BOLDOG MÓR püspök okt. 25.

BOLDOG MÓR Pannonhalmán volt bencés szerzetes, ide gyermekkorában, 1000 körül került. Szülei magyarok voltak.

Szent István legendája beszél róla és neve a tihanyi alapítólevélen is szerepel. Tiszta lelke miatt Szent Imre hét csókkal különböztette meg köszöntéskor társaitól. Szent István kemény próbára tette szerzetesi fegyelemtartását.

Apát lett 1030-ban, majd 1036-tól pécsi püspökké választották. A Dunántúlon nagy missziós tevékenységet fejtett ki. 1073-ban halt meg. A pécsi egyházmegye társvédőszentje.

Latinul ugyan, de megírta András és Benedek remeték életét. Így ő volt az első magyar író.

Példája:

Legyél csodálatosan alázatos és vallásos!

Olvasmányok: Iz 52, 7-10; (Zsolt 95, 1-3.7-8.10); Mk 1, 14-20 (v. hithirdetők, v. szerzetesek)

Irodalom: B116; C493; I61, 287; III337

(Pihenj is!)