15. SZÁZAD 1401-1500.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül a Válság, bomlás korának beteljesedése (1303-1453.), majd

ÚJKOR (1453-2000.), és ennek kezdete a Reneszánsz és humanizmus kora (1453-1517.)

Egyházszakadás, Avignon, reformáció, missziók kibontakozása, török veszedelem.

 

Egyház

Egyházszakadás: Nagy szakadás (Avignon) vége. 1401. Husz János, 1415. husziták, táboriták, cseh huszita egyház. 1462. Ultraquisták. Protestáns reformáció. 1483. Luther, 1490. VIII. Henrik

Esemény: A pápák Avignonban. 1493. A spanyol és portugál királyok az Újvilág missziójának feladatát kapják.

Pápák: Bonifác, János, Benedek, Márton, Jenő, Miklós, Piusz, Pál, Szixtusz, Ince, Sándor. Ellenpápák

Szentek: Jeanne d'Arc, Kapisztrán János. Loyolai Ignác.

Zsinat: 1409. Pisa. 1414-1418. Konstanz (Nagy szakadás megszüntetése, Wyclif, Husz, Prágai Jeromos elitélése). 1438-1445. Firenze

 

Történelem

Afrika: 1484-1492. Ferences missziók Kongóban.

Amerika: 1492. Amerika felfedezése. Az első néger rabszolgák Amerikában

Európa: Királyok és kereskedők. Szent Német-Római császárság. 1448. Bécsi egyezmény. 1492. Keresztény térhódítás Spanyolországban. Kelet-Európában a kialakul a majorsági gazdálkodás, a jobbágyokat röghöz kötik. Nyugat-Európában ekkor válik a jobbágy szabad bérlővé.

Kelet-Római birodalom: Palaiologosz dinasztia. Bizánc a török veszedelem miatt az egységet keresi. 1453. a török beveszi Konstantinápolyt (a Bizánci Keresztény birodalom vége, az oszmánok nem tárgyalnak)

Magyarország: Hunyadi János. Kapisztrán János. 1456. Nándorfehérvár. 1458-1490. Mátyás király

Uralkodók: Angol Bizánci Francia Magyar Német-római Török

 

Műveltség

Irodalom: 1450. Gutenberg Bibliája. 1434-1490. Janus Pannonius. Temesvári Pelbárt

Művészet: Leonardó; Dürer; Michelangelo; Raffaello

Technika: Könyvnyomtatás

Tudomány: Kempis: Krisztus követése. Elméletek a konciliarizmusról

Zene: Mise. Hazánkban: históriás ének, ungaresca.