17. SZÁZAD 1601-1700.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

ÚJKOR (1453-2000.), ezen belül a Vallási megújulás korának vége (1563-1648.), és a Felvilágosodás korának kibontakozása (1648-1789.).

Reformáció és katolikus megújulás (tridenti zsinat hatása), missziók, a törökök visszaszorítása.

 

Egyház

Egyházszakadás: Protestáns reformáció. Lutheránusok, Skandinávia, Németalföld. Angliában kialakul az anglikanizmus. Kálvinizmus, Lausanne, Franciaország, Skócia, Németalföld, Angliában puritánok. Presbiteriánusok (John Knox).

Esemény: Kollégiumok létrejötte. 1622. Propaganda kongregáció. 1645-1742. ritus-viák. Szemináriumok felállítása. Janzen elitélése. 1682. Gallikán tételek. Belföldi missziók kibontakozása.

Pápák: Kelemen (VIII., IX.), Pál, Gergely, Ince (X-XII.), Sándor

Szentek: Szalézi Ferenc, Jozafát, Páli Vince, Marillac Lujza, de la Salle János

Szerzetek: Szent Maur-i bencések, Oratoriánusok, Lazaristák, Irgalmas Nővérek, Szulpiciánusok, Trappisták.

Térítés: A missziók kiterjedése, a kereszténység világméretű elterjedése. 1650-ig katolikus század Japánban. 1606-1656. Nobili Indiában. Párizsi külföldi misszió. 1693. Kínában engedélyezik a kereszténységet. Jezsuiták Kanadában.

 

Történelem

Amerika: Jezsuiták Kanadában.

Anglia: Anglikanizmus. Puritánok (század végén).

Európa: Abszolút és polgári monarchiák kialakulása. 1683. Bécs felszabadulása a törököktől. 1685. az 1598-as Nantes-i rendelet visszavonása. Katolikus megújhodás

Kelet: 1650-ig katolikus század Japánban. 1606-1656. Nobili Indiában. 1692. Kínában engedélyezik a kereszténységet.

Magyarország: Pázmány, tömeges vallási megújulás. 1686. Buda felszabadulása a török alól.

Uralkodók: Angol Francia Magyar Németrómai Orosz Spanyol Török

 

Műveltség

Hírességek: Descart, Pascal, Locke, Bossuet, Leibniz, Fénelon.

Művészet: Greco; Van Dyck, Rubens; Mányoki; Vivaldi; Bach, Händel

Technika: Távcső, mikroszkóp, óra

Zene: Opera, balett, szvit, fuga. Monteverdi; Lully. Hazánkban magyarnyelvű zsoltárok. Esterházy