13. SZÁZAD 1201-1300.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül a Pápaság fénykorának (1073-1303.) vége.

Német-Római császárság, szerzetesrendek, eretnekmozgalmak, keresztes háborúk.

 

Egyház

Egyházszakadás: Katharok Franciaországban = Albiak. 1209-1229. Keresztes-hadjárat az albiak ellen. Keleti egyházszakadás

Esemény: 4-8. keresztes-hadjárat.

Pápák: Ince (III., IV.), Honóriusz, Gergely (IX., X.), Celesztin, Sándor, Orbán, Miklós (III., IV.), Márton, Bonifác

Szentek: Assisi Ferenc, Domonkos, Bonaventúra, Aquinói Tamás, Árpád-házi Erzsébet és Margit, Lajos, Özséb

Szerzet: Kolduló rendek, domonkosok (Domonkos, Aquinói Tamás), ferencesek (Assisi Ferenc, Bonaventúra). Pálos remeték (Özséb)

Zsinat: 1215. Lateráni zsinat. 1245., 1274. Lyoni zsinatok

 

Európa

Keresztény Európa kialakulása: Királyok és kereskedők. Szent Német-Római császárság. 1209-1229. Keresztes-hadjárat az albiak ellen.

Magyarország: 1222. Aranybulla. Juliánusz barát. 1241. Tatárjárás. Pálos remeték (Özséb).

Társadalom: Feudalizmus, lovagvilág, kolduló rendek, keresztes-hadjáratok.

Uralkodók: Angol Bizánci Francia Latin Német-római

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Angeli dinasztia. 1204. Niceai dinasztia, Kelet-Római császárság Konstantinápolyban. 1261. Palaiologosz dinasztia, Palaiologosz Mihályt kiközösíti IV. Márton pápa.

Szentföld: 4-8. keresztes-hadjárat, 1212. Las Navas de Tolosa legyőzi a mohamedánokat. Lajos király.

Távolkelet: hithirdetők a mongol birodalomban

 

Műveltség

Építészet: Gótika, székesegyházak

Technika: Céhek kialakulása.

Tudomány: Egyetemek létrejötte. Summa Theologia (Aquinói Tamás)

Zene: Trubadúrköltészet. Gregorián. Egyszólamúság. Többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus