MORUS SZENT TAMÁS, vértanú június 22

L. más Tamás: Apostol Aquinói Becket

MORUS SZENT TAMÁS 1477. (1478.) február 7-én született Londonban, ahol apja bíró volt. Oxfordban és Londonban tanult, 23 évesen már ügyvéd, majd 26 évesen parlamenti tag lett. Egy fia és három leánya volt, házasságuk ideális volt. Hat év házasság után, 1511-ben felesége meghalt. Hamarosan ismét megházasodott. Lordkancellár volt VIII. Henrik angol király udvarában. Tanultsága és műveltsége magasan kiemelte kortársai közül. Humora és egyszerűsége miatt mindenütt kedvelték.

Könyveket írt az állam helyes kormányzásáról, és a vallás védelméről. Híres műve az Utópia, melyet barátja, Rotterdami Erasmus biztatására írt. Ebben egy végső célként vágyott tökéletes és boldog földi állam modelljét mutatja be. Ez az állam azonban a gyengeségeink miatt soha nem valósulhat meg.

VIII. Henrik szembefordult az Egyházzal, mivel a házasság felbonthatatlanságával nem értett egyet. 1522-ben beleszeretett ugyanis udvarhölgyébe, Boleyn Annába. Emiatt érvényteleníttetni akarta Aragon Katalinnal való házasságát. A pápa ezt megtagadta. Morus kitért a házasság-vitában az állásfoglalás elől. A pápa érvénytelennek mondta ki a Boleyn Annával kötött házasságot, VIII. Henriket pedig kiátkozta. A király erre saját magát tette az angol egyház vezetőjévé a pápa helyett.

Ekkor Tamás már lemondott, és a nélkülözést is vállalta. Nem tette le az esküt sem, amelyben elismerte volna a király olyan jogait, amik eddig a pápa kizárólagos jogkörébe tartoztak. Aki ezt nem fogadta el, az börtönbe, sőt vérpadra került. Mivel Fisher János püspökkel együtt ellene mondottak a király házasságának felbontása kérdésében, 1535. július 6-án lefejezték Morus Tamást is. Halálát bátran vállalta.

1886-ban Fisher püspökkel együtt boldoggá avatták, majd 1935-ben XI. Piusz pápa által szentté avatták őket.

Henrik koholt vádakkal sorra végeztette ki feleségei egy részét is. Henriknek összesen hat felesége volt. Rómával való szembefordulása eredményezte később az anglikán egyház kialakulását.

Példája:

Az örökkévalóság mindennél többet ér.

Olvasmányok: 1Pét 4, 12-19; (Zsolt 125, 1-6; Mt 5, 10); Mt 10, 34,39 (v. vértanúk)

Irodalom: B60; C191,478; F623; III25; T290; Z1559