19. SZÁZAD 1801-1900.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

ÚJKOR (1453-2000.), ezen belül a Liberalizmus és szocializmus kora (1789-napjainkig).

Forradalmak, demokráciák, iparosodás, liberális kapitalizmus, laicizmus.

 

Egyház

Egyházszakadás: Lutheránusok az Egyesült Államokban, színre lépnek a kvékerek. Protestáns missziók kezdődnek. Metodisták Észak-Amerikában, Indiában, Ausztráliában. Skandináviában szabadságot kapnak a katolikusok. 1833-1845. az angol anglikánok közt Oxford mozgalom, Newton, majd Manning katolikus lett.

Esemény: Polgári demokráciák. 1831-32. Liberális katolicizmus. Kapitalista és marxista materializmus. Iparosodás, proletariátus. A század végén ökumenizmus, kibontakozó laicizmus.

Pápák: Piusz (VII-IX.), Gergely, Leó

Szentek: Chanel Péter, Vianney János, Bosco János, Bernadett, Batthyány László. Lisieaux-i Teréz, X. Piusz

Szerzetek: 1814. a jezsuita rend visszaállítása. Fehér atyák (Lavigerie).

Tanítás: 1854 Szeplőtelen Fogantatás dogmája. 1864. Syllabus. 1891. Rerum Novarum enciklika. 1894. Orientalium dignitas.

Térítés: Protestáns missziók. Marianisták Japánban. 1846. a kereszténységet ismét engedélyezik Kínában, 1873-ban Japánban is.

Zsinat: 1870. I.Vatikáni (pápai csalatkozhatatlanság).

 

Történelem

Amerika: Kálvinizmus, a “nem megalkuvó” egyházak Észak-Amerikában, kvékerek.

Anglia: Anglikanizmus, metodista egyház. 1833-1845. Oxford mozgalom, Newman majd Manning is katolizál.

Európa: 1801. konkordátum Napóleonnal. Polgári demokráciák, kapitalista és marxista materializmus. Iparosodás, proletariátus. 1870. az olaszok elfoglalják Rómát.

Magyarország: 1848. Magyar szabadságharc. 1867. kiegyezés. Századvégén magyar egyházpolitikai harcok

Uralkodók: Angol Francia Magyar Németrómai Orosz Porosz Spanyol Török

 

Műveltség

Hírességek: Hegel, Chateaubriand, Marx.

Művészet: Goya, Delacroix, Szinyei Merse, Munkácsy

Technika: Vasút, távíró, telefon, film, autó, rádium

Zene: Programzene, szimfonikus költemény. Schubert, Berlioz, Chopin, Bhrams, Wagner, Verdi, Liszt, Erkel.