CHANEL SZENT PÉTER áldozópap és vértanú április 28.

L. más Péter: Apostol Aranyszavú Damiáni Kaniziusz Székfoglalás Vértanú

CHANEL SZENT PÉTER Franciaországban, Cuet (vagy Potiére) városában született 1803. július 12-én. Mária nevét akkor vette fel, amikor megtudta, hogy édesanyja születése előtt a Szűzanyának szentelte. Szeretett szentmisére járni, de életét a nyáj örzésével kellett töltenie. 1817-ben volt elsőáldozása és 1823-ban bérmálkozott, ekkor az Alajos nevet kapta.

A Mária kongregáció tagja volt. 1824-ben szemináriumba ment és 1827-ben szentelték pappá. Papi szolgálatban lelkipásztorkodott, plébánossá is kinevezték, de ő a missziókba vágyódott. Belépett az 1824-ben alakult Mária Társaságába (maristák), és 1836-ban a társaság misszionáriusa lett. A Csendes-Oceán déli részének szigetvilágát kapták missziós területül, Új-Zéland és Dél-Amerika között. Hosszú hajóúttal jutottak el végül is Futuna és Wallis szigetére. Itt még nem működtek misszionáriusok.

Sok nehézséggel küszködve térített meg néhány bennszülöttet, sem nyelvüket, sem szokásaikat nem ismerte. Lassan egyre többen megszerették, úgy hívták egymás közt: “a jószívű ember”. A törzsfőnök mellett működő vének tanácsa féltette saját tekintélyét, és védték szokásaikat, őseik hitét. Elnyomták, majd üldözték a megkeresztelteket. A fanatikus orgyilkosok (a hit iránti gyűlöletből) 1841. április 28-án meggyilkolták Polinézia Futuna nevű szigetén. Ő Óceánia első vértanúja.

A francia haditengerészet büntető expedíciót akart indítani halála miatt a sziget lakói ellen, de a püspök határozott fellépése nyomán végül is csak a vértanú maradványainak kiadását követelték. A nagylelkűség megtörte a szigetlakók ellenkezését, új papot kértek, a két atya már hamarosan 714 embert keresztelt meg, és pár év múlva, 1853-ban már az egész sziget lakossága keresztény lett. Több papi és szerzetes hivatás is ébredt ennek a missziónak területén, és a sziget királya Krisztus Királynak szentelte szigetországát.

Chanel atya vértanúhalála bő termést hozott. 1889-ben XIII. Leó pápa boldoggá, 1954. június 12-én XII. Piusz pápa szentté avatta Chanel Pétert. Ő az óceániai szigetvilág védőszentje.

Példája:

Isten útjai gyakran kiismerhetetlen területekre vezérelhet. Tarts ki szilárdan!

Olvasmányok: 1Kor 1, 18-25; (Zsolt 116, 1-2); Mk 1, 14-20 (v. vértanúk, v. hithirdetők)

Irodalom: B43;C472;T456;Z1515