BOLDOG XI. INCE pápa augusztus 13.

BOLDOG XI. INCE pápa az itáliai Comóban született, 1611. május 19-én. Az Odescalchi bankárcsaládba tartozott. Eredeti neve Benedetto Odescalchi. Nem a bankárságot, hanem a katonai pályát választotta. A dicsőség és kitüntetések helyett azonban csalódások érték. A pápa szolgálatában akart ezután katonáskodni, azonban egy bíboros rávezette a papi hivatás és a komoly tanulás gondolatára. Ő a papi hivatást választotta.

1645-ben már bíboros volt. Ferrarában mint legátust, a szegények atyjaként tisztelték. 1650-ben novarai püspök, 1676. szeptember 21-én pápa lett. Haláláig úgy élt, mint egy szerzetes. Nagylelkűsége, jámborsága, tisztasága, lelkiismeretessége és egyszerűsége híres volt. Egyházát két szobából, egy faasztal mellől irányította. Több alkalommal ellentétbe került XIV. Lajossal, a “napkirállyal”.

Sokat tett erkölcsileg is, de anyagi támogatással is a török elleni háborúk segítésére, de különösen Magyarország török iga alóli felszabadításáért. 1684. márciusában megalakította a török ellenes Szent Ligát. 4,5 millióval segítette török elleni harcainkat. Szent István királyunk tiszteletére Buda visszafoglalásának napját az egész Egyházban ünneppé tette.

1689. augusztus 12-én, Budavár visszafoglalása után 3 évvel halt meg. Tisztelete rögtön halála után elterjedt, és a szenttéavatási eljárás már 1714-ben megindult. A franciák ellenállása miatt azonban csak 1956. október 7-én avatta boldoggá XII. Piusz pápa.

1936. október 6-tól Buda várában szobra áll. Ezzel az emlékművel tisztelgünk hazánk felszabadítója és jótevője emlékének.

Példája:

Dicsőséget és kitüntetést sok féle úton kaphat az ember, de nem az a cél...!

Olvasmányok: 1Kor 4, 1-5; (Zsolt 109, 1-4; Jn 10, 14); Jn 21, 15-17 (v. pápák)

Irodalom: C485; F813; Z1638; P192