12. SZÁZAD 1101-1200.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KÖZÉPKOR (604-1453.), ezen belül a Pápaság fénykora (1073-1303.).

Az európai keresztény birodalmak megszilárdulása, szerzetes rendek, eretnek mozgalmak, keresztes háborúk.

 

Egyház

Egyházszakadás: Katharok Itáliában, majd Németországban, Flandriában, végül Franciaországban. Albiak létrejötte. Valdo Péter követői a valdiak. Keleti egyházszakadás

Esemény: 2. és 3. keresztes-hadjárat.

Pápák: Kallixtusz, Honóriusz, Ince, Jenő, Sándor, Lúciusz

Szentek: Molesmes-i Róbert, Anzelm, Brúnó, Bernát, Norbert

Szerzet: Kartauziak, ciszterciek (Citeaux), premontreiek, templomosok. Kolduló rendek

Zsinat: 1123., 1139., 1179. Lateráni zsinatok

 

Európa

Keresztény Európa kialakulása: Királyok és kereskedők. Szent Német-Római császárság.

Társadalom: Feudalizmus, lovagvilág, kolduló rendek, keresztes-hadjáratok.

Uralkodók: Angol Francia Magyar Német-római

 

Kelet

Kelet-Római birodalom: Dukász és Komnénusz dinasztia. 1185. Angeli dinasztia

Szentföld: 2. és 3. keresztes-hadjárat, frank királyság Jeruzsálemben. Jeruzsálemi Szent János kórház.

 

Műveltség

Építészet: Kezdődő gótika

Tudomány: Egyetemek létrejötte. Anonymus.

Zene: Trubadúrköltészet. Gregorián. Egyszólamúság. Többszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus