9. SZÁZAD 801-900.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül az Erjedés kora (800-1073.).

Nagyarányú térítések, keresztény államok jönnek létre.

 

Egyház

Esemény: 826. Római szinódus a püspökszentelésről. I. Miklós pápa elítéli a kínzást.

Pápák: III. Leó, Gergely, IV. Leó, Miklós, János, Adorján, Formózusz

Szentek: Aniáni Benedek, Cirill és Metód (szlávok), Anzgár (Skandinávia)

Zsinatok: 869. Konstantinápoly (Fóciusz elitélése)

 

Európa

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak. Barbárok megtérése. 843. Verduni egyezmény: Franciaország, Lotharingia, Németország.

Magyarország: 896. Honfoglalás

Térítések: Szlávok megtérése(Cirill és Metód); Skandinávia (Anszgár); 863. Borisz bolgár király megtérése (870. görög szertartásra tér át)

Uralkodók: Francia Frank Nyugatrómai

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Izauri dinasztia, III. Mihály; 867 Makedon dinasztia, I. Bazil

 

Kultúra

Építészet: Román stílus

Zene: Gregorián, egyszólamúság, kialakuló többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus