GONZÁGA SZENT ALAJOS szerzetes és hitvalló június 21.

GONZÁGA SZENT ALAJOS, Gonzága Ferdinánd őrgróf legidősebb fia, Castiglioneban született 1568. március 9-én. Több hercegi udvarban nevelkedett, mert a család szándéka szerint az őrgrófi méltóságot kellett volna átvennie. Megtanulta a katonai ismereteket, apród lett, majd a spanyol fejedelmi udvarban szolgált.

Érdeklődése azonban más irányba vonzotta. Rangjáról lemondott és 1585 novemberében jezsuita újonc lett. Ragyogó tehetsége, jámborsága és szorgalma a legmagasabb vezetői reményeket ébresztették elöljáróiban. Főerénye a tisztasága és szigorú önfegyelme volt. Rendi kiképzését családi problémák zavarták meg. Öccse, aki átvette tőle az őrgrófságot, családi birtokvitába és házassági bonyodalmakba keveredett. Mint a család rangidős vezetője hazautazott és sikeresen rendezte a problémákat.

Rómában a nyomor és éhínség következtében 1590-91 telén kitört a pestis. Kispapok és tanárok is hősiesen ápolták és temették az áldozatokat. Pestisbetegek ápolása közben márciusban ő is megfertőződött. Betegségében megkapta a betegek szentségét. Betegsége hosszan elhúzódott, állandó láz kínozta.

A halál 1591. június 21-én, 23 éves korában váltotta meg szenvedéseitől. Édesanyja még megérte, hogy fiát 1605-ben boldoggá avatták. Szentté avatása 1726. december 31-én történt meg. Holtteste Szent Ignácnak, a rend alapítójának római templomában nyugszik. 1729-óta az ifjúság és a pestisbetegek védőszentje.

Példája:

Hivatásodat kövesd minden körülmények közt!

Ehhez tisztázd a hívatásodat, bármi legyen is az.

Tényleg mi a hívatásod?

Olvasmányok: Jn 5, 1-5; (Zsolt 15, 1-2.5.7-8.11; Jn 13, 34); Mt 22, 34-40 (v. szerzetesek)

Irodalom: B59; C187; F21; II321; M1011; Z1558; T365