SZENT FÉRFIAK ÉS NŐK

SZENT FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖS MISÉI

Első olvasmány

húsvéti időn kívül

szerzetesekről

jótékonykodókról

özvegyekről

húsvéti időben

szerzetesekről

Második olvasmány

jótékonykodókról

özvegyekről

Evangéliumok

szerzetesekről

nevelőkről

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időn kívül

férfiak és nők általában

1. Ter 12, 1-4 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

2. Lev 19, 1-2.17-18 Zsolt 14, 2-5

3. MTörv 6, 3-9 Zsolt 111, 1-9

7. Tób 8, 5-10 Zsolt 127, 1-5

10 Esz 13, 8-14.17 Zsolt 33, 2-11

11. Péld 31, 10-13.19-20.30-31 Zsolt 130, 1-3

12. Sir 2, 7-13 Zsolt 111, 1-9

13. Sir 3, 19-26 Zsolt 130, 1-3

14. Sir 26, 1-4.16-21 Zsolt 127, 1-5

16. Jer 20, 7-9 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

17. Mik 6, 6-8 Zsolt 1, 1-6

18. Szof 2, 3; 3, 12-13 Zsolt 33, 2-11

szerzetesekről

4. MTörv 10, 8-9 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

5. 1Kir 19, 4-9.11-15 Zsolt 14, 2-5

6. 1Kir 19, 16-21 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

jótékonykodókról

8. Tób 12, 6-13 Zsolt 102, 1-4.8-9.13-14.17-18

15. Iz 58, 6-11 Zsolt 111, 1-9

özvegyekről

9. Jud 8, 2-8 Zsolt 130, 1-3

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időben

férfiak és nők általában

2. Jel 3, 14.20-22 Zsolt 22, 1-6

3. Jel 19, 1.5-9 Zsolt 102, 1-4.8-9.13-14.17-18

szerzetesekről

1. ApCsel 4, 32-35 Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11

MÁSODIK OLVASMÁNY

férfiak és nők általában

1. Róm 8, 26-30

2. 1Kor 1, 26-31

3. 1Kor 12, 31- 13, 13 v. 1Kor 13, 4-13

4. 2Kor 10, 17- 11, 2

5. Gal 2, 19-20

6. Gal 6, 14-16

7. Ef 3, 14-19

8. Ef 6, 10-13.18

9. Fil 3, 8-14

10. Fil 4, 4-9

10a. Kol 3, 12-17

12. Jak 2, 14-17

13. 1Pét 3, 1-9

14. 1Pét 4, 7-11

16. 1Jn 4, 7-16

17. 1Jn 5, 1-5

jótékonykodókról

15. 1Jn 3, 14-18

özvegyekről

11. 1Tim 5, 3-10

EVANGÉLIUMOK (előtte az esetleges evangélium előtti vers)

férfiak és nők általában

1. Mt 5, 3 Mt 5, 1-12

2. Jn 8, 12 Mt 5, 13-16

2a. Jn 14, 23 Mt 7, 21-27

3. Mt 11, 25 Mt 11, 25-30

4. Jn 15, 9.5 Mt 13, 44-46

5. Mt 5, 6 Mt 16, 24-27

7b. Jn 13, 34 Mt 22, 34-40

8. Mt 5, 8 Mt 25, 1-13

9. Jn 14, 23 Mt 25, 14-30 v. Mt 25, 14-23

10. Jn 13, 34 Mt 25, 31-46 v. Mt 25, 31-40

11. Jn 8, 31-32 Mk 3, 31-35

14a. Jn 13, 34 Lk 6, 27-38

16. Jn 14, 23 Lk 10, 38-42

18. Lk 21, 36 Lk 12, 35-40

20. Jn 15, 9.5 Jn 15, 1-8

21. Jn 13, 34 Jn 15, 9-17

22. Jn 15, 9.5 Jn 17, 20-26

szerzetesekről

7. Jn 8, 31-32 Mt 19, 3-12

7a. Mt 5, 3 Mt 19, 27-29

14. Mt 5, 3 Mk 10, 17-30 v. Mk 10, 17-27

15. Jn 8, 12 Lk 9, 57-62

17. Mt 5, 3 Lk 12, 32-34

19. Mt 5, 3 Lk 14, 25-33

nevelőkről

6. Mt 23, 11-12 Mt 18, 1-5

12. Mt 11, 25 Mk 9, 33-36

13. Mt 11, 25 Mk 10, 13-16

Irodalom: O573