LELKIPÁSZTOROK OLVASMÁNYAI

LELKIPÁSZTOROK KÖZÖS MISÉI

Első olvasmány

húsvéti időn kívül

húsvéti időbe

általános

hithirdetőkről

Második olvasmány

általános

hithirdetőkről

Evangéliumok

általános

pápáról

hithirdetőről

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időn kívül

1. Kiv 32, 7-14 Zsolt 105, 19-23

2. MTörv 10, 8-9 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

3. Sám 16, 1.6-13 Zsolt 88, 2-5.21-22.25.27

4. Iz 6, 1-8 Zsolt 39, 2.4.7-10

5. Iz 52, 7-10 Zsolt 95, 1-3.7-8.10

6. Iz 61, 1-3 Zsolt 88, 2-5.21-22.25.27

7. Jer 1, 4-9 Zsolt 95, 1-3.7-8.10

8. Ez 3, 16-21 Zsolt 116, 1-2

9. Ez 34, 11-16 Zsolt 22, 1-6

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időben

(papokról,nem kiemelten hithirdetőkről)

2. ApCsel 20, 17-18.28-32.36 Zsolt 109, 1-4

3. ApCsel 26, 19-23 Zsolt 116, 1-2

hithirdetőkről

1. ApCsel 13, 46-49 Zsolt 116, 1-2

MÁSODIK OLVASMÁNY

(papokról,nem kiemelten hithirdetőkről)

1. Róm 12, 3-13

3. 1Kor 4, 1-5

4. 1Kor 9, 16-19.22-23

5. 2Kor 3, 1-6

6. 2Kor 4, 1-2.5-7

7. 2Kor 5, 14-20

8. Ef 4, 1-7.11-13

9. Kol 1, 24-29

10. 1Tesz 2, 2-8

11. 2Tim 1, 13-14; 2, 1-3

12. 2Tim 4, 1-5

13. 1Pét 5, 1-4

hithirdetőkről

2. 1Kor 1, 18-25

EVANGÉLIUMOK (előtte az esetleges evangélium előtti vers)

(általános)

1. Jn 10, 14 Mt 9, 35-38

2. Mt 23, 9-10 Mt 23, 8-12

4. Mk 1, 17 Mk 1, 14-20

7. Lk 4, 18-19 Lk 10, 1-9

8. Jn 15, 15 Lk 22, 24-30

9. Jn 10, 14 Jn 10, 11-16

10 Jn 15, 15 Jn 15, 9-17

pápáról

1a. Mk 1, 17 Mt 16, 13-19

11 Jn 10, 14 Jn 21, 15-17

hithirdetőről

3. Mt 28, 19-20 Mt 28, 16-20

5. Mt 28, 19-20 Mk 16, 15-20

6. Mk 1, 17 Lk 5, 1-11

Irodalom: O523