CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT apát és egyháztanító augusztus 19.

CLAIRVAUX-I SZENT BERNÁT burgundi nemesi családból 1090-ben született a franciaországi Dijon melletti Fontaines-ben. Heten voltak testvérek. Vallásosan nevelték a testvéreket, de egyidejűleg a kor valamennyi ismeretére is megtanították. Kiváló tanuló volt, és mélyen vallásos. Bernát titkolta az igazi szándékát, hogy szerzetes szeretne lenni. Végül mégis bejelentette elhatározását. Igyekeztek lebeszélni szándékáról. Hogy időt nyerjen a család, no meg hogy hátha közben meggondolja magát, Németországi tanulmányútra akarták rábeszélni. Már csaknem elindult az utazásra, de végül mégis a szerzetet választotta. Vele tartott egyik öccse is, nagybátyja is, meg még mások is.

30 rokonával és társával 1111-ben szerzetes lett Citeauxban, a pár éve alapított bencés monostorban a “szeretet iskolájában”. 1115-ben megalapította Clairvaux-t (olv. klervót). Itt, apátként Szent Benedek szellemét a lehető legnagyobb pontossággal igyekezett megvalósítani. Ezek a kezdeményezések hozták létre a ciszterci rendet.

Kiváló tudós, nagy szónok volt, a tévedések elleni harc erős harcosa volt (doctor mellifluus). Az egyházszakadás miatt bejárta Európát, törekedett az egység és béke helyreállítására. Fáradozott a pápa és ellenpápa vitájának megoldásán, küzdött a katar szekta ellen, toborzott a keresztes hadak érdekében, vitázott a ciszter-rend belső vitájának rendezéséért. Sok könyvet írt, teológiáról, aszketikáról

1153. augusztus 20-án, 63 éves korában halt meg Clairvauxban. Már életében szentként tisztelték, szentté avatása 1174-ben történt meg. Érdekesség, hogy a szentté avatási eljárást III. Sándor pápa végezte el, aki Abelardnak, Bernát nagy ellenfelének tanítványa volt. VIII. Piusz pápa 1830-ban nyilvánította egyházdoktorrá. Ő a mézajkú doktor, a “doctor mellifluus”, ezt a címet nagy Mária-tiszteletéért kapta. Jelszava volt: “Inkább lángolni, mint okoskodni” (magis ardere quam scire).Ereklyéi a Troyes-i székesegyházban vannak.

Példája:

Inkább lángolni, mint okoskodni!

Olvasmányok: Sir 15, 1-6; (Zsolt 118, 9-14; Jn 15, 9.5); Jn 17, 20-26 (v. egyháztanítók, v. szerzetesek)

Irodalom: B91; C284; F819; III250; M1121; T203; Z1648