VULGATA FORDÍTÁS

Szent Jeromos latin nyelvű Szentírás fordítása (383-tól),

az Egyház hivatalosan használt szövege,

amit a Trienti zsinat (1546) is hitelesnek nyilvánított.

A II. Vatikáni zsinat sürgette, hogy az 1907 óta folyó

szövegkritikai munkát be kell fejezni,

1969-1977 közt el is készültek a revízióval.

Ezt a Neovulgata nevű modern változatot

1979-ben II. János Pál pápa kiadta

egy kötetben, hogy a nemzeti fordítások

alapjául szolgáljon.

1996-ban a Szent Jeromos Bibliatársulat kiadta

a Neovulgata magyar fordítását