5. SZÁZAD 401-500.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KERESZTÉNY ÓKOR (1-604.), ezen belül az Egyházatyák korának (313-430.) vége és a Krisztológiai eretnekségek, valamint a germán térítések. (430-604.) kezdete.

A teológiai viták tévtanításokat is felszínre hoznak, közben nagyarányú térítések kezdődnek.

Egyház

Események: Vulgáta (Jeromos). 496. Klodvig megkeresztelkedése

Pápák: Ince, Leó, Celesztin, Hiláriusz, Geláziusz

Szentek: Ágoston, Jeromos, Cirill (Alexandr.), Patrik, Remig, Benedek

Tudomány: Arianizmus, donatisták, manicheusok, monofiziták, nesztoriánusok, pelagiánusok

Zsinat: 431. Efezus (Nesztóriusz, nesztorianusok); 451. Kalkedon (Eutüchész, monofiziták); 498. Szeleucia (nesztorianusok)

 

Európa

Barbárok: 410. Alarik fosztogat Rómában; 451. Attila veresége (Catalaunumi mező); Klodvig legyőzi az alemanokat

Keresztény birodalom kialakulása: Államvallás a kereszténység, Írország megtérése (Patrik), frankok megtérése (Remig)

Kelet

Távolkelet: Nesztoriánusok Perzsiában.

 

Róma

Kelet-Római birodalom: Árkádiusz, Teodóziusz, Marciánusz, Leó, Zénó, Anasztáz

Nyugat-Római birodalom: Honóriusz, Valentiniánusz, Romulusz; 476. a Nyugat-Római Birodalom bukása