8. SZÁZAD 701-800.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül a Germán kereszténység. (604-800.) időszaka.

Keresztény Európa alakul ki, létrejön a pápai állam

 

Egyház

Esemény: 756. a pápai állam születése, a pápák evilági hatalmának kezdete. 800. Leó megkoronázza Nagy Károlyt

Pápák: Gergely (II. és III.), Zakariás, István, Adorján, Leó

Szentek: Bonifác, Aniáni Benedek

Zsinatok: 738. Nicea

 

Európa

Frank birodalom

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak. Barbárok megtérése

Térítések: Germánok megtérítése (Bonifác), Kis Pipin megkoronázása. 800 Nagy Károly megkoronázása

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Herakliusz dinasztia; 717. Izauri dinasztia

Mohamedánok: 732. Martel Károly legyőzi a mohamedánokat

 

Kultúra

Építészet: Román stílus

Technika: Iránytű

Zene: Gregorián, egyszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus