II. SZENT SZIXTUSZ pápa augusztus 7.

SZENT II. SZIXTUSZ pápa athéni születésű, képzett filozófus volt. Papi hivatás ébredt benne, jóságos és békeszerető pap lett. Püspökként is híveit szerető maradt. Szixtusz pápát 257-ben szentelték Róma püspökévé. Küzdött az Egyházon belül éledező széthúzások ellen, főleg az eretnekek keresztelése terén. Megválasztása után Valerianus császár felújította a keresztényüldözést. Egy év múlva, amikor a Kallixtusz temetőben misézett, letartóztatták négy diakónusával együtt.Szent Lőrinccel szétosztatta az Egyház kincseit a szegények közt.

Két kedves diakónusával: Szent Agapitusszal és Szent Felicisszimusszal együtt 258-ban Rómában fejezték le. Minderről Szent Ciprián vértanú tudósít 80. levelében. Ereklyéi a Via Latina mellett épült és a nevét viselő bazilikában nyugszanak. Az Egyház egyik legtiszteltebb vértanúja lett.

Példája:

Légy képzett, szeretettel teljes!

Olvasmányok: Bölcs 3, 1-9; (Zsolt 125, 1-6; Jak 1, 12); Mt 10, 28-33 (v. vértanúk)

Irodalom: B85; C484; F807; M1099; III162- Z1632