14. SZÁZAD 1301-1400.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül a Pápaság fénykorának (1073-1303.) vége, majd a Válság, bomlás kora (1303-1453).

Német-Római császárság, keresztény Európa, ellentétek, ellenpápák, Avignon, egyházszakadás.

 

Egyház

Egyházszakadás: Nagy szakadás (Avignon).1366. Wiclef; Husz János

Esemény: A pápák Avignonban

Pápák: Bonifác (VIII-IX.), Kelemen (V-VII.), János (XXII-XXIII.), Benedek (XII-XIII.), Ince, Orbán, Gergely. Ellenpápák

Szentek: Sziennai Katalin

Zsinat: 1311. Vienne.

 

Európa

Keresztény Európa kialakulása: Királyok és kereskedők. Szent Német-Római császárság.

Uralkodók: Angol Bizánci Francia Magyar Német-római Török

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Palaiologosz dinasztia. Bizánc a török veszedelem miatt az egységet keresi.

Távolkelet: hithirdetők a mongol birodalomban. 1368. A mongol uralom vége Kínában

 

Műveltség

Irodalom: Dante.

Technika: Céhek.

Tudomány: Egyetemek létrejötte. Kempis: Krisztus követése.

Zene: Trubadúrköltészet. Gregorián. Egyszólamúság. Többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus