NAGY SZENT LEO pápa és egyháztanító november 10.

NAGY SZENT I. LEÓ Etruriában született, toszkán családból. Fődiákonus lett I. Celesztin pápa és III. Sixtus pápa alatt. Alapos teológiai képességekkel rendelkezett, hajlama volt a vizsgálódó elmélkedésre, biztos volt itélőereje, felismerte az idők jeleit, gyors volt a reagálóképessége.

Körülbelül 50 éves korában, 440. szeptember 29-én lett pápa. Igazi pásztora és atyja volt a lelkeknek, erősítette a hit épségét, védelmezte az Egyház egységét. Küzdött Eutyches és Nestoriusz tévtanai ellen. Lépésről lépésre kiépítette a pápai hivatal szerepét. Szabályozta a püspöktársakkal való viszonyt, tisztázta a pápai szék szerepét a belső egyházi szervezési kérdésekben, a tévtanok elhárításában, valamint az igaz hit hirdetésében.

Igyekezett visszaszorítani, vagy mérsékelni a barbárok (Attila, Geizerik) támadásait. 452-ben Attila seregét Mantovánál sikerrel fordította vissza. 455-ben Geiserich vandál király Róma elleni támadásakor sikerült a város elpusztítását és a mészárlást megakadályoznia (bár a fosztogatást nem sikerült elkerülni).

A kalcedoni zsinat (451) róla mondta, amikor levelét felolvasták: “Ez az atyák hite, ez az apostolok hite! Péter szólt Leó ajkával! Mindannyian ebben hiszünk!” A még fennmaradt, további vitákra okot adó kérdések, és az alexandriai pátriárka letétele sértette Egyiptomot és a kopt egyház kialakulására vezetett.

461. november 10-én Rómában hunyt el, és Szent Péter sírja közelében temették el. Ő volt az első akit a Szent Péter bazilikába temettek. 1754-ben XIV. Benedek pápa az egyháztanítók sorába iktatta.

Gondolat:

Istenem! Ha én ilyen sok jó tulajdonságot ki tudok magamból alakítani…

Olvasmányok: Sir 39, 8-14; (Zsolt 36, 3-6.30-31; Mk 1, 17); Mt 16, 13-19 (v. pápák, v. egyháztanítók)

Irodalom: B122; C401; II38; M929; P45; T111; Z1773