6.SZÁZAD 501-600.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

KERESZTÉNY ÓKOR (1-604.), ezen belül a Krisztológiai eretnekségek, valamint a germán térítések (430-604.) időszaka.

Nagyarányú térítések kezdődnek, keresztény birodalom kialakulása kezdődik.

Egyház

Pápák: Hormizdasz, János, Félix, Vigiliusz, Pelágiusz, Gergely

Szentek: Benedek, Kolumba, Kolumbán, Ágoston

Szerzet: 529. Bencések

Tudomány: Nesztoriánusok (független egyház, Kína, Mongol udvar), monofiziták (Örmény egyház, Szír Jakobita egyház, Egyiptom kopt egyháza). Gergely naptár és énekreformja.

Zsinatok: 553. Konstantinápoly

 

Európa

Keresztény birodalom kialakulása: Monachizmus, parasztok és urak

 

Kelet

Mohamedánok: Mohamed;

Távolkelet: Nesztoriánusok Perzsiában, Kínában, majd a mongol udvarban.

 

Róma

Események: Skócia (Kolumba) megtérése, 590. ír szerzetesek Galliában, 595. britek térítése (Ágoston)

Kelet-Római birodalom: Anasztáz (Jusztiniánusz dinasztia), Jusztinusz, Jusztiniánusz

 

Kultúra

Építészet: Román stílus

Zene: Gregorián, egyszólamúság. Népzenénkben siratók, régi népdalstílus