SZENT JAKAB APOSTOL, idősebb július 25.

L. még: Fiatalabb

IDŐSEBB SZENT JAKAB apostol Zebedeus és Szalóme fia volt, János apostol testvére. Betszaidában született. Keresztelő Szent János tanítványai voltak. Jézus hívására felállt hálójuk javításától, és követte Jézust. (Mt 4, 21-22) Jézus kedvelt tanítványai közé tartozott Péterrel és Jánossal. Tanúja volt Jézus főbb csodatetteinek.

Hirtelen haragú, indulatos emberek voltak, ezért a “mennydörgés fiai” melléknevet kapták. Amikor az egyik szamariai faluban nem akarták befogadni Jézust és a tanítványokat, tüzes mennykövet kért volna rájuk. Jézus szelíden intette le őket: “Az Emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem, hogy megmentsen.” (Lk 9, 56)

Édesanyjuk, Szalóme szerette volna fiai számára a legfőbb miniszteri helyet megszerezni. Ezért Jézushoz fordult. Jézus az értetlen kérést a Mennyei Atyára hárította. Neheztelt is a többi apostol a “protekció” keresés miatt. (Mt 20, 20-28)

Heródes ölette meg 42 körül, mert szeretett volna kedvében járni a zsidóknak, akik hatalomra törése miatt nem szerették.

Az ünnep a szent sírjának megtalálását, vagy a Santiago de Compostella bazilika felszentelését ünnepli. A szent csontjait még az iszlám terjeszkedése előtt ugyanis Spanyolországba vitték és elrejtették, majd a sírt elfelejtették. A 9. században találták meg újra a sírt, a város híres búcsújáróhely lett. A spanyolországi Compostellában, sírjának kiemelkedő tiszteletére II. Alfonz király 829-ben templomot emeltetett. Az ereklyék ebben a hathajós bazilikában nyugszanak. 1883-ban hitelességüket a Rítus-kongregáció megvizsgálta, valódiságukat XIII. Leó pápa 1884. november 1-én ünnepélyes bullával erősítette meg.

A 7. századból van olyan adat is, hogy halála előtt Spanyolországban is járt Jakab apostol, ez azonban nem bizonyított esemény. Spanyolország és a zarándokok védőszentje. Az ábrázolásokban könyvtekerccsel mint apostolt, vagy bottal és kagylóval mint zarándokot láthatjuk.

Példája:

Se az indulat, se a nagyratörés nem vezet az üdvösségre; csodáljuk inkább Krisztust!

Olvasmányok: 2Kor 4, 7-15; (Zsolt 125, 1-6; Jn 15, 6); Mt 20, 20-28

Irodalom: B81; BL779,1081; C244; F725; III105; Z1611