 8.

1154 Szent Vilmos jún. 8.

1155 A moszkvai Kreml építésének kezdete

1159 Szent Róbert jún. 7.

1160 Spanyolországi Boldog János jún. 25. Szent Ubaldusz máj. 16.

Bütykös tengely és bütykös dob alkalmazása.

1161 Szent Edvárd (Ede) tiszteletét az egész Egyházra kiterjesztették

Szent Rajner jún. 17.

1162 Becket Szent Tamás püspök, canterbury-i érsek

1163 Szent Edvárd (Ede) testét a Westminsteri apátságba vitték

A párizsi Notre-Dame építése 1320-ig

1164 -70 közt Becket Szent Tamás Franciaországi emigrációban

A napkeleti bölcsek ereklyéi Kölnbe kerültek (ma a dómban)

1165 Schönaui Szent Erzsébet jún. 18.

1166 Szent Rozália halála, szept. 4.

1167 Szent Aelred jan. 7.

1169 Remete Szent Pál testét Thébából Konstantinápolyba vitték

1170 Szent Domonkos születése

(dec. 29.) Becket Szent Tamás halála, dec. 29.

Szent Godrik máj. 21. Szent Izidor máj. 10. Szent Vivína dec. 17.

1173 Becket Szent Tamás szentté avatása

1174 Clairvaux-i Szent Bernát szentté avatása

Szent Hedvig születése

Tarantáziai Szent Péter máj. 8.

1175 Penyaforti Szent Rajmund születése jan. 7.

Szent Frigyes márc. 3.

A strassburgi dóm építése 1439-ig

1179 Szent Hedvig bencés apácáknál kezd tanulni

Szent Hildegárd szept. 17.

A III. Lateráni, XI. Egyetemes Zsinat

Szélmalom, cukornádsajtó feltalálása. Szappan főzése. Tükör foncsorozása. Gomb.

1182 Assisi Szent Ferenc születése

1184 Hídverő Szent Benedek ápr. 14.

1186 Szent Hedvig házasságkötése (12 évesen) Henrik sziléziai herceggel

1187 Hattini csata. Szaladin (1174-1193) véget vet a Jeruzsálemi királyságnak

Kohót építenek

1188 Szent Hildegund ápr. 20.

1189. Szent Gilbert márc. 3.

Harmadik keresztes-hadjárat. A sereg vezetői Barbarossa Frigyes német, Plantegenet Henrik és fia Oroszlánszívű Richárd angol, valamint Fülöp Ágost francia királyok. A hadjárat vége 1192.

1190 Szent Domonkos teológia tanulmányokat kezd

Szent Albert máj. 7.

A német lovagrend alapítása

1192 (jún. 27.) Szent László szentté avatása

A Pray-kódex összeállítása, benne a Halotti beszéd

1193 (jan. 20.) Assisi Szent Klára születése

1195 Páduai Szent Antal születése

Köszörű

1197. Szent Homobonusz nov. 12. nov. 13.

1200 Szent Domonkos pappá szentelése

Szent Hugó nov. 28.

Magyarország népessége kb. 2 millió fő

 

1201 ---13. század

1201 Szent Vilmos ápr. 6. máj. 23.

1202 Assisi Szent Ferenc fogságba esett Ponte San Giovanninál, Assisi Szent Klára családja Peruggiába menekült a polgárok lázadása elől

-1204. Negyedik keresztes-hadjárat

1204 -1261 Latin császárság

1205 Prágai Szent Ágnes születése június 8.

1207 Árpád-házi Szent Erzsébet születése

1209 Szent Vilmos jan. 10.

-29 Háború az albiak ellen

Cambridge-i egyetem

1210 Anonymus megírja a Gesta Hungarorumot

1211 Árpád-házi Szent Erzsébet Wartburgba kerül

1212 (márc. 19.) Assisi Szent Klára elszökött családjától, megalapították a Klarisszák rendjét

Valois Szent Félix nov. 20.

Gyermekek “keresztes hadjárata”

1213 Boldog Mária jún. 23.

1214 (ápr. 25.) Szent Lajos születése

Az oxfordi egyetem alapítása

1215 A IV. Lateráni XII. Egyetemes Zsinat

A párizsi egyetem alapítása. A “Magna Charta”, a nagy angol szabadságlevél. Győzelem Las Navas de Tolosánál

1216 Szent Domonkos megalapítja a domonkosok rendjét

1217 Montemirelli Szent János szept. 29.

1217-21 Ötödik keresztes hadjárat

1218 Szent Bonaventura születése

1219 Penyaforti Szent Rajmund barcelonai kanonok, majd a barcelonai püspök általános helynöke

1220 Szent Adjútusz jan. 16. Szent Akkarziusz jan. 16. Szent Berárd jan. 16. Szent Othó jan. 16. Szent Péter jan. 16.

öt ferences vértanú maradványainak Koimbrába szállítása

1221 Páduai Szent Antal Szicília partjaira vetődik

(aug. 6.) Szent Domonkos halála, aug. 8.

Árpád-házi Szent Erzsébet házasságot köt

1222 Penyaforti Szent Rajmund a domonkos rendbe lépett

Aranybulla, II. András “alkotmánya”. (Megújította1231-ben)

Paduai egyetem

1223 Assisi Szent Ferenc létrehozza az első betlehemet Greccióban

Boldog Kadlubek Vince márc. 14.

1224 Remete Szent Benedek remetéskedése színhelyén megalakult a szkalkai bencés apátság

Árpád-házi Szent Kinga születése

1225 Aquinói Szent Tamás születése jan. 28.

Szent Engelbert nov. 6. nov. 7.

1226 (okt. 3.) Assisi Szent Ferenc halála, okt. 4.

Szent Lajos Franciaország királya

Boldog Ida nov. 3.

1227 Árpád-házi Szent Erzsébet férje meghal

II. Frigyes kiközösítése

1228 Árpád-házi Szent Erzsébet Marburgba vonul ferences harmadrendinek

(júl 16.) Assisi Szent Ferenc szentté avatása

Szent Jutta jan. 13.

II. Frigyes német császár keresztes hadjárata (hatodik), 10 évi fegyverszünet, diplomáciai úton biztosítja Jeruzsálem szabad látogatását

1229 Toulouse-i egyetem

1230 Prágai Szent Ágnes szerzetesi életet kezdett június 8.

San Germano-béke II Frigyes és IX. Gergely között

1231 (jún. 13.) Páduai Szent Antal halála, jún. 13.

(nov. 17.) Árpád-házi Szent Erzsébet halála, nov. 19.

Nivellesi Boldog Ida dec. 11.

1232 Páduai Szent Antal szentté avatása

A nemesi vármegye kezdetei

1233 (máj. 24.) Szent Domonkos hamvait átvitték az új Szent Miklós templomba

Hét firenzei polgár megalapítja a Hétfájdalmú Szűz tiszteletét ápoló társulást

IX. Gergely pápa megszervezi a pápai inkvizíciót

1234 (júl. 3.) Szent Domonkos szentté avatása

Prágai Szent Ágnes kolostora irányítója június 8.

1235 (máj. 26.) Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatása

Juliánusz barát útra kelt a keleti magyarokhoz

Feltalálják a hajók kormánylapátját

1236 -42 között Szent Bonaventura Párizsban tanul

1237 -42 Mongol invázió

1238 Szent Hedvig férje elesett a tatárok elleni harcban, ő a trebnitzi kolostorba vonult

Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta) születése

1239 Árpád-házi Boldog Kinga eljegyzése V. Boleszlávval

A kunok letelepítése

1240 Hét firenzei polgár megalapítja a szervita rendet

Remete Szent Pál testét Konstantinápolyból Velencébe vitték

Szent Rajmund Nonnatusz (Születetlen) aug. 31. Szent Szerápion nov. 14.

1241 Szent Hedvig utolsó gyermeke, fia is harcban meghalt

Boldog Herman József ápr. 7.

Mohi csata április 11-én.1241-1242 A mongolok közép-európai (Magyarországi) hadjárata

1242 Árpád-házi Szent Margit születése

Aquinói Szent Tamás a domonkos rend tagja lett jan. 28.

Enselmini Boldog Ilona nov. 3. Boldog Csezló (Cseszlauz) júl. 16. Cantenbury-i Szent Ödön nov. 16.

A tatárok kivonulnak

Bacon ír a puskaporról (A kínaiak már 1150-ben használták). Spanyolországban az első papírmalom.

1243 Szent Bonaventura ferences szerzetes lett

(okt. 15.) Szent Hedvig halála, okt. 16.

1244 Jeruzsálem végleges elvesztése

1245 Árpád-házi Szent Margit Veszprémben apácák nevelték (3 éves)

Az I. Lyoni, XII. Egyetemes Zsinat

A kőszenet először alkalmazzák tüzelőanyagként Newcastle-ben

1246 Boldog Emilián máj. 19. Szent Ludgárd jún.16. Gonzálesz Szent Péter ápr. 15.

1247 Lüttichben először ülték meg először Úrnapja ünnepét

Megkezdik a budai vár építését és Buda benépesítését

1248 Szent Lajos keresztes-hadjáratba vonul

Szent Tamás ereklyéit Chiosba, majd Ortonába vitték

A kölni dóm építésének kezdete

1249. Boldog Jó János okt. 23.

1254-ig, Hetedik keresztes-hadjárat. Szent Lajos francia király foglyul esik Egyiptomban.

1250 Szent Lajos fogságba esett

Szent Szabbás jan. 14.

A pálosok rendjének alapítása

1252 Árpád-házi Szent Margit dominikánus apáca lett a Nyulak szigetén

Aquinói Szent Tamás a párizsi egyetemen tanít 1259-ig

Szent Blanka aug. 10. Szent Ferdinánd máj. 30. Veronai Szent Péter ápr. 29.

Firenzében az első európai aranypénz .

1253 (aug. 11.) Assisi Szent Klára halála, aug. 11. aug. 12.

Szent Szaniszló szentté avatása

Szent Richárd ápr. 3.

1255 (aug. 15.) Assisi Szent Klára szentté avatása

1256 (jan. 6.) Nagy Szent Gertrúd születése

Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta) házasságot kötött Jámbor Boleszlávval

Nolaszkói Szent Péter jan. 31.

Az Ágostonos remeték rendjének alapítása

Az első rendi országgyűlés Angliában

1257 -74 között Szent Bonaventura a ferences rend vezetője

Szent Jácint aug. 17.

1258 Boldog Juliána ápr. 5.

1260 Szent Szádok máj. 2.

Elkészült a budai Nagyboldogasszony-temlom a budai német polgárok részére

Albertus Magnus Kölnben ír a puskaporról és iránytűről

1261 Nagy Szent Gertrúd kolostorba kerül, ott nevelkedik

Árpád-házi Szent Margit örök fogadalmat tett a dominikánus apácáknál

Viterbói Szent Róza márc. 8.

1263 Páduai Szent Antal átvitele a tiszteletére emelt bazilikába, koporsója felnyitása

a ferencesek ünneplik Mária látogatásának ünnepét

1264 Az egész egyházra kiterjesztik az Úrnapja ünnepét

1265 Aquinói Szent Tamás Rómában tanít 1267-ig

Szent Bernát máj. 8. Stock Szent Simon máj. 16.

1267 Szent Hedvig szentté avatása

Szent Lajos újabb keresztes-hadjáratot vezet

Szent Szilveszter nov. 26.

1268 Boldog Szalóme nov. 17.

1269 Peregrinus ír az iránytűről

1270 (aug. 25.) Szent Lajos halála, aug. 25.

Boldog Izabella jan. 4. Boldog Özséb jan. 18. jan. 20.

1271 Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) születése

(jan. 18.) Árpád-házi Szent Margit halála, (jan. 18.)

(jún. 13.) Árpád-házi Szent Margit szentté avatási eljárását kezdeményezték

-1292 között Marco Polo utazásai Ázsiában

1272 Regensburgi Boldog Bertold dec. 14. Assisi Boldog Egidiusz (Egyed) ápr. 23.

Elkészül az első kompasztérkép

1273 Szent Bonaventura albanói püspök

Szent Lajos szentté avatási eljárását megindítják

Habsburg Rudolf német király lesz

1274 (júl.15.) Szent Bonaventura halála a II. lyoni zsinaton júl. 14. júl. 15.

(márc. 7.) Aquinói Szent Tamás halála, jan. 28. márc. 7.

A II. Lyoni, XIII. Egyetemes Zsinat

1275 (jan. 6.) Penyaforti Szent Rajmund halála, jan. 7. jan. 23.

Kézai Simon krónikája

1276 Árpád-házi Szent Margit boldoggá avatását ismét kezdeményezték (sohasem fejeződött be!)

Szent X. Gergely pápa jan. 10.

1278 Szent Zita ápr. 20. ápr. 27.

Morvamezei csata

1279 (dec. 7.) Árpád-házi Boldog Kinga férje halála, ő klarissza apáca lett

Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta)férje meghalt, ő klarissza lett

Budai zsinat

1280. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító, halála, nov. 15.

Boldog Ágnes márc. 6. Szent Nevolon júl. 27.

1281 Nagy Szent Gertrúd első misztikus látomása

1282 Prágai Szent Ágnes június 8. Kantilup Szent Tamás okt. 2.

Sziciliai vecsernye

1284 Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) a portugál Dénes király felesége lett

1285 Benici Szent Fülöp aug. 23.

Szemüveg

1289 Nagy Szent Gertrúd isteni parancsra lelki életéről kezd írni

Fadúcos nyomtatás

1290 Carvellói Szent Mária szept. 19.

1291 A jeruzsálemi királyság bukása, az utolsó keresztes erőd, Akkon eleste

1292 (júl. 24.) Árpád-házi Boldog Kinga halála, júl. 14. júl. 24.

A keresztesek végleg kivonulnak Palesztinából

1294 Montecorvinói János ferences misszionárius, majd kínai érsek megérkezik Kína fővárosába, Kambalekbe

1296 Szent V. Celesztin pápa, halála, máj. 19.

Morónei Szent Péter máj. 19.

1297 (aug. 6.) Szent Lajos szentté avatása

Boldog Gertrud halála, aug. 13. Szent Lajos aug. 19.

1298 (jún. 11.) Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta) halála, jún. 15.

1299 Szent Mechtildisz ápr. 10.

1300 Nagy Szent Gertrúd gyengesége miatt már csak diktálni tudja könyvét

Szent Szaniszló születése

Paszkual Szent Péter dec. 6. Boldog trejai Péter hitvalló márc. 14.

Ómagyar Mária-siralom, az első fennmaradt magyar vers keletkezése

Pedálos meghajtású orgona, eszterga és kovácsfújtató

 

1301 ---14. század

1301 Az Árpád-ház kihal

1302 (nov. 17.) Nagy Szent Gertrúd halála, nov. 16., nov. 17.

Az első francia rendi országgyűlés

1303 - 1452 Válság, bomlás kora

1303 Szent Brigitta születése

Szent Ivó máj. 19.

II. Fülöp Ágost elfogatja VIII. Bonifác pápát, aki hamarosan meghal

1304 Boldog XI. Benedek pápa halála, júl. 7.

(febr. 11.) Jóváhagyják a szervita rendet

Armengol Boldog Péter szept. 1.

1306 Tolentinói Szent Miklós szept. 10.

1307 Szent Albert halála, aug. 7.

Angliában az első környezetvédelmi rendelet kiadása a széntüzelés okozta levegőszennyezés miatt

1309 Folignói Szent Angéla jan. 4.

1374-ig a pápák avignoni fogsága

1310 Szent Humiliás máj. 22. Szent Oringa (Krisztiana) jan. 10.

1311 Vienne-i (Franciaország), XV. Egyetemes Zsinat: a templomos rend feloszlatása

1312 Kölni Boldog Krisztina halála, jún. 20.

1313 Szent Notburga szept. 4.

1314 Szent Brigitta elveszti édesanyját

1315 Trevizói Boldog Henrik jún. 10.

A svájci államszövetség kialakulása

1316 Szent Brigitta férjhez megy 13 évesen

Rimini Szent Klára márc. 24.

1317 Montepulciánói Szent Ágnes ápr. 20.

1320 Megjelenik a világi értelmiség

1321 A ferencesek u. n. szegénységi vitájának kezdete

Dante halála

1322 Boldog Vernahegyi János aug. 11.

1323 Boldog Gazotti Ágoston aug. 3. Szent Elzeár (Eleázár) szept. 27.

1325 A vasöntés és acélgyártás kezdete Európában a felülcsapó vízi kerék alkalmazásával. Elterjedt a lőpor Európában. Az első ágyúk és páncélruhák

1327 Szent Rókus aug. 16.

1330 Szent Margit aug. 26.

1331 Boldog Odorik jan. 14.

1333 (júl. 4.) Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) halála, júl. 4.

1335 Visegrádi kongresszus: magyar-lengyel-cseh szövetség Bécs ellen

1336 Szent Izabella (Erzsébet) júl. 8. Csáki Boldog Mór márc. 20.

Bevezetik az állandó értékű magyar forintot

1337 Magyarországi Boldog Erzsébet máj. 6.

1339 -1453-ig Százéves háború Anglia és Franciaország között

1341 Szent Brigitta és családja Spanyolországba zarándokolnak

Falkonieri Szent Juliánna jún. 19.

1342 Norwichi Boldog Juliána máj. 14.

1343 Szent Brigitta férje megbetegedett, majd felgyógyulva cisztercita szerzetes lett

1344 Szent Brigitta férje elhunyt

1347 (márc. 25.) Sienai Szent Katalin születése

-1350-ig Európai pestisjárvány

1348 Tolomei Boldog Bernát aug. 23. aug. 21.

Prágai egyetem alapítása

1349 Szent Brigitta Rómában telepedett le

1350 Nepomuki Szent János születése

Ferrer Szent Vince születése

Az első dróthúzó gép

1351 1351. évi törvények, a rendi fejlődés kezdetei Magyarországon

1353 Sienai Szent Katalinnak már hatévesen látomása volt

1353-61-közt Albornoz bíboros rendezi a viszonyokat a pápai államban

1354 Sienai Szent Katalin elhatározza, hogy teljesen az Úrnak szenteli magát

Az első toronyórát alkalmazzák Strassburgban

1356 Német aranybulla

1358 Káldi Márk képes krónikája

Jacquierie elnevezésű parasztfölkelés Franciaországban

1365 Wiclif fellépése

1366 Szent Szúzó Henrik jan. 30.

1367 Kolombíni Szent János júl. 30. júl. 31. Boldog Szibilla márc. 18.

V. Orbán pápa ideiglenesen visszatér Rómába

A pécsi egyetem alapítása

1368 Ming-dinasztia uralmának kezdete Kínában

1369 (jan. 28.) Aquinói Szent Tamás maradványait átvitték Toulouse-ba

1370 Szent Brigitta női szerzetesrendjét V. Orbán pápa jóváhagyja

Boldog V. Orbán pápa halála, dec. 19.

1372 Szent Brigitta a Szentföldre zarándokol

Boldog Hedvig születése

1373 (júl. 23.) Szent Brigitta halála júl. 23. okt. 8.

1374 Szent Brigitta maradványait Svédországba szállítják

Sienai Szent Katalin a pestisjárványban áldozatosan segít

Petrarka halála

1375. Boldog Bonavita márc. 2.

1376 Boldog Hedvig eljegyzése Vilmos osztrák herceggel

Sienai Szent Katalin Avignonba ment, a pápát rábeszélte a római visszatérésre

1377 XI. Gergely pápa véglegesen visszatér Rómába

1378 -1414-közt. A nagy nyugati egyházszakadás kezdete, kettős pápaválasztással

Ciompók felkelése Firenzében

1380 (szept. 8) Sienai Szent Bernardin születése

(ápr. 29.) Sienai Szent Katalin halála, ápr. 29.

(v. 1360) Szent Rita születése

1381 Remete Szent Pál teste Velencéből a pálosok budaszentlőrinci kolostorába került

. Svéd(országi) Szent Katalin szűz halála márc. 22.

Wat Tyler-féle felkelés Angliában

1382 Boldog Hedvig árva lett

1383 Nepomuki Szent János halála, máj. 16.

1384 Sienai Szent Bernardin megárvult

(okt. 15.) Boldog Hedvig Lengyelország királynője

Római Szent Franciska születése

Gerhard Groote, a devotio moderna elindítójának halála

John Wiclif halála

1386 Boldog Hedvig jegyese, Jagelló Ulászló litván nagyherceg bevonult Krakkóba, megkeresztelkedett, és II. Ulászló néven lengyel és litván király lett

(jún. 24.) Kapisztrán Szent János születése

1387 Luxemburgi Szent Péter júl. 5.

1388 Boldog Hedvig elérte, hogy megalapították a vilniusi püspökséget

1389 a Római Naptárba bevezetik Mária látogatásának ünnepét

1390 (v.1397) Kenty Szent János születése

1391 (okt.7.) Szent Brigitta szentté avatása

1393 (márc. 20.) Nepomuki Szent János halála, máj. 16.

1395 Óbudai egyetem alapítása

1396 Nikápolyi vereség

1398 Folignói Boldog Antal máj. 13.

1399 (jún. 15.) Boldog Hedvig halála júl. 18.

1400 Sienai Szent Bernardin a pestis-járványból kigyógyulva hivatására talál

Római Szent Franciska férjhez megy

Szent Boldog Urzulina ápr. 7.

Timurlenk tatár vezér meghódítja Szíriát és elpusztítja Damaszkuszt

1401 ---15. század

1402 Sienai Szent Bernardin minorita szerzetes lett

Husz János a prágai egyetem rektora

1406 (v.1413) Kenty Szent János Krakkóban egyetemi tanulmányokat kezdett

1409 Pisai zsinat – most már három pápa az Egyházban

1410 Grünwaldi csata, a német lovagrend veresége

1412 (jan. 6.) Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) születése

1413 Római Szent Franciska férje és fia fogságba került

1414 Szent Johanna márc. 28. Mallyai Szent Mária márc. 28.

1418-ig Konstanzi XVI. Egyetemes Zsinat: az egyházszakadás megszüntetése

Először világítják télen London utcáit

1415 Kapisztrán Szent János ferences szerzetes lett

Husz János megégetése Konstanzban

Tengerész Henrik navigációs iskolát hoz létre

1416 Paolai Szent Ferenc születése

1417 Sienai Szent Bernardin pappá szentelése

1418 Magyarországon megjelenik a huszitizmust üldöző inkvizíció

1419 (ápr. 5.) Ferrer Szent Vince halála, ápr. 5.

1420 Kapisztrán Szent János pappá szentelése

Reutei Szent Erzsébet nov. 14.

34-ig Huszita háborúk

1423 A kölni zsinat elrendeli a Fájdalmas Szűzanya ünnepét

Pávia-Sienai zsinat

1425 Római Szent Franciska megalapította a bencés obláták kongregációját

1429 Jeanne d'Arc felmenti Orleans-t

1430 Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) fogságba esett

Szent Mónika ereklyéit felemelték és Rómába vitték

1431 (máj. 30.) Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) halála, máj. 30. jún. 17.

Basel-Ferrara-Firenzei XVII Egyetemes Zsinat (1445-ig)

1433 Prágai kompaktatumok, a zsinat kiegyezése a huszitákkal

1434 Paolai Szent Ferenc ferences nevelést kap

Janus Pannonius születése. Lipanyi csata

1435 Paolai Szent Ferenc társaival templomot és rendházat épít Paolában

Boldog Pizai Péter jún. 1.

1436 Római Szent Franciska férje meghal, ő a bencés obláta közösségbe vonul

Iglaui országgyűlés: a kelyhesek egyesülnek az egyházzal, a prágai kompaktatumok elfogadása

1437 Erdélyi parasztfelkelés

1438 Bourges-i pragmatica sanctia. Zsinati tárgyalások Ferrarában

1439 Sienai Szent Bernardin részt vett a firenzei zsinaton

Firenzei zsinat 1442-ig (1445-ig). Az egység helyreállítása a keleti és nyugati egyház között

Első rendi országgyűlés Magyarországon

1440 (márc. 9.) Római Szent Franciska halála, márc. 9.

1442 Római egyetemes zsinat 1445-ig

1443 -44 Hunyadi hosszú hadjárata

1444 (máj. 20.) Sienai Szent Bernardin halála, máj. 20.

Várnai csata

1447. Szent Koletta (Colette, Kolet) márc. 6.

1448 Bécsi egyezmény (konkordátum): III. Frigyes és V. Miklós megegyezése

1450 Sienai Szent Bernardin szentté avatása

Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást, kinyomtatja az első Bibliát. A rugós óra.

1452 -1519 Leonardo

1453 ÚJKOR

1453 - 1516 Reneszánsz és humanizmus kora

1453 Alexandriai Szent Atanáz ereklyéi Konstantinápolyból Velencébe kerülnek

A törökök elfoglalják Konstantinápolyt (Bizánc eleste).

1455 Kapisztrán Szent János Magyarországon, az országgyűlésen fáradozik

Boldog Frá Angelico dec. 25. Justiniani (Giustiniani) Szent Lőrinc szept. 5.

1456 Kapisztrán Szent János Nándorfehérvárnál harcolt, okt. 23-án elhunyt, márc. 28., okt. 23.

Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) igazságtalan ítéletét megszüntették

1457 (v. 1434. máj. 22.) Szent Rita halála, máj. 22.

Hunyadi Nándorfehérvári győzelme a török ellen

1458 Szent Kázmér születése

Boldog Bernát júl. 15.

Mátyás király uralkodása 1490-ig

1459 Szent Antonin (Antoninus) máj. 10. Della Chiesa Boldog Antal júl. 28.

1460 Boldog János jún. 24.

1461 Sienai Szent Katalin szentté avatása

1463. Szent Didák nov. 1. nov. 13. Bolognai Szent Katalin máj. 3.

1464 Nicolaus Cusanus halála

1465 Boldog András máj. 29.

Pozsonyi egyetem alapítása

1469 Fisher Szent János születése

1470 Merici Szent Angéla születése jan. 27.

Rivoli Boldog Antal aug. 29.

1471 Kempis Boldog Tamás aug. 25.

Regiomontanus Nürnbergben megalapítja az első európai obszervatóriumot. 1471-1528 Dürer.

1472. Boldog Amadé márc. 30.

Hess András budai nyomdája

1473 (dec. 24.) Kenty Szent János halála, dec. 23.

-81 Megépül a Sixtus-kápolna

1475 -1564 Michelangelo

1476 A Szűzanya szeplőtelen fogantatásának ünnepét felvették a Római Naptárba

Della Marchiai (Marka) Szent Jakab nov. 28.

1477 (febr. 7.) Morus Szent Tamás születése

1478 Boldog Szerafina szept. 9.

1479 Szahaguni (Facundoi) Szent János jún. 12.

Aragónia és Kasztília egyesülése, Spanyolország megalakulása

1480 Szent Kajetán születése

A spanyol inkvizíció megkezdi működését

1481 (v.1486) Emiliáni Szent Jeromos születése

1482 Szent Bonaventura szentté avatása

1483 Fisher Szent János Cambridge-ben tanul

Szent Kázmér hitvalló halála márc. 4.

Luther Márton születése

1483-1520 Raffaelo

1484 Ferences missziók Kongóban (1492-ig)

1485 Arbues Szent Péter szept. 15.

Mátyás elfoglalja Bécset, hűségesküt tesznek Mátyásnak

1487. Flüei Szent Miklós (Nikolaus von der Flüe) márc. 21.

1490 Szent Janka (Johanna) máj. 6. máj. 12.

Janus Pannonius halála

1491 Loyolai Szent Ignác születése

1492 Granada felszabadulása. Amerika felfedezése. Nürnbergben elkészül az első modern földgömb

1493 VI. Sándor döntőbíró Spanyolország és Portugália gyarmati területi vitájában. A spanyol és portugál király megkapja az Újvilág misszióját

1494 Fisher Szent János pappá szentelése

1495 Istenes Szent János születése

Az első modern világtérkép. 1495-1498 Savanarola fellépése.

1497 Boldog Veronika jan. 12.

Szavanarola kiközösítése. Leonardo: Az utolsó vacsora

1498 Modénai Boldog Márk okt. 17.

Az első misszionáriusok kikötnek Indiában.

Vasco da Gama körülhajózva Afrikát eléri India déli partjait. Szavanarola kivégzése

1500 Morus Szent Tamás ügyvéd

Brazília felfedezése. Felfedezik a hidrogént. Leonardo da Vinci műszaki felismerései

1501 ---16. század

1503 Morus Szent Tamás parlamenti tag

. Szent Lujza özvegy márc. 15.

1504 -17 között Loyolai Szent Ignác apród a királyi udvarban

Fisher Szent János Rochester püspöke

1506 (ápr. 7.) Xavéri Szent Ferenc születése

Paolai Szent Ferenc rendje, a paulánusok, vagy minimiták egyházi jóváhagyást kap

Búcsúk a Szent Péter-templom építésére

1506-1576 Bakfark

1507 (ápr. 2.) Paolai Szent Ferenc halála, ápr. 2.

1508 -12 Michelangelo megfesti a Sixtus-kápolna mennyezetképeit

1509 Kálvin János születése

1510 (okt. 8.) Borgia Szent Ferenc születése

Genovai Szent Katalin márc. 22. szept. 15.

Az első zsebórák. 1510-1556 Tinódi

1511 Morus Szent Tamás felesége meghalt, nemsokára újraházasodott

1512 V. Lateráni, XVIII. Egyetemes Zsinat 1517-ig

Luther Márton Wittembergben professzor lesz

1514 Dózsa-féle parasztháború (május-július). Werbőczi István hármaskönyve

1515 (júl. 21.) Néri Szent Fülöp születése

(márc. 28.) Avilai (Nagy) Szent Teréz születése, okt. 15.

1516 Emiliáni Szent Jeromos pappá szentelése

Szent Kajetán pappá szentelése

Konkordátum I. Ferenc francia királlyal

1517 - 1562 Reformáció kora

1517 Luther fellépése. I. Szelim Konstantinápoly szultánja elragadja Palesztinát és Szíriát a mamelukoktól

1518 Szent V. Piusz pápa domonkos szerzetes lett

1519 Leonardó halála. Magellán és társai körülhajózzák a földet (1522-ig).

1519 Paolai Szent Ferenc szentté avatása

1520 Raffaelo halála. Az első Amerikát ábrázoló térkép.

1521 Loyolai Szent Ignác Pamplónánál megsebesült

Kaniziusz Szent Péter születése

1522 Loyolai Szent Ignác a manrézai barlangban vezekelt

VIII. Henrik beleszeretett Boleyn Annába, válása miatt egyházszakadás történt

1523 Loyolai Szent Ignác felnőtt fejjel tanulni kezdett

1524 Szent Kajetán megalapítja a teatinusok rendjét

Mexikó lelki meghódítása (1570-ig)

1525 -1569 Bruegel. 1525-1594 Palesztrina

1526 Mohácsi csata

1527 (máj. 6.) V. Károly császár zsoldosai kirabolták Rómát

1528 Dürer halála

1529 Borgia Szent Ferenc házasságkötése

1530 Szent Ludovika jan. 31.

A protestánsok Augsburg-i hitvallása (Melanchton)

1531 VIII. Henrik angol király elszakad Rómától

1532 -1594 Lassus

1533 (nov. 2.) Avilai (Nagy) Szent Teréz karmelita apáca lett

Néri Szent Fülöp Rómába ment

1534 (aug. 15.) a jezsuita rend alapítása Párizsban

1535 (júl. 6.) Morus Szent Tamás halála, júl. 6. jún. 22.

(jún. 22.) Fisher Szent János halála, jún. 22.

Istenes Szent János megszervezte az irgalmas rendet

Merici Szent Angéla megalapította az orsolyiták közösségét jan. 27.

1537 Emiliáni Szent Jeromos halála, júl. 20.

Loyolai Szent Ignác Párizsban befejezte tanulmányait

Xavéri Szent Ferenc pappá szentelése

1538 (okt. 2.) Borromeo Szent Károly születése

Becket Szent Tamás ismételt elitélése (VIII. Henrik)

Mongrovejói Szent Turibiusz születése

Boldog János máj. 22.

1539 Istenes Szent János kórházat alapít

1540 Merici Szent Angéla halála (jan. 27.) máj. 31.

Néri Szent Fülöp Rómában aktívan téríteni kezdett

A jezsuita rend megalapítása

1541 (ápr. 22.) Loyolai Szent Ignác első társaival ünnepélyes fogadalmat tett

-3 között Leonardi Szent János születése

Buda eleste az ország három részre szakad

Xavéri Szent Ferenc tíz éves missziós tevékenységének kezdete Indiában

1542 Bellarmin Szent Róbert születése

Keresztes Szent János születése

1543 Kopernikusz: Az égi pályák körforgásairól

1545 Borromeo Szent Károly apátsági javadalmat kap (7 évesen!)

A tridenti zsinat (1563-ig)

1546 (márc. 27.) Borgia Szent Ferenc felesége meghal

(okt. 9.) Borgia Szent Ferenc felvételét kérte a Jézus Társaságába

a tridenti zsinat hitelesnek mondja ki Szent Jeromos bibliafordítását (Vulgata)

Kaniziusz Szent Péter pappá szentelése

1547 (aug. 7.) Szent Kajetán halála, aug. 7.

1548 (febr. 2.) Borgia Szent Ferenc titokban fogadalmat tett a Jézus Társaságában

1549 Katolikus terjeszkedés Japánban 1650-ig

1550 (márc. 8.) Istenes Szent János halála, márc. 8.

Szent Kamill születése

Istenes Szent János szerzetes halála márc. 8.

Cardano leírja a kardántengelyt

1551 Borgia Szent Ferenc el tudta hagyni hivatalát, máj. 24-én pappá szentelték

Néri Szent Fülöp pappá szenteltette magát

1552 (dec. 3.) Xavéri Szent Ferenc halála, dec. 3.

1555 Keresztes Szent János dolgozik egy gazdag úrnál, tanulása érdekében

Villanovai Szent Tamás szept. 22.

Az augsburgi vallásbéke

1556 (júl. 31.) Loyolai Szent Ignác halála, júl. 31.

(szept. 11.) Kalazanci Szent József születése

Kaniziusz Szent Péter a felsőnémetországi jezsuita rendtartomány provinciálisa

Szent V. Piusz pápa Sutri püspöke

Loyolai Szent Ignác halála, júl. 31.

1557 Szent V. Piusz pápa bíboros lett

1557-1612 Gabrieli

1558 Leonardi Szent János gyógyszerész

1559 (júl. 22.) Brindisi Szent Lőrinc születése

Szent Cecília sírját felnyitották, és testét teljesen épen találták

1559-1641 Van Dyck

1560 Bellarmin Szent Róbert belépett a jezsuita rendbe

A dohány Európában

1561 Borromeo Szent Károly bíboros lett

1562 (aug. 24.) Avilai (Nagy) Szent Teréz 12 társával kolostort alapít (sarutlanok)

. Alcantarai Szent Péter okt. 19.

Wassy vérengzés

1563 - 1647 Vallási megújulás kora

1563 Keresztes Szent János karmelita szerzetes lett

1564 Michelangelo halála

1565 Miki Szent Pál születése

Ceruza. Burgonya Európában.

1566 Pazzi Szent Mária Magdolna születése (Katalin)

Szent V. Piusz pápa pápává lett választva, és kiadja a római katekizmust

1567 (aug. 21.) Szalézi Szent Ferenc születése

Keresztes Szent János pappá szentelése

1567-1643 Monteverdi

1568 Keresztes Szent János elsőnek csatlakozott a sarutlan karmelitákhoz

Leonardi Szent János ferences szerzetes

Szent V. Piusz pápa kiadja a breviáriumot

V. Piusz pápa 30000 aranyat ad a végvárak támogatására

Kosztka Szent Szaniszló aug. 15.

1569 Bruegel halála

1570 Bellarmin Szent Róbert pappá szentelése

Szent V. Piusz pápa kiadja a római misekönyvet

Az első modern atlasz. A távcső felfedezése

1571 (okt. 7.) A török hajóhad veresége Lepantónál. A lepantói győzelem, emlékére Rózsafüzér Királnője ünnep

Leonardi Szent János pappá szentelése

1572 (jan. 28.) Chantal Szent Johanna Franciska születése

(máj. 1.) Szent V. Piusz pápa halála, ápr. 30. máj. 5.

(okt. 1.) Borgia Szent Ferenc halála, okt. 10.

Szent Gorkumi júl. 9.

“Szent Bertalan-éj”; a hugenották mészárlása Párizsban és környékén

1575 (febr. 15.) Brindisi Szent Lőrinc kapucinus rendbe lépett

1576 -1580 közt Bellarmin Szent Róbert Rómában tanít

1576-77 között a milánói pestisjárvány, Borromeo Szent Károly segítette a járvány leküzdését

1577 Szent VII. Gergely pápa teste 500 év elmúltával is épségben volt

1577-1640 Rubens

1578 Pazzi Szent Mária Magdolna szüzességet fogadott (12 éves)

Sigmaringeni Szent Fidél születése

Boldog Tomázó Teréz aug. 3.

Jezsuiták Kínában

1579 (dec. 9.) Porres Szent Márton születése

1580 Mongrovejói Szent Turibiusz Amerikába ment, mint Lima püspöke

Szent (Polocki) Jozafát születése

1581 (ápr. 24.) Páli (De Paul) Szent Vince születése

Bertran Szent Lajos okt. 11.

1582 (okt. 4. = okt. 15.) A Jézusról nevezett Avilai (Nagy) Szent Teréz halála, okt. 15.

Pazzi Szent Mária Magdolna karmelita apáca lett (16 éves)

Szent Kamill megalapította a “Jó Halál Atyái” társaságot

Szent Norbert szentté avatása

XIIi. Gergely pápa bevezeti az új naptárt

1583 (dec. 17.) Kalazanci Szent József pappá szentelése

Brindisi Szent Lőrinc pappá szentelése

Galilei ingatörvényei

1584 (máj. 27.) Pazzi Szent Mária Magdolna fogadalmat tett (betegsége miatt még a próbaidő letöltése előtt)

1584 (nov. 3.) Borromeo Szent Károly halála, nov. 4.

Grodecz Szent Menyhért születése

Szent Joákim tiszteletét felvették a Római Naptárba, aug. 16.

1585 Mária bemutatásának ünnepét elrendelték

1586 (ápr. 20. v. 30) Limai Szent Róza születése

Szent Kamill társasága pápai megerősítést kap

1587 Kantalicei Szent Félix máj. 18.

egy kút ásása közben, Rómában újra felfedezik a katakomba-világot

1588 Kőrösy Szent Márk születése

Szent Bonaventura egyházdoktor

1589 Fekete Szent Benedek ápr. 4.

Moszkvai patriarkátus

1590 Károli bibliája

Az első mikroszkóp

1591 (v.1601) (dec. 14.) Keresztes Szent János halála, nov. 24. dec. 14.

Gonzága Szent Alajos halála, jún. 21.

1592 Chantal Szent Johanna Franciska házassága

Kalazanci Szent József Rómában szegény gyermekek nevelésével foglalkozik

Baylon Szent Paszkál máj. 17.

1593 (dec. 18.) Szalézi Szent Ferenc pappá szentelése jan. 29.

Leonardi Szent János papi kongregációjának jóváhagyása

Sauli Szent Sándor okt. 11.

1594 Lassus és Palesztrina halála

1595 (máj. 25.) Néri Szent Fülöp halála, máj. 26.

1596 Szent (Polocki) Jozafát katolizált

1597 (dec. 21.) Kaniziusz Szent Péter halála, dec. 21.

(febr. 5.) Nagaszakiban vértanúkat feszítettek keresztre

Kalazanci Szent József létrehozza Európa első ingyenes népfőiskoláját

Limai Szent Róza bérmálkozása

Miki Szent Pál és társai vértanúsága febr. 6.

Kaníziusz Szent Péter ápr. 27.

1598 Nantesi rendelet (1685-ig)

1599 Bellarmin Szent Róbert bíboros, majd Capua érseke 1605-ig

1600 (szept. 23.) Páli (De Paul) Szent Vince pappá szentelése

Tiszteletreméltó Rigby János jún. 21.

1601 ---17. század

1601 Brindisi Szent Lőrinc vándorprédikátorként Magyarországon is járt

Chantal Szent Johanna Franciska elveszti férjét, és visszavonul

Eudes Szent János születése

Penyaforti Szent Rajmund szentté avatása

Szent Germána jún. 15.

1602 Szalézi Szent Ferenc genfi püspök

1603 (jún. 2.) Porres Szent Márton domonkos szerzetes lett, "oblatus"

Grodecz Szent Menyhért a jezsuita rendbe lépett

1604 Leonardi Szent János együttműködik Kalazanci Szent Józseffel szegény gyermekek tanításában

Szent (Polocki) Jozafát bazilita szerzetes lett

Szent Szerafin okt. 12. Ancina Juvenalis Szent János aug. 31.

1605 Páli (De Paul) Szent Vince jelentős összeget örökölt

1606 (aug. 10.) Limai Szent Róza dominikánus harmadrendi lett

(márc. 23.) Mongrovejói Szent Turibiusz halála

Szent VII. Gergely pápa szentté avatása

Oriol Szent József márc. 23.

1606-1669 Rembrandt

1607 (máj. 25.) Pazzi Szent Mária Magdolna halála, máj. 25.

Szent Kamill lemondott társulata vezetéséről, súlyos betegsége miatt

Boldog Bus Cézár halála, ápr. 15.

1608 Pazzi Szent Mária Magdolna teste ép és érintetlen volt (1 év után)

Avellinói Szent András nov. 10. Caracciolo Szent Ferenc jún. 4.

1609 (okt. 9.) Leonardi Szent János halála, okt. 9.

A jezsuiták megtelepedtek Paraguayban, redukciókat hoztak létre

Galilei átadja a messzelátót a velencei szenátusnak. Az I. és II. Kepler-törvény.

1610 Borromeo Szent Károly szentté avatása

Szalézi Szent Ferenc megalapítja Szent Franciskával a vizitációs apácák rendjét

1611 (máj. 19.) Boldog XI. Ince pápa születése

1612 Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) teste csaknem 300 év után is épségben volt

Sigmaringeni Szent Fidél kapucinus szerzetes és pap lett

Gabrieli halála

1613 Szent (Polocki) Jozafát házfőnök lett

Szolánó Szent Ferenc júl. 24.

1614 (júl. 14.) Szent Kamill halála, júl. 14.; júl. 18.; júl. 27.

Avilai (Nagy) Szent Teréz boldoggá avatása

Leonardi Szent János szervezete egyesült a piaristákéval

Szent (Polocki) Jozafát Vilnában archimandrita lett

Szent Rozália maradványait megtalálták egy barlangban

1617 (aug. 24.) Limai Szent Róza halála, aug. 23. aug. 30.

Borgia Szent Ferenc tetemét Madridba szállították

Kalazanci Szent József megalapította a piarista rendet

Kétszázöt boldog jappán vértanú szept. 12. Rodriguez Szent Alfonz okt. 30.

1618 Grodecz Szent Menyhért tábori lelkész volt Kassán

Szent (Polocki) Jozafát a metropolita koadjutora, majd polocki püspök, érsek lett

Ruszka Boldog Miklós szept. 2. Tiszteletreméltó Benincasa Orsolya dec. 8. Boldog Mária ápr. 18.

1619 (júl. 22.) Brindisi Szent Lőrinc halála, júl. 21. júl. 23.

Boldog Grodecz Menyhért szept. 7.

Boldog Kőrösy Márk szept. 7.

Boldog Pongrác István szept. 7.

(szept. 5.) protestáns hajdúk elfoglalják Kassát, elfogják a három kassai vértanút

1620 a három kassai vértanú (Pongrácz, Kőrösi és Grodecz) újratemetése

Eudes Szent Jánost pappá szentelik

1621 (szept. 17.) Bellarmin Szent Róbert halála, máj. 13. szept. 17.

Sigmaringeni Szent Fidél Feldkirchenben gvárdián

Szent József ünnepét általánossá tette XV. Gergely pápa

Berchmans Szent János aug. 13. aug. 22. Bellarmin Szent Róbert máj. 13.

a piarista rend hivatalos elismerése

1622 (dec. 28.) Szalézi Szent Ferenc halála jan. 29.

(ápr. 24.) Sigmaringeni Szent Fidél halála, ápr. 24.

(máj. 14.) Néri Szent Fülöp szentté avatása

(márc. 12.) Loyolai Szent Ignác szentté avatása

(nov. 12.) Szent (Polocki) Jozafát halála, nov. 12. nov. 14.

Avilai (Nagy) Szent Teréz szentté avatása

Spinola Boldog Károly szept. 11.

XV. Gergely pápa megalapítja a Propaganda kongregációt

1623 Limai Szent Róza kolostora elkészült (halála után hat évvel)

Szent Brúnó tiszteletét az egész világra kiterjesztik

Szent (Polocki) Jozafát halála, nov. 12. nov. 14.

1624 (nov. 18.) a vatikáni Szent Péter Szent Pál bazilika újra felszentelése

Borgia Szent Ferenc boldoggá avatása

1625 Páli (De Paul) Szent Vince a missziós lazarista társulatot alapítja meg

Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) szentté avatása

Garcias Szent Anna jún. 7.

1626 Pazzi Szent Mária Magdolna boldoggá avatása

1627 Bellarmin Szent Róbert szentté avatási eljárása megindul (1923-ig)

1629 Szent Kajetán boldoggá avatása

1631 Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta) boldoggá avatása megindul

1632 -1687 Lully. Galilei: Párbeszéd a két legnagyobb világrendszerről (az 1633-as per kiváltója!)

1633 Escobar Boldog Marina júl. 9.

1635 a három kassai vértanú (Pongrácz, Kőrösi és Grodecz) maradványai Nagyszombatra kerültek

Az első francia Akadémia alapítása. Nagyszombati egyetem.

1637 Pázmány Péter halála. Az első nyilvános operaház Velencében

1638 Nepomuki Szent János szobrot kapott a prágai Károly-hídon

Galilei: Discorzi (a fizika alapműve)

1639 (nov. 2.) Porres Szent Márton halála, nov. 3.

A mikrométercsavar feltalálása.

1640 Régis Szent Ferenc jún.16. Fourrier Szent Péter júl. 7. dec. 9.

Rubens halála. A janzenizmus kezdete

1641 (dec. 13.) Chantal Szent Johanna Franciska halála, aug. 21. aug. 23. dec. 12.

Van Dyck halála

1642 Brébeuf Sz.János halála, okt. 19.

Jogues Sz.Izsák halála, okt. 19.

(szept. 29.) Goupil René halála (szept. 29.) okt. 19.

1643 Eudes Szent János papi társulatot alapít jó papok nevelésére

Szent (Polocki) Jozafát boldoggá avatása

Boldog Artur jan. 7.

Monteverdi halála

1645 Boldog XI. Ince pápa bíboros

1646 (okt. 18.) Jogues Szent Izsák halála, október 19.

(okt. 19.) de La Lande Szent János halála, október 19.

a piarista rend feloszlatása (1654-ig)

. de La Lande János halála (okt. 19.), okt. 19.

1647 (júl. 22.) Alacoque Szent Margit Mária születése

1648 - 1788. Felvilágosodás kora

1648 (aug. 25.) Kalazanci Szent József halála, aug. 25. aug. 27.

(júl. 4) Daniel Szent Antal halála, október 19.

Boldog XI. Ince pápa megalakította a török elleni Szent Ligát

1649 (dec. 7) Garnier Szent Károly halála, október 19.

(dec. 8.) Chabanel Szent Natál halála, október 19.

(márc. 16.) de Brébeuf Szent János halála, október 19.

(márc. 17.) Lalement Szent Gábor halála, október 19.

1650 Boldog XI. Ince pápa novarai püspök

1651 (ápr. 30.) De la Salle Szent János születése

1652 Pascal számológépe

1654 a piarista rendet ismét szerzetesrend rangjára emelik

Kláver (Claver) Szent Péter szept. 9.

1655 Alacoque Szent Margit Mária elvesztette édesapját

1656 Alacoque Szent Margit Mária elsőáldozó lett

Huygens feltalálta az ingaórát

1659. Boldog Stefánia okt. 23.

1660 (szept. 27.) Páli (De Paul) Szent Vince halála, júl. 19. szept. 27.

1663 Kopertinói Szent József szept. 18.

1664 De la Salle Szent János a reimsi székesegyház kanonokja

1667 Alacoque Szent Margit Mária másodszor is feléledt a hivatása a szerzetesi élet iránt

1668 Limai Szent Róza boldoggá avatása

1669 Alacoque Szent Margit Mária megbérmálkozott

Limai Szent Róza Lima védőszentje

Pazzi Szent Mária Magdolna szentté avatása

Rembrand halála

1670 De la Salle Szent János Párizsban tanul tovább

Limai Szent Róza Nyugat-India és a Fülöp szigetek védőszentje

1671 (aug. 25) Alacoque Szent Margit Mária belépett a vizitációs nővérek közé

Borgia Szent Ferenc szentté avatása

Limai Szent Róza szentté avatása

Penyaforti Szent Rajmund ünnepe bekerült a Római Kalendáriumba

Szent Kajetán szentté avatása

Boldog Armella okt. 24.

1672 Alacoque Szent Margit Mária fogadalmat tett

Szent Kajetán Bajorország védőszentje

1673 Alacoque Szent Margit Mária első látomása

1673-1756 Mányoki

1675 Alacoque Szent Margit Mária lelki vezetője egy jezsuita atya lett

Greenwichi csillagvizsgáló

1676 (szept. 22) Boldog XI. Ince pápa pápává választása

1678 De la Salle Szent János pap lett

1678-1741 Vivaldi

1679 Elkészítették az első zsebórát

1680 (aug. 19.) Eudes Szent János halála, aug. 19.

De la Salle Szent János teológiai doktorátust szerzett

1681 De la Salle Szent János és segítői létrehozzák az Iskolatestvérek kongregációját

Utcai olajlámpák Londonban

1683 (szept. 12.) Bécs felszabadítása a törökök alól. Emlékére a Mária Szent Neve ünnepet üljük.

A török veresége Bécsnél

1684 De la Salle Szent János vagyonát szétosztja a szegények közt

1685 Alacoque Szent Margit Mária önéletrajzot írt (amit nem tudott megsemmisíteni)

A Nantes-i rendelet visszavonása. 1685-1750 Bach. 1685-1759 Händel

1687 Szent Norbert maradványait Prágába menekítették

Newton: A természetfilozófia matematikai alapelvei (a Newton-i törvényeket is tartalmazó alapmű). Lully halála

1689 (aug. 12) Boldog XI. Ince pápa halála, aug. 13.

1690 (okt. 17.) Alacoque Szent Margit Mária halála, okt. 16. okt. 17.

Árpád-házi Boldog Kinga boldoggá avatása

Istenes Szent János szentté avatása

1692 Kínában engedélyezik a kereszténységet

1694 Keresztes Szent Pál születése

1695 Árpád-házi Boldog Kinga Lengyelország védőszentjei között

1697 (márc. 17.) A győri Mária-kép véres könnyeket hullatott

1700 A berlini akadémia alapítása.

1701 ---18. század

1704 Newton: Optika

1711 Newcommen elkészítette az első gyakorlatilag is használható gőzgépet

1712 Szent V. Piusz pápa szentté avatása

1713 Pozádasz Boldog Ferenc szept. 20.

1714 Boldog XI. Ince pápa szentté avatási eljárása megindul (francia ellenállásra megtorpan)

1715 Árpád-házi Boldog Kinga Lengyelország és Litvánia védőszentje

1716 Jeromosi (Di Girolamo) Szent Ferenc máj. 11.

1717. Baldinucci Boldog Antal nov. 7. Angyalokról Nevezett Boldog Mária dec. 16.

Az első szabadkőműves páholy (London)

1719 (ápr. 7.) De la Salle Szent János halála, ápr. 7. máj. 15.

Nepomuki Szent János sírját felbontva nyelve épségben volt

1720 Keresztes Szent Pál, és társai megalapították a passzionisták rendjét

1721. Szent Pacifikusz szept. 24. okt. 7.

1726 az újjáépített Lateráni bazilikát ismét felszentelik

Keresztes Szent János szentté avatása

Mongrovejói Szent Turibiusz szentté avatása

1727 Keresztes Szent Pál pappá szentelése

Giuliáni Szent Veronika júl. 9.

1728 Szent VII. Gergely pápa tiszteletét az egész világra kiterjesztik

Bach: Máté passió

1729 Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter ünnepe bekerült a Római Naptárba

Nepomuki Szent János szentté avatása

Páli (De Paul) Szent Vince boldoggá avatása

1731 Galuzzi Boldog Ferenc szept. 7.

1732 -1809 Haydn

1735 Linné: A természet rendszere

1737 Páli (De Paul) Szent Vince szentté avatása

1737. után Keresztes Szent Pál szerzetesházakat alapít

1739. Szent Angelusz okt. 29.

1741 Vivaldi halála

1744 Boldog Krescencia (Crescencia) ápr. 9.

1746 Sigmaringeni Szent Fidél szentté avatása

Szent Kamill szentté avatása

1747 Emiliáni Szent Jeromos boldoggá avatása

Franklin a két fajta elektromosságról

1748 Kalazanci Szent József boldoggá avatása

Xavéri Szent Ferenc India és a Távol-Kelet védőszentje

1748-1825 David

1750 Boldog Viterbói Krispin máj. 23.

Bach halála

1751 Chantal Szent Johanna Franciska boldoggá avatása

Poromauriciói Szent Lénárd (Leonardo) nov. 26. nov. 27.

1752 Franklin felfedezi a villámhárítót

1754 Nagy Szent I. Leó pápa egyháztanító

1755. Majella Szent Gellért okt. 16.

1756 Pirotti Boldog Mária Pompiliusz júl. 15.

1756-1791 Mozart. Mányoki halála

1759 Händel halála

1765 XIII. Kelemen pápa jóváhagyta a Jézus Szíve ünnepet

1767 Chantal Szent Johanna Franciska szentté avatása

Emiliáni Szent Jeromos szentté avatása

Kalazanci Szent József szentté avatása

Kenty Szent János szentté avatása

1769 Párizsban Cugnot elkészítette az első utcán járó gőzkocsit

1770 -1827 Beethoven

1773 Keresztes Szent Pál rendje Rómában templomot kapott

A jezsuita rend eltörlése (visszaállítás 1814-ben)

1773-1855 Pollack Mihály

1775 (okt. 18.) Keresztes Szent Pál halála, ápr. 28. okt. 19.

1777 Budán kigyúltak az első utcai lámpák

1779 (dec. 13.) Barat Szent Magdolna Zsófia születése

1780 -1867 Ingres. Az első emberi arcot fényképre vették

1781 II. József türelmi rendelete. Angliában szabad minden protestáns közösség

1783 Brindisi Szent Lőrinc boldoggá avatása

(Labre) Szent Benedek József ápr. 16.

Montgolfier 15 m átmérőjű léghajójával sikeresen felszáll Párizsban

1786 (máj. 8.) Vianney Szent János születése

1787 Liguori Szent Alfonz Mária halála, aug. 1.

XVI. Lajos polgárjogot ad a protestánsoknak

1789 -napjainkig. Liberalizmus és szocializmus kora

1789 Árpád-házi Szent Margit tiszteletét hivatalosan engedélyezték

Francia forradalom. Angliában elkészítik az első sínen gördülő peremes kerekű kocsit

1790 Galvani békacomb-kísérlete

1791. Szent Mária Franciska okt. 6.

Mozart halála

1792 Dulau Boldog János és társai szept. 2.

-1856 Ferenczy István

1793 Szent Genovéva maradványait forradalmárok elégették

Franciaországban bevezetik a méterrendszert

1794. Szent Bourla Gabriella márc. 24.

1797 Az első sikeres ejtőernyős ugrás Párizsban

1799 Vianney Szent János elsőáldozó 13 évesen

Bonaparte Palesztinai hadjárata. Táborhegyi győzelem, Acre sikertelen ostroma, visszatérés Egyiptomba.

1800 Barat Szent Magdolna Zsófia fogadalmat tett, és megalapította a “Szent Szív apácái” rendet

 

1801 ---19. század

1801 Konkordátum Napoleonnal

1803 (júl. 12.) Chanel Szent Péter születése

1805 Vianney Szent János iskolába kezdett járni (19 évesen)

1807 (dec. 23.) Claret Szent Antal Mária születése

Merici Szent Angéla szentté avatása jan. 27.; máj. 31.

1809 Haydn halála

1811 Davy ívfényt állít elő

1812 Vianney Szent János szemináriumban kezd tanulni

VII. Piusz pápa kiszabadult Napóleon fogságából, Mária ünnepet rendelt emlékére

1813 Kolping Adolf születése

1814 A jezsuita rend visszaállítása

Stephenson megszerkesztette az első gőzmozdonyt. Londonban megjelentek az első utcai gázlámpák

1815 (aug. 16.) Bosco Szent János születése (aug. 16.) jan. 31.

Vianney Szent János pappá szentelése

1816 Boldog Júlia ápr. 8.

1817 Drais futógépe (kerékpár)

1818 Vianney Szent János Ars plébánosa

Az első gőzhajó átszelte az Atlanti Óceánt

1820. Hofbauer Szent Kelemen Mária áldozópap és hitvalló halála márc. 15.

1823 Chanel Szent Péter bérmálkozott

1824 Chanel Szent Péter szemináriumba ment

Megalakult a Mária Társasága, a maristák

1825 Barat Szent Magdolna Zsófia szentté avatása

Soubirous Szent Mária Bernadett boldoggá avatása

Vianney Szent Jánoshoz egyre több hallgató és gyónó sereglik

David halála. Az első gőzvasúti pálya.

1827 Árpád-házi Boldog Jolán (Jolánta) boldoggá avatása

Chanel Szent Péter pappá szentelése

Beethoven halála

1828 Damjáni Szent Péter egyháztanító címet kap. febr. 21.

1829 Megépült az első gőzvasút Angliában

1830 Clairvaux-i Szent Bernát egyházdoktorrá nyilvánítása

Jedlik Ányos elkészítette az első elektromotort

1834 Fournet Szent András Hubert dec. 5.

1835 (jún. 2.) Szent X. Piusz pápa születése

Claret Szent Antal Mária pappá szentelése

1836 Chanel Szent Péter belép a maristák közé

1837 Porres Szent Márton boldoggá avatása

Taigi Boldog Anna-Mária jún. 9. júl. 1.

Morse feltalálta a távírót

1839 Csong Haszang Szent Pál és társai szept. 20.

Kim Taegon Szent András és társai szept. 20.

1840 -1926 Monet

1841 (ápr. 28.) Chanel Szent Péter halála, ápr. 26. ápr. 28.

(jún. 5.) Bosco Szent János pappá szentelése

Bosco Szent János pappá szentelése jan. 31.

1843 Claret Szent Antal Mária népmissziója Katalóniában

1844 Soubirous Szent Mária Bernadett születése

1846 Csong Haszang Szent Pál és társai szept. 20.

Kim Taegon Szent András és társai szept. 20.

Postel Szent Mária Magdolna júl. 16.

A kereszténységet ismét engedélyezik Kínában

1848 Claret Szent Antal Mária a Kanári szigeteken

Magyar szabadságharc

1849 Claret Szent Antal Mária a vichi szemináriumban. A claretinus missziós társaság megalapítása

1850 -57 között Claret Szent Antal Mária Kuba érseke

1852 Szent Hiláriusz (Hilária) egyáztanító lett jan. 13. jan. 14. aug. 12.

1853 -1919 Csontváry

1854 (dec. 10.) az ostiai úton levő Szent Pál bazilika újra felszentelése

A Szűzanya szeplőtelen fogantatásának dogmáját kihirdetik

Szeplőtelen fogantatás dogmája

1855 Vianney Szent János a becsületrend lovagja

Pollack Mihály halála

1856 IX. Pius pápa az egész Egyházba bevezette a Jézus Szíve ünnepet

Ferenczy István halála

1857 -1918 Hollósy

1858 (febr. 11.) A Szűzanya Lordes-i megjelenése

Soubirous Szent Mária Bernadett lourdes-i látomásai (febr. 11-júl. 16)

(szept. 18.) Szent X. Piusz pápa pappá szentelése

Az első kábeltávirat Európa és Amerika között

1859 (aug. 4.) Vianney Szent János Mária halála, aug. 4. aug. 9.

1861 Leonardi Szent János boldoggá avatása

1862 (jún. 8.) Miki Szent Pál és társainak szentté avatása febr. 6.

Mozgalom indul Sienai Szent Bernardin egyházdoktorrá nyilvánítása érdekében

1876-ig a Lourdes-i bazilika építése

1862-1918 Debussy

1864 Alacoque Szent Margit Mária boldoggá avatása

Kaniziusz Szent Péter boldoggá avatása

Syllabus

1865 (dec. 4.) Kolping Adolf halála

(máj. 25.) Barat Szent Magdolna Zsófia halála, máj. 24.

1866 Csong Haszang Szent Pál és társai szept. 20.

Kim Taegon Szent András és társai szept. 20.

Soubirous Szent Mária Bernadett belép a nevers-i zárdába

1867 (jún. 29.) Keresztes Szent Pál szentté avatása

Szent (Polocki) Jozafát szentté avatása

Magyar-osztrák kiegyezés

Ingres halála

1868 Claret Szent Antal Mária Franciaországba megy a spanyol forradalom elől

Eymard Boldog Péter aug. 1.

1870. (okt. 24.) Claret Szent Antal Mária halála, okt. 24.

(okt. 28.) Batthyány-Strattmann László születése

Szent József az Egyház védőszentje

Az 1. Vatikáni zsinat (Pápai csalatkozhatatlanság)

Az olaszok elfoglalják Rómát

1873 (jan. 2.) Szent Teréz születése

Japánban engedélyezik a kereszténységet

1874 Prágai Szent Ágnes tiszteletét engedélyezik június 8.

1874- 1951 Schönberg

1875. Chappuis Boldog Mária Szalézia okt. 7.

Bell elkészítette telefonját

1877 (nov. 16.) Szent Teréz Lisieux-be költöztek

Szalézi Szent Ferenc egyházdoktorrá válik jan. 29.

1879 (ápr. 16) Soubirous Szent Mária Bernadett halála ápr. 16.

Ugandában a “fehér atyák” megkezdték missziós tevékenységüket

Edison elkészítette az első használható izzólámpát

1881 Brindisi Szent Lőrinc szentté avatása

1881-1973 Picasso

1882 -1971 Stravinszkij

1883 Alexandriai Szent Cirill egyházdoktor

Szent Jakab apostol ereklyéinek valódiságát megállapítja a Rítus-kongregáció

1884 Szent X. Piusz pápa mantuai püspök

1885 (nov. 17.) Mkasa József vértanú halála Ugandában

Morumba Szent Mátyás halála, jún. 3.

Tuzinde Szent Mbaga halála, jún. 3.

Jamari Szent János Mária halála, jún. 3.

Kagwa Szent András halála, jún. 3.

Lwanga Szent Károly halála, jún. 3.

Mkara Szent József halála, jún. 3.

Subuggwao Szent Dénes halála, jún. 3.

1886 (jún. 3.) Ugandai vértanúk halála

(máj. 26.) Kagwa András vértanú halála Ugandában

De la Salle Szent János boldoggá avatása

Morus Szent Tamás és Fisher János boldoggá avatása

Szent Kamill a kórházak, betegek és haldoklók védőszentje

1887 (jan. 27.) Jamari János Mária vértanú halála Ugandában

(szept. 9.) Marcell atya születése

Scheffler János születése

1888 (jan. 31) Bosco Szent János halála, jan. 31. ápr. 26.

A hét firenzei polgár szentté avatása (a szervita rend alapítói)

1889 Chanel Szent Péter boldoggá avatása

XIII. Leó pápa elsőrendű ünneppé tette a Jézus Szíve ünnepet

1890 (szept. 8.) Szent Teréz (17 évesen) fogadalmat tehetett

Goretti Szent Mária születése

1891 Rerum novarum enciklika

1892 (febr. 29.) Boldog Apor Vilmos születése

(márc. 29.) Mindszenty József születése

1893 Jeruzsálemi Szent Cirill egyháztanítóvá nyilvánítása

Szent X. Piusz pápa velencei pátriárka

1894 (jan. 8.) Szent Maximilián Mária Kolbe születése

Orientalum dignitas

1896 (aug. 28.) Márton Áron születése

1897 (szept. 30.) A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieuxi, Kis) Szent Teréz halála, okt. 1. okt. 3.

1898 Batthyány-Strattmann László megnősült

1899 (máj. 11.) Salkaházi Sára születése

Boldog Mária jún. 8.

1900 (máj, 24.) De la Salle Szent János szentté avatása

(máj. 24.) Szent Rita szentté avatása

Batthyány-Strattmann László orvosi diplomát szerzett

 

1901 ---20. század

1902 (júl. 6.) Goretti Szent Mária halála, júl. 6.

1903 Szent X. Piusz pápa pápává választása

Az első repülőgép Amerikában, Wright-testvérek

1905 a három kassai vértanú (Pongrácz, Kőrösi és Grodecz) boldoggá avatása

Vianney Szent János boldoggá avatása

Franciaország: az állam és egyház szétválasztása

1906. Boldog Erzsébet nov. 9.

1907 Szent Maximilián Mária Kolbe ferences szerzetes lett (13 évesen)

A “Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária” ünnep bekerült a Római Kalendáriumba

1909 Eudes Szent János boldoggá avatása

Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) boldoggá avatása

1910 Boldog Apor Vilmos Innsbruckban papi tanulmányokat kezd

Marcell atya tanári diplomát szerez

1911 (ápr. 14.) Romzsa Teodor születése

Bogdánffy Szilárd születése

Boldog Gizella szentté avatási eljárásának kezdete

1913 Mikes János püspök Szombathelyre hozta Tours-i Szent Márton ereklyéinek egy részét

1914 (aug. 20.) Szent X. Piusz pápa halála, aug. 21.

Szent Maximilián Mária Kolbe ünnepélyes fogadalma

Az első világháború 1918-ig

1915 (aug. 24.) Boldog Apor Vilmos pappá szentelése

(jún. 12.) Mindszenty József pappá szentelése

Batthyány-Strattmann László Körmenden kórházat nyitott

1916 (márc. 25.) Kaszap István születése

Szent (Polocki) Jozafát ereklyéi Bécsbe kerültek

1917 Októberi szocialista forradalom

1918 (ápr. 28.) Szent Maximilián Mária Kolbe pappá szentelése

Boldog Apor Vilmos Gyulán plébános

Debussy és Hollósy halála

1919 (febr. 9.) Mindszenty József kommunista börtönben

Salkaházi Sára lapokban ír

Csontváry halála

1920 22 ugandai vértanú boldoggá avatása

Alacoque Szent Margit Mária szentté avatása

Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) szentté avatása

Amerikában megindul az állandó napi rádióműsor adása

Trianoni békeszerződés

1921 Kapisztrán Szent János szobrát a budai várban felállították

Szentcsalád ünnepe az egész Egyház számára kötelező

1923 Bellarmin Szent Róbert boldoggá avatása

Szent Teréz boldoggá avatása

1924 (júl. 6.) Márton Áron pappá szentelése

1925 “Krisztus, a mindenség királya” ünnep elrendelése

Eudes Szent János szentté avatása

Kaniziusz Szent Péter szentté avatása

Marcell atya karmelita lett

Szent Teréz szentté avatása

Vianney Szent János szentté avatása

1926 Keresztes Szent János egyháztanítói megnevezése

Salkaházi Sára saját lapokat szerkeszt

Monet halála

1927 Szent Maximilián Mária Kolbe Krakkóban új minorita rendházat épít

Szent Rozália Palermó védőszentje

Xavéri Szent Ferenc a missziók védőszentje

Prohászka Ottokár halála

1928 Emiliáni Szent Jeromos az árva gyermekek védőszentje

1929 Boldog Apor Vilmos címzetes apáti kinevezése

Nepomuki Szent János Csehország fő védőszentje

Salkaházi Sára belép a Szociális Testvérek Társaságába

Szent Kamill a betegápolók védőszentje

Vianney Szent János minden plébános pártfogója

Lateráni egyezmény

1930 Bellarmin Szent Róbert szentté avatása

Jogues Szent Izsák és társainak szentté avatása

Marcell atya pappá szentelése

Romzsa Teodor érettségizett

Szent Maximilián Mária Kolbe japánban misszionárius

Prágai Szent Ágnes sírját megtalálták június 8.

1931 (jan. 22.) Batthyány-Strattmann László halála

Bellarmin Szent Róbert egyháztanító

Borgia Szent Ferenc madridi templomát forradalmárok elpusztították

Szent Patrik püspök ünnepét felvették a Római Kalendáriumba

Quadragesimo Anno enciklika

1933 (dec. 8.) Soubirous Szent Mária Bernadett szentté avatása

Boldog Hedvig boldoggá avatását ismét kérte a lengyel püspöki kar

1934 Kaszap István jezsuita novícius lett

1935 (dec. 17.) Kaszap István születése

Fisher Szent János szentté avatása

Morus Szent Tamás szentté avatása

1936 (okt. 6.) Boldog XI. Ince pápa szobrot kap Budán

Romzsa Teodor pappá szentelése

Szent Maximilián Mária Kolbe hazarendelése betegsége miatt

1937 Del Bufalo Boldog Gáspár dec. 28.

Gershwin halála

1938 (dec. 24.) Márton Áron gyulafehérvári megyéspüspök

1939 (febr. 12.) Márton Áron püspökszentelése

Második világháború 1945-ig

1941 (aug. 14.) Szent Maximilián Mária Kolbe halála, aug. 14.

(febr.) Boldog Apor Vilmos győri megyéspüspök

(máj. 28.) Szent Maximilián Mária Kolbe Auschwitzba került

Salkaházi Sára a munkások közt tevékenykedik

1943 (nov. 19.) Árpád-házi Szent Margit szentté avatása

Salkaházi Sára felajánlja magát az üldözöttek védőiért

Árpád-házi Szent Margit szentté avatása (nov. 19.) jan. 18.

1944 (dec. 27.) Salkaházi Sára halála

(márc. 25.) Mindszenty József veszprémi püspök

(nov. 27.) Mindszenty József nyilas börtönben

(szept. 24.) Romzsa Teodor püspökké szentelése

Salkaházi Sára üldözötteket ment

Szent Teréz Franciaország második pártfogója

1945 (ápr. 2.) Boldog Apor Vilmos halála

(szept. 15.) Mindszenty József esztergomi érsek és hercegprímás

Boldog Apor Vilmos halála, máj. 23.

1946 (jan. 16.) Páduai Szent Antal egyházdoktor

1947 (ápr. 1.) Romzsa Teodor halála

Goretti Szent Mária boldoggá avatása

1948 (dec. 26.) Mindszenty József ÁVO-börtönben

Izrael állam megalakulása

1949 (febr. 28) Mindszenty József elitélése

(jún. 21.) Márton Áron letartóztatása

Bogdánffy Szilárd püspökké szentelése

Szent (Polocki) Jozafát ereklyéit Rómába vitték

1950 (jún. 24.) Goretti Szent Mária szentté avatása

Boldog Hedvig boldoggá avatása

Claret Szent Antal Mária szentté avatása

Marcell atya visszavonult

Scheffler János összeütközésbe kerül a kommunista hatalommal

Mária mennybevételének dogmája

1951 Szent X. Piusz pápa boldoggá avatása. Testét felemelve, az még teljesen romlatlan volt (37 év)

Schönberg halála

1952 Scheffler János halála

1953 (okt. 1.) Bogdánffy Szilárd halála

1954 (jún. 12.) Chanel Szent Péter szentté avatása

(máj. 29.) Szent X. Piusz pápa szentté avatása

Elrendelték a Mária Királynő ünnep rendszeres megülését

1955 (márc. 25.) Márton Áron visszatérhetett hivatalába

“Szent József a munkás” ünnep bevezetése máj. 1.

1956 (okt. 7.) Boldog XI. Ince pápa boldoggá avatása

Mindszenty József szabadulása, majd az amerikai követségen félrab

1957 -1968 közt Márton Áron szobafogságban volt

1960 Szent I. Kallixtusz pápa sírját megtalálták

1962 Porres Szent Márton szentté avatása

Újra megtalálták az Aprószentek sírjait Betlehemben

A 2. Vatikáni zsinat megnyitása október 11-én. (1965-ig)

1963 Szent (Polocki) Jozafát sírhelye Szent Péter és Nagy Szent Vazul érsek sírjai mellett

Pacem in Terris enciklika

1964 (okt. 18.) 22 ugandai vértanú szentté avatása

Nursiai Szent Benedek fővédőszentje

VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka találkozása

1965 (dec. 8) a 2. Vatikáni zsinat záró aktusa.

1966 (máj 29.) Marcell atya halála

1969 -77 között a II. vatikáni zsinat nyomán elkészítik a Vulgata szövegkritikai revízióját

1970 Avilai (Nagy) Szent Teréz egyháztanítói címet kap

Márton Áron Rómába látogat

Sienai Szent Katalin egyházdoktor

1971 (okt. 17.) Szent Maximilián Mária Kolbe boldoggá avatása

Mindszenty József Rómában

Sztravinszkij halála

1973 Picasso halála

1975 (máj. 6.) Mindszenty József halála

Marcell atya boldoggáavatását beindítaná a Rendfőnökség

1979 II. János Pál pápa kiadta a Neovulgata biblia-revíziót

1980 (dec. 31.) Szent Cirill Európa társvédőszentje

(szept. 29.) Márton Áron halála

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére kápolnát szentelnek a Szent Péter bazilika altemplomában

1982 (okt. 10.) Szent Maximilián Mária Kolbe szentté avatása

1989 megindult Boldog Apor Vilmos boldoggá avatási eljárása

1990 Marcell atya boldoggáavatását beindítaná a Tartományfőnökség is

1991 (máj. 6.) Mindszenty József Esztergomi temetése

(aug. 16-20) II. János Pál pápa első látogatása Esztergomban, Budapesten

(okt. 27.) Kolping Adolf boldoggá avatása

1993 A Szentatya módosította a magyarországi egyházmegyék határait

Marcell atya boldoggáavatását kérő levél a bíborosnál

1994 július 3 és 9-e között Esztergom-Budapesti Főegyházmegye zsinata Esztergomban

1996 A Szentatya második látogatása Magyarországon

1997 (nov. 9.) Boldog Apor Vilmos boldoggá avatása

a három kassai vértanú (Pongrácz, Kőrösi és Grodecz) szentté avatása

1999 (jún. 16) Boldog Kinga szentté avatása