SZALÉZI SZENT FERENC, püspök és egyháztanító január 24.

L. más Ferenc: Assisi Borgia Paolai Xavéri

SZALÉZI SZENT FERENC 1567. augusztus 21-én született Savojában, Annecy közelében, Toronban, Sales kastélyában. Szülei gondosan, sokoldalúan nevelték, egyszerűen öltöztették, fegyelmezett, őszinte, engedelmes viselkedésre szoktatták. Már gyermekkorában oltárokat épített, misézett. Apja fényes politikus jövőt szánt neki, lovaglásban, vívásban és táncban is képeznie kellett magát.

Párizsban, majd Pádovában tanult, mindenütt szentéletű és bölcs lelki vezetők segítségét vette igénybe. Naponta ministrált. Mária kongreganista volt. Kiváló eredménnyel végezte be tanulmányait, ő azonban a világi karrier helyett a papságra vágyott.

Állhatatosságával elérte atyja beleegyezését, 1593. december 18-án pappá szentelték, és már kezdettől a katolikus újjászületés (ellenreformáció) lelkes segítője volt. A pápa határozott parancsára vállalta el 1602-ben a püspöki kinevezést. Genfi püspökként mint igaz pásztor kormányozta papjait és híveit, írásaiban és egész életével a hit nevelője volt. Fáradhatatlanul dolgozott, hiába próbálták kímélni őt.

Híres műve a Filótea című könyv, a lelki élet egyik kiváló kézikönyve. Mindenkinek példaképül szolgált. 1610-ben a vizitációs apácák rendjének alapítója, Chantal Szent Franciskával. Megérte rendjüknek egész Franciaországban történt elterjedését

Lyonban halt meg 1622. december 28-án, hű lányai körében, halála előtt még misézett és prédikált nekik. Temetése január 24-én volt Annecyben. 1877-ben tette IX. Pius pápa egyházdoktorrá. A katolikus írók és újságírók védőszentje.

Példája:

Állandóan tanulj, hogy jól végezhessed a munkádat!

Olvasmányok: Ef 3, 8-12; (Zsolt 36, 3-31); Jn 15, 9-17 (v. lelkipásztorok, v. egyháztanítók)

Irodalom: B16; F124; I113; M859; T347