11. SZÁZAD 1001-1100.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül az Erjedés korának (800-1073.) vége és a Pápaság fénykorának kezdete (1073-1303.).

Keresztény Európa kialakulása, szerzetes mozgalom terjedése, egyházszakadás, keresztes háború.

 

Egyház

Egyházszakadás: Katharok Makedóniában és Itáliában. 1054. Keleti egyházszakadás (Ceruláriusz Mihály)

Esemény: 1041. Treuga Dei (Isten békéje) kimondása jeles ünnepekre. 1. keresztes-hadjárat.

Pápák: Szilveszter, Leó, Viktor, Miklós, Sándor, Gergely, Orbán

Szentek: Kanut (Skandinávia), István, Imre, Gellért, László, Molesmes-i Róbert, Anzelm, Brúnó

Szerzet: Kartauziak, ciszterciek

Zsinat: 1095. Clermont

 

Európa

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak. Barbárok megtérése. Szent Német-Római császárság. Magyarország megtérítése (István). Lengyelország megtérítése (I. Kázmér)

Társadalom: Feudalizmus kialakulása. Lovagvilág létrejötte.

Uralkodók: ld. még Francia Magyar

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Makedon dinasztia. 1057. Dukász és Komnénusz dinasztia

Szentföld: 1. keresztes-hadjárat, frank királyság Jeruzsálemben. Jeruzsálemi Szent János kórház.

 

Kultúra

Építészet: Kezdődő gótika

Technika: Lőpor

Zene: Gregorián, egyszólamúság, többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus