EMILIÁNI SZENT JEROMOS, áldozópap febr. 8.

L. más Jeromos: Vulgáta-fordító

EMILIÁNI SZENT JEROMOS Velencében, 1481-ben, vagy 1486-ban született. Katonáskodással töltötte fiatal korát, de Castelnuovónál fogságba esett. Innen csodálatos módon szabadult, ezért Velencébe visszatérve korábbi hibáit, bűneit a felebaráti szeretet gyakorlásával igyekezett jóvá tenni.

1516-ban pappá szentelték, életét ettől kezdve teljesen a betegek és szegények gondozására szentelte. Árvaházakat alapított, és az árvák fölnevelésére rendet alapított a kicsiny Somasca-ban, a Somascai rendet.

Pestises betegeket ápolt Bergamóban, amikor ő is megfertőződött a pestistől. 56 évesen, 1537-ben ezen a napon hunyt el.

XIV. Benedek pápa 1747-ben boldoggá, majd 1767-ben XIII.Kelemen pápa szentté avatta. A liturgikus reform során ünnepe a korábbi július 20-ról halála napjára került.

XI. Piusz pápa 1928-ban az árva gyermekek védőszentjévé emelte.

Példája:

Vedd észre magad körül a betegeket és szegényeket!

Olvasmányok: Tób 12, 6-13; (Zsolt 102, 1-18); Mk 10, 17-30 (v. férfiszerzetesek)

Irodalom: C464;F208;Z1461