SZENT JÚLIA, szűz és vértanú

SZENT JÚLIA előkelő karthágói családban született, azonban városukat 439-ben elfoglalta Geiserich vandál király, és a leányt is rabságba vetette. Rabszolgaként került egy szíriai pogányhoz. Sorsát keresztényi megadással viselte, azonban hitét soha fel nem adta.

Gazdája kíséretében egyszer Korzikába kellett utaznia, ahol egy ünnepségen részt kellett volna vennie, ezt azonban ő vonakodott teljesíteni.

A sziget kormányzója elé idézték, ő azonban állhatatos maradt. Gazdája is tanúskodott arról, hogy bár nagyon megbízható szolgáló, de keresztény meggyőződéséből soha nem lehetett kizökkenteni.

A helytartó kínzással is megpróbálta hite elhagyására rábírni, eredménytelenül. Júlia példamutatóan kitartott a végsőkig hite mellett. Meghalt 450 körül.

Példája:

légy példamutató, kötelességteljesítő, de hitedben soha meg ne inogj!

Olvasmányok: szüzek vagy vértanúk.

Irodalom: II205