URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA augusztus 6.

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA

Jézus Pétert, Jakabot és Jánost magamellé véve egy magas hegyre mentek. Ott elváltozott előttük, egész alakját a benne rejlő isteni erő sugározta át.

Ennek a titoknak liturgikus megünneplése már a 7. században megtalálható, az evangéliumát olvasták a második böjti vasárnap vigília miséjén, később a szombat reggelre tett vigília ünneplésen is.

III. Kalixtusz pápa hálaünnepül Hunyadinak Nándorfehérvárnál aratott 1457-es győzelme emlékére augusztus 6-ára tette a megdicsőülés ünnepét. Ezt hirdeti egyébként a déli harangszó is.

Régi hagyomány a Tábor hegyre teszi a megdicsőülés helyét. Ez 662 méter magas hegy, Názárettől keletre, mintegy 10 km-nyire. A hegyre Szent Ilona császárnő a Megváltó templomát és két kápolnát építtetett.

Gondolat:

Én Uram, én Istenem!

Olvasmányok: Dán 7, 9-10.13-14; (Zsolt 96, 1-9); 2Pét 1, 16-19; Mt 17, 1-9 (A), vagy Mk 9, 1-9 (B), vagy Lk 9, 28-36 (C)

Irodalom: M1098; C484; III162; F806