BENCÉSEK Bencés, Apácák, Benedek Leányai, Oblátusok

BENCÉSEK, ORDO SANCTI BENEDICTI, O.S.B.

Pápai jogú férfi szerzetesintézmény (papi-laikus). Monasztikus rend tanító-nevelő és lelkipásztori tevékenységgel.

Szent Benedek alapította rend. Eszményük a szemlélődő és tevékeny élet összhangja. Mottójuk: Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!

A bencések 996-ban telepedtek meg Szent Márton hegyén (Pannonhalmán). 1802 óta tanító rend a magyar bencés kongregáció.

1988-ban Magyarországon 5 házban 149 rendtag volt.

Címük: Pannonhalmi Szent Benedek Rend -

- Congregatio Hungarica Ordinis Sancti Benedicti

Szent Mártonról nev. Főapátság

Dr. Várszegi Asztrik főapát-püspök

9090 Pannonhalma, Vár 1.

Tel.: 06-96-470-022. Fax: 06-96-470-177.

BENCÉS APÁCÁK, O.S.B.

Szent Benedek és húga, Szent Skolasztika alapította 532-ben.

Az öt világrészben 227 kolostoruk, benne 7500 bencés apáca él.

Magyarországon már Szent István idejében megtelepedtek.

Címük: (Talán nem valóban bencés apácák, de ezt találtam!)

Szent Benedek Rendi Nővérek, Porta Pacis

Váli Ancilla

7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek 79.

Tel.: 06-82-477-042

SZENT BENEDEK LEÁNYAINAK TÁRSASÁGA

Szocietas Filiarum Sancti Benedicti.

Egyházmegyei jogú női szerzetesintézmény.

Magyar szerzetesközösség,

Berecz Skolasztika (1898-1932) alapította Szent Benedek Regulája alapján, Kühár Flóris O.S.B. segítségével. Céljuk az alföldi és tiszatáji tanyavilág apostoli munkaterületének szolgálata, tanítás, betegápolás, templomgondozás, lekipásztori kisegítés.

Anyaházuk Tiszaújfalun volt a tanyán. 1950-ig dolgoztak Csépán, Szarvason, Kecskeméten és Tiszazugon. 1989-re a nővérek létszáma 27-re apadt. Egy kis közösségük Pannonhalmán él.

Címük:

Szent Benedek Leányai Társasága

Silly Erzsébet perjelnő

6067 Tiszaalpár II., Istvánújfalu 87.

Tel.: 06-76-424-196

BENCÉS OBLÁTUSOK ÉS OBLÁTÁK

Azokat a világban élő keresztény hívőket vagy az egyházmegyében szolgálatot teljesítő papokat fogja össze, akik Szent Benedek szellemében és az ő Regulájának vezetésével akarnak evangéliumi életet élni.

A közösséget egy, a monostor apátja által kinevezett szerzetes vezeti. Az ő feladata, hogy az oblátusok és obláták lelki életéről, a bencés lelkiségben való előrehaladásukról gondoskodjék. Havonta van találkozójuk, évente tartanak lelkigyakorlatot a monostorban, ezenkívül a gondoskodást oblátus-levelek biztosítják.

Az oblátusok és obláták általában megmaradnak eredeti élethivatásukban és életformájukban, de ezt kereszténységükben elkötelezettebben, a teljes értékű keresztény életre Szent Benedek szellemében törekedve akarják megélni. Igyekeznek a helyi egyház életét előmozdítani: levelező teológiát végeznek, hitoktatást vállalnak. Sokan a jótékonyság területén dolgoznak, mások a szorosan vett rendi munkakörökben vállalnak feladatot.

Hat hónapos jelöltidő alatt megismerkednek a közösséggel, a feladataikkal, a Regulával. A felvételkor új, rendi nevet kap és a rendhez tartozást jelző Szent Benedek érmet. A noviciátus leteltével véglegesíthetik a közösséghez való tartozást. Ez a véglegesítés az obláció, a felajánlás szertartásában történik meg. Felajánlja magát Istennek, és megígéri, hogy Szent Benedek szellemében, mindenekelőtt Krisztusért, Isten irgalmasságában feltétlen bízva, az eucharisztia és a dicséret áldozatát ünnepelve, a bencés közösségben törekszik hogy az életében mindenben megdicsőüljön az Isten.

Ez a felajánlás nem szerzetesi fogadalom, de érett megfontolásból született és csakis komoly okból bontható fel. A magyar bencés kongregáció oblátus közössége 1989-ben indult újra.

Címük:

Dr. Nyiredy Maurus OSB, az oblátusközösség vezetője

9090 Pannonhalma, Vár 1.