7. SZÁZAD 601-700.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KERESZTÉNY ÓKOR (1-604.) vége, megkezdődik a KÖZÉPKOR (604-1453.) ezen belül a Germán kereszténység (604-800.) időszaka.

A keresztény birodalom kialakulása megkezdődik.

 

Egyház

Pápák: Gergely, Honóriusz, Agathon, Leó

Szentek: Ágoston, Izidor

Tudomány: Gergely naptár és énekreformja. A római szertartás győz Angliában

Zsinatok: 680 Konstantinápoly

Európa

Frank birodalom

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak. Barbárok megtérése

Térítések: A britek térítése (Ágoston). Spanyolország megtérítése (Izidor)

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Jusztiniánusz dinasztia; 610. Herakliusz dinasztia

Mohamedánok: Mohamed; 622. a mohamedán időszámítás kezdete; Jeruzsálem elfoglalása. Spanyolország meghódítása

Kultúra

Építészet: Román stílus

Technika: Iránytű

Zene: Gregorián, egyszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus