SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA febr. 22.

L. más Péter: Apostol Aranyszavú Chanel Damiáni Kaniziusz Vértanú

Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke a mai ünnep. Innen küldte Márkot, kedves munkatársát Egyiptomba.

A 354-ben készült “Depositio Martyrum”, az egyik legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a “Natale Petri de cathedra” néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.

Szent Péter székének maradványait ma a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban.

Jófeltétel:

Töretlenül hűséges leszek Péterhez (a pápához),

és mindenkori megbízottjához (a püspökömhöz).

Olvasmányok: 1Pét 5, 1-4; (Zsolt 22, 1-6); Mt 16, 13-19

Irodalom: BL1478; C466; I198(354); II349; F222; M889, 838; Z1465