20.SZÁZAD 1901-2000.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

ÚJKOR (1453-2000.), ezen belül a Liberalizmus és szocializmus kora (1789-napjainkig).

Kapitalizmus, marxizmus és liberális szekularizáció, ipari fellendülés, világháborúk, II. Vatikáni zsinat, “aggionamento”.

 

Egyház

Egység: Ökumenizmus, imahét az egységért. 1948. Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Amszterdam. 1964. VI. Pál és Athenagorasz találkozója. 1966. VI. Pál és Ramsey Canterbury érsek találkozója.

Esemény: Kapitalista és marxista materializmus. Iparosodás, proletariátus, technika fejlődés. Ökumenizmus. Laicizmus, modernista válság. Katolikus akció. 1929. Lateráni egyezmény. Szocialista államok létrejötte, majd a szocialista rendszer összeomlása.

Pápák: Leó, Piusz (X-XII.), Benedek, XXIII. János, VI. Pál, I. és II. János Pál

Szentek: Goretti Mária, X. Piusz, Maximillian Kolbe, Apor Vilmos, Mindszenty József, Kaszap István, Salkaházi Sára

Szerzetek: 1814. a jezsuita rend visszaállítása. Fehér atyák (Lavigerie).

Tanítás: Pascendi, Quadragesimo Anno, Pacem in Terris enciklikák. 1950. Mária mennybevételének dogmája

Térítés: Katolikus világmisszió. Bennszülött klérus.

Zsinat: 1962-1965. II.Vatikáni (püspöki kollegialitás).

 

Történelem

Európa: Kapitalista és marxista materializmus. Iparosodás, proletariátus, technika fejlődés. 1905. Franciaország: Állam-egyház szétválasztása. 1917. Októberi szocialista forradalom.

Magyarország: Egyházpolitikai harcok. Prohászka. 1920. Trianoni békeszerződés.

Világ: 1914-1918. Első világháború. 1939-1945. II. világháború. 1948. Izrael állam megalakulása. Gyarmati rendszer felbomlása

Uralkodók: Angol Magyar Orosz Porosz Spanyol Török

 

Műveltség

Művészet: Monet, Picasso, Csontváry, Hollósy

Technika: Repülés, rádió, TV, atomenergia, tranzisztor, számítógép, űrrepülés.

Zene: Impresszionizmus, atonális zene, dzsessz. Debussy, Sztravinszkij, Schönberg, Gerschwin