TAMÁS

Teomo (= iker; arameus) > Thomasz (= csodálatos; ez görög alaki szóhasonlás) > Tamás