EGYHÁZTANÍTÓK OLVASMÁNYAI

EGYHÁZTANÍTÓK KÖZÖS MISÉI

Első olvasmány

húsvéti időn kívül

húsvéti időben

Második olvasmány

Evangéliumok

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időn kívül

1. 1Kir 3, 11/14 Zsolt 36, 3-6.30-31

2. Bölcs 7, 7-10.13-16 Zsolt 18, 8-11

3. Sir 15, 1-6 Zsolt 118, 9-14

4. Sir 39, 8-14 Zsolt 36, 3-6.30-31

ELSŐ OLVASMÁNY (és válaszos zsoltár) húsvéti időben

1. ApCsel 2, 14.22-24.32-36 Zsolt 18, 8-11

2. ApCsel 13, 26-33 Zsolt 36, 3-6.30-31

MÁSODIK OLVASMÁNY

1. 1Kor 1, 18-25

2. 1Kor 2, 1-10

3. 1Kor 2, 10-16

4. Ef 3, 8-12

5. Ef 4, 1-7.11-13

6. 2Tim 1, 13-14.2, 1-3

7. 2Tim 4, 1-5

EVANGÉLIUMOK (előtte az esetleges evangélium előtti vers)

1. Mt 5, 16 Mt 5, 13-19

1a. Jn 6, 64.69 Mt 7, 21-29

1b. ApCsel 16, 14 Mt 13, 47-52

2. Mt 23, 9-10 Mt 23, 8-12

3. Mk 4, 1-10.13-20 v. Mk 4, 1-9

3a. Jn 15, 5 Lk 6, 43-45

Irodalom: O551