SZENT ANSZGÁR (OSZKÁR), püspök febr. 3.

SZENT ANSZGÁR (OSZKÁR) Galliában, Amiens környékén született 801-ben, közeli rokonságban volt a híres Karoling dinasztiával. Anyját korán elvesztette, ezért apja gondoskodásából a Corbie-i kolostorban tanult. Eleinte könnyelmű és csintalan gyerek volt, de hamarosan komolyan megváltozott, mert egy álomképben Szűz Mária megfedte.

814-ben meghalt rokona Nagy Károly, ettől kezdve teljesen megkomolyodott. 13 évesen bencés szerzetes lett, 17 évesen már tanított, 21 évesen pedig már egy iskola vezetését bízták rá.

826-ban Dániában, majd 830-ban Svédországban térített. 831-ben Hamburg püspökévé választották. IV. Gergely pápa megbízásával Északnyugat-Európa apostola volt. Ezrek tértek meg a tanítása nyomán a mai Németország, Anglia, Dánia és Svédország területén. Sokat szenvedett az evangéliumot hirdetve, de ezt mindég erős lélekkel viselte el. Hamburg 845-ös feldúlása után Bréma püspöke lett.

Sokat böjtölt, keményen vezekelt, lemondásban élt. Támogatta a szegényeket, rabszolgákat váltott ki, missziós útjain halászhálók csomózásával keresett pénzt a maga és társai fenntartására. A kemény munka felőrölte erejét. Brémában halt meg 865. február 3-án, csendesen imádkozva.

Példája:

Ha komolyan akarsz élni, nem kényeztetheted magad…

Olvasmányok: Iz 52, 7-10; (Zsolt 95, 1-10); Mk 1, 14-20 (v. lelkipásztorok)

Irodalom: B20; C464; I133; Z1459