IRODALOMJEGYZÉK

A képernyő szélén látható betüjelekkel történt a szövegben a forrásmunkákra hivatkozás.

B Berecz Sándor: Isten barátai

Agapé - Novi Sad 1989

(A) Biblia

Szent István Társulat, Budapest, 1973

Breinholst, Willy: Hahó, újra itt vagyok

Dunakönyv Kiadó, 1994

C Csanád Béla: Védőszented - példaképed

Ecclesia - Budapest, (1987)

Csillagászati kisenciklopédia (Szerk.: Róka - Kulin):

Gondolat kiadó - Budapest, 1969

Előd István Dr.: Katolikus dogmatika

Szent István Társulat - Budapest 1978

Éneklő Egyház

Szent István Társulat, Budapest, 1986

F Gerencsér Ferenc kiadó: Istennek tetsző életek I-VIII. kötet

Budapest,

Gerhard Kroll: Jézus nyomában

Szent István Társulat - Budapest 1982

Grabner Mária: Szentek, boldogok

Unió kiadó - 1993

P Hangay Zoltán: A pápák könyve

Trezor kiadó - Budapest, 1991

Harenberg, Bodo: Az emberiség krónikája

Oficina (Nova) kiadó (1990)

Heading, John: Az újszövetségi gyülekezetek lexikona

Primo-Evangéliumi kiadó

Heller, A.: Bibliai szimbólumok-Bibliai számszimbólika

Evangéliumi kiadó

BL Herbert Haag Dr.: Bibliai lexikon

Szent István Társulat - Budapest 1989

Hozsanna

Magyar Kórus, 1948, Budapest

Isbéthi Mór: Gyakorlati héber-magyar szótár

Farkas kiadás, Debrecen

Joly, E. Le: Jézusért tesszük (Kalkuttai Teréz anya)

Prugg-1983

KEK (A) Katolikus Egyház Katekizmusa

Szent István Társulat. 1994

Kiel, Elfride: A szeretet nagy szentje (Árpádházi Szent Erzsébet)

Budapest, 1970

Kovács Antal Kalliszt O.F.M.: Páduai Szent Antal

Budapest (1989)

Ladame, Jean: Jézus Szíve apostola (Alacoque Margit)

Budapest, 1985

Ladó János: Magyar utónévkönyv

Akadémiai kiadó - Budapest, 1972

Laurentin, René: Lisieauxi Teréz

Budapest, 1983

Lemaine, Jo: Szent Rita

Budapest, 1985

Leopold, E. F.: Lexicon hebraicum et chaldaicum

Lipsiae, 1872

Lippay Lajos Dr.: A protestantizmus

Szent István Társulat-Budapest, 1935

Liptay György-Rózsa Huba: Krisztus Jézus született

Szent István Társulat-Budapest, 1978

Lukács István Dr.: A fiúk apostola (Don Bosco)

Prugg Verlag-Eisenstadt 1983

Magyar értelmező kéziszótár

Akadémiai Kiadó, Budapest 1975

MKK Magyar katolikus katekizmus.

(Vác)1995

Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek.

1995-96. Kiad.: Miniszterelnöki Hivatal

T Manns, Peter: Testvéreink a szentek

Prugg Verlag - Eisenstadt, 1977

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján

Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1997

Ókeresztény írók. 2. - Apokrifek. Szerk. Vanyó László

Szent István Társulat - Budapest, 1980

O Olvasmányok a szentek emléknapjaira (Szentmise olvasmányok. VI.k., I. rész)

Szent István Társulat, 1977

Pierrard, Piere: A katolikus Egyház története

Agape-Novi Sad 1978

Puskely Mária: Szerzetesek

Prugg Verlag - Eisenstadt 1989

Puskely Mária: “Virágos kert vala híres Pannónia…”

AMEKO, Budapest, 1994

Rahner, K.-Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár

Szent István Társulat-Budapest 1980

Schmidt, M. J. A. G.: Griechisch-Deutsches Handwörterbuch

Leipzig, 1847

Szentek élete (Szerk: Schütz Antal)

I I. kötet (kiad.:1932)

II II. kötet (kiad.:1933)

III III. kötet (kiad.:1933)

IV IV. kötet (kiad.:1933)

Szent István Társulat - Budapest,

Szántó Konrád Dr.: A katolikus Egyház története, I-III. kötet

Ecclesia, 1983, 1985, 1987

Szent Vagy Uram

1983

M Szunyogh Xavér Ferenc Dr.: Misszále

Szent István Társulat - Budapest 1933

PV Török József: Péter vándorúton

Mentor-Mont, 1991

Tótfalusi István: Vallási Vademecum

Móra-Szent Gellért kiadók - Budapest-Szeged 1992

Új Magyar Lexikon

Akadémiai kiadó. 1969

Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai.

Szent István Társulat - Budapest, 1988

(A II.) Vatikáni zsinat tanítása (Szerk.: Cserháti Dr. - Fábián Dr.)

LG Lumen Gentium

LK Liturgikus konstitució

Szent István Társulat, Budapest, 1986

LL Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon

Ecclesia - Budapest, (1989)

Zieger, Alexander: Ily színes a mi hitünk

Szent István Társulat, Budapest,

Z Zsolozsmáskönyv - Az imaórák liturgiája (Hivatalos kiadás)

(Effo kiadó) - Budapest 1993

A Szentírási idézetek a Biblia 5.0 CD-ROM felhasználásával készültek, a Szent István Társulat szentírás-fordítása alapján. Felhasználtam a különböző szentírás-fordítások, jegyzetek és a magyarázatok szövegét is.