(TESSZALONIKI) SZENT CIRILL, szerzetes febr. 14.

L. más Cirill: Alexandriai Jeruzsálemi

SZENT CIRILL 827-ben született Tesszalonikában egy Leó nevű császári tisztviselő gyermekeként. Eredetileg Konstantin volt a neve, csak szerzetesként vette fel a Kürillosz = Cirill nevet. Testvére volt Metód. Cirill Konstantinápolyban nevelkedett, művelt filozófus volt a császári udvarban.

Mindketten szerzetbe léptek, majd Rasztiszláv morva fejedelem hívására és III. Mihály parancsára 860 körül téríteni kezdtek Morvaországban. A görög írásból megalkotta a szláv nyelvre alkalmas, őróla elnevezett cirill betűket (glagólica abc v. cirillika). Ennek segítségével az ó-szláv nyelvnek nevezett ó-bolgár nyelvre lefordította az evangéliumot, és ezen a nyelven liturgikus szövegeket szerkesztettek. Pannóniában eredményesen hirdették az evangéliumot, jártak Zalaváron és Nyitrán. Találkoztak Árpád fejedelemmel is, aki a maga és népe számára imát kért a két szenttől.

Szláv nyelvű liturgiájuk miatt összeütközésbe kerültek a bajor papsággal (akik a latint használták és a mise szláv nyelvezete félreértésre adott okot), ezért Rómába hívták mindkettőjüket és Cirill ott halt meg 869. február 14-én. Sírja a római Szent Kelemen bazilika kriptájában van.

Metóddal együtt Európa társvédőszentjeivé nyilvánította őket II. János Pál pápa 1980. december 31-én.

Példája:

Az állapotbeli kötelességedet a legjobb tehetséged szerint végezd!

Olvasmányok: ApCsel 13, 46-49; (Zsolt 116, 1-2; Lk 4, 18-19); Lk 10, 1-9 (v. lelkipásztorok, v, szent férfiak)

Irodalom: B24; C465; F214; III26; SB30; T155; Z1463