ALEXANDRIAI SZENT CIRILL püspök és egyháztanító június 26.

L. más Cirill: Jeruzsálemi Tesszalonikai

ALEXANDRIAI SZENT CIRILL 370-ben született Alexandriában. Szülővárosában módja volt nagy műveltséget szereznie. Szerzetesi élet után pappá szentelték. Segítője volt nagybátyjának, az önfejű és hatalmaskodó Teofil pátriárkának. 412-ben nagybátyjának utóda lett, Alexandria püspöke.

Eleinte mintha ráragadt volna valamennyi nagybátyja rossz tulajdonságaiból, de aztán megváltozott. Küzdött a nesztorianizmus tanítása ellen, jelentős szerepe volt a 431-es efezusi zsinat munkájában. Bátran szembeszállt Nestorius tanításával, akit a császári követ és annak fegyveres kísérete is támogatott. Jézus Krisztus két természetet hordoz: az isteni és emberi természetet, valóságos Isten és valóságos Ember. Írásaiban a katolikus hitet fejtette ki és védelmezte azt.

Alexandriában halt meg 444. június 27-én. XIII Leó pápa 1883-ban egyházdoktorrá tette.

Példája:

Véleményedet ne az szabja meg, hogy kinek a támogatása áll mögötte!

Olvasmányok: püspökök vagy egyháztanítók.

Irodalom: B23; C478; F726; I155; M880; Z1568