18. SZÁZAD 1701-1800.

Századok (Kr. u.): 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. (Történelmi tartalomjegyzék)

ÚJKOR (1453-2000.), ezen belül a Felvilágosodás korának (1648-1789.) kibontakozása, majd a Liberalizmus korának kezdete (1789-napjainkig).

Felvilágosult abszolutizmus, elvilágiasodás, forradalom, technikai előrelendülés.

 

Egyház

Egyházszakadás: Lutheránusok az Egyesült Államokban. Angliában anglikanizmus, létrejön a metodista egyház (John Wesley, Észak Amerikában is terjednek). Kálvinizmus Angliában puritánok, majd a “nem megalkuvó” egyházak Észak-Amerikában. 1781. Angliában minden protestáns közösség szabad. 1787. XVI. Lajos polgárjogot ad a protestánsoknak..

Esemény: Felvilágosult abszolutizmus Európában. 1742-ig rítus-viták. 1789. Francia forradalom.

Pápák: Kelemen (XI-XIV.), Benedek, Piusz

Szentek: Grignon Alajos, Labre Benedek, Liguri Alfonz

Szerzetek: 1773. a jezsuita rend eltörlése.

Térítés: A missziók kiterjedése, a kereszténység világméretű elterjedése. Párizsi külföldi misszió. Szulpiciánusok Kanadában és az Egyesült Államokban.

 

Történelem

Amerika: Kálvinizmus, a “nem megalkuvó” egyházak Észak-Amerikában. Szulpiciánusok Kanadában és az Egyesült Államokban.

Anglia: Anglikanizmus, puritánok, létrejön a metodista egyház (John Wesley). 1781. Angliában minden protestáns közösség szabad.

Európa: Felvilágosodott abszolutizmus.

Magyarország: Rákóczi felkelés. Népi vallásosság. Mária Terézia, II. József, jozefinizmus. 1781. türelmi rendelet.. Kollégiumok, rezidenciák.

Uralkodók: Angol Francia Magyar Németrómai Orosz Porosz Spanyol Török

 

Műveltség

Hírességek: Az Enciklopédisták, Kant, Hegel.

Művészet: Klasszicizmus. Greco; Van Dyck, Rubens; Mányoki; Ingres, David, Ferenczy István, Pollack Mihály, Istvánffy

Technika: Ipari forradalom.

Zene: Oratórium, concerto. Vivaldi; Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven. Hazánkban kuruc költészet, új népdalstílusok. Esterházy