NAGY SZENT GERGELY pápa és egyháztanító szept. 3.

L. más Gergely: Nazianzi VII. Gergely

NAGY SZENT GERGELY pápa 540 körül született Rómában, nemesi családból. Az örökségéből hat kolostort alapított, még szülei volt palotáját is kolostorrá alakította. Róma prefektusa lett. 578-ban szerpap lett, majd Konstantinápolyban pápai követ. Bencés szerzetes volt. II. Pelágiusz pápa tanácsadója volt.

590. szeptember 3-án pápává választották: jó pásztor volt, segítette a szegényeket, megtéríttette az angolokat. Sokat írt erkölcsi és hittudományi kérdésekről. Összeállította a misekönyvet, megszervezte a liturgiát. Megkezdte a népvándorlás népeinek megtérítését.

604. március 12-én halt meg. A négy egyházatya egyike.

Példája:

Légy művelt, segítőkész és példamutatóan vallásos!

Olvasmányok: 2Kor 4, 1-2.5-7; (Zsolt 95, 1-3.7-8.10; Jn 15, 15); Lk 22, 24-30 (v. pápák, v. egyháztanítók)

Irodalom: B97; C307; F903; I257; M902; PK59; T121; Z1672