KARÁCSONY dec. 25.

URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY

Második legrégibb ünnepünk (az első a Húsvét volt). A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja, hogy megemlékezzék Urunk születéséről és első megnyilatkozásairól. Ez történik a karácsonyi időszakban. A karácsonyi idő Karácsony első Esti dicséretével kezdődik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart.

Rómában 330 körül vezették be, a “Legyőzhetetlen nap” ünnepének felváltására, Jézus Krisztus születési ünnepének megülésével. Az ünnep legrégibb dokumentuma 345-ből a “Depositio Martyrum” (Vértanúk jegyzéke).

Liturgikus ünneplése három misével történik, ez a gyakorlat már az őskeresztények idejében kialakult.

Jeruzsálemből a betlehemi barlangba mentek, ott éjszaka a születést ünnepelték.

Hazafelé az Anasztaszisz (= feltámadás) templomban hajnalban tartottak misét.

Karácsonykor a jeruzsálemi főtemplomban, a Kálvária-hegyen volt ünnepélyes szentmise.

Rómában ennek a gyakorlatnak vették át a mintáját:

Éjfélkor a S. Maria Maggiore bazilikában volt az első mise, (itt őrzik ugyanis a jászol néhány (nem bizonyítottan hiteles) darabkáját, ezért a rómaiak számára ez volt a betlehemi barlang)

majd a Palatínus hegy lábánál a görög udvari templomban, Szent Anasztázia templomában volt a második szentmise,

a harmadikat a Szent Péter templomban, a főtemplomban mutatta be a pápa.

Az ünnephez nagyon sok népszokás tartozik, mert Karácsony a gyermekek és családok ünnepe. Példának bemutatunk egy 'Háziáldást'.

Olvasmányok: Iz 62, 1-5; ApCsel 13, 16-17.22-25; Mt 1, 1-25 vagy Mt 1, 1-18 (vigilia mise)

Iz 9, 1-3.5-6; Tit 2, 11-14; Lk 2, 1-14 (éjféli mise)

Iz 62, 11-12; Tit 3, 4-7; Lk 2, 15-20 (hajnali mise, “pásztorok miséje”)

Iz 52, 7-10; Zsid 1, 1-6; Jn 1, 1-18 vagy Jn 1, 1-5.9-14 (ünnepi mise)

Irodalom: C499; IV384

Karácsonyi SzVU énekek: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36