DAMIÁNI SZENT PÉTER, püspök és egyháztanító febr. 21.

L. más Péter: Apostol Aranyszavú Chanel Kaniziusz Székfoglalás Vértanú

DAMIÁNI SZENT PÉTER 1007-ben született Ravennában. Már kisgyermekkorában buzgó vallásos életet élt. Egyszer pénzt talált, ezt egy papnak adta, hogy misét mondjon elhunyt édesapja lelkiüdvéért.

Pap bátyja taníttatta, ezért hálából felvette annak nevét, a “Damiánt”. Először tanítani kezdett, de a szegényeket, rászorulókat mindig segítette, magát keményen fegyelmezte.

Egyszer remetékkel találkozott, mély hatást tett rá fegyelmezettségük, istenes életük. Ezután bencés szerzetes lett és a Fonte Avellanai remeteségbe vonult. Itt, akarata ellenére elöljáróvá választották.

A pápa innen egyházkormányzati szolgálatokra rendelte. IX István pápa Ostiai püspökké nevezte ki, majd bíborossá tette, ekkor a pápaság nagy támasza lett. Szeretett volna visszatérni a remeteség magányába, azonban újra meg újra pápai megbízással kellett utaznia. Dolgát mindég alázatosan és lelkiismeretesen végezte. Útközben lázasodott be egyik útján és Faenzában halt meg 1072. február 22-én. 1828-ban megkapta az egyháztanító címet.

Már halálakor az életszentség híre vette körül. Sírfeliratát maga fogalmazta:

“Aki Te vagy, az voltam én is,

ami vagyok, az leszel Te is,

kérlek, gondolj rám!”

Példája:

Alázatos és lelkiismeretes kötelességteljesítés - nagy titok ez, gyakorold!

Olvasmányok: 2Tim 4, 1-5; (Zsolt 15, 1-15; Jn 15, 9.5); Jn 15, 1-8 (v. lelkipásztorok, v. egyháztanitók, v. szerzetesek)

Irodalom: B27; C466; F221; I198; M889; Z1465