KARMELITÁK

KARMELITÁK, O.C..D.

(Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo)

Az ősi kármelita rend a 13. században keletkezett a palesztinai Kármel-hegy vidékén. Remeték már Illés próféta óta éltek itt. Tanulmányozták az Írásokat, aszkézisben (önmegtagadásban) és imában éltek. Bertold (†1195) keresztes vitéz gyűjtötte össze őket, és szabályzatot kért számukra Szent Albert jeruzsálemi pátriárkától. A közösség kezdettől fogva a Szűzanya oltalma alatt élt. Az iszlám elől Európába menekültek. Félig remete, félig lelkipásztorkodó életet éltek. A 15. században már csaknem 1000 kolostoruk volt.

Több reform után az ősi karmeliták sarus karmelita, az Avilai Szent Teréz (1515-1582) és Keresztes Szent János (1542-1591) által reformáltak pedig sarutlan kármelita néven szerepelnek. Sok szentjük van

A kiképzés menete:

- egy éves noviciátus (újonc idő),

- teológiai tanulmányok,

- ünnepélyes örök fogadalom.

1950-ben a sarus kármelita rend tagjainak száma kb. 2000 volt, 350 házban. A sarutlanok 472 kolostorában 3567 rendtag élt.

Apostoli célkitűzésük: szemlélődő és apostoli élet;

a nem hívők evangelizálása,

a Szent Szűz követése és tiszteletének terjesztése.

Címeik:

Sarutlan Kármelita rend

Rumi Tamás tartományfőnök

1134 Budapest, Huba u. 12.

Telefon: 140-81-09

Fax: 270-08-67