FISHER SZENT JÁNOS, püspök és vértanú június 22.

L. más Jánosok: Apostol Aranyszájú Bosco Brebeuf Damaszkuszi De la Salle Eudes Istenes Kapisztrán Kenty Keresztelő szül. Keresztelő vért. Keresztes Leonardi Nepomuki -pápa, I. Vianney

FISHER SZENT JÁNOS 1469-ben született Beverlayban, apja gazdag kereskedő volt. 14 éves korától Cambridge-ben tanult hittudományt, doktorátust szerzett, majd 25 éves korában pap lett, VII. Henrik király édesanyjának volt a gyóntatója. 35 éves korában Rochester püspökévé szentelték. Szigorú, igénytelen életet élt, kiváló lelkipásztor lett. Gyakran látogatta híveit, a betegeket, szegényeket. Püspökként is prédikált a legegyszerűbb templomokban is.

Az egyetemet nagy energiával fejlesztette, maga is szorgalmasan tanult. 48 évesen görög nyelvet kezdett tanulni, 51 évesen pedig a hébert. Tudását igen sokra becsülték. Több könyvet is írt kora tévedéseiről, Luther ellenében is négykötetes munkát alkotott. Sokat foglalkozott Lutherral szemben az Oltáriszentséggel.

Morus Tamással együtt ellene voltak a király házassága felbontásának. Emiatt, pápahűsége következtében fejezték le VIII. Henrik király parancsára 1535. június 22-én. Még börtönben tartózkodásának ideje alatt III. Pál pápa bíborossá nevezte ki. Méltósággal halt meg.

1886-ban boldoggá avatták, majd 1935-ben XI. Piusz pápa szentté avatta Morus Tamással együtt. Példás életükre a pápa kijelentette: “Ilyen hitvédőket kívánok!

Példája:

Az emberi gyengeség és bűn ellen szilárdan kell ellenállnunk!

Nem hódolhatunk be - még ha életünket kell is adnunk.

Olvasmányok: 1Pét 4, 12-19; (Zsolt 125, 1-6; Mt 5, 10); Mt 10, 34,39 (v. vértanúk)

Irodalom: B60; T288; C191,478; Z1559